Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

MultiRead

MultiRead logo větší
OSTA standard pro CD-ROM a DVD-ROM disky. Mechaniky, které vyhovují MultiRead standardu mohou číst komerční CD (audio a data), CD-R disky a CD-RW disky. Mohou také číst disk nahraný pevnou nebo proměnnou délkou packetů (packet writing).

Poznámka! Mechaniky, které mají MultiRead logo vydané firmou Hewlett-Packard byly testovány a vyhovují MultiRead specifikaci. Mechaniky označené jako "multi-read" (bez loga), pravděpodobně nebyly podrobeny testu kompatibility se standardem a nemusí být schopny číst CD-RW disky nebo packet-writen disky.