Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

500,- Kč za 100 hodin - konečně realizovatelný paušál?

Internet pro všechny logo
V předcházejících článcích jsme informovali o návrzích Českého Telecomu týkajících se služby ADSL. V dnešním článku přinášíme ve zkratce jeden z pracovních návrhů, který přináší řešení pro Dial-up. Jedná se pouze o návrh, proto očekáváme vaše podněty a vyjádření, abychom mohli lépe prosazovat vaše-naše společné zájmy.
O co jde?

Český Telecom si už dlouho stěžuje, že cena za minutu připojení mimo špičku se nachází na hranici rentability. Po téměř ročních diskusích v rámci Internetového Fóra a společného tlaku ZUI a AO na zavedení modelu FRIACO umožňujícího paušální zpoplatnění přichází ČTc najednou s vlastním úplně novým konceptem. Jak už titulek naznačuje jedná se o 100 hodin za 500 Kč. Jakým způsobem by tento kredit uživatel čerpal není dosud zcela jasné, víme pouze to, že 80 hodin by mohl uživatel použít na časové období mimo špičku a 20 hodin ve špičce (existoval by i o půlku dražší tarif, kde by bylo možno čerpat 100 hodin libovolně) . Dalším překvapením je posunutí začátku časového období mimo špičku na 14:00 hod. a ráno byste mohli surfovat o hodinu déle tedy do 7:00 hod. A dále po vyčerpání kreditu by se účtovaly další minuty jako mimo špičku (dle vašeho tarifu), i když byste se připojovali ve špičce. Velmi podrobný popis celého návrhu i s následným komentářem přináší pan Jiří Peterka ve svém článku na Lupě.

Budeme chvíli spekulovat :-)

Pojďme se zamyslet, co tímto návrhem Český Telecom sleduje, jak to, že je najednou ochoten zlevnit na tuto úroveň? I to bylo předmětem našeho jednání s nejvyššími představiteli Českého Telecomu a tak si dovolím předložit jeho teze.

ČTc předpokládá, že tento tarif si koupí valná většina uživatelů, včetně těch, kteří prosurfují podstatně méně peněz. Počet uživatelů internetu totiž exponenciálně klesá s výší účtu (od určité hranice) - nemáme přesná čísla krom toho, že je zde 30 tisíc uživatelů dial-upu platících >600 Kč měsíčně a celkem 650 tisíc uživatelů (z toho 150 tisíc na ISDN). Tyto nové tarify by tedy měly zasáhnout cílovou skupinu, jež nyní platí 250 Kč a více, a kterých je z toho počtu odhadem 80%. A protože valná většina z těchto cca. 500 tisíc uživatelů platí méně než 500 Kč, Český Telecom předpokládá, že se mu zvýší zisk na jednoho uživatele (škoda že takto zatím neuvažuje ČTc i s ADSL a nenabídne jej za přiměřenou cenu, jež by přesvědčila více uživatelů).

Dle našeho názoru jsou zde ještě dva motivy. Zaprvé se otupí zbraně všem poskytovatelům placeného wi-fi či kabelového přístupu k internetu naprosté většině uživatelů opravdu oněch 100 hodin bude stačit a tak nebudou mít takovou potřebu odcházet jinam a mnozí si možná znovu spočítají, že by jim stačilo oněch 100 hodin pomalého internetu za 500, než neomezeně rychlého za >1000 a vrátí se do lůna ČTc.

Dalším motivem a je to také problém, kvůli kterému zatím AO+ISP tento model odmítají, může být způsob vyplácení jejich podílů. Český Telecom totiž předpokládá, že by jim vyplácel v tomto modelu pouze tu část, kterou zákazníci provolají a zbytek by si nechal celý sám. AO by pak tedy mohli dostat z té 500 Kč v průměru pouze dvacetikorunu. Na tomto místě je třeba připomenout, že existují dvě varianty navrhovaného modelu "dedikovaná" a "nededikovaná", které jsou od sebe velmi odlišné, ovšem možným řešením bude spíše ta dedikovaná. V nededikované by si mohl uživatel před vytáčením vybrat poskytovatele a libovolně jej střídat (pak by ale ISP+AO měli pouze oněch 20 Kč), v dedikované by si musel uživatel vybrat na celé zúčtovací období jednoho ISP (a ISP+AO by pak měli cca 150 Kč).

Jenže zatímco nededikovanou variantu je možné připravit rychle, dedikovaná by měla jistě časový posun a navíc by byla pro uživatele méně výhodná (těm je obecně jedno kolik si ISP+AO dají na pozadí) a tak by valná většina uživatelů využívala nededikovanou variantu a tato nabídka by tedy byla likvidační pro konkurenci na českém trhu (75% uživatelů využívá jiného poskytovatele než IOL!).

Z toho důvodu jako taková tedy asi nemá šanci na to, aby byla schválena ze strany AO nebo ISP a zároveň akceptovatelná od ČTÚ. Samozřejmě na posledním jednání Internetového Fóra jsme už měli tento návrh k dispozici a alternativní operátoři se za neúčasti ČTc měli možnost k tomuto návrhu vyjádřit. Jejich stanovisko k tomuto návrhu bylo jednoznačně záporné.

Jednoduché řešení

Podle našeho názoru by ale bylo škoda takovou nabídku předem zatracovat. Myslíme si, že by zde byl prostor pro dohodu a z dané nabídky by mohli těžit všichni zúčastnění (ČTc, ISP, AO i uživatelé) a to se jen tak nevidí.

Pokud je nám známo, tak by AO a ISP neměli příliš výhrad oproti dedikované variantě a jedno z možných řešení je tedy zrušit v tomto návrhu zcela model nededikovaného přístupu. Mírně by se sice omezila právo uživatelů měnit providera libovolně a vrátilo by nás to o 4 roky nazpět (ovšem s nižšími cenami), na druhou stranu je tento přístup zcela běžný i v okolních státech, kde stále funguje režim "zaplať X $ a můžeš využívat služeb Poskytovatele XY po celý měsíc".

Napadá nás ale i jiná možnost jestliže je z 500 Kč paušálu určeno cca 150 Kč pro AO&ISP, proč se nedohodnout tak, že se tyto peníze rozdělí mezi ně podle toho, jak daný uživatel využíval jejich služeb. Jestliže by tedy využíval po celý měsíc služeb jednoho daného operátora, pak i kdyby byl připojen jenom hodinu připadlo by danému AO&ISP celých 150 Kč. Byl by zde i určitý prostor pro konkurenci, jež by pak mohla vznikat zejména v oblasti dedikovaných paušálů když byste si koupil dedikovaný paušál od některého operátora, mohl by tento jej prodávat jen za třeba 450 Kč, nebo k němu nabídnout další služby (web/e-mail...), jen proto, aby měl jistotu, že mu nebudete prchat jinam.

Co bude dál?

Jestliže se AO a ČTc přeci jen nějak dohodnou (např. dle výše uvedeného návrhu), pak je třeba ještě posvěcení ze strany ČTÚ, který je ale dle pana předsedy Stádníka schopný reagovat v řádu jednotek hodin až dnů.

Muselo by totiž vzniknout nové rozhodnutí o propojovacích poplatcích, neboť při tom současném by si museli operátoři předávat více peněz za propojení, než by byla koncová cena. Otázka je, proč se ČTc tolik brání "originačním" modelům připojení, především však modelu FRIACO, který by umožnil jak intervalový tak zcela neměřený paušál? Není to náhodou proto, že by model FRIACO umožnil ještě nižší ceny, ale na rozdíl od současného návrhu by umožnil i konkurenci a vzájemnou soutěživost mezi operátory?

Co říci na závěr?

Návrh ČTc je tedy na první pohled pro uživatele lákavý, ale za současných navržených podmínek neproveditelný a tedy nereálný. Sám jsem účty za Internet poslední dobou velice vyčerpán a popisované řešení ČTc by mi velmi pomohlo jak se říká lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že rozhodnutí Řídícího výboru Fora pořád platí. Společnosti Tiscali, Aliatel, Contactel, Czech On Line, GTS společně s platformou ZUI usilovně pracují na "Studii proveditelnosti FRIACO", která by měla dokázat, že je i v našich podmínkách možné. Následně by se od 1.10.2003 měl spustit do konce roku zkušební provoz na 3 vybraných ústřednách v ČR, aby se dalo porovnat jak se staví uživatelé k FRIACO ve městech s ADSL a jak v menších městech a na vesnicích bez jiných možností přístupu a následně nastavila celá služba tak, aby se intervalový nebo neměřený paušál mohl poskytovat na celém území státu. Ještě jednou vřele doporučuji Lupě pana Peterky a samozřejmě očekáváme vaše reakce, které by nám velmi pomohly při dalších jednáních.

Autoři Sova Miloslav a Tomáš Kapler jsou iniciátoři Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a členové občanského sdružení Internet pro všechny.

Redakce CDR (Google+)

Redakci CDR.cz tvoří tým mladých žurnalistů, které spojuje společná láska k moderním technologiím. Milují chytré gadgety, vylepšováky a nejnovější zařízení všeho druhu.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku 500,- Kč za 100 hodin - konečně realizovatelný paušál?

Žádné komentáře.