Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Diskuse k Antivir Microsoftu na chvilku označil Google.com za zavirovanou stránku

U mě králem false hitů zůstane McAfee. Jeho smazání VNC serverů je dnes už legendární, a navíc jsem si osobně vyzkoušel jaké to je, když vám antivir označí (nepovedenou heuristickou analýzou) vaši aplikaci za zavirovanou. Několikrát a na několika frontách jsem se s nimi snažil dohodnout, co se s tím dá udělat (co se jejich antiviru nelíbí). Na většině kanálů neodpovídali vůbec (příp. jsem skončil u první automatické odpovědi) na jiných se byli ochotni bavit jen s předplatitely jejich korporátní aplikace. Po týdnech marného snažení přešli na doporučení zákazníci na jiný antivir - díky hledání chyby a snaze z McAfee něco dostat jsem totiž našel velmi mnoho podobných stížností a několik velmi nepěkných přehmatů jejich antiviru, které i IT u zákazníka přesvědčilo, že bude lepší McAfee zahodit.

+1
0
-1
Je komentář přínosný?

Jojo, McAfee jsme ve firmě rušili 1997 nebo tak nějak, ještě na MS DOSu. Koukám, že se nezlepšuje...

+1
0
-1
Je komentář přínosný?

No - jsou v principu dvě základní možnosti, jak mít "dobrý" antivirus (nebo v podstatě jakýkoliv jiný sw produkt) - buďto být opravdu dobrý a nebo, mnohem jednodušeji, tlačit tu svou "kvalitu" jako na PC již předinstalovaný produkt masám a je vystaráno ...

+1
0
-1
Je komentář přínosný?

Microsoftu asi treba pripomenut

513/1991 Zb.

ZÁKON

z 5. novembra 1991

OBCHODNÝ ZÁKONNÍK

Diel II
Nekalá súťaž

§ 44
Základné ustanovenia

(1) Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.

(2) Nekalou súťažou podľa odseku 1 je najmä:

a) klamlivá reklama,
b) klamlivé označovanie tovaru a služieb,
c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,
d) parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa,
e) podplácanie,
f) «zľahčovanie»,
g) porušovanie obchodného tajomstva,
h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.

§ 50
«Zľahčovanie»

(1) «Zľahčovaním» je konanie, ktorým súťažiteľ uvedie alebo rozširuje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé údaje spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu.

(2) «Zľahčovaním» je aj uvedenie a rozširovanie pravdivých údajov o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa, pokiaľ sú spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu. Nekalou súťažou však nie je, ak bol súťažiteľ k takému konaniu donútený okolnosťami (oprávnená obrana) alebo ak takéto údaje uviedol v porovnávacej reklame.

Paragraf 50 ostavec 2 Microsoft, v pripade sudu, neuhra ani omylom...
Leda, ze by uhral opravnenu obranmy marketshare-u Bingu, ale to by bola komedia nad komedie...

+1
0
-1
Je komentář přínosný?

A proč by se měl vztah Microsoftu a Googlu řídit slovenským obchodním zákoníkem z roku 1991?

+1
0
-1
Je komentář přínosný?

Zpráva možná zábavná, ale nedůležitá. Každopádně opět utvrdila v presvědčení že nejlepší antivir = žádný antivir. I když to nemá to zlo, jako když mne kolega presveďcoval že bez antiviru to nejde, tak sem mu nainstaloval noda. Udělal full scan, zjistil 0 nákaz a pak strávil několik zoufalých momentů ručním mazáním noda protože klasický uninstall byl míň hovornější něz průměrný vir.

+1
0
-1
Je komentář přínosný?

Pro psaní komentářů se, prosím, přihlaste nebo registrujte.