Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

BIOMETRIE – technologie současnosti a budoucnosti

Využití biometrie jako metody rozpoznání osob podle jejich specifických biologických charakteristik celosvětově strmě roste a zasahuje do mnoha oblastí včetně finančnictví.

Oproti tradičním způsobům autentizace (magnetické a čipové karty, PIN) jsou biometrické prvky jedinečné, obtížně duplikovatelné a především ve většině případů člověka během život neopouštějí. Jestli mají i nějaká úskalí, objasní na konferenci Svět informatiky ve finančnictví doc. Martin Drahanský, odborník na biometrii na FIT VUT v Brně.

V sektoru finačnictví se stále více uplatňuje tzv. biometrické podepisování. Konference představí metody biometrického podepisování a jejich hlavní rozdíly v použití a ve výsledném elektronickém podpisu. Účastníci se seznámí mj. s řešením Sign+, které umožní online spravovat a řídit dokumenty s jejich zákazníky v elektronické formě a zároveň je opatřit dynamickým biometrickým podpisem.

Středem zájmu bude též vývoj mobilních aplikací a jejich bezpečnost. Pokud nemají být právě mobilní aplikace z pohledu bezpečnosti nejslabším článkem firemní IT struktury, je nutné věnovat adekvátní pozornost šifrování dat, zebezpečení komunikace, penetračním testům nebo rizikům spočívajícím v rozdílnosti jednotivých mobilních operačních systémů. Jednotlivé oblasti budou představeny na příkladech z konkétních již realizovaných projektů.

Dalším okruhem budou data, vazby, jejich analýzy a přehledné grafy, které mají zásadní vliv na správné rozhodovací procesy.  Právě správně prováděná analýza dat i všech vazeb mezi daty umožní provádět cílené marketingové kampaně, zmírnit rizika ve vztazích s partnery, odhalovat podvody či např. analyzovat nákladový model. Konference představí současné možnosti práce s daty a exkluzivně seznámí účastníky s případovými studiemi a ukázkami. 

Konference Svět informatiky ve finančnictví se koná 6. 10. 2015 v Konferenčním centru City, Praha 4, Na Strži 65/1702.

Registrace je již otevřena, vstup na konferenci je zdarma.

Podrobný program, spolu s registračním formulářem a profily partnerů konference, naleznete na: financnictvi.expo-net.cz

Tagy: