Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Co můžeme udělat pro Vaši CD-R / CD-RW / DVD / CD-ROM mechaniku?

Obr: Co můžeme udělat pro Vaši CD-R / CD-RW / DVD / CD-ROM mechaniku?
Nedávno jsme vás informovali o opravně vypalovaček v Ostravě. Firma ABAX nám nyní zaslala kompletní informace o tom co, jak a za kolik dovedou opravit. Doporučuji k přečtení, zvláštěpak těm, co nyní uvažují o nějaké domácí opravě nebo úpravě své palírny.
Toto je plné znění tiskové zprávy tak, jak byla zaslána redakci CD-R serveru.



Abax logo velké

a kolik peněz Vás to (ne)bude stát.

Které typy opravujeme?
 • všechny značky (HP, PHILLIPS, SONY, YAMAHA, TEAC, NEC, .... a další)
 • všechny druhy (SCSI, EIDE, všechny rychlosti, obyčejné, s caddy, do notebooků .... )
Které závady dovedeme opravit a co tyto opravy obnáší?
 • Závady mechanické: Nejčastěji jsou způsobené opotřebováním, poškozením, znečištěním mechanických dílů - upřednostňujeme opravu jednotlivých vadných
  dílů před výměnou bloků mechaniky. Úspora peněz může být u takovéto opravy i 90 % částky ve srovnání s výměnou celé mechaniky u většiny servisních firem.
 • Závady elektroniky: Výměny konvenčních i složitých SMD součástek vyžadující speciální technologii SMD montáže, opravy poškozených vodivých desek - to
  všechno jsou závady, které u většiny servisních opraven obvykle končí nabídkou na výměnu celé desky za mnoho tisíc korun nebo jsou považovány za zcela neopravitelné.
  Úspora peněz u opravy tohoto typu bývá obvykle 30 - 80 % ve srovnání s výměnou celé desky nebo mechaniky.
 • Chyby při čtení - zápisu: Pro CD-ROM, CD-R, CD-RW a DVD mechaniky je typické, že se po určité době používání začne projevovat změna fyzikálních
  vlastností použitých elektronických nebo mechanických součástek, což se obvykle promítne do kvality čtení a zápisu. Typickými projevy jsou časté chyby při čtení nebo
  zápisu, nemožnost vypálení CD nebo DVD, přestože testy probíhají v pořádku, odmítání a "vyplivování" disku apod.

  V takovém případě provádíme výměnu poškozených součástek, nastavení pracovních bodů aktivních prvků, kalibraci parametrů laseru a kompenzaci vlivu teploty na
  kvalitu čtení / zápisu. Tímto se kvalita čtení / zápisu u staré mechaniky výrazně přiblíží nebo vyrovná kvalitě mechaniky nové.

  Uživatel by měl mechaniku předat k odborné prohlídce vždy, když některou z výše popsaných závad objeví, protože změny v kvalitě mohou být předzvěstí i těžkých
  poškození elektronických částí mechaniky a laseru. Včasnou výměnou vadné součástky se obvykle předejde velmi nákladně opravě nebo úplnému zničení mechaniky
  Úspora peněz ve srovnání s nákupem nové mechaniky dosahuje cca 70 - 90 %, což je v praxi 3 000 - 13 000,- Kč.
 • Nutná pravidelná profylaxe - záruka dlouhé životnosti: Několik let používání vypalovacích a čtecích diskových mechanik ukázalo, že pro zajištění dlouholeté
  spolehlivosti CD-ROM, CD-R, CD-RW a DVD mechanik je bezpodmínečně nutné podrobit je cca 1-2x ročně odborné periodické údržbě, a to i v případě, že mechanika
  pracuje bezchybně. Při této profylaktické prohlídce provede vyškolený technik vyčištění mechaniky, výměnu maziva, seřízení mechaniky, kalibraci laseru a celkovou
  prohlídku mechaniky a elektroniky - srovnání měřicích bodů a pohybové testy. Úspora peněz činí u cca 70 - 80% ceny ve srovnání s opravou již nefungující mechaniky.
Co je třeba dodat, posíláte-li nám zařízení k opravě

:

 1. Přesný popis závady nebo požadovaného servisního úkonu. Pečlivě popište, za jakých okolností k závadě dochází.
 2. Diskety s ovladačem nebo popis názvu a číslo používaného ovladače.
 3. Jeden vzorek používaného média.
 4. Veškeré příslušenství (kabely, napáječ, pokud se jedná o zařízení do notebooku, tak i příslušný notebook)

Podrobné informace o cenách oprav a ucelené nabídce servisních služeb najdete na našem webu:

http://servis.hardware.cz


Opravy CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD mechanik a další výpočetní techniky provádí ABAX - servisní centrum , tel. 069-6622 622,
e-mail : sales@abax-servis.cz.

Redakce CDR (Google+)

Redakci CDR.cz tvoří tým mladých žurnalistů, které spojuje společná láska k moderním technologiím. Milují chytré gadgety, vylepšováky a nejnovější zařízení všeho druhu.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Co můžeme udělat pro Vaši CD-R / CD-RW / DVD / CD-ROM mechaniku?

Žádné komentáře.