Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Co není spam

Paragraf malý
Minulý týden jsme vystavili stanovisko MPO ke spamu. Vysloveno v něm bylo, že obchodní korespondence spam není. Mnoho vás ale začalo zajímat, co si MPO pod pojmem obchodní korespondence představuje. Proto jsme je požádali o vysvětlení. Před chvílí dorazilo a tady ho máte.

Opět Vás velice zdravím pane Bartoň,

a k Vašemu doplňujícímu dotazu týkajícímu se vymezení pojmu "obchodní korespondence"", Vám sdělujeme, že ve stanovisku, kterým jsme podávali odpověď na Váš předchozí dotaz, jsme uvedli, že "za nevyžádanou reklamu např. nemusí být považováno oznámení navazující na předchozí jednání nebo obchodní korespondenci (neboť se nebude jednat o reklamu vůbec)".

Jedná se o situace, kdy podnikatelé vedou např. ústní nebo písemné jednání v obchodní záležitosti (tj. obchodní jednání) a v návaznosti na to učiní např. nabídku konkrétního zboží či služby e-mailem. Za obchodní korespondenci považujeme písemné sdělení v obchodní záležitosti.

S pozdravem Ing. Václav Beníšek, tisk. odd. MPO

Diskuse ke článku Co není spam

Žádné komentáře.