Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Forpsi investuje do další modernizace svého datacentra

Forpsi logo blue
Společnost INTERNET CZ, a.s. zahájila před nedávnem úpravy a další modernizaci svého datacentra, které sídlí v jihočeské vesničce Ktiš. Datové centrum největšího tuzemského poskytovatele internetových služeb známého pod značkou FORPSI čekají během následujících týdnů změny zaměřené na navýšení kapacity síťové infrastruktury. Do konce roku by pak měla být ukončena i výstavba vlastní trafostanice. Celková plánovaná výše investic spojená s modernizací přesáhne částku více než pět milionů korun.

„Díky rychle rostoucím nárokům na provoz sítě, a také s ohledem na plánované zavedení nových služeb na podzim, jsme se rozhodli upgradovat celou síťovou infrastrukturu,“ říká ředitel INTERNET CZ, a.s. Erich Syrovátka.

Již dnes si datacentrum s internetovým světem denně vymění více než 7 terabytů dat. To spolu s rychle rostoucí potřebou výměny dat interních systémů vede k přechodu jádra infrastruktury v datacentru na optickou síť.

forpsi_01_pr_v_rss

 „S upgradem infrastruktury je samozřejmě spojena i vyšší spolehlivost, bezpečnost a odolnost vůči různým útokům typu DDoS (Distributed denial of service),“ uvádí Syrovátka a dodává: technologie, které nyní využíváme, budou nahrazeny nejnovějšími, výkonnějšími verzemi od našich současných dodavatelů DELL a Cisco.“

Do konce roku pak čeká datacentrum ještě jedna zásadní změna – výstavba a zprovoznění vlastní trafostanice se dvěma transformátory o výkonu 1000 kVA. Jeho výkon by tak stačil např. zásobovat  proudem 3 obce velikosti Ktiše nebo větší výrobní závod. Trafostanice bude provozovaným technologiím poskytovat dostatek výkonu se značnou rezervou pro přidávání dalších serverů.

Pokud se ohlédneme zpět, vše začalo v roce 2005, kdy v Ktiši proběhla výstavba datacentra. Na přelomu let 2008 a 2009 došlo k rozšíření prostor o další technologický sál. V současnosti datacentrum disponuje serverovnami o celkové rozloze 200 m2, kde je umístěno několik stovek serverů. Datacentrum je vybaveno nejmodernějším technickým vybavením a zabezpečením – od systému plynového hašení, který umí během 10 vteřin uhasit zárodky požáru, přes dva výkonné diesel generátory pro případné výpadky proudu zásobované naftou z podzemních nádrží o objemu 6000 litrů, až po vzduchotechnické zařízení fungující na principu tzv. „freecoolingu“ – přímé chlazení venkovním vzduchem apod.

Kromě prostoru k umístění technologie pro poskytování služeb webhostingu a dedikovaných či virtuálních serverů nabízí datacentrum rovněž možnost housingu serverů. To vše pod nepřetržitým dohledem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Kvalifikovaný personál garantuje kontrolu, údržbu a zákaznickou podporu.