Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Fotokemika ukončila výrobu fotografických filmov a papierov

efke IR820
Na poli výrobcov materiálov pre analógovú fotografiu je o jedného hráča menej. Koncom augusta ukončila produkciu chorvátska Fotokemika, výrobca filmov predávaných pod značkou efke a papierov Varycon a Emak. Produkovala taktiež niektoré filmy pre spoločnosti Rollei a Adox, ktorých dodávka sa rovnako zastavuje.
efke IR820c bez filtraefke IR820c AURA filter RG715
                                                                            efke IR820c bez filtra …  IR820c AURA + filter RG715

Fotokemika bola na poli čiernobielej fotografie známa predovšetkým filmami efke 25 / 50 a infračerveným IR820c s variantou bez antihalačnej vrstvy značenou ako IR820c AURA. Filmy boli tvorené klasickou emulziou s vysokým obsahom striebra (t.j. nie s tabulárnymi kryštálmi, ale klasickým zrnom). Dôsledkom vysokého obsahu striebra bola úžasná tonalita, ale zároveň aj vysoká výrobná cena. Kladom spoločnosti bola produkcia v množstve formátov - kinofilm, zvitok typu 120 a 127 a listové filmy 4x5, 5x7 a 8x10.

efke IR820c filter RG715 01efke IR820c filter RG715 02
efke IR820c filter RG715 03efke IR820c filter RG715 04
efke IR820c filter RG715

Zrejme najciteľnejšou stratou je ukončenie výroby panchromatického filmu efke IR820 s citlivosťou rozšírenou do infračerveného spektra, a to z toho dôvodu, že sa jednalo o jediný film svojho druhu na trhu. IR820 ponúkal vysokú citlivosť na NIR (near-infrared) spektrum a reagoval na žiarenie až do vlnovej dĺžky 820 nm (pre porovnanie: Kodak HIE (produkcia ukončená r. 2007) – do 900 nm, Rollei Infrared 400 / Retro 80S / Superpan 200 – do 750 nm, Ilford SFX 200 – do 740 nm, Rollei Retro 400S – do 730 nm).

porovnanie IR vs pan - Rollei Infrared 400 bez filtraporovnanie IR vs pan - Rollei Infrared 400 filter RG715
Rollei Infrared 400 bez filtra … filter RG715                    .

IR820 podával pri správnej expozícii mimoriadne zaujímavé výsledky: snehobielu vegetáciu v kontraste s tmavými kmeňmi stromov, uhľovočiernou oblohou a tmavými vodnými plochami, podčiarknuté stredne veľkým zrnom, ktoré mohlo byť ešte zvýraznené vývojkou Rodinal. Varianta AURA sa najviac približovala legendárnemu Kodak HIE, nakoľko oba filmy boli bez antihalačnej vrstvy, čoho dôsledkom bolo rozpíjanie svetiel a snový vzhľad výsledných snímkov. V porovnaní s filmami Rollei bola NIR citlivosť efke filmov viditeľne vyššia.

Taktiež efke 25 bol obľúbený nízkocitlivý ortochromatický film, predovšetkým pre výbornú tonalitu a jemné zrno.

Rollei Infrared 400 filter RG715 02
Rollei Infrared 400 filter RG715

Známym problémom Fotokemiky bola nižšia výstupná kvalita produkcie – filmy boli neraz poškodené už od výroby škrabancami a inými defektmi. Toto bolo spôsobené predovšetkým značnou zastaranosťou technického vybavenia továrne – stroje mali za sebou okolo 50 rokov prevádzky. Taktiež samotná emulzia bola mäkká a zvlášť za mokra po vyvolaní bolo nutné dávať pozor na mechanické poškodenie. Fotokemika sama odporúčala používanie tvrdiacich ustaľovačov.

Rollei Infrared 400 filter RG715 01
Rollei Infrared 400 filter RG715

Ako uviedol Mirko Boeddecker (Fotoimpex, Adox), Fotokemika sa rozhodla ukončiť činnosť dobrovoľne z dôvodu nízkej ziskovosti a dlhodobej neudržateľnosti produkcie bez razantného zvýšenia cien a súčasného udržania objemu výroby. Výroba sa nikam nepresúva, ale končí. Dôvodom ukončenia prevádzky bolo pokazenie jedného z výrobných strojov a neekonomickosť následnej opravy, aj keď sa jej cena pohybovala v oblasti len okolo 50 000,- EUR. Fotokemika sa snažila držať ceny porovnateľné s cenami produktov Ilfordu a Kodaku, avšak vzhľadom k nižšej ekonomickosti výroby oproti nim a vysokému podielu striebra v emulziách marže klesli na príliš nízku úroveň.

Rollei Retro 100 TONAL
Rollei Retro 100

Ukončenie výroby znamená koniec dodávok nasledovných produktov:

  • papiere Emak a Varycon
  • rovnaký rad papierov Adox
  • filmy efke 25, 50, 100 a IR820 / AURA vo všetkých formátoch
  • rovnaký rad filmov Adox: CHS 25, 50, 100 a IR
  • Rollei Pan 25
  • všetky aktuálne predávané ortho 25 filmy: Rollei Ortho 25, Adox Ortho 25
  • Rollei ATO
  • Rollei Retro 100 TONAL (modifikovaná emulzia efke 100)
  • Rollei Retro 80S vo forme zvitku typu 127

V súčasnej dobe je IR820c AURA v eshopoch už nedostupný, zásoby ostatných filmov klesajú. Macodirect uviedol okolo 30ks kinofilmu IR820c, Fotoimpex má na sklade ešte niekoľko stoviek zvitkov typu 120.

Krátko po dozvedení sa o ukončení produkcie Fotokemiky som kontaktoval spoločnosť Foma s prosbou, či by nezvážili uviesť na trh vlastný infračervený film senzitizovaný podobne ako IR820c. Odpoveď však bola negatívna, pretože aj napriek nepopierateľným možnostiam odbytu ostávajú v hre technologické problémy s ohľadom na aktuálnu výrobnú technológiu Fomy a problémy so získavaním potrebných vstupných surovín.

Na trhu teda ostávajú poslední dvaja výrobcovia čiernobielych infračervených filmov – Ilford (SFX 200) a Agfa Gevaert (filmy Rollei).

 

Diskuse ke článku Fotokemika ukončila výrobu fotografických filmov a papierov

Středa, 21 Listopad 2012 - 17:08 | Daniel de Sade | Tak to je velká škoda. Pro film IR820c AURA...
Středa, 21 Listopad 2012 - 11:20 | Peter Henkel | Fotka z Košíc pri pohľade na vstup do KVP od...

Zobrazit diskusi