Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Nový Bor modernizuje informační infrastrukturu

Nový Bor, ČR
Tradiční město sklářů Nový Bor se rozhodlo zásadně zmodernizovat svou informační infrastrukturu. Využije k tomu evropské dotace v rámci integrovaného operačního programu. Úředníci a další zaměstnanci města a okolí, stejně jako obyvatelé regionu a další uživatelé, získají rychlejší systém s novými funkcemi, které jim usnadní komunikaci s městským úřadem. Správcům IT se navíc zjednoduší práce.

Nové technologické centrum města slouží jako tzv. negarantované úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů. Ty do něj automaticky ukládají systémy elektronické spisové služby nebo systém pro správu dokumentů (DMS). Celková úložná kapacita je přitom dostatečná nejen pro potřeby Nového Boru, ale i pro další obce a města a jejich příspěvkové organizace, které se do projektu zapojily. V rámci ukládání a digitalizace dat účastníci do systému ukládají neukončené a neuzavřené spisy v elektronické podobě. Může jít jak o vlastní, tak přijaté písemnosti spadající do režimu evidence a archivace podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Další klíčovou službou technologického centra je tzv. spisová služba, která sjednocuje veškeré agendy úřadu. Díky tomu může být k dispozici během všech procesů a činností, bez ohledu na úroveň nebo stav jejich elektronizace, respektive na dodavatele dílčích softwarových aplikací a systémů. Zároveň zůstává zachováno napojení stávajících aplikačních a programových komponent, případně je systém vhodně doplní nebo rozšíří.

Spisová služba mimo jiné umožní řízenou elektronickou distribuci podání občanů a institucí přímo k jednotlivým úředníkům. Řídí také proces přípravy a vyhotovení rozhodnutí, včetně schvalovacího procesu, a zajistí povinné ukládání vydaných rozhodnutí v rámci všech agend úřadu. Technická podpora aplikací a služeb je samozřejmě k dispozici celou úřední dobu. "Zajišťujeme dohled a servis pro provoz celého technologického centra 12 hodin denně, každý pracovní den," upřesňuje Michal Striegl, bezpečnostní správce sítě města Novy Bor.

Technické řešení

Fyzicky mají v novoborském technologickém centru celkem tři servery. Na dvou běží databáze a aplikace, přičemž každý je preferován na jednu z daných činností. Jde o dostatečně výkonné stroje IBM Systém x3650, které se v případě výpadku mohou vzájemně zastoupit.  Optimální využití dostupného výpočetního výkonu zajišťuje virtualizace prostřednictvím VMware. "Vzhledem k počtu a různorodosti projektů a aplikací provozujeme na virtuálních serverech celou řadu nejrozšířenějších typů operačních systémů od Windows přes Novell až po Linux," vysvětluje Michal Striegl.

Veškerá data se ukládají na diskové pole IBM Storwize V7000, které je opět řešené jako redundantní pro zajištění vysoké míry dostupnosti dat a umožňuje virtualizaci diskového prostoru. Navíc není problém současnou kapacitu kdykoliv velmi jednoduše navýšit, a to doplněním buď vysoce výkonných disků používaných zejména pro běh aplikaci, nebo kapacitních disků pro ukládání dat.

Technologické centrum je s vnějším světem propojené optickým kabelem rychlostí 20 Mbps. Záložní připojení o rychlosti 8 Mbps zajišťuje metalická linka. Řešení založené na spolehlivých technologiích IBM implementovala společnost Datron. Samozřejmostí je i ochrana celého prostoru před výpadky elektřiny a elektronické zabezpečení s napojením na fyzickou ostrahu. Prostory, ve kterých se technologické centrum nachází, jsou navíc umístěné mimo zátopovou oblast stoleté vody.

Tagy: 
IBM

Diskuse ke článku Nový Bor modernizuje informační infrastrukturu

Úterý, 7 Srpen 2012 - 23:52 | Izak | Takze nic svetoborneho, obyc PC servery, lowend...

Zobrazit diskusi