Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Paušál přetíží linky je jen planým strašákem?

Internet pro všechny logo
Platforma ZUI ve snaze získat co nejpřesnější informace o fungování paušálního připojení k Internetu prostřednictvím standardního vytáčeného připojení (Dial-up) již před časem oslovila Britského regulátora Oftel a odpověď Toma Atkinsona pouze potvrdila naše informace, že paušální Dial-up založený na modelu Friaco nepůsobí v této zemi žádné problémy a to ani pokud se jedná o jeho Flat-rate variantu (celodenní paušál). V rámci zachování co největší míry objektivity jsme kontaktovali také španělského regulátora, který je mimochodem partnerským regulátorem našeho ČTÚ. Položili jsme mu podobné otázky jako britskému Oftelu, na které nám odpověděla Mercedes Gomes Vicente z CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones):

Nejdříve odpověď na otázku, jestli ve Španělsku podobně jako v Anglii odpojují po nějaké předem dohodnuté době spojení, aby tak zamezili přetížení sítě a jestli je toto odpojovaní nějakým způsobem nařízené nebo nutné.

ISP nemusí odpojovat zákazníka po nějakém konkrétním časovém intervalu. ISP ve Španělsku nemají předepsaný ani žádny jiný způsob omezování, abych odpověděla i na vaši druhou otázku.

Byly nebo jsou nějaké specifické problémy se zaváděním FRIACA ve Španělsku?

Pokud jde o specifické problémy se zaváděním FRIACO ve Španělsku, neměli jsme žádné specifické problémy. Je ale třeba si uvědomit, že zde ve Španělsku máme "off-peak" FRIACO (paušál pouze na období mimo špičku), které začíná v 17 hodin. 24-hodinové FRAICO bylo zavedeno velmi nedávno, počátkem roku 2003, a tak ještě nevíme, jestli bude úspěšné nebo nikoli.

Jak je to s propojovacími poplatky mezi jednotlivými operátory?

Propojovací poplatky mezi operátory jsou stanoveny tak, jako kdyby jednotliví operátoři byli koncovými zákazníky (na úrovni retailu). Platí se jen fixní měsíční částka.

Zaznamenali jste za celé období fungování paušálního Dial-upu nějaké problémy nebo došlo k přetížení sítě?

V době mimo špičku jsme zde ve Španělsku nezaznamenali žádné přetížení sítě, díky tomu že pro tyto druhy spojení je použito speciální číslování. Možná by bylo vhodné vám oznámit, že sousední Portugalsko má rovněž off-peak FRIACO velmi podobné tomu našemu. Doufám, že tyto odpovědi vám pomohou rozptýlit vaši obavy a pochybnosti.....

Na odpovědi odpovídala Mercedes Gómez Vicente z CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), který je partnerským regulátorem našeho ČTÚ.

Co říci na závěr? Odpovědi na naše otázky nebyly úplné, proto jsme se na španělského regulátora obrátili podruhé a s doplňujícími informacemi vás v nejbližší době seznámíme. Podle dosavadních informací se však tvrzení některých představitelů ČTc o tom, že paušální Internet je utopie a i ve světe se používá jen zřídka, nezakládají tak zcela na pravdě. Argumenty ČTc proč to nejde, se pomalu hroutí jako domeček z karet, je jasně vidět, že když se chce, lze řešení najít vždy a není to už jen vzdálená Amerika, Austrálie nebo Velká Británie, kde víc jak polovina uživatelů využívá nějakou formu paušálu, ale i země v našem relativně blízkém okolí jako Španělsko, Portugalsko a náš přímý soused Polsko, kde uživatelé mají nejen levné a rychlé ADSL, ale také paušál na noční hodiny.

Autor Miloslav Sova je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.

Redakce CDR (Google+)

Redakci CDR.cz tvoří tým mladých žurnalistů, které spojuje společná láska k moderním technologiím. Milují chytré gadgety, vylepšováky a nejnovější zařízení všeho druhu.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Paušál přetíží linky je jen planým strašákem?

Žádné komentáře.