Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Podmínky registrace

diit.cz logo na CD-R serveru 1. dubna 2009

Registrace je společná s naším Fórem, registrovat se můžete tam i zde, je to jedno. Ve Fóru si ale nazapomeňte upravit vlastní profil!

1. Provozovatelem internetového magazínu Deep in IT (www.diit.cz) je CD-R server s.r.o.
2. Registrace na Deep in IT není povinná, ale zaregistrovaný čtenář má možnost využít některých výhod, které nejsou pro neregistrované čtenáře přístupné.
3. Při registraci musí čtenář uvést všechny povinné registrační údaje v souladu se skutečností. Nepovinné údaje vyplněny být nemusí, nesmějí však být vyplněny v rozporu se skutečností. Taktéž vyplněná emailová adresa musí být funkční a čtenář musí být schopen vyzvedávat emaily do ní odeslané.
4. Není dovoleno volit takové registrační údaje (zejména login), které by mohly při běžném používání v jiném uživateli vyvolat dojem, že jde o člena redakce nebo osobu s provozem serveru Deep in IT úzce spjatou (např. diit, deepinit a podobně). Není také dovoleno volit registrační údaje provokativního charakteru.
5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a čtenář je povinen doplnit tyto údaje do měsíce od odeslání výzvy na emailovou adresu čtenáře.
6. Registrovaný čtenář je povinen v případě změny jakýchkoliv registračních údajů opravit tato data na Deep in IT, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala.
7. Registrovaný čtenář je povinen se alespoň jednou za rok přihlásit.
8. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby údaje provozovatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. zpracovával a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro své vlastní marketingové účely.
9. Registrace je zdarma.
10. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost čtenářů.
11. Čtenář souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí služeb, či únikem informací.
12. Čtenář je povinen řídit se pravidly pro užívání jednotlivých částí Deep in IT.
13. Souhlas s pravidly registrace se potvrzuje při registraci čtenáře Deep in IT odesláním registračního formuláře tlačítkem "Registrace".
14. Provozovatel je oprávněn tato pravidla měnit, tyto změny jsou pro čtenáře Deep in IT závazné od okamžiku jejich zveřejnění a odeslání upozornění o změně na emailovou adresu čtenáře.
15. Dojde-li ze strany čtenáře k porušení těchto pravidel, poskytovatel si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit, případně neumožnit přístup k výhodám dostupným pro registrované čtenáře.
16. Provozovatel má v případě potřeby právo zrušit možnost registrace čtenářů i veškeré již provedené registrace.
17. V případě zrušení registrace budou z uživatelského účtu vymazána osobní data čtenáře, avšak samotný registrační účet smazán nebude, aby nedošlo k porušení integrity databází Deep in IT.

Diskuse ke článku Podmínky registrace

Žádné komentáře.