Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Praktické příklady

Paragraf malý
Téměř 10 let nám bez opory v zákonných předpisech bylo ze strany berních úředníků a Ministerstva financí do hlavy vtloukáno, že monitor k počítači nemůže být samostatnou movitou věcí a že tvoří součást ocenění počítače, a proto výdaj za jeho pořízení nemohu posuzovat odděleně od počítače a uplatnit ho tak najednou v daňových výdajích. Tiskárna prý zase může být v daňových výdajích pouze tehdy, když mám ještě jeden počítač ke kterému ji mohu připojit. Teprve pak prý je i ona samostatnou movitou věcí. Jak to tedy je?

Kapitoly článků

2.  Praktické příklady

Hard disk náleží k počítači podle jeho povahy. Je na něm uložen např. operační systém nutný ke spuštění počítače. Pokud bys hard disk z počítače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně znehodnotil, protože by byl nefunkční. Hard disk je tak součástí počítače.

Zákon o daních z příjmů vymezuje co je součástí věci jenom u staveb a to dvojím způsobem:

 1. pozitivně, kde podle přílohy č. 1 k ZDP platí, že nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojené a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

  Příkladem mohou být:

  • vnitřní rozvody studené a teplé vody (včetně rozvodů pro ústřední vytápění)
  • vnitřní rozvody kanalizace,
  • vnitřní rozvody elektroinstalace včetně nástropních a nástěnných svítidel a příslušných rozvodných skříní a rozvaděčů,
  • vnitřní rozvody vzduchu (klimatizace a vzduchotechnika) a plynů.

  Aby ti Ministerstvo financí usnadnilo posuzování toho, co je a co není nedílnou součástí stavebních děl, tak ve svém POKYNU - D 190 uvádí řadu dalších příkladů toho, co podle jeho názoru je nedílnou součástí stavebních děl.

 2. negativně, kde podle § 26 odst. 2 ZDP platí, že za samostatné movité věci se považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny.

Přestože jsou s budovou nebo stavbou pevně spojeny tak příkladem samostatné movité věci mohou být:

 • strojní zařízení dílen,
 • zařízení kuchyní a vývařoven pro veřejné stravování včetně chladírenského a mrazírenského vybavení,
 • strojní zařízení barvíren, čistíren, prádelen, sušáren, mandloven.

I zde platí to, že aby ti Ministerstvo financí usnadnilo posuzování toho, které výrobní zařízení, zařízení a předměty k provozování služeb (výkonů), účelové zařízení a předměty jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo stavbou, tak v POKYNU - D 190 uvádí řadu dalších příkladů.

Upozornění

Vymezení součástí věci je důležité, protože když je něco součástí věci, tak o této součásti nemůžeš samostatně účtovat a ani ji samostatně daňově posuzovat. Součást věci, tak sdílí účetní i daňový režim věci, jíž je součástí.

K POKYNU D - 190 ještě dodávám, že se nejedná pro tebe o obecně závazný právní předpis. Je to názor ministerstva financí jak by se mělo postupovat při uplatňování některých ustanovení ZDP. Doporučil bych ti však se spíše vzhledem k pojednávané problematice tohoto POKYNU držet, protože finanční úřady podle něj postupují a navíc ve vztahu k této problematice není tento POKYN většinou v rozporu se zákonnou právní úpravou.

Ukázka z publikace "Daňové triky a tipy 4"

autor Ing. Miloš Hovorka (www.dane24.cz)

Kapitoly článků
2.  Praktické příklady

Redakce CDR (Google+)

Redakci CDR.cz tvoří tým mladých žurnalistů, které spojuje společná láska k moderním technologiím. Milují chytré gadgety, vylepšováky a nejnovější zařízení všeho druhu.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Dá se monitor odepsat do nákladů přímo?

Žádné komentáře.