Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Pravidla pro diskuze

Jedna paní povídala

Naše diskuze jsou určeny slušným lidem s vyjadřováním, které nepohoršuje, neuráží, nenapadá a nezesměšňuje ostatní a zbytečně nevyčnívá svou formou. Redakce nenese odpovědnost za obsah diskuzí a diskuzních příspěvků, zároveň si ale vyhrazuje právo nevhodné příspěvky odstraňovat, případně odepřít možnost přidávání příspěvků do diskuzí uživatelům, kteří se opakovaně provinili proti pravidlům.

Doporučení pro bezproblémové přispívání do diskuzí:
 1. Vyjadřujte se srozumitelně, dbejte na pravopis, ať nepůsobíte jako neúspěšní studenti pomocné školy. Svůj text koncipujte tak, aby byl snadno čitelný a přehledný.
 2. ZCELA SE VYHÝBEJTE ZBYTEČNÉMU NADUŽÍVÁNÍ VELKÝCH PÍSMEN (toto byl typický příklad). Omezte počet prázdných řádků na nezbytné minimum, zejména nedělejte prázdné řádky na koncích svých příspěvků.
 3. Omezte používání interpunkčních znamének na minimum!!!!! (opět příklad). Maximálně dva až tři vykřičníky, otazníky a jiná ne příliš často používaná interpunkční znaménka za sebou jsou na jeden příspěvek až až.
 4. Vyhýbejte se pomlouvání, slovnímu napadání, urážení ostatních diskutujících a lidské důstojnosti.
 5. Vulgární výrazy nepoužívejte ani ve svých přezdívkách. Diskuze tato slova nefiltrují, ale může vám být za jejich používání (včetně nedostatečných pokusů o maskování zástupnými znaky) odepřena možnost přispívat do diskuzí.
 6. Omezte vkládání odkazů na nezbytné minimum. Příspěvky s příliš velkým množstvím odkazů vzhledem k velikosti příspěvku mohou být považovány za spamy a jejich autorům může být odepřena možnost přispívání do diskuzí.
 7. Vyhýbejte se vkládání zbytečných příspěvků a příspevků nesouvisejících s tématem (typický příklad: „Prvníííí“). Smysluplné příspěvky, které obsahují nějakou „nadbytečnou část“ mohou být redakcí smazány jako celek.
 8. Před odesláním příspěvku si jej vždy po sobě přečtěte a opravte si chyby, které najdete. Rozmyslete si, zda nechcete napsat ještě něco, či zda by nestálo za to něco z toho, co chcete odeslat, smazat.
 9. Každý příspěvek odešlete vždy jen jednou a vyčkejte na úspěšné potvrzení jeho odeslání (např. jeho zobrazením). Pokud si nebudete jisti, že byl váš příspěvek odeslán, nevkládejte jej znovu dříve, než budete mít jistotu, že odeslán nebyl.
 10. Zcela se vyhýbejte příspěvkům s rasovou, náboženskou nebo národnostní tématikou. Na našem serveru byste vůbec neměli dostat příležitost k takovému tématu diskutovat.
 11. Není dovoleno vkládat odkazy (ať už hypertextové, slovní či jiné) na stránky obsahující cracky, klíče k aplikacím a keygeny, warez, pornografii, obecně nechutný obsah, návody a nástroje, jejichž propagace, užívání, distribuce či šíření jsou podle aktuální legislativy zakázány a obecně vkládat takové příspěvky, které porušují zákony České republiky.
 12. Není dovoleno vkládat reklamní a propagační příspěvky.
 13. Příspěvky v diskuzi vyjadřují subjektivní názory jejich autorů. Redakce nenese odpovědnost za obsah příspěvků, vyhrazuje si však právo je odstranit, zejména v případě, že jejich obsah má prokazatelně protiprávní povahu.
Pomozte nám zkvalitňovat obsah diskuzí i tím, že na příspěvky odporující uvedeným doporučením nebudete reagovat. Redakce může kdykoli, když uzná za vhodné, příspěvky jim odporující nebo celé diskuze zamknout či smazat, popřípadě zamezit autorům takových příspěvků do diskuzí přispívat. Možnost přispívání do našich diskuzí není garantováno právem na svobodu projevu, protože tato fóra jsou provozována na soukromém serveru. Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se ostatní chovali k vám. Redakce si také vyhrazuje právo na změnu a doplňování těchto pravidel bez předchozího upozornění. Vymáhání dodržování těchto pravidel právní cestou je vyloučeno.

Diskuse ke článku Pravidla pro diskuze

Žádné komentáře.