Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Qualcomm nevidí v rozšířené realitě budoucnost, prodává Vuforii za $65 milionů

Společnost Qualcomm v minulých letech investovala do celé řady technologií a odvětví. Některé investice se vyplatily, jiné nepřinesly kýžený výsledek. To je i případ Vuforie…

Divizi nazvanou Vuforia zformoval Qualcomm na přelomu let 2011 / 2012. Jejím posláním byl hlavně softwarový vývoj  v odvětví nazývaném „augmented reality“, rozšířené reality. V podstatě jde o technologie související s různými typy uživatelských rozhraní, rozpoznávání (např. obrazů), propojení s cloudem (nastalo v polovině roku 2012) - a na tom všem postavenou řadu aplikací.

Qualcomm do Vuforie vydatně investoval, na přelomu roku 2013 / 2014 ji rozšířil akvizicí švýcarské společnosti kooaba (založené 2007) specializované na algoritmy pro rozpoznávání grafických dat, zhruba před rokem potenciál divize rozšířila Euvision Technologies, která měla prapůvod na univerzitě v Amsterodamu a která se rovněž zaobírala technologiemi pro rozpoznávání a umělou inteligencí (jednou z jejích prvních známých aplikací byla Impala pro automatické třídění fotek podle obsahu).

V současné době čítá Vuforia asi dvacet tisíc aplikací postavených na jejích technologiích, přesto ji Qualcomm nevnímá jako natolik úspěšnou, aby si jí ponechal. Rozhodl se jí jako celek prodat za $65 milionů společnosti PTC, která s ní má velké plány. Budoucnost vidí hlavně ve fenoménu IoT, který se podle CEO Jima Heppelmanna skládá z reálných i virtuálních složek, jejich vzájemné interakci mohou technologie Vuforie významně prospět.

Diskuse ke článku Qualcomm nevidí v rozšířené realitě budoucnost, prodává Vuforii za $65 milionů

Žádné komentáře.