Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Ředitelka české IFPI Petra Žikovská odpovídá

IFPI logo
Coby reakci na rozhovor s ředitelkou české pobočky IFPI JUDr. Petrou Žikovskou v pořadu Dobré ráno vysílané Českou Televizí, kde se hovořilo mimo jiné i o odpojování od internetu za stahování nelegální hudby, jsme vám dali možnost zeptat se paní ředitelky na něco, co vás v této souvislosti zajímá. Nečekali jsme, že bude diskuse plná hulvátů, kteří využili příležitosti k tomu, aby si s chutí kopli do něčeho, co jim není sympatické, takže jsme nakonec vybírali otázky poměrně dlouho. Z výběru nakonec vzniklo celkem 22 otázek, které jsme paní Žikovské zaslali, aby se na ně pokusila odpovědět. A protože odpovědi už dorazily, můžete si je přečíst…

Kapitoly článků

1.  Otázky a odpovědi: 1 - 11

JUDr. Petra Žikovská

 1. Jaký status a pravomoci má vaše organizace v České republice, kde, jak a z čeho čerpá IFPI finanční prostředky na svůj provoz? Kdo jsou vaši členové?

  Jsme česká národní skupina mezinárodní federace hudebního průmyslu, založená v roce 1990 jako organizace s mezinárodním prvkem podle zákona č. 157/1989 Sb., O podmínkách činností organizací s mezinárodním prvkem. V současné době máme v České republice asi 20 členských firem – hudebních vydavatelství, a to jak nadnárodních, tak i menších domácích. V mezinárodním měřítku má IFPI více než 1400 členů a pobočky zhruba v 70 zemích světa. IFPI funguje na základě příspěvků členských firem.

 2. Proč se stále zmiňujete o nelegálním stahování hudby a filmů, když toto podle českého práva nezákonné není? Jak chcete tedy odůvodnit odpojování od sítě, které vaše společnost navrhuje zavést?

  Primárně bych ráda řekla, že nám nejde o odpojování uživatelů od internetového připojení, jsme pro zavedení užší spolupráce s ISP, kdy budeme mít možnost uživatele opakovaně zapojené do nelegální činnosti nejdříve písemně upozornit, umožnit nápravu a teprve následně třeba odpojit na kratší dobu, jako výstrahu před možným trestněprávním postihem. A k Vaší první otázce. Není možné jednoznačně říci, že stahování hudby a filmů není nezákonné. Existuje § 30 Autorského zákona (zákona č.121/2000 Sb.), který umožňuje pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu, ale tzv. třístupňový test uvedený v § 29 říká, že ustanovení § 30 lze uplatnit pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Z výše uvedeného ustanovení pak část odborné veřejnosti vyvozuje, že i stažení díla z nelegálního zdroje, byť pro osobní potřebu, může být nezákonné.

 3. Ke zjišťování sdílení bude na straně providera nutno zachytávat, analyzovat a archivovat obrovská množství dat. V současné době ale neexistuje zákon, který by toto providerům přikazoval. Bude tedy vaše organizace požadovat přijetí takového zákona? Nebojíte se, že takový zákon může značně znemožnit malým providerům činnost? A co ochrana osobních dat klientů? Kdo bude o případném odpojení internetu rozhodovat?

  Ke zjišťování sdílení není v prvotní fázi vůbec nutná spolupráce providera. Žádná velká množství dat se tedy zachytávat nemusí. Současná legislativa, která upravuje povinnosti poskytovatelů telekomunikačních služeb, je dostatečná, plně v souladu s požadavky EU. Příslušné orgány ji využívají a v žádném případě nedochází ke konfliktu s ochranou osobních údajů uživatelů internetu. V této souvislosti se nedá vůbec hovořit o odpojování klientů jednotlivých providerů.

 4. Řekněme, že se zákony upraví, jak budete zjišťovat, že se na staženou hudbu skutečně vztahovalo autorské právo? Na základě čeho má běžný uživatel rozpoznat dílo sdílené legálně od díla sdíleného nelegálně? Existuje nějaký seznam děl, jejichž sdílení je nelegální? Pokud neexistuje, bude vytvořen?

  U každé skladby jsou chráněna nejen práva autora, ale i výkonného umělce a výrobce. Doba ochrany práv autora je nejdelší, trvá 70 let po smrti autora, doba ochrany práv výrobců a výkonných umělců je totožná a trvá 50 let od zveřejnění výkonu. Před uplynutím této doby je třeba pro jakékoliv nakládání se skladbou, tedy i pro umístění na internet, žádat o souhlas všechny majitele práv. Tolik autorskoprávní exkurs.

  Nyní k samotné otázce. Obecně lze říci, že všechny soubory s hudebními soubory, které jsou prostřednictvím internetu šířeny bezúplatně, jsou na internet umístěny bez souhlasu majitelů práv a jsou tudíž nelegální. Z tohoto pravidla existují výjimky, jako jsou například reklamní skladby, které jsou na internetu šířeny bezúplatně se souhlasem majitelů práv. Jedná se však o skutečné výjimky. Uživatelům bych doporučila stahovat hudbu na legálních, placených webových stránkách, jako je u nás například i-legálně.cz, tam se nemohou dostat do nebezpečí, že svou činností poruší práva autorů, výkonných umělců či výrobců.

 5. Jak se chcete postavit k šifrovanému provozu? Zakáže se používání bezpečných šifer? Nebo byste rovnou chtěli veškerý šifrovaný provoz považovat za „nelegální sdílení“ či byste chtěli monitorovat provoz pouze na určitých portech a podle nich se rozhodovat? Už máte nějaké technické řešení nebo alespoň návrh či představu?

  Šifrování provozu je stejně staré jako internet sám. Vždy měl někdo pocit, že je potřeba zabezpečit utajení přenášených informací. K tomu dochází i při přenosu nelegálního obsahu. Sdílení hudebních souborů je však založeno a přímo podmíněno především množstvím účastníků. Pokud tedy bude vyvinuta nějaká převratná kryprografická metoda k těmto účelům, jistě se velmi brzy mezi tyto účastníky rozšíří, aby mohli plně využívat svoje členství v nějaké komunitě. Myslím si, že nepotřebujeme nějaké zvláštní technické řešení.

 6. Co když se za jednou veřejnou IP adresou „ukrývá“ více uživatelů, například škola nebo i jedna domácnost? Jak budete chtít v tomto případě postupovat? Mělo by dojít k odpojování celých škol například? Jak chcete omezit/zakázat I2P sítě, VPNky, proxy servery a systémy podobné tomuto: www.torproject.org?

  Znovu musím zdůraznit, že primárně nechceme nikoho odpojovat, jak se mi neustále snažíte vnutit. Tím méně jakékoliv vzdělávací zařízení. Takové případy už nastaly a vždy si s tím policejní vyšetřovatelé dokázali poradit. Není na nás, abychom stanovovali nějaké postupy či vyšetřovací verze. Pokud jde o druhou část otázky, u každé sítě je její administrátor, který má nějakou odpovědnost, takže postup v případě sítí je již prověřený. Další věc – anonymizéry – hlavním atributem výměnných sítí je kromě obsahu i rychlost přenosu. Tohoto fenoménu se zatím nijak neobáváme.

 7. Činnost sledování uživatelů a následné sankce (výhružky, soudy, odpojování) povede k obraně, stane se z toho válka mezi tisíci běžných uživatelů a velkými komerčními subjekty (vydavatelství, distributoři atp.). Nemyslíte, že by bylo lepší nedělat války, ale usnadnit platby přímo autorům hudby bez plateb za zprostředkování (výmněnné sítě P2P jsou ideální prostředek distribuce) a zlepšit povědomí běžných posluchačů, že ta hudba něco stojí a ten kdo ji dělá, ji dělá většinou pro samotnou věc (chce dát lidem dobrou hudbu a předat svoje názory, pocity atp.), ale i třeba proto, aby se tomu mohl věnovat naplno a měl na techniku a nemusel pracovat 8 hodin ve fabrice.

  Výměnné P2P sítě vznikají živelně, proto by bylo těžké až nemožné zorganizovat platby ze sdílení, které se tam odehrává, navíc by za sdílení museli začít platit sami uživatelé, což by, myslím, narušilo samotný princip P2P sítí (peer to peer, by se dalo volně přeložit jako „přítel příteli“), kdy se data vyměňují, sdílejí bezúplatně. Co se osvěty týče, naprosto s Vámi souhlasím. Ve spolupráci s BSA a ČPU a pod záštitou Ministerstva kultury ČR chystáme velkou edukativní akci pro žáky druhého stupně základních škol, která by mladým lidem měla vysvětlit, kolik hudba stojí, kdo všechno se na jejím vzniku podílí, kdo bude v konečné fázi nelegálním stahováním poškozen a jaké to bude mít důsledky.

 8. Přijde vám v pořádku, že mladík, který pustil do světa po internetu nekvalitně natočenou verzi filmu Simpsonovi zcela bez zjevného úmyslu na tom něco vydělat (chtěl se jen podělit s ostatními), by měl být potrestán pokutou ve výši přesahující sto tisíc korun, zatímco stíhání těch opravdových zločinců v této branži (pokoutně prodávané plagiáty značně vyšší kvality na tržištích) je téměř opomíjeno? Ano, toto je otázka spíše na ČPU, ale ono se totéž v bledě modrém děje i ve světě hudby, proto by mě zajímal na tuto problematiku váš názor.

  Především bych se chtěla ohradit proti konstatování, že proti prodávání plagiátů na tržnicích nic neděláme. Opak je pravdou. Spolupracujeme s Policií ČR, Celní správou a ČOI, ročně zabavíme okolo 1 000 000 nelegálních nosičů, lobujeme na lokální i mezinárodní úrovni. Co se šíření nelegální verze Simpsonových týče, nelze než souhlasit s verdiktem soudu. Není možné ponechat krádeže bez potrestání. Kdyby Vám ukradli z garáže auto, také byste chtěl pro viníka trest.

 9. Nebojíte se vlny rozhořčení a možná i dalších výrazů nesouhlasu s vaším návrhem od všech obyčejných lidí? Nemyslíte, že by odpojování od internetu mohlo způsobit masové nepokoje, podobně jako omezování přístupu k určitým zdrojům v minulosti a následně v lepším případě pád podobných organizací jako ta vaše a vlády která je podporuje?

  Nebojíme. Jak jsem už výše řekla, chceme ISP do celého procesu zapojit jako odpovědné partnery a pro uživatele požadujeme řadu diverzifikovaných trestů počínaje upozorněním, přes napomenutí až po krátkodobé odpojení. Uživatel bude mít možnost své jednání napravit a krátkodobé odpojení odvrátit. Srovnání takovéhoto jednání se zneužívání moci minulým režimem je čirá demagogie.

 10. Já bych se rád zeptal paní ředitelky, zda se nedomnívá, že kdyby se přestaly vyhazovat peníze za zcela zbytečné organizace jako IFPI, OSA apod., za nesmyslné a neúčinné ochrany proti kopírování, znehodnocující a omezující DRM a uměle tvořené popíkové hvězdičky, a místo toho se raději řádně zlevnila a zpřístupnila kvalitní hudba, které dnes bohužel není mnoho, ale občas se přece jen něco najde. Jestli by to nebylo lepší než nějaké represe, které se stejně jako obvykle minou účinkem, popudí zákazníky proti dodavatelům a budou dalším hřebíčkem do rakve svobody v této absurdní době.

  K této otázce je těžké se vyjadřovat, poslání OSA a IFPI je zcela odlišné, jsou to dvě naprosto odlišné organizace s různými zájmy, členy i právní strukturou. Co se cenové politiky týče, u mezinárodních firem je tato řešena nadnárodně, ředitelé místních poboček nemohou samostatně rozhodovat o zásadních cenových změnách, a to i z důvodů našeho členství v EU a volnému pohybu zboží. Faktem je, že se obchod s hudbou pozvolna přenáší na internet, kde hranice neexistují a kde jsou ceny daleko pozorněji sledovány. Co se DRM týká, lze jednoznačně spatřovat trend ústupu od této pomůcky. I velké firmy čím dál častěji souhlasí s legálním šířením své hudby bez DRM.

 11. Jakpak to vidíte se švédskou iniciativou zlegalizování nekomerčního sdílení na P2P sítích? Máte nějakou studii, která by váš současný postup favorizovala oproti postupu otevřenějšímu (tj. současný stav a represe vs. levný prodej přes internet bez DRM)? Nebo opíráte svůj postup o něco jiného? O co?

  Iniciativa uvedených poslanců je poněkud populistická, naráží minimálně na švédský autorský zákon, který zaručuje ochranu všem autorským dílům, stejně jako náš autorský zákon. Otevřenější postup není možný, byl v rozporu s platnou právní úpravou. O osvětové činnosti jsem již hovořila, ale opět s tím těsně souvisí. Pokud nebudeme považovat hudební díla v tomto smyslu za zboží, za jehož užívání je potřeba zaplatit, nehneme se z místa. Přístup oněch poslanců má přídech něčeho, co už tady bylo – všechno pro všechny a zadarmo. Nakonec z toho nebylo vůbec nic. Naštěstí.

Kapitoly článků
1.  Otázky a odpovědi: 1 - 11

WIFT "WIFT"

Bývalý dlouholetý redaktor internetového magazínu CDR-Server / Deep in IT, který se věnoval psaní článků o IT a souvisejících věcech téměř od založení CD-R serveru. Od roku 2014 už psaní článků fakticky pověsil na hřebík.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Ředitelka české IFPI Petra Žikovská odpovídá

Úterý, 5 Srpen 2008 - 12:14 | Anonym | JE TO KRAVINA !!! toto nemozu napadnut ......
Neděle, 13 Červenec 2008 - 22:41 | Anonym | Otázka: Jaká je podle vašeho vlastního názoru......
Středa, 13 Únor 2008 - 01:23 | Anonym | Naith: Problém s tímto principem jsem zmínil...
Úterý, 12 Únor 2008 - 10:11 | Anonym | v podstate kazda odpoved bola vyhybava. okrem...
Úterý, 12 Únor 2008 - 00:06 | Martin Bartoň | ViktorN: Omyl, tyto organizace zastupují VŠECHNY...
Pondělí, 11 Únor 2008 - 22:04 | Anonym | Hobitt: OSA, IFPI, Dilia a podobné zločinecké...
Pondělí, 11 Únor 2008 - 21:51 | Anonym | Zdravim, konecne se dovidam jak je to s...
Pondělí, 11 Únor 2008 - 21:22 | Naith | Narazil jsem na problem s autorskym pravem v...
Pondělí, 11 Únor 2008 - 17:24 | Anonym | WIFT: plně chápu a rozumím. Díky za odpověď.
Pondělí, 11 Únor 2008 - 17:13 | WIFT | >> ViktorN: No, to je problém. My...

Zobrazit diskusi