Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Service Pack 1 pro Office 2010 ke stažení

Office 2010 Professional - box
Microsoft uvolnil první servisní balíček pro jeho nejnovější balík kancelářských aplikací Office 2010. V článku naleznete přepis seznamu oprav a vylepšení a samozřejmě přímé odkazy ke stažení.

Aktualizace SP1 konkrétně obsahuje vylepšení v následujících klíčových oblastech:

  Aktualizace Access 2010 SP1

  • Aktualizace Access 2010 SP1 přidává novou funkci integrace obsahu do galerie částí aplikace.
  • Opravuje problém, který nastává při pokusu o export souboru aplikace Access do sešitu aplikace Excel.
  • Zlepšuje výkon při publikování formulářů klienta, které obsahují vložené obrázky, z aplikace Access.
 • Aktualizace OneNote 2010 SP1

  • Přidává novou možnost Otevřít z webu, která je umístěna v nabídce Otevření souboru. Umožňuje otevírat poznámkové bloky aplikace OneNote ze služby Windows Live SkyDrive.
  • Do nabídky Sdílená složka jsou nyní přidány možnosti Web Síť. To usnadňuje sdílení poznámkového bloku.
  • Pomocí funkce Rychlé zařazování lze uložit místní oddíl Nezařazené poznámky do jiného oddílu nebo do služby Windows Live SkyDrive. Chcete-li to provést, klikněte na položky SouborMožnostiUložit a zálohovat a klikněte na příkaz Změnit.
  • Zlepšuje synchronizaci aplikace OneNote se službami SharePoint a Windows Live SkyDrive.
  • Aplikace OneNote 2010 s aktualizací SP1 nyní k přihlášení ke službě Windows Live SkyDrive používá službu Windows Live Essentials.
  • Opravuje problém, k němuž docházelo při použití odrážky nebo číslovaného seznamu na prázdný řádek nebo řádky.
  • Opravuje problém, při kterém jsou v navigačním panelu v případě otevření nebo vytvoření velkého počtu poznámkových bloků a po jejich následné minimalizaci vidět poznámkové bloky.
  • Odstraňuje problém s použitím nesprávného stylu na řádku následujícím po vloženém odkazu.
  • Opravuje problém, při kterém se stránky, které jsou v aplikaci OneNote 2010 označeny jako přečtené, označí jako nepřečtené. ;
  • Vylepšuje výkon při sdílení notebooku velkým množstvím uživatelů, které používají skupiny oddílů.
  • Aplikace OneNote 2010 s aktualizací SP1 nyní dokáže zvýrazňovat položky ve výsledcích hledání.
  • Opravuje problém, při kterém nelze při sdílení poznámkového bloku správně přesunout rukopis.
  • Aktualizace OneNote 2010 SP1 opravuje funkci zvýraznění při hledání určitého textu, který se nachází ve vícestránkovém souboru XPS.
  • Opravuje problém, při kterém se rukopis nemusí správně přesunout, použijete-li příkaz Vložit mezeru. Dále řeší různé další problémy s přesouváním rukopisu.
  • Aktualizace OneNote 2010 SP1 opravuje funkci zvýraznění při prohlížení stránky, na které je použit nástroj Zvýrazňovač.
  • Když používáte aplikaci OneNote v počítači, ve kterém současně jiní uživatelé používají aplikaci OneNote v rámci služby Windows Live SkyDrive, zobrazí se podrobná chybová zpráva.
  • Zlepšuje výkon při sdílení poznámkového bloku v pomalé síti pomocí služby SharePoint 2010.
  • Opravuje problém se zobrazením chybové zprávy Výjimka 0x80042001 (InvalidXML) při exportu a následném importu stránky s obsahem ve švédštině pomocí objektového modelu aplikace OneNote.
  • Při prvním otevření aplikace OneNote 2010 zobrazí aplikace OneNote výzvu k vytvoření prvního poznámkového bloku ve službě Windows Live SkyDrive nebo v místním umístění. Aktualizace OneNote 2010 SP1 přidává novou hodnotu registru DisableSkydriveSetupOnFirstBoot, která umožňuje vypnutí této funkce a vytvoření místního poznámkového bloku.
  • Lepší výkon při vytváření nové stránky pomocí šablony.
  • Opravuje problém se zobrazením červeného symbolu X místo výtisku při kopírování nebo přesunu stránky, která obsahuje výtisk ve formátu aplikace OneNote 2010, do formátu aplikace OneNote 2007.
  • Opravuje problém s autorstvím stránky při exportu stránky a jejím následném importu pomocí objektového modelu aplikace OneNote.
  • V aplikaci OneNote 2010 SP1 se nyní lze správně posouvat, i když je ukazatel myši poblíž okrajů obrazovky.
  • Aplikace OneNote 2010 SP1 může nyní otevírat nebo synchronizovat poznámkové bloky vytvořené pomocí služby Windows Live SkyDrive, které obsahují následující znaky:

   , ", ", &, %, #, ~, +
  • Opravuje některé problémy, s nimiž se setkávají uživatelé systémů Windows 7 a Windows Vista při připojení ke službě Windows Live SkyDrive nebo při jejím používání.
  • Opravuje problém, při kterém může dojít ke ztrátě přizpůsobených příznaků poznámek, když některý doplněk zabrání v ukončení aplikace OneNote 2010.
  • Opravuje problém s objektovým modelem metody UpdateHierarchy.
 • Outlook 2010 SP1

  • Aplikace Outlook 2010 SP1 zahrnuje podporu služeb Office 365.
  • Aplikaci Outlook 2010 SP1 lze nastavit tak, aby vždy používala výchozí účet pro odesílání.
  • Opravuje problém, při kterém dochází k přeskočení času pro opakované připomenutí mezi dvěma schůzkami.
 • PowerPoint 2010 SP1

  • Výchozí chování možnosti Zobrazit zobrazení předvádějícího se změní tak, že se na sekundárním monitoru zobrazuje prezentace a na primárním monitoru poznámky.
  • Opravuje problém s přechodem do nesprávného stavu animace po prohlédnutí všech snímků.
  • Opravuje problém se zmizením ukazatele myši, když v seznamu Zobrazit vyberete možnost Druhý monitor.
  • Prohlížeč prezentací PowerPoint Viewer je nyní součástí balíčku pro disk CD.
  • Opravuje problém se zobrazením následující chybové zprávy při úpravě nebo aktivaci objektu aplikace Excel, který obsahuje kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

   Chyba při přístupu k souboru. Pravděpodobně došlo k přerušení připojení k síti. Microsoft PowerPoint nemůže spustit aplikaci vyžadovanou k otevření tohoto objektu. Došlo k chybě a tato funkce již nepracuje správně. Chcete ji nyní opravit?
  • Opravuje problém s návratem nesprávné hodnoty Runs.Count v případě spuštění příkazu objektového modelu aplikace PowerPoint 2010 v prezentaci formátu aplikace PowerPoint 2003.
  • Opravuje problém, při kterém v počítači se systémem Windows nelze přehrát zvukový soubor nebo soubor videa vytvořený v počítači se systémem Mac.
  • Opravuje problém s nesprávným zobrazením obrázků v souboru EMF (Enhanced Windows Metafile) v případě uložení snímku ve formátu EMF (Enhanced Windows Metafile) a jeho následném vytištění ve vysokém rozlišení. ;
  • Opravuje problém, při kterém se pero nezobrazuje po celou dobu trvání režimu prezentace, pokud je použijete jako ukazatel.
  • Opravuje problém, při kterém nedojde k rozšíření změny výchozího jazyka na nové snímky nebo do nových prezentací. ;
  • Opravuje problém s neuložením propojeného obrázku, když daný propojený obrázek vložíte do prezentace, kterou poté uložíte ve formátu ODF (Open Document Format).
 • Word 2010 SP1

  • Aplikace Word 2010 SP1 obsahuje dialogové okno, které varuje uživatele, že při uložení vlastního kódu XML do formátů souborů založených na jazyce XML dojde ke ztrátě vlastního kódu XML. ;
  • Nyní jsou při použití stylů edice APA 6th a MLA 7th ve funkci Bibliografie k dispozici určitá pole.
  • Opravuje problém se zobrazením následující chybové zprávy při otevření dokumentu aplikace Word 2010.

   Soubor <název souboru> nelze otevřít, protože došlo k potížím s jeho obsahem. Název v koncové značce elementu se musí shodovat s typem elementu v počáteční značce.
  • Opravuje problém se zobrazením následující chybové zprávy při otevření dokumentu aplikace Word 2010:

   V aplikaci Microsoft Office Word došlo k problému a je třeba ji ukončit.
  • Opravuje potíže se zobrazením písem při otevření dokumentů v orientaci na šířku, které používají písmo nainstalované v systému s osnovou typu PostScript.
  • Opravuje několik problémů s konflikty při úpravách v případě použití funkce Spoluvytváření v aplikaci Word.
  • Aplikace Word 2010 SP1 nyní správně zobrazuje mapu při použití funkce Zobrazit mapu.
  • Při úpravách jiných vlastností odstavce již nedochází ke ztrátě odsazení odstavce.
  • Aplikace Word 2010 SP1 nyní správně ukládá propojený obrázek, když daný propojený obrázek vložíte do prezentace, kterou poté uložíte ve formátu ODF (Open Document Format).
  • Po zkopírování některých dat aplikace Excel, která obsahují buňky a graf, a jejich vložení ve formě propojeného objektu tabulky aplikace Excel (OLE) do dokumentu aplikace Word se nemusí zobrazit správná velikost grafu. Nebo může být graf poškozen. K tomuto problému dochází, protože aplikace Word používá k zobrazení grafu informace o tiskárně. V aplikaci Word 2010 SP1 je přidána položka registru OleIgnorePrintPict s hodnotou 1, která určuje, že se mají informace o tiskárně ignorovat.
  • Opravuje problém se zobrazením grafu v plné velikosti, když se pomocí úchytů pro změnu velikosti pokusíte o úpravu tvaru uvnitř grafu.
  • Opravuje potíže s vykreslením, k nimž dochází v případě vložení grafiky do dokumentu aplikace Word a následném uložení dokumentu ve formátu HTML.
  • Opravuje problém s překlopením celé skupiny aplikace Word, když se pokusíte překlopit podřízený obrazec v rámci skupiny aplikace Word pomocí objektového modelu aplikace Word.
  • Opravuje problém se změnou velikosti celé skupiny aplikace Word v případě, že se pokusíte změnit výšku nebo šířku podřízeného obrazce v rámci skupiny aplikace Word pomocí příkazu ScaleHeight nebo ScaleWidth, který používá objektový model aplikace Word.

Odkazy ke stažení

Tagy: 
Zdroje: 

WIFT "WIFT" WIFT

Bývalý dlouholetý redaktor internetového magazínu CDR-Server / Deep in IT, který se věnoval psaní článků o IT a souvisejících věcech téměř od založení CD-R serveru. Od roku 2014 už psaní článků fakticky pověsil na hřebík.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Service Pack 1 pro Office 2010 ke stažení

Neděle, 3 Červenec 2011 - 11:14 | RoboV | Icask: presne tak, premenlivé prípadne ešte...
Pátek, 1 Červenec 2011 - 21:46 | ARAMis | Omlouvám se za překlepy, když to po sobě čtu, je...
Pátek, 1 Červenec 2011 - 21:42 | ARAMis | Dá se stáhnout, ale mají tam podivnou chybu. Zde...
Pátek, 1 Červenec 2011 - 09:53 | ica sk | abel: presne taketo prispevky su na dve veci a...
Čtvrtek, 30 Červen 2011 - 12:54 | VITACZ | Co se týče SP1 tak se mi v práci na dvou PC (...
Čtvrtek, 30 Červen 2011 - 11:18 | RoboV | Považujem sa za skúseného užívateľa Wordu /teda...
Čtvrtek, 30 Červen 2011 - 10:21 | WIFT | Budu rád, když mi na ni dáš odkaz ke stažení. Já...
Čtvrtek, 30 Červen 2011 - 10:20 | abel | kdybys začínal s officem v dobách win 3.1 jako já...
Čtvrtek, 30 Červen 2011 - 09:57 | Petr Řezníček | Aktualizace pro 64bit CZ verzi se mi včera sama...
Čtvrtek, 30 Červen 2011 - 09:43 | ica sk | Zaujimalo by ma, co vam vadi na ribbone....

Zobrazit diskusi