Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Service Pack 2 pro Windows Server 2003 a Windows XP x64

Windows Server 2003 logo
Service Pack 2 pro 32bitové Windows XP je tu s námi již od konce léta roku 2004 (český pak od podzimu) a dnes (přesněji včera) se už dočkal i operační systém Windows XP x64, který svůj SP2 v podstatě sdílí s Windows Serverem 2003. Ten vám nyní nabídkeme ke stažení, přičemž zatím jen v angličtině (pro x64 systémy vám ani jiný nedáme, takže už se jen čeká na českou mutaci pro 32bitový Windows Server 2003). V článku naleznete také seznam oprav a záplat, kterých je dohromady v tomto Service Packu 775.

Nejprve se podívejme na nároky na diskový prostor a pro srovnání uvedeme i nároky SP1. Údaje pro oba Service Packy pocházejí od Microsoftu, přesto vypadají, jako by spolu moc nesouvisely (pochopitelně bereme v úvahu fakt, že SP2 obsahuje i SP1). Uvedené údaje platí pro 32bitovou verzi Windows Serveru 2003.

Při instalaci ze sdílené síťové složky z Windows Server 2003 SP2 CD
SP1 SP2 SP1 SP2
Samotný SP 140 MB 600 MB 140 MB 1 750 MB
Pracovní prostor při instalaci 350 MB 256 MB 475 MB 256 MB
Celkem potřeba 430 MB 1 200 MB 825 MB 2 900 MB

Následuje slíbený seznam 775 oprav a záplat, které Service Pack 2 obsahuje:

Článek v KB Popis Kategorie
886802 FIX: You may receive the "AxImp error object reference not set to an instance of an object" error message when you run AxImp.exe on an ActiveX control in the .NET Framework 1.1 The Microsoft .NET Framework
889531 FIX: You may receive a System.NullReferenceException exception error message when you press BACKSPACE in a DataGrid control to modify a row in a child table in the .NET Framework 1.1 SP1 The .NET Framework
893005 FIX: A Windows Forms-based application may unexpectedly quit or you may receive NullReference exceptions during run time when based application uses the ErrorProvider control or the ToolTip control in the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
893100 FIX: The SenderID property of any messages that are sent to a message queue is always the identity of the first logged-on user when you use the System.Messaging namespace to send the messages in an ASP.NET application The .NET Framework
893166 FIX: You receive a System.Security.SecurityException error message when your application calls the PrintDialog.ShowDialog method in the .NET Framework 1.1 SP1 The .NET Framework
893251 FIX: Errors may occur when you use the BinaryFormatter class or the SoapFormatter class to serialize an object in the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
893360 FIX: Generation 1 garbage collections and generation 2 garbage collections occur much more frequently on computers that have 2 GB or more of physical memory in the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
894092 FIX: Your application cannot load resources from a satellite assembly if the impersonated user account does not have permissions to access the application .config file in the .NET Framework 1.1 Service Pack 1 The .NET Framework
894611 FIX: You may experience heap corruption and out-of-memory exceptions when you use the RegisterClientScriptBlock method or the RegisterStartupScript method to register a large client-side script block in the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
895251 Availability of the .NET Framework 1.1 post-Service Pack 1 hotfix rollup package for System.windows.forms.dll The .NET Framework
895474 FIX: Memory and resources are not released when you call the Form.Close method on child MDI forms on a computer that has the .NET Framework 1.1 or the .NET Framework 1.1 with SP1 installed The .NET Framework
895579 FIX: You receive a "System.NullReferenceException" exception when you merge parent menus and child menus in an MDI form-based application in the .NET Framework 1.1 Service Pack 1 The .NET Framework
896000 FIX: A managed Windows service process may not correctly receive command-line parameters when it is running on a 64-bit version of Windows that is running the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
896010 FIX: You receive an unhandled exception in System.Xml.XmlException when you pass a string that contains characters that are not valid across remoting boundaries in the .NET Framework 1.1 SP1 The .NET Framework
896181 FIX: You receive an "Unable to generate a temporary class" error message in Internet Explorer when you try to open an ASP.NET page that consumes Web services in the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
896182 FIX: You may experience an endless loop when you try to run an application and the source code uses the MSIL Assembler /DEBUG option in the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
896246 FIX: An E_POINTER value is returned when you call the Dispose method on an object that was derived from the ServicedComponent class in the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
896501 FIX: The number of active sessions in the Oracle database increases when you repeatedly use the .NET Framework Data Provider for Oracle in the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
896600 FIX: You may receive an error message when you use the ASP.NET State Server service to store ASP.NET session state in the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
896665 FIX: A Windows Forms-based application may stop responding when you make a call to the Control.Invoke method in the .NET Framework 1.1 SP1 The .NET Framework
896982 FIX: A System.TypeLoadException exception occurs when you try to run an application that is built on the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
898548 FIX: A Windows Forms-based application that displays images by using a PictureBox control may stop responding in the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
898901 FIX: ASP.NET performance data may not appear as expected when you use System Monitor to monitor ASP.NET performance data on a computer where the .NET Framework 1.1 or the .NET Framework 1.1 SP1 is installed The .NET Framework
899020 FIX: A Windows Forms-based application may experience a memory leak when a form within the application is set as the owner of another form in the .NET Framework 1.1 and in the .NET Framework 1.1 with Service Pack 1 The .NET Framework
899181 FIX: When you install a Windows Forms-based application that runs Web services and COM+ stateless server components, IIS may stop responding on Windows Server 2003 The .NET Framework
899326 FIX: You may receive an ArgumentOutOfRange exception when you display a modal dialog box or a message box for a ListView control in the .NET Framework 1.1 SP1 The .NET Framework
899511 FIX: In the .NET Framework 1.1, you may randomly receive System.NullReferenceException exceptions when a Windows Forms application displays a modal dialog box in response to an event The .NET Framework
899524 FIX: You may receive a "System.ArgumentNullException: Value cannot be null" error message when you call the SignedXml.ComputeSignature method The .NET Framework
900095 FIX: COM+ managed service components may not be immediately released by the Release method, and the components may not call the Dispose method when a call to the Activate method fails in the .NET Framework 1.1 SP1 The .NET Framework
900609 You may experience slow performance by some programs on a computer that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1 The .NET Framework
900822 FIX: When a .NET Framework based application uses the System.Threading.Timer class, the timer event may not be signaled in the .NET Framework 1.1 SP1 The .NET Framework
901151 FIX: An application may experience a performance decrease when you try to add a column or when you try to access the data by using a name or an index in the .NET Framework 1.1 SP1 The .NET Framework
903887 FIX: The IDE may unexpectedly close or crash when you try to copy an error message from the Task List window in Visual Studio .NET 2003 The .NET Framework
904416 A memory leak may occur when you run a .NET Framework 1.1 application that requires the Assembly.LoadWithPartialName() function to load an assembly The .NET Framework
904422 FIX: The internal connection pooling mechanism may repeatedly try to make new connections when an application uses the System.Data.SqlClient class to connect to a SQL Server database in Windows Server 2003 SP1 The .NET Framework
905302 FIX: In the .NET Framework 1.1, an assembly may return the E_INVALIDARG error when you repeatedly call the IMetaDataEmit::GetTokenFromSig function on the assembly The .NET Framework
905496 FIX: The data for the values may be missing in the XML instance documents if you use a proxy for a Web service that was created by importing schema The .NET Framework
905546 FIX: An ActiveX control does not release system resources on a computer that is running .NET Framework 1.1 The .NET Framework
906588 FIX: The performance of the computer system and the performance of Visual Studio .NET 2003 decrease when you compile a large solution that contains many projects in Visual Studio .NET 2003 The .NET Framework
907262 FIX: You receive an error message when you try to transfer data between an application that runs on the .NET Framework 2.0 and an application that runs on the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
907407 FIX: You may receive a "System.IO.IOException" error message when you use an XSLT transformation to compile a Web page on a computer that has the .NET Framework 1.1 SP1 installed The .NET Framework
907544 FIX: .NET Framework 1.1 applications may crash on some computers The .NET Framework
907829 FIX: You receive an error message in an application that is built on the .NET Framework 1.1 when you enable the "System cryptography Use FIPS compliant algorithms for encryption, hashing, and signing" policy The .NET Framework
908001 FIX: The Web page does not work as expected when you update the content in an ASP.NET Web application The .NET Framework
908127 FIX: You may receive an OutOfMemoryException exception when you use an application to delete many files in SharePoint Portal Server 2003 The .NET Framework
908787 FIX: A .NET Framework remoting server application may appear to leak managed memory when the remoting server uses HTTP as the protocol for the HttpChannel class channel The .NET Framework
908796 FIX: A Windows Forms application may occasionally stop responding for up to 10 minutes in the .NET Framework 1.1 The .NET Framework
909766 FIX: A memory leak may occur, and Visual Studio .NET 2003 may unexpectedly close and then restart when you compile a large solution that contains more than 65 projects The .NET Framework
910553 FIX: When you change the Session.Timeout value in a Web application that is built on Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, the Session.End method is called immediately The .NET Framework
911205 FIX: Values that are received in unmanaged code may not be correct when managed code in a C++ application calls unmanaged code and passes values, the values received in the unmanaged code may not be correct in the .NET Framework 1.1 SP1 The .NET Framework
911309 FIX: When you run a Microsoft ASP.NET-connected application that has custom URLs in the Microsoft .NET Framework 1.1, a memory leak occurs The .NET Framework
915808 FIX: A deadlock may occur when you use COM interop cross-context interface marshaling in the .NET Framework 1.1 Service Pack 1 The .NET Framework
920978 FIX: You may receive an "Access violation C0000005" error message when .NET Framework 1.1 application calls a function that contains more than eight hierarchical nested objects The .NET Framework
922542 FIX: Error message when you call a .NET assembly from BizTalk Server 2004 in the .NET Framework 1.1 SP1: "Unable to create the transform" The .NET Framework
899515 You receive a "Mmc.exe has generated errors and will be closed by Windows" error message when you run a filtered search in Windows Server 2003 Admin Tools
903662 You experience a long delay when you try to view the DACL or the SACL security information for an object after you install Windows Server 2003 Service Pack 1 Admin Tools
912263 The "Getting the domain information" part of the GPResult.exe command-line process takes a long time to finish on a member server that is running Windows Server 2003 Admin Tools
913548 FIX: A program may stop responding on a Windows Server 2003-based computer when you close a Windows Form in the program Admin Tools
914785 ADCAdmin MMC snap-in takes a long time to display the configuration details of the Exchange Site Replication Service that is installed on a Windows Server 2003 SP1-based computer Admin Tools
921618 A script that uses the bootcfg command may have unexpected results in Windows Server 2003 Admin Tools
922595 FIX: The "% Processor Time" counter of the Terminal Services Session performance object reports a value of more than 100 percent Admin Tools
925104 The System log reports many "PerfOS event ID: 2001" errors when you use a Microsoft Windows Server 2003-based computer that has more than 32 processors Admin Tools
925138 The accounting function of Windows System Resource Manager (WSRM) returns incorrect values in Windows Server 2003 x64 versions Admin Tools
914012 Message Queuing does not start on a Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer AE Technologies
919953 An application that runs in a Terminal Services environment stops running or runs slower than expected in Windows Server 2003 AE Technologies
838657 The I-deas 10 program or the I-deas 11 program from UGS runs more slowly than you expect on a Microsoft Windows XP-based computer that is localized for an East Asian language App Compat
900246 You cannot install WebSAM iStorageManager from NEC Corporation on a computer that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1 App Compat
920670 MS06-050: Vulnerabilities in Microsoft Windows Hyperlink Object Library could allow remote code execution AppCompat Partners
919881 An access violation occurs when a program is automatically stopped on a Windows Server 2003-based computer Cicero (Text Services Framework)
898791 You may receive error 258 when the cluster system fails over a disk to another node on a server cluster node that is running Windows Server 2003 Clustering
903650 Extended maintenance mode functionality for cluster physical disk resources in Windows Server 2003 Clustering
908510 A cluster does not fail over replicated cluster disks after you install Windows Server 2003 SP1 or an x64-based version of Windows Server 2003 Clustering
909608 You receive an access violation error when you use the /integrate switch to integrate hotfix 900725 into Windows XP Service Pack 2 installation source files Clustering
911030 A cluster node failover does not work when you use SCSI-3-compliant persistent reservations in Windows Server 2003 SP1 Clustering
917805 The Wmiprvse.exe process consumes an ever-increasing amount of memory when you enumerate the MSCluster_ResourceToPossibleOwner class on a Windows Server 2003-based server cluster Clustering
921181 An update is available that adds a file share witness feature and a configurable cluster heartbeats feature to Windows Server 2003 Service Pack 1-based server clusters Clustering
923424 Event 1209 occurs after you apply hotfix 911030 to a server cluster that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1 Clustering
924407 Resource Monitor stops responding (hangs) and then restarts when there is a deadlock condition in Windows Server 2003 Clustering
901214 MS05-036: Vulnerability in Microsoft Color Management Module could allow remote code execution Color
919332 A 32-bit program may not print colors correctly when it is running on a 64-bit version of Windows Server 2003 or on a 64-bit version of Windows XP Color
896729 Availability of Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ Hotfix Rollup Package 5 COM+
897253 FIX: The MSDTC proxy becomes unstable and does not enlist in transactions when the MSDTC proxy logs lots of TM_DOWN event notifications in Windows Server 2003 COM+
897571 FIX: A DCOM static TCP endpoint is ignored when you configure the endpoint for WMI on a Windows Server 2003-based computer COM+
897667 Availability of Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ 1.5 Hotfix Rollup Package 6 COM+
899424 FIX: Your WinFX application crashes when you try to use the FileRecordSequence.WriteRestartArea method that is included in the WinFX SDK COM+
899425 FIX: Out of memory exception errors may occur in the BizTalk Server process (Btsntsvc.exe) in Windows Server 2003 COM+
899426 FIX: The MSDTC service does not start in a stand-alone cluster after you install Windows Server 2003 with SP1 COM+
899596 FIX: The Dllhost process may unexpectedly time out when you click to select the "Leave running when idle" check box in a COM+ application COM+
899597 FIX: A failfast occurs in the just-in-time code when DestroyManagedStub method notifications are received in COM+ 1.5 COM+
899756 FIX: MSDTC does not detect process termination, and MSDTC cannot set time-out values for XA transactions in Windows Server 2003 COM+
902400 MS05-051: Vulnerabilities in MS DTC and COM+ could allow remote code execution COM+
903087 FIX: An Office 2003 application stops responding for 10 to 15 seconds when you save a document that contains paths to resources that do not exist on the network on a computer that is running Windows Server 2003 COM+
904388 FIX: A COM+ application stops responding, and desktop icons and the taskbar may not appear as expected on a computer that is running Windows Server 2003 COM+
905430 FIX: Statistics may not display correctly for some COM+ applications on a computer that is running Windows Server 2003 COM+
906677 FIX: The DCOM server settings revert to the default settings when you remove all users from the "Launch and Activation Permissions" area in the Component Services (DCOMCONFG) tool on a computer that is running Windows Server 2003 COM+
908187 FIX: A 144-byte memory leak occurs in the Ole32.dll file when you start a COM+ application COM+
908473 FIX: A Failure Audit event with event ID 560 appears in the Security log when you enable object auditing in Windows XP or in Windows Server 2003 COM+
910234 FIX: Error message when a serviced component in a COM+ application calls another serviced component in a second COM+ application: "0x8004E027" COM+
910695 FIX: You cannot obtain detailed error information about DCOM 10009 errors in Windows Server 2003 COM+
910730 Availability of Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ 1.5 Hotfix Rollup Package 7 COM+
911106 DCOM programs do not work, and event ID 7031 is logged after you install Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) COM+
912818 Availability of Windows Server 2003 Post-Service Pack 1 COM+ 1.5 Hotfix Rollup Package 8 COM+
912935 FIX: The complustrace log files may not be deleted in Windows Server 2003 COM+
913576 FIX: The original caller is unavailable when a COM+ application that is hosted on a computer that is running Windows Server 2003 is called from a computer that is running Windows 2000 COM+
913677 FIX: Error message when you try to start a COM+ application on a computer that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1: "Catalog Error An error occurred while processing the last operation" COM+
915030 FIX: Windows Installer tries to repair an application when the application calls the CoRegisterClassObject function in Windows Server 2003 or in Windows XP SP2 COM+
915750 FIX: A stack overflow may occur in the Svchost.exe process that is hosting the COM+ Event System service in Windows Server 2003 COM+
917399 FIX: Event ID: 4811 occurs when you try to start a queued COM+ application that has a long name and Microsoft Message Queuing is configured for Workgroup mode in Windows Server 2003 COM+
918459 FIX: A CustomAttributeFormatException exception may occur when you try to install a COM+ application proxy on a Windows Server 2003-based computer that is running the .NET Framework 2.0 COM+
919034 FIX: The size of DTC log file cannot be changed in Microsoft Windows Server 2003 SP1 COM+
919303 FIX: COM+ applications that run on a Windows Server 2003-based computer may stop responding because a deadlock condition occurs in the COM+ System Application service COM+
920865 FIX: Subsequent attempts to activate a COM object by using the ProgID fail after an intermittent error occurs in Windows Server 2003 COM+
896100 FIX: The COM+ process stops responding after a Visual Basic application uses the Microsoft Oracle ODBC driver to connect to an Oracle database server that is hosted on a Windows Server 2003-based computer or on a Windows XP-based computer Data Access Components
896108 FIX: You notice a small memory leak when a direct or indirect call to the WrapDSOandSession method of ADO Connection object is made and the MSDataShape provider is not used in MDAC 2.8 Data Access Components
904639 An access violation may occur when you try to run a 64-bit program that uses the interface remoting component of MDAC 2.8 on a computer that is running Windows Server 2003 Data Access Components
909122 FIX: Unhandled exceptions occur in an application when the application uses the SQLGetPrivateProfileString function and the ODBC_BOTH_DSN configuration mode in Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 Data Access Components
910906 A program may crash when it calls the Seek method on a binary field by using the Microsoft DAO 3.6 Object Library Data Access Components
911562 MS06-014: Vulnerability in Microsoft Data Access Components (MDAC) function could allow code execution Data Access Components
911570 FIX: An ADO application crashes after you install Windows Server 2003 SP1 or Windows XP SP2 Data Access Components
913296 Jet 4.0 data engine update fixes issues that may occur on a Windows XP-based computer Data Access Components
914783 The XmlLite update package is available for Windows Server 2003 Service Pack 1 and Windows XP Professional x64 Edition Data Access Components
918144 Description of the Jet 4.0 Database Engine post-837001 hotfix package: May 11, 2006 Data Access Components
918980 FIX: The IRow::GetColumns function of the Exchange OLE DB provider unexpectedly returns error code 0x80010105 on a server that is running a 64-bit version of Windows Server 2003 Service Pack 1 Data Access Components
921086 An application that uses the OLE DB Simple Provider (Msdaosp.dll) with Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 Service Pack 2 will crash with an access violation in Windows Server 2003 Service Pack 1 Data Access Components
924191 MS06-061: Vulnerabilities in Microsoft XML Core Services could allow remote code execution Data Access Components
894087 Numbers that are separated by a hyphen are displayed in the reverse order when you enter them in a Visual Basic form on a Windows XP-based computer Desktop Apps
898902 The MFC-based application that runs on the original release version of Windows Server 2003 leaks file handles when it opens files from a Samba share location Development Tools & Processes
919136 The Visual C runtime heap manager is incorrectly selected during the process startup in Windows Server 2003 Service Pack 1 with the East Asian language pack installed Development Tools & Processes
244139 Windows feature lets you generate a memory dump file by using the keyboard Drivers
892050 A USB device that is connected to a USB 2.0 hub is not detected in Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1, or Windows Server 2003 x64 versions Drivers
892471 The network interface on a multi-function, composite USB device does not work in Windows Server 2003 Drivers
895312 You may not be able to open files that you copied to an external IEEE 1394 SBP2 hard disk in Windows XP or Windows Server 2003 Drivers
895573 Event ID 11 and event ID 15 appear in the System event log, and clients of the Windows Server 2003-based computer are disconnected Drivers
898439 FIX: If you set the ATA_FLAGS_48BIT_COMMAND ATA flag, the returned PreviousTaskFile member is incorrect in Windows Server 2003 or in Windows XP Drivers
898446 You receive a "Stop 0x000000CA" error when you use two SCSI storage devices on a Windows Server 2003-based computer Drivers
898465 The ScsiStatus member of the SCSI_PASS_THROUGH structure does not contain error status information on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows 2000 Drivers
898544 FIX: You cannot burn a CD or a DVD on a computer that is running Windows Server 2003 Drivers
898620 FIX: A crash dump file is not generated after a fatal system error occurs on a computer that is running Windows Server 2003 Service Pack 1 Drivers
899415 The Storport storage driver may incorrectly process inquiry page 83 when the driver scans for new devices in Windows Server 2003 Drivers
899419 You may receive a Stop error message when you use the SCardControl function to transfer lots of data to a USB smart card reader that is on a Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer Drivers
900713 You may receive a nonmaskable interrupt (NMI) error message when you install a new chipset driver in Windows Server 2003 Drivers
901103 FIX: You receive an ERROR_INVALID_FUNCTION error when you try to call the PrepareTape function in the Windows Server 2003 Platform Software Development Kit Drivers
901105 The Intel High Definition audio functionality unexpectedly quits working in Windows Server 2003 Service Pack 1 or Windows XP Professional x64 Edition Drivers
901371 The IBM Tivoli Storage Manager device driver does not load when it is used with the Storport driver on a Windows Server 2003-based computer Drivers
902837 A disk management program may stop responding when you use the program to expand a logical unit number size on a computer that is running Windows Server 2003 Service Pack 1 Drivers
902853 An unnecessary restore operation may be started on the RAID group when you put a Windows Server 2003-based or Windows XP-based computer in hibernation Drivers
903081 An updated Storport storage driver (version 5.2.3790.2497) is available for Windows Server 2003 Drivers
903239 Pci.sys resource configuration conflicts cause an error in Windows Server 2003 SP1 or in an x64-based version of Windows Server 2003: "Stop 0x0000007B" Drivers
904412 An SBP-2 device does not work when it is connected to a Windows XP SP2-based computer Drivers
905205 You may receive a "STOP: 0x000000D1" error message, the computer may stop responding, and data may become corrupted after you install the hotfix that is described in Microsoft Knowledge Base article 835166 on a computer that is running Windows Server 2003 Drivers
905684 An update is available that adds support for parallel port Zip drives in Windows XP Professional x64 Edition Drivers
907418 A tape backup device performs slowly after you install Windows Server 2003 SP1 or hotfix 873422 Drivers
908980 The Storport storage driver does not detect a device that is changed in Windows Server 2003 Drivers
909539 A USB smart card reader that is connected to a Windows Server 2003-based computer stops responding Drivers
910621 Error message when you run a Hardware Compatibility Test on a computer that is running Windows Server 2003 for Itanium-based Systems: "Stop 0x0000009C" Drivers
912229 You may receive a Stop error when you scan for hardware changes after a snapshot of a LUN is created in Windows Server 2003 Drivers
912593 Event ID 50, 26, or 57 is logged when you use HP SecurePath on a computer that is running Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) or an x64 edition of Windows Drivers
912944 An updated Storport storage driver (version 5.2.3790.2630) is available for Windows Server 2003 Drivers
913953 FIX: The name and number of the network adapter may be truncated in the event log entries after you install Windows Server 2003 Service Pack 1 Drivers
914028 A Windows XP-based computer stops responding when the computer tries to enter standby Drivers
915595 A Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer that is using a Microsoft CCID class driver stops responding Drivers
916048 You experience problems when you use the Microsoft Storport storage driver for host bus adapter removable storage on a computer that is running Windows Server 2003 Drivers
916531 A memory leak occurs in the Hbaapi.dll process on a Windows Server 2003-based computer Drivers
919168 An IDE device runs in PIO mode instead of in DMA mode after you update the firmware for the device in Windows Server 2003 Drivers
919922 A universal serial bus smart card reader that is connected to a Windows Server 2003-based computer may not detect the smart card Drivers
922772 Inconsistent data is returned when you use the TargetMapping function together with the HBA API for an MPIO-compatible storage device in Windows Server 2003 Drivers
923150 When you restart Windows Server 2003 after you use the Driver Verifier utility, you may receive a Stop error: "STOP 0x00000050" or "STOP 0x000000F4" Drivers
923231 A Windows Server 2003-based computer that is using an Intel dual-core processor may stop responding when you try to resume the computer from standby Drivers
923695 When you try to install Windows Server 2003 with Service Pack 1, the installation may fail Drivers
923801 No Microsoft Windows Server Multipath I/O (MPIO) disks or logical unit numbers (LUNs) are available when you use MPIO for disks that are presented by an iScsi Host Bus Adapter (HBA) in Microsoft Windows Server 2003 SP1 Drivers
924051 Disc recording software stops responding when you try to burn a disc on a Windows XP-based computer Drivers
896265 Global catalog servers in a forest contain incomplete data if a Windows Server 2003-based global catalog server is in a PAS synchronization mode Distributed Systems (DS)
896619 An Outlook 2003 rule may not work in a Windows Server 2003 domain if the rule applies to senders who are in the global address list Distributed Systems (DS)
896722 Domain controllers receive a security descriptor for an object that does not match the security descriptor from the Windows Server 2003-based domain controller where the object was created Distributed Systems (DS)
898063 When you change group scopes by using a combination of the Dsquery command the Dsmod command, all the group types are changed to either distribution groups or security groups on a Windows Server 2003-based computer Distributed Systems (DS)
898613 A duplicate access control entry is added to child records in a DNS zone when you add security groups to the root of the DNS zone in Windows Server 2003 Distributed Systems (DS)
902396 An "Event ID 467" database corruption error may be intermittently logged in the Directory Services event log on a Windows Server 2003-based domain controller Distributed Systems (DS)
903654 FIX: A dialog box appears and unattended removal fails when you try to use the Active Directory Installation Wizard command line tool together with the /forceremoval switch in Windows Server 2003 Distributed Systems (DS)
903720 A DNS server that is running Windows Server 2003 cannot resolve new A resource records Distributed Systems (DS)
905700 You may receive an "RPC server is too busy to complete this operation" error message when you try to log on to a computer that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1 Distributed Systems (DS)
905701 Windows Storage Server 2003 stops responding after you install the Server Appliance Kit 3.0 utility and the computer restarts Distributed Systems (DS)
906208 When you try to log on to a Windows Server 2003-based domain by using a domain user account, the logon request fails Distributed Systems (DS)
907868 An access violation is generated when a Linux-based client computer tries to access a domain controller that is running Windows Server 2003 or Windows 2000 Distributed Systems (DS)
908865 The WMI DNS provider may create DNS resource records that are initialized with a TTL of 0 on a computer that is running Microsoft Windows Server 2003 with Service Pack 1 Distributed Systems (DS)
909249 The DNS service does not load all its zones on a DNS server that is running Windows Server 2003 Distributed Systems (DS)
909424 A program may stop responding after you run the program for approximately 8 hours on a Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer Distributed Systems (DS)
910437 When Windows Automatic Updates tries to download updates on a Windows Server 2003-based or Windows XP-based computer, an access violation error may occur Distributed Systems (DS)
911647 Applications that use Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) over Secure Sockets Layer (SSL) do not perform revocation checking of the server certificate in Windows Server 2003 with Service Pack 1 Distributed Systems (DS)
912233 A DNS zone transfer between a BIND DNS server and a Windows Server 2003-based DNS server does not work when the BIND DNS server acts as a primary server Distributed Systems (DS)
912706 Availability of the .NET Compact Framework 2.0 Service Pack 1 for Windows CE 5.0 Distributed Systems (DS)
913738 An access violation occurs when you run the Dcdiag.exe tool with the /a and /c options on a Windows Server 2003-based domain controller Distributed Systems (DS)
914831 The Wmiprvse.exe process stops unexpectedly, and event ID 1000 is logged in the Application log in Windows Server 2003 Distributed Systems (DS)
915022 Glue records for the NS records of a zone may not transfer to the DNS file on the secondary DNS server Distributed Systems (DS)
915335 A Windows Server 2003-based domain controller restarts unexpectedly, and event 1074 is logged in the Event Viewer System log Distributed Systems (DS)
917268 You may not be able to use LDAP over an SSL connection to connect to a domain controller when the domain controller is running Windows Server 2003 Service Pack 1 Distributed Systems (DS)
917638 A memory leak may occur in the Svchost.exe process that hosts cryptographic services in Microsoft Windows Server 2003 Distributed Systems (DS)
918530 DNS dynamic update causes frequent computer restarts on Windows Server 2003 SP1-based domain controllers Distributed Systems (DS)
918763 MSDSS cannot reverse-synchronize users in Windows Server 2003 Distributed Systems (DS)
919166 The address book function on Exchange 12 is broken when the Exchange OWA client and the Windows Server 2003-based domain controller do not have the same locale setting Distributed Systems (DS)
919218 A firewall that performs payload inspection may block zone transfers by Windows Server 2003-based DNS servers Distributed Systems (DS)
919336 Error message if you try to bind to ADAM by using an account that is locked out or that has an expired password Distributed Systems (DS)
919605 A Microsoft Windows Server 2003-based computer that is running Microsoft Exchange Server stops responding when a domain controller does not respond to Lightweight Directory Access Protocol packets Distributed Systems (DS)
919648 You cannot use ADFS to extract binary Active Directory attributes on a computer that is running Windows Server 2003 R2 Distributed Systems (DS)
920162 Event 5504 is logged when a Windows Server 2003-based DNS server receives a packet that contains a DNAME resource record Distributed Systems (DS)
920683 MS06-041: Vulnerability in DNS resolution could allow remote code execution Distributed Systems (DS)
920919 When a Linux-based client computer tries to access a domain controller that is running Windows Server 2003 or Windows 2000, an access violation occurs Distributed Systems (DS)
921240 Some parameters in a query string are not parsed correctly in a hyperlink to an ADFS-enabled Web site Distributed Systems (DS)
921883 MS06-040: Vulnerability in Server service could allow remote code execution Distributed Systems (DS)
890067 MS-DOS-based programs do not run as expected on a computer that is running Windows Server 2003, Windows XP, or Windows 2000 Emulation Layer
899755 Unexpected system behavior may occur when you run 32-bit programs on a computer that is running an Itanium-based version of Windows Server 2003 with Service Pack 1 Emulation Layer
922931 The QueryDosDevice function succeeds even if you specify a small buffer that cannot hold all returned information on a computer that is running an Itanium-based version or an x64-based version of Windows Server 2003 Emulation Layer
919256 Windows Event Collector stops responding when it tries to process System event log data on a computer that is running Windows Server 2003 R2 Event Service
886694 E-mail messages may not be delivered when you use the "Filter messages with blank sender" option in Exchange Server 2003 Microsoft Exchange
893617 RPC calls to the NNTP Service fail on a Windows Server 2003 SP1-based computer, and you notice the following error information: "System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005)" Exchange
900719 When a user clicks "Reply to All," no intended recipients receive a reply in Exchange Server 2003 Exchange
901017 Vulnerability in the Microsoft Collaboration Data Objects could allow code execution (Windows) Exchange
905214 Windows Server 2003 may stop responding when you enable the "Sender ID Filtering" setting on an SMTP virtual server in Exchange Server 2003 SP2 Exchange
905291 The inetinfo.exe process uses lots of memory and memory usage continues to increase until the SMTP service is unresponsive in Windows Server 2003 Service Pack 1 Exchange
910932 Memory usage may increase over time when a computer that is running Windows Server 2003 uses the SMTP service to process many outgoing messages Exchange
912341 E-mail messages that are sent to certain domains are retried until they expire in an Exchange Server 2003 organization or in an Exchange 2000 Server organization Exchange
913893 The Inetinfo.exe process uses lots of memory when you have a large queue of e-mail messages that are addressed to many different domains on a Windows Server 2003-based computer Exchange
914103 FIX: An outgoing event sink that is registered on the OnBeforeData protocol event is triggered two times on a Windows Server 2003-based computer on which the IIS SMTP service is installed Exchange
922035 Periods at the end of a message are removed when the message is sent to the SMTP Pickup folder in Internet Information Services 6.0 Exchange
922105 A hotfix is available to enable the Computational Proof functionality to obtain a list of RFC 2821 recipients from a computer that is running Windows Server 2003 Exchange
919009 An incoming fax call may stop responding and not finish in Windows Server 2003 Fax
891194 Event ID: 26 occurs when you log off from a server that has Terminal Server enabled in Windows Server 2003 SP1 File Systems
893374 The computer stops responding for a short time and Event 2022 is logged to the System log in Windows Server 2000 with SP4 File Systems
894463 Programs that open multiple files may experience longer delays between each file opening on a Microsoft Windows XP-based computer or on a Microsoft Windows 2000-based computer File Systems
896422 MS05-027: Vulnerability in Server Message Block could allow remote code execution File Systems
896427 After you install security update 885250 (MS05-011), you may not be able to view the contents of a subfolder on a network share by using Windows XP or Windows Server 2003 File Systems
897574 You may receive a Stop error message after you insert media into a removable disk device in Windows XP, Windows Server 2003, or Windows 2000 File Systems
898606 Programs that you open appear to stop responding in Windows Server 2003 File Systems
898900 An update is available to support the DFS Namespaces Client failback feature on Windows Server 2003 SP1-based computers and on Windows XP SP2-based computers File Systems
899327 You may receive a "Stop 0x23" error message after you remove a USB floppy drive cable from a Windows Server 2003-based computer File Systems
900254 You have to respond in English to a message when you use the COPY command or the MOVE command in the Italian version of Windows Server 2003 with Service Pack 1 File Systems
900617 "ESENT" and "Groveler" events are logged in the Application log when you use the Remote Installation Services component in Windows Server 2003 File Systems
900622 DFS referral queries do not return the fully qualified domain name of the DFS root in a Windows Server 2003 cluster environment File Systems
903651 You cannot create more than one domain-based DFS namespace on a computer that is running Windows Server 2003, Standard Edition File Systems
904160 File sharing on the network is slower than expected in Windows Server 2003 SP1 File Systems
905846 You may receive DFS referrals that contain a list of random DFS targets, random SYSVOL or NETLOGON referrals, or experience slow performance when you access a shared folder in a DFS namespace on a Windows Server 2003-based computer File Systems
905909 You occasionally receive a "Stop 0x0000008e" error message and the computer may occasionally stop responding in Windows Server 2003 File Systems
906099 Error message on a Windows Server 2003-based computer: "STOP 0x0000007E" File Systems
906866 You may receive a "STOP 0x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS" error message when you try to log on to a domain File Systems
907565 Extended file attributes of NFS-shared files that reside on an SIS-enabled volume are missing in Windows Storage Server 2003 R2 File Systems
909360 File corruption may occur when extensive stress tests are run on NTFS volumes on a Windows Server 2003-based computer File Systems
910311 Error message in Windows Server 2003: "STOP: 0x00000024 (0x0019033c, 0xf4d7d42c, 0xf4d7d128, 0xf7197421) " File Systems
910929 When you run the DFS Consolidation Root Wizard on a Windows Server 2003 SP1-based Cluster service computer, event 1055 is logged on the cluster nodes File Systems
911924 When you change the Microsoft Management Console in Windows Storage Server 2003 R2, the changes are not saved File Systems
911927 MS06-008: Vulnerability in WebClient could allow remote code execution File Systems
912086 You cannot perform a copy operation to a redirected serial port in Windows Server 2003 Service Pack 1 File Systems
912392 Error message when you have an NTFS-compressed SIS volume on a Windows Server 2003-based computer: "STOP: 0x0000007E (0xC0000006, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)" File Systems
912850 FIX: You cannot access performance counters in the Distributed File System (DFS) Replication health report on a computer that is running Windows Server 2003 R2 File Systems
912947 Error message when you install a Volume Shadow Copy Service update on a Windows Server 2003 SP1-based computer: "STOP: 0x00000054 (0x00361595, 0xf12db001, 0x00000000, 0x00000000)" File Systems
913034 The Chkdsk.exe utility incorrectly identifies and resets security descriptors in Windows Server 2003 File Systems
913109 Problems that you may experience when you use the SIS file system filter in Windows Storage Server 2003 R2 File Systems
913560 The File Replication service may experience a memory leak when you use Windows Server 2003-based domain controllers File Systems
913708 Error message when client computers try to use the browse list that is provided by a 64-bit Windows Server 2003-based master browser computer: "Duplicate name exists on the network" File Systems
913835 The Windows Server 2003 redirector component limits the number of files that can be open at the same time to 16,383, even when multiple connections are pooled in DFS File Systems
914389 MS06-030: Vulnerability in Server Message Block could allow elevation of privilege File Systems
915691 FIX: The system stops responding during high disk activity on a computer that is running Windows Server 2003 File Systems
916846 Server Message Block communication between a client-side SMB component and a server-side SMB component is not completed if the SMB signing settings are mismatched in Group Policy or in the registry File Systems
917159 MS06-035: Vulnerability in Server service could allow remote code execution File Systems
917315 Users cannot move a file from one folder to another folder when they connect to a shared folder in Windows Server 2003 R2 File Systems
918245 Error message on a Windows Server 2003 R2-based computer that has Microsoft Server for NFS installed: "STOP 0x0000007E" File Systems
919030 Error message that you receive when you open a protected document on a computer that is running a 64-bit version of Windows Server 2003: "STOP 0x00000027" File Systems
920335 You cannot create a replication group for data collection when the root of a drive is selected as the source on a Windows Server 2003 R2-based computer File Systems
921478 Error message when you run the Dirquota.exe tool in Windows Server 2003 R2: "STOP 0x50" File Systems
922002 The Server for NFS service stops responding and you receive a Stop error message on a Windows Server 2003 R2-based computer that has Microsoft Services for NFS and McAfee VirusScan Enterprise 8.0i installed File Systems
922582 Error message when you try to update a Microsoft Windows-based computer: "0x80070002" File Systems
332134 Some characters from End User Defined Character (EUDC) fonts do not appear correctly in Windows XP Fonts
908519 MS06-002: Vulnerability in embedded Web fonts could allow remote code execution Fonts
903722 The Csrss.exe process uses more memory over time and other processes may not start in Windows Server 2003 Fusion
896424 Microsoft Security Bulletin MS05-053: Vulnerabilities in graphics rendering engine could allow code execution Graphics
901026 Memory corruption or an access violation may occur in a custom application that uses the PrivateFontCollection object in Windows XP Graphics
901150 You may receive a "Stop 0x000000ab" error message when you log off a Terminal Services session on a Windows Server 2003 SP1-based Terminal Server Graphics
904563 You cannot print an EMF file that is larger than 2 GB in Windows XP and Windows Server 2003 Graphics
904779 A Windows Server 2003-based computer stops responding, and you receive a "Stop 0x000000F4" error message Graphics
907242 You receive a "Stop 0x000000ab" error message when you log off from a Terminal Services session on a Windows Server 2003 SP1-based Terminal Server Graphics
910289 When you print a document in Word or in PowerPoint on a computer that is running a 64-bit version of Windows, Word or PowerPoint may stop responding Graphics
910362 Error message when you log off from a Terminal Services session on a Windows Server 2003 Service Pack 1-based Terminal Server: "Stop 0x000000AB SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT" Graphics
911028 When you use a 32-bit program to print a document from a 64-bit version of Microsoft Windows, you may receive a Stop error message Graphics
912196 Error message when a print server tries to process certain print jobs in Windows Server 2003 or in Windows 2000: "STOP: 0x00000050 (0xA22E7000,0x00000000,0xA00CDC61,0x00000001)" Graphics
912919 MS06-001: Vulnerability in graphics rendering engine could allow remote code execution Graphics
915415 Error message when you use the Image.Save method to create a very large GIF file in Windows Server 2003 or in Windows XP: "System.Runtime.InteropServices.ExternalException: A generic error occurred in GDI+" Graphics
916199 Windows XP stops responding when you click or resize a window, or in Windows Server 2003, when you run many console applications, you receive a Stop error message: "0x000000F4" Graphics
917587 FIX: Memory mapping leaks when a 32-bit process runs on a Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)-based computer Graphics
918599 FIX: An exception occurs in a drawing application when you use certain pen styles on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP Graphics
918673 You receive a "Stop 0x000000ab" error message when a Terminal Services client computer logs off from a Terminal Services session on a Windows Server 2003 SP1-based Terminal Services computer Graphics
922858 Complex script, such as the SimSun-ExtB font, is printed as rectangle characters on a Windows Server 2003-based computer Graphics
873343 Update to MS04-023 for HTML Help programs Help
896358 MS05-026: A vulnerability in HTML Help could allow remote code execution Help
922616 MS06-046: Vulnerability in HTML Help could allow remote code execution Help
900245 FIX: The value in the ETAG field is updated when you modify a metabase property in IIS 6.0 Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0
900342 FIX: The IIS 6 Metabase writer incorrectly tries to back up the Metabase.bin file when you use the Volume Shadow Copy Service to back up the IIS 6 Metabase IIS 6.0
900405 FIX: You receive an "Access is denied" error message when you try to append a file that is hosted on IIS 6 by using the append command at an FTP prompt (900405) IIS 6.0
907986 IIS Manager stops responding when you close the Secure Communications dialog box in Windows Server 2003 R2 Release Candidate 0 IIS 6.0
909289 You may receive "Out of memory" error messages when you run a multithreaded program that uses the IIS ADSI provider on a Windows Server 2003 SP1-based computer IIS 6.0
910032 FIX: Changes that are made to an include file may not be recognized by a Windows Server 2003 SP1-based computer that is running IIS 6.0 IIS 6.0
911822 FIX: The worker process of an application may use lots of memory in Internet Information Services 6.0 IIS 6.0
913441 FIX: The list of extension files that the IisWebService.ListExtensionFiles method returns may be incomplete in IIS 6.0 IIS 6.0
913644 FIX: The W3wp.exe process may frequently stop responding when you run an out-of-process COM+ application on a Windows Server 2003 SP1-based computer IIS 6.0
915179 FIX: The FTP resume feature fails when you try to restart a file download in IIS 6 IIS 6.0
916758 FIX: Visitors experience slow performance, see picture placeholders instead of image files, or receive "HTTP 500.18" error messages when they browse a Web site that is running IIS 6.0 with XML-based URL authorization stores IIS 6.0
916833 FIX: The contents of the Request.ClientCertificate("Certificate") field are incorrect when an .asp Web page is hosted on IIS 6.0 IIS 6.0
916984 FIX: You experience high memory usage in the W3wp.exe process on a Windows Server 2003-based computer that has Internet Information Services (IIS) 6.0 installed IIS 6.0
917557 FIX: You may experience slow performance when you use Integrated Windows authentication together with the Kerberos authentication protocol in IIS 6.0 IIS 6.0
923197 FIX: Actual property values of memory properties differ from the values that you manually set when you enable application pool recycling based on memory usage in IIS 6.0 IIS 6.0
925342 The W3wp.exe process stops responding when a client computer sends a request to a Web page that is running in Windows Server 2003 IIS 6.0
896269 You cannot rotate and save an image file in Windows Picture and Fax Viewer on a computer that is running Windows XP or Windows Server 2003 Imaging
902390 You may receive a Stop error message when you use a scanner in Windows Server 2003 or in Windows XP Imaging
912134 The Intelligent Platform Management Interface server management system does not work in Windows Server 2003 R2 Instrumentation
921306 FIX: Random 0x00000050 error message when a software program sends bad data that logs a WMI event in Windows Server 2003 Instrumentation/Event Tracing
923711 Hardware events may be delayed or not logged at all on a Windows Server 2003-based computer that accesses BMC data Instrumentation/Event Tracing
319440 Logon delays over slow links if oplock is not granted for the policy file in Windows Intellimirror
826982 User.Dat Registry File Is Not Excluded from the Profile Quota Policy Intellimirror
839551 Group Policy setting that prevents use of the Internet Connection Firewall is not enforced in Windows XP or in Windows Server 2003 with SP1 Intellimirror
892496 Group Policy scripts are executed over a slow link even though the client-side extension is configured not to run on a Windows 2000-based or Windows XP-based client computer Intellimirror
896683 A user in a trusted external domain cannot log on to a Windows Server 2003-based domain even though the "Allow Cross-Forest User Policy and Roaming User Profiles" Group Policy setting is enabled Intellimirror
899017 Windows Server 2003 cannot create a Software Installation Group Policy object for a 64-bit Windows Installer package file Intellimirror
899409 You may experience a 20-second delay when you try to access a redirected folder by logging on to a Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer or to a Windows XP Service Pack 2-based computer Intellimirror
911859 Error message when you use the Scwcmd.exe tool on a Windows Vista-based computer: "0x80070005 - Access is denied" Intellimirror
913463 FIX: Software deployment policies do not work on some Windows Server 2003-based domain controllers Intellimirror
915797 Error message when you use MMC 3.0: "MMC has detected error in a snap-in" Intellimirror
915942 FIX: Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) that has the Multilingual User Interface Pack (MUI) installed breaks the compatibility with language-specific Windows Server 2003 versions Intellimirror
919614 Users experience an 11-second delay in folder redirection when a Windows Server 2003 SP1-based computer that is running Terminal Services uses mandatory profiles Intellimirror
302224 When you add a list of proxy exceptions in the Group Policy object Editor, the list may be truncated Microsoft Internet Explorer
816506 Internet Explorer or Outlook Express quits unexpectedly with an error in Mshtml.dll Internet Explorer
818898 Character spacing of Japanese characters is incorrect when you use a full-width space in an HTML element with the letter-spacing attribute Internet Explorer
831845 An access violation occurs in Mshtml.dll when you close an Internet Explorer 6 window by using a script Internet Explorer
843518 The host header is not updated to reflect the new port number in Internet Explorer when you redirect HTTP requests that contain a port number Internet Explorer
883939 MS05-025: Cumulative security update for Internet Explorer Internet Explorer
885439 Nothing happens in Internet Explorer 6 when you click a hyperlink on a Web page that was created in Microsoft Excel Internet Explorer
886801 FIX: A program that calls Wininet.dll takes longer than expected to quit Internet Explorer
892049 FIX: Internet Explorer 6.0 SP1 does not display the shortcut menu for an ActiveX control in Windows XP Service Pack 2 Internet Explorer
893371 Internet Explorer crashes if you click a button or scroll the view in Office InfoPath 2003 Internet Explorer
896156 FIX: Internet Explorer 6 may stop responding, and you may receive an error message when you dynamically remove an HTML element from a Web page Internet Explorer
896180 Web pages that use the DHTML editing ActiveX control may not work as expected after you install security update 891781 (MS05-013) Internet Explorer
896688 MS05-052: Cumulative security update for Internet Explorer Internet Explorer
896727 MS05-038: Cumulative security update for Internet Explorer Internet Explorer
897166 You receive an error message if you click a hyperlink to open a form in Internet Explorer 6 Service Pack 1 Internet Explorer
897168 A file may save with an incorrect file name or with a truncated file name in Microsoft Internet Explorer 6 Internet Explorer
899102 Internet Explorer 6 stops responding, and you receive an access violation error message when you try to view a Web page that contains a .jpeg file Internet Explorer
899284 FIX: An unhandled access violation may occur in the Mshtml.dll file when you use the IAccessible functions to retrieve information in Internet Explorer 6 SP1 Internet Explorer
899417 You may receive an "Access is denied" error message you use the WWW-Authenticate: Negotiate method of HTTP authentication to connect to a Web server Internet Explorer
899528 The "Open" button is missing when you click a Hypertext Transfer Protocol Secure link in Microsoft Internet Explorer 6 to open a Citrix MetaFrame file Internet Explorer
899797 The logon process stops responding when a user or administrator tries to log on to a domain from a Windows Server 2003-based computer Internet Explorer
899811 You may receive a "The memory could not be read" error message when you click certain Web site links in Internet Explorer 6 Internet Explorer
899812 You receive a "Internet Explorer has encountered a problem and needs to close" error when you use Internet Explorer 6 to view a Web page that hosts an ActiveX control Internet Explorer
900732 The "Never Dial a Connection" option that you configure in an Internet Explorer Maintenance policy is not implemented in Windows Server 2003 or in Windows XP Professional Internet Explorer
901116 You receive a "Microsoft Internet Explorer has encountered a problem and needs to close" error when you try to open a Web page in Internet Explorer 6 with Service Pack 1 Internet Explorer
902395 You may receive an "HTTP 405" error message when you click a hyperlink that links to a WebDAV folder in Internet Explorer 6 Internet Explorer
902409 A Web form does not submit a user name and a password to a Web server in Internet Explorer 6 Internet Explorer
904367 Icons may be incorrectly displayed in Internet Explorer 6 Internet Explorer
905297 Internet Explorer 6 may stop responding when you use it to load a child window Internet Explorer
905299 Internet Explorer 6 does not display some EMF images correctly in Windows XP and Windows Server 2003 Internet Explorer
905498 FIX: The onbeforeunload event unexpectedly occurs when you view a Web page in Internet Explorer 6 on a computer where Windows XP Service Pack 2 or Windows Server 2003 Service Pack 1 is installed Internet Explorer
905915 MS05-054: Cumulative security update for Internet Explorer Internet Explorer
906216 The Dhtmled.ocx ActiveX control does not work as expected after a program changes the Visible property of the Dhtmled.ocx control Internet Explorer
906473 FIX: A new window always opens when you click a link that has a specified target in a WebBrowser control-based application that is hosted in Internet Explorer 6 Internet Explorer
908209 Internet Explorer 6 cannot use the Kerberos authentication protocol to connect to a Web site that uses a non-standard port on Windows XP or Windows Server 2003 Internet Explorer
908233 Microsoft Office InfoPath 2003 may stop responding when you repeatedly click the Delete command button Internet Explorer
910365 You receive an error message when you try to open a Web site as a Web folder in Microsoft Internet Explorer 6 Internet Explorer
910620 MS06-004: Cumulative security update for Internet Explorer Internet Explorer
911064 FIX: An access violation may occur when you load an ActiveX control that allocates more than 4 GB of memory in Internet Explorer 6 Internet Explorer
912812 MS06-013: Cumulative security update for Internet Explorer Internet Explorer
914453 Web applications that use chunked encoding stop responding when you access them from a Windows Server 2003-based or from a Windows XP-based computer Internet Explorer
916281 MS06-021: Cumulative security update for Internet Explorer Internet Explorer
917425 Internet Explorer ActiveX compatibility patch for Mshtml.dll Internet Explorer
917783 FIX: Internet Explorer does not enable ActiveX controls that are dynamically inserted into an HTML page by a binary behavior after you install security update MS06-013 Internet Explorer
918366 Error message when you open a PDF file on an HTTPS server on a Windows XP-based computer: "This page contains both secure and nonsecure items. Do you want to display the nonsecure items?" Internet Explorer
918439 MS06-022: Vulnerability in ART image rendering could allow remote code execution Internet Explorer
918899 MS06-042: Cumulative security update for Internet Explorer Internet Explorer
918915 The Site to Zone Assignment List policy prevents Internet Explorer from using other zone configuration settings when the Internet Explorer Enhanced Security Configuration feature is enabled on a Windows Server 2003 SP1-based computer Internet Explorer
918956 Error message when you open the Internet Explorer 6 Favorites pane in Windows XP or in Windows Server 2003: "Iexplore.exe has generated errors" Internet Explorer
920681 FIX: The AutoComplete box may not appear in the correct location when you view a Web page in Internet Explorer 6 that contains an <iframe> element that is in a table Internet Explorer
920982 When you try to open an .msg file in Office Outlook 2003, a window opens in Microsoft Internet Explorer 6 Internet Explorer
923996 When you visit a Web page that uses a custom pop-up object, Internet Explorer 6 closes unexpectedly Internet Explorer
925418 FIX: Error message when you run Internet Explorer 6 on a computer that is running Windows XP: "Runtime Error" Internet Explorer
925683 FIX: In Internet Explorer 6, the OnChange event in a field does not occur when you change the "ß" character to "ss" characters, or when you change "ss" characters to the "ß" character Internet Explorer
926047 FIX: The AutoComplete box in an iframe object may not appear in the correct location in Internet Explorer 6 Internet Explorer
890669 Users who are connected to a computer that is running Windows Server 2003 Terminal Services may experience a screen redraw in Outlook 2003 or in Outlook 2002 Kernel/Hal
896900 The computer stops responding during Text mode Setup if you try to install Microsoft Windows Server 2003 Kernel/Hal
897335 You may experience memory performance issues on a Windows Server 2003-based computer that is using an Intel Pentium 4 multiprocessor Kernel/Hal
898792 A fix is available for a registry problem on Dell PowerEdge servers that have specific nonnative disk controllers and factory installed versions of Windows Server 2003 Kernel/Hal
899325 You receive a Stop error message during a heavy I/O load on a Windows Server 2003-based computer Kernel/Hal
899343 You may receive a "Windows could not start due to an error while booting the RAMDISK" error when you try to start a Windows Server 2003-based computer into the Deployment Agent Kernel/Hal
899656 Not all processors on some multiprocessor computers are recognized by x64-based versions of Windows Server 2003 Kernel/Hal
899750 FIX: "ERROR_NOACCESS" error message when you call the LoadLibrary() or LoadLibraryEx() functions on a Windows Server 2003-based computer Kernel/Hal
903738 The computer stops responding when you use the Hot Add Memory feature to add RAM in Windows Server 2003 with Service Pack 1 Kernel/Hal
905890 A program may run very slowly if the network connection to your home folder is slow in Windows Server 2003 or in Windows XP Kernel/Hal
906570 A custom program that uses the RegConnectRegistry function can no longer access the registry of a remote computer in Windows Server 2003 with Service Pack 1 or in an x64-based version of Windows Server 2003 Kernel/Hal
907317 You receive a "Stop 0x00000051 REGISTRY_ERROR" message when a corrupted user profile is loaded on a computer that is running Windows Server 2003 Kernel/Hal
907646 Debugging information may not be written to a memory dump file when a Stop error occurs on a computer that is running an Itanium-based version of Windows Server 2003 Kernel/Hal
907723 A computer that is running an x64-based version of Windows Server 2003 may stop responding when you try to synchronize PCI devices Kernel/Hal
907724 The KeRemoveByKeyDeviceQueue() routine may return an incorrect list entry on a computer that is running Windows Server 2003 Service Pack 1 Kernel/Hal
907892 A computer that uses an Intel EM64T processor may stop responding during startup Kernel/Hal
908248 You may receive incorrect values when you try to do floating point operations within fibers on a Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer Kernel/Hal
908249 Cluster nodes may stop responding if you move cluster resources from one node to another after you upgrade a Windows Server 2003 SP1-based computer to Windows Server 2003 R2 Kernel/Hal
908522 The System Information tool may report the incorrect number of logical processors on a Windows Server 2003-based computer Kernel/Hal
908675 On a multiprocessor system that is running a 64-bit version of Windows Server 2003, CPU 0 approaches a 100-percent "CPU Usage" reading earlier than do other CPUs on the system Kernel/Hal
908929 CPU usage is abnormally high when SAP processes use the new SAP flat memory model on a Windows Server 2003-based computer Kernel/Hal
909613 64-bit precompiled programs do not work correctly when you use Windows Compute Cluster Server 2003 in an x64 Edition version of Windows Server 2003 Kernel/Hal
909666 A network adaptor is not loaded on the client computer when you deploy Windows PE from a Windows Server 2003-based RIS server Kernel/Hal
910048 The operating system stops responding when you run Windows Server 2003 SP1 in a VMware environment Kernel/Hal
910835 Error message in Windows Server 2003: "Stop 0x0000000A (0x00000806, 0x00000002, 0x00000000, 0x804fd3aa) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" Kernel/Hal
911989 An error message occurs when you add or remove many users over time on a Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer: "Insufficient resources exist on the machine to complete this operation" Kernel/Hal
912364 When a hardware malfunction occurs on a computer that is running an x64 Edition version of Windows, you do not receive a Stop error message, and no memory dump file is generated Kernel/Hal
913327 Error message when you try to make a remote connection to the registry of a Windows-based computer from a Windows Server 2003 SP1-based computer: "Access denied" Kernel/Hal
913383 The "SAC id" command incorrectly identifies an EM64T processor as an AMD64 processor in Windows Server 2003 Kernel/Hal
913698 Registry content is not updated until a user directly logs on to a Windows Server 2003-based computer Kernel/Hal
914784 Microsoft Security Advisory: Update to improve kernel patch protection Kernel/Hal
916467 Support for Itanium-based processors that use a large instruction cache in Windows Server 2003 Kernel/Hal
916995 A computer that is running an x64-based version of Windows Server 2003 may stop responding Kernel/Hal
917107 A memory leak occurs in the Shell Hardware Detection Service when you create or delete a shadow copy on a computer that is running Windows Server 2003 Kernel/Hal
917909 When you run Microsoft Windows Server 2003 under a heavy load, Windows stops responding Kernel/Hal
918844 A hotfix is available that adds support for up to 2 terabytes of RAM on a computer that is running the 64-bit versions of Windows Server 2003 Kernel/Hal
919341 A program that uses structured exception handling may stop responding for several seconds in Microsoft Windows Server 2003 with SP1 Kernel/Hal
919385 A computer that is running an Itanium-based version of Windows Server 2003 and application server software, such as SAP R/3, Oracle SQL, or SQL Server, may occasionally stop responding Kernel/Hal
919807 Computers that are running x64-based versions of Windows Server 2003 cannot load a registry hive that is larger than 32 MB Kernel/Hal
920739 You may experience a decrease in overall system performance when you are copying files that are larger than approximately 500 MB in Windows Server 2003 SP1 Kernel/Hal
923052 The stack information for some processors is incorrect on a computer that is running an Itanium-based version of Windows Server 2003 Kernel/Hal
923162 A program that throws many exceptions may run significantly more slowly on a computer that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1 Kernel/Hal
923199 Windows may stop responding during the startup process on a computer that is running Windows Server 2003 for Itanium-based Systems with SP1 Kernel/Hal
923841 The computer may restart slowly after a system failure occurs in Windows Server 2003, Edition for Itanium-based Systems Kernel/Hal
924848 The computer may stop responding when you try to start an Itanium-based version of Windows Server 2003 in debug mode Kernel/Hal
924867 Programs that limit the application stack size to 2,048 bytes may not run after you install security update 917422 Kernel/Hal
925259 Error message when a Delayed Write Failure event is reported in Windows Server 2003: "Stop 0x00000019 - BAD_POOL_HEADER" or "Stop 0xCD PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION" Kernel/Hal
925844 Error message when a Windows Server 2003-based computer is running under high stress: "STOP 0x00000051 REGISTRY_ERROR" Kernel/Hal
926406 The Setup program does not finish when you try to install Windows on a computer that has the Japanese version of Windows PE installed Kernel/Hal
912354 You may experience a system memory leak of private bytes in the Winlogon.exe process on a computer that is running Windows XP or Windows Server 2003 Licensing
917454 The "Distinguished name suffix" box is unavailable when you try to set up a stand-alone certification authority on a Traditional Chinese language version of Windows Server 2003 Localization
901205 You receive a "Could not find BOMSNAP.DLL" error when you select the "Typical configuration for a first server" option in x64 editions of Windows Server 2003 Management
907265 MMC 3.0 update is available for Windows Server 2003 and for Windows XP Management
830953 FIX: Applications that use Message Queuing 3.0 and diagnostic tracing may stop responding Message Queuing
897688 The computer stops responding and you receive a PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) error when Message Queuing 3.0 automatically starts on a Windows Server 2003-based computer Message Queuing
898618 FIX: Transactional messages that are addressed to a nonexistent queue remain in the outgoing queue in Message Queuing 3.0 Message Queuing
899470 FIX: Message Queuing 3.0 may generate excessive network traffic when you try to connect to a remote computer that is offline Message Queuing
902951 FIX: A Message Queuing 3.0 message may not be acknowledged Message Queuing
908926 FIX: You may experience a decrease in the performance of Message Queuing 3.0 when you send messages between two computers that are running Message Queuing 3.0 Message Queuing
916133 FIX: Memory leaks may cause the Message Queuing 3.0 Downlevel Service (Mqdssrv.exe) to fail Message Queuing
916699 The message may not be delivered when you use the HTTP protocol to send a message to a server that is running Message Queuing 3.0 Message Queuing
890046 MS05-032: Vulnerability in Microsoft agent could allow spoofing MS Agent
912570 Programs that require lots of memory may not run after you install Windows Server 2003 Service Pack 1 MUI
899271 The updated USB Video Class (UVC) driver for Windows XP with Service Pack 2 is available Multimedia
904706 MS05-050: Vulnerability in DirectShow could allow remote code execution Multimedia
921401 A non-paged pool memory leak occurs when you capture specific MIDI SYSEx messages in Windows XP or Windows Server 2003 Multimedia
925752 If you exit a program when the program is playing an audio file in Windows Server 2003, the program stops responding Multimedia
925475 You cannot create a volume that is larger than 2 terabytes and that is smaller than 2.4 terabytes in Windows Unified Data Storage Server 2003 NAS
925624 The Advanced button does not appear in the Properties dialog box of a shared folder on a computer that is running the Spanish language version of Windows Server 2003 R2 NAS
887190 The command output overwrites the command line that you run, and a newline character is not created after you press the ENTER key when you try to run a command on a Microsoft Windows Server 2003-based server Networking
892847 FIX: IIS 6.0 incorrectly binds to ports when IP addresses are added to the IP inclusion list Networking
893756 MS05-040: Vulnerability in Telephony service could allow remote code execution Networking
894070 The Afd.sys file triggers a "Stop 0x000000D1" error on a Windows Server 2003-based computer Networking
894081 You receive a "Request timed out" error message when you use the Ping.exe command-line utility to verify network connectivity between Windows Server 2003-based NLB servers Networking
894682 When you press function keys or the ESC key on a client computer that is running the Telnet.exe file, a Windows Server 2003-based computer does not receive input from the keys Networking
895120 Description of the Project 2003 post-Service Pack 1 hotfix package: March 11, 2005 Networking
896063 Event ID 14 does not appear in the DHCP audit log when a zone is depleted of leases and another client requests a lease on a Windows Server 2003-based computer Networking
896258 The values that are returned in the TotalBytesFiltered and TotalBytesCaptured fields are much smaller than expected when a program calls the IStats::GetTotalStatistics method in Windows Server 2003 Networking
896336 The RSH command does not accept input that is piped from a file in Windows XP Professional with Service Pack 2 and in Windows Server 2003 with Service Pack 1 Networking
896428 MS05-033: Vulnerability in Telnet client could allow information disclosure Networking
896615 A DHCP client that is running Windows Server 2003 may send an incorrect FQDN in a DHCP-Request packet Networking
897040 A program that uses a remote access PPP connection to a Windows Server 2003-based computer is disconnected when the user logs off Networking
897616 The Internet Connection Sharing area does not appear in the properties of the active network connection after you install Active Directory to configure a computer that is running Windows Server 2003 with SP1 as a domain controller Networking
897651 VPN clients can no longer access internal resources after you install Windows Server 2003 Service Pack 1 on a computer that is running ISA Server 2000 Networking
897655 The DHCP service generates a random access violation in the Tcpsvcs.exe service on a Windows Server 2003-based computer Networking
898060 Installing security update MS05-019 or Windows Server 2003 Service Pack 1 may cause network connectivity between clients and servers to fail Networking
898708 FIX: IIS 6.0 may send an "HTTP 100 Continue" response in the middle of the response stream when you send a POST request Networking
899148 Some firewalls may reject network traffic that originates from Windows Server 2003 Service Pack 1-based computers Networking
899260 Telnet is not installed when you install Windows Server 2003 with Service Pack 1 or an x64-based version of Windows Server 2003 Networking
899479 WINS Manager returns only records that have a "1B" suffix in Windows Server 2003 with Service Pack 1 Networking
899657 Windows Firewall may drop ICMP packets in Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1) Networking
899679 You receive a "Rename Temp File calloc:File exists" error message when you try to download a file by using the FTP GET command in Windows Server 2003 Networking
899742 The auditing policy for logon events is turned off after a network connection fails in Windows Server 2003 Networking
899900 Windows HTTP Services does not let you append a port number to the service principal name in a program or service when you use Kerberos authentication on a Windows Server 2003 SP1-based computer Networking
900820 You cannot configure the TCPWindowSize registry key remotely after you install Windows Server 2003 Service Pack 1 Networking
902113 When you try to shut down a Windows Server 2003-based computer that uses an NDIS network adapter in an iSCSI boot configuration, you experience a Stop error Networking
902149 The FTP client may echo account information back to the screen in Windows Server 2003 and Windows XP Networking
902439 You cannot connect to a Telnet server that is running on a Windows Server 2003-based computer Networking
902954 You may receive a "Snap-in Failed to Initialize" error message when you try to view DHCP scope reservations on a Windows Server 2003-based DHCP server Networking
903929 The Cluster Administrator console may stop responding when it enumerates resources on a Windows Server 2003-based computer Networking
905414 MS05-045: Vulnerability in Network Connection Manager could allow denial of service Networking
905596 FIX: The Connection Request Policy Wizard does not display the "Generate-Class-Attribute" attribute on a computer that is running Windows Server 2003 Networking
906278 An external serial modem does not return to autoanswer mode and incoming connections do not succeed after you turn off and then turn on the modem in Windows Server 2003 SP1 Networking
907019 Network traffic is interrupted when you hot swap a network adapter in Windows Server 2003 or in Windows XP Professional x64 Edition Networking
907259 You cannot sustain a connection for longer than 3 to 10 minutes between a Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer and a Linux-based computer Networking
907865 A hotfix that updates the IPSec Policy Agent is available for Windows Server 2003 and Windows XP Networking
908521 Office Outlook 2003 may stop responding on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP because of a problem in the RPC engine Networking
908739 FIX: Incoming client may not be processed when the worker process for an application pool is recycled in IIS 6.0 Networking
908745 The NetServices container displays IP addresses instead of the Dynamic Host Configuration Protocol server names in Active Directory Sites and Services Networking
909195 You may not receive any results when you perform a filtered name search in the WINS management tool in Windows Server 2003 or in Windows XP Networking
909425 Error message in Windows Server 2003 and in Windows XP Professional: "ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED" Networking
909665 You receive a "Stop 0x0000007F" error message on a Windows Server 2003 SP1-based computer that is the host for a two-node cluster Networking
910481 A network communication program may stop responding when you use Windows Server 2003 to implement Winsock Direct in a fast SAN environment Networking
910625 A DHCP client computer incorrectly has active leases on both DHCP servers when two Windows Server 2003-based DHCP servers are part of the same subnet Networking
911262 You experience slow system performance when you run a program that uses the WMI service on a Windows XP SP2-based computer or a Windows Server 2003 SP1-based computer Networking
911268 The Live Communications Server service stops responding on a Windows Server 2003 with Service Pack 1-based computer Networking
911280 MS06-025: Vulnerability in Routing and Remote Access could allow remote code execution Networking
911897 Files are corrupted on a Windows Server 2003-based computer when you try to use the local UNC path to copy the files Networking
911910 You cannot obtain an IP address from a DHCP server after you open a PPP connection on a computer that is running Windows Server 2003 SP1 or an x64 edition of Windows Networking
912213 VPN customers who use L2TP behind a NAT device cannot connect to a Windows Server 2003 SP1-based computer that is running Routing and Remote Access service Networking
912222 The Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack release Networking
913184 An RPC client cannot connect to an RPC server that is running Windows Server 2003 SP1, and event ID 180 is logged Networking
913409 A program that allocates a large block of contiguous memory may not start or may intermittently fail in Windows Server 2003 Networking
913446 MS06-007: Vulnerability in TCP/IP could allow denial of service Networking
913472 You receive an invalid response when you use the Netsh tool on a computer that is running a 64-bit version of Windows Server 2003 Networking
913522 You may experience network connection problems on a Windows XP SP2-based computer or a Windows Server 2003 SP1-based computer that has more than one network adapter Networking
913957 FIX: A 0x6be exception may occur when you quickly make multiple remote procedure calls to a server that is running Windows Server 2003 Networking
914301 The CoCreateInstance function may return an HRESULT failure on a Windows XP Professional Service Pack 2-based or Windows Server 2003-based computer Networking
914388 MS06-036: A vulnerability in the DHCP Client Service could allow remote code execution Networking
914448 Error message when Web browser clients that are located behind an ISA Server 2004 firewall try to access certain external Web sites: "502 Proxy Error" Networking
914675 FIX: Systems Management Server (SMS) advertisements update intermittently after you install Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) Networking
914841 How to simplify the creation and maintenance of Internet Protocol (IPsec) security filters in Windows Server 2003 and Windows XP Networking
915104 VPN clients that use the Connection Manager Administration Kit for double dial functionality remain in quarantine on Windows Server 2003-based computers Networking
915365 A distributed application stops responding, or the network connection fails after you install Microsoft Security Update MS04-031 Networking
915458 A client computer that is connected to a Windows Server 2003-based DHCP server loses network connectivity when the client computer tries to renew its IP address Networking
916508 A leak occurs in the Netbt.sys file on Windows Server 2003 Terminal Server that has many NetBT connections Networking
916852 TCP packets are retransmitted if the TCP acknowledgement packet is delayed for more than 300 milliseconds on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP Networking
917078 The Netsh.exe utility incorrectly returns an error level of 0 when an error occurs during IPsec S2S configuration in Windows Server 2003 Networking
917114 Error code when you use the Winsock Select function on a Windows Server 2003-based multiprocessor computer: "WSAENOBUFS (10055)" Networking
917791 You cannot log on to a Windows Server 2003-based domain controller through a Telnet session Networking
917949 FIX: You cannot remotely administer COM+ components after you install Windows Server 2003 SP1 or Windows Server 2003 R2 Networking
917953 MS06-032: Vulnerability in TCP/IP could allow remote code execution Networking
918334 You receive an error message when you run a Win32 program that makes CreateFile function calls from a Windows XP-based client computer to a server Networking
918564 Error message after you install the Windows Server 2003 Scalable Networking Pack in Windows Server 2003: "STOP 0x0000008E" or "STOP: 0x0000003B" Networking
918689 A memory leak occurs when you use WinHTTP to access a Web server over an SSL connection Networking
918837 Windows power management is turned off when you turn off the WakeUp option for an NDIS wireless network adapter in Windows XP Networking
919479 Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) may not connect through the proxy server when you use proxy autoconfiguration in Microsoft Windows Server 2003 Networking
919948 Error message after you install the Windows Server 2003 Scalable Networking Pack and then change the network settings on a Windows Server 2003-based computer: "STOP 0x000000D1" Networking
920155 Windows Explorer randomly generates an access violation and closes when you refresh the wireless network list on a Windows Server 2003-based computer or on a Windows XP x64-based computer Networking
920293 You cannot configure a network adapter that resides on a virtual bus to use a static IP address in an automated deployment of Windows Server 2003 Networking
921412 RPC does not accept more than 1,234 concurrent connections to an auto-listen interface on a Windows Server 2003-based server Networking
922819 MS06-064: Vulnerabilities in TCP/IP IPv6 could allow denial of service Networking
922862 DNS dynamic update records are not updated after you manually change the DNS server settings on a computer that is running Windows Server 2003 Networking
922971 IPsec ignores the CRL check process during IPsec session initiation on a computer that is running Windows Server 2003 with SP1 Networking
922972 You may experience poor performance when you use a program that transmits small data packets on a computer that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1 Networking
923051 FIX: A Web client may receive a "page cannot be displayed" error message when you run SSL in kernel mode in Windows Server 2003 Service Pack 1 Networking
923187 Error message in x64-based versions of Windows Server 2003: "Stop 0x0000003B (c0000005, fffffadca82a63d4, fffffadca35fb4f0, 0)" Networking
923200 When you try to receive TCP data in Microsoft Windows Server 2003, the TCP connection may be reset before all the data can be processed Networking
923339 FIX: The client connections are dropped frequently when you use the IPsec tunnel through a NAT device on a Windows Server 2003 Service Pack 1-based server Networking
923483 Personal Information Exchange certificates are not added to a certificate store when you try to install client certificates by using the Winhttpcertcfg.exe tool in Microsoft Windows Server 2003 Networking
923492 The "netsh" command changes the Byte option value when you export and then import a DHCP server configuration file in Windows Server 2003 SP1 Networking
923600 The result of the "netsh dhcp server show all" command uses the colon instead of the equal sign on a computer that is running the Traditional Chinese version of Windows Server 2003 Networking
924050 Telephony API-based applications stop responding and you cannot disconnect telephone calls on a Windows Server 2003-based telephony server Networking
924286 An update is available that adds support for Ethernet-based RDMA capabilities in Windows Server 2003 Networking
924703 Error message in Windows Server 2003: "STOP 0x000000D1 (fe320000, 2, 0, b988bc11)DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" Networking
925513 Error code that you receive when you run a network program that uses a Winsock connection in Windows Server 2003: "WSAECONNABORTED (10053)" Networking
895321 FIX: You may receive a 0x800706F7 error message when you make a COM method call that has a BSTR parameter OLE
909139 FIX: An access violation may occur when an application tries to explicitly unload the Oleaut32.dll file on a computer that is running Windows Server 2003 Service Pack 1 OLE
920214 MS06-043: Vulnerability in Microsoft Windows could allow remote code execution Outlook Express
917422 MS06-051: Vulnerability in the Windows kernel could result in remote code execution PkgInstaller
917537 MS06-034: Vulnerability in Internet Information Services that use Active Server Pages could allow remote code execution PkgInstaller
923414 MS06-063: Vulnerability in Server Service could allow denial of service PkgInstaller
277222 System may not start when creating a large number of logical units and volumes Plug and Play and Power Management (PnP/PM)
896256 Computers that are running Windows XP Service Pack 2 and that are equipped with multiple processors that support processor power management features may experience decreased performance Pnp/PM
899588 MS05-039: Vulnerability in Plug and Play could allow remote code execution and elevation of privilege Pnp/PM
902839 A computer may stop responding on the Resuming Windows screen when the computer resumes from hibernation if the computer has three or more processors and is running an x64-based version of Windows Pnp/PM
909095 The computer occasionally does not hibernate and you receive an "Insufficient System Resources Exist to Complete the API" error message in Windows XP with Service Pack 2, in Windows XP Tablet PC Edition 2005, or in Windows XP Media Center Edition 2005 Pnp/PM
910917 Error message when you try to log on to a NetWare NDS tree from a Windows Server 2003-based computer: "NetWare Authentication Failure" Pnp/PM
921411 USB devices no longer work correctly after you install the Intel Chipset Software Installation Utility in Windows XP or in Windows Server 2003 Pnp/PM
923425 You do not have the option to downgrade to a hardware abstraction layer that is set up to use a single-processor advanced programmable interrupt controller when you try to change the computer type by using Device Manager in Windows Server 2003 Pnp/PM
924441 A Windows Server 2003-based or Windows XP-based computer that is using an AMD PowerNow! driver stops responding Pnp/PM
842304 Printer performance is slow on a large print server in Windows Server 2003 Printing
893225 Printing performance problems on Windows XP Service Pack 2 and Windows Server 2003 Printing
901377 The printer display panel does not display the complete document name if the document name is a Multi-Byte Character Set string Printing
902066 Some custom printer properties may be unavailable in a 64-bit version of Windows Server 2003 or Windows XP Printing
905518 You receive error messages when you try to connect to a clustered printer from a Windows Server 2003 SP1-based computer Printing
905788 Error message when you try to install or to upgrade a non-native print driver on a Windows Server 2003-based computer: "Access denied" Printing
906688 An additional page that contains error text may be printed when you print an Office 2000 document to a PostScript printer in Windows Server 2003 or in Windows XP Printing
906752 You cannot install a printer on a cluster node to a Windows Server 2003 cluster Printing
906952 Event ID 2020 and event ID 1000 are logged and the registry size limit is exceeded on a computer that is running Terminal Services in Application Server mode and Windows Server 2003 or Windows 2000 Printing
907545 You may receive an "Access is denied" error when you try to add printers to a Windows Server 2003 cluster Printing
908128 A server does not prune printers on a Microsoft Windows Server 2003-based server cluster Printing
909906 A print job is deleted without being printed on a computer that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1 Printing
910907 You may receive error messages when you run a 32-bit program on a 64-bit Windows Server 2003-based computer Printing
911713 Event ID: 20 may be logged frequently on a Windows Server 2003-based computer when you print to a shared network printer Printing
914929 FIX: Graphical lines that are printed in HPGL Vector mode are thinner than lines in the document if you use a Unidrv-based printer driver in 2-up or 6-up booklet mode Printing
916961 FIX: You experience slow performance when you try to print or when you view printer properties in Windows Server 2003 SP1 Printing
917777 The Add Printer Wizard or the Printer dialog box stop responding on a Windows Server 2003-based, Windows XP-based, or Windows 2000-based computer Printing
919017 You receive a JOB_STATUS_PRINTED print job notification even though the printer is turned off when you try to print a document from a Windows Server 2003-based computer Printing
921059 When you try to print a document from the Forms database by using a large paper size on a Windows Server 2003-based computer, nothing is printed Printing
924078 You receive an error message when you try to open the Properties dialog box for a network printer on a Windows XP-based or Windows Server 2003-based computer Printing
924663 Print jobs take longer to finish than you expect in a Terminal Services session in Windows Server 2003 Printing
924913 A document that uses a mix of vertical and horizontal fonts does not print correctly on a PostScript printer in Windows Server 2003 SP1 Printing
903648 You receive an error message if you try to start the VBScript engine from a Microsoft C++-based program on a Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer Scripting
906092 FIX: An access violation occurs in a COM+ based application, and the generic COM+ event ID 4786 is logged in the Application log in Windows Server 2003 Scripting
917344 MS06-023: Vulnerability in Microsoft JScript could allow remote code execution Scripting
919237 You may experience slow performance when you view a Web page that uses JScript in Internet Explorer 6 Scripting
925753 VBScript programs that include floating point calculations run slower after you install Windows Server 2003 Service Pack 1 Scripting
835744 "The specified account name is not a member of the local group" error message when you remove a user from a group that uses a Restricted Groups policy in Windows XP Security
838065 Security log object names may be irrelevant in Windows 2000 Security
887578 You receive a "Logon failure" message when you use a smart card on a Windows Server 2003-based computer Security
892090 Group Policy settings are not applied when a user in an external Kerberos realm logs on to a Windows XP Professional-based or to a Windows 2000 Professional-based computer in a child domain Security
894872 You cannot enter any characters in the "User name" box and the "Password" box in the Log On dialog box for Windows Server 2003 Security
896414 The members of a restricted group may be removed from the group Security
896687 You cannot grant users who are members of other domains in the forest the permission to decrypt and encrypt EFS-encrypted files in Windows Server 2003 or in Windows XP Security
897648 Error message in Windows Server 2003 or in Windows XP Professional x64 Edition: "The process Lsass.exe has initiated the shutdown of computer" Security
899029 Memory leaks occur after you configure URL authorization on a Windows Server 2003-based Web server Security
899587 MS05-042: Vulnerabilities in Kerberos could allow denial of service, information disclosure, and spoofing Security
902336 You receive a "The specified domain either does not exist or could not be contacted" error message when you try to establish a new Terminal Services connection to a Windows Server 2003-based terminal server Security
904942 Authentication fails when you use Outlook or Outlook Express to try to log on to a HTTP-based mail server if you use Internet Explorer version 7.0 Security
906381 A security principal disappears from the Authorization Manager store of a Windows Server 2003-based trusted child domain after you close and then reopen Authorization Manager Security
906531 Error message when you try to change the password on a Linux operating system that interoperates in the Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 domain: "passwd: Ticket expired changing password" Security
906736 You experience a delay in the user-authentication process when you run a high-volume server program on a domain member in Windows 2000 or Windows Server 2003 Security
907247 Description of the Credential Roaming service update for Windows Server 2003 and for Windows XP Security
907524 A memory leak occurs in the Lsass.exe process after you configure constrained delegation in Windows Server 2003 Security
908757 You experience intermittent authentication errors when you use Authorization Manager together with an Active Directory-based role store in Windows Server 2003 Security
909737 FIX: The MSChapSrvChangePassword function may fail and may return an unexpected error code on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP Security
909805 Error message that you may receive when you create an application group under a scope node on a Windows Server 2003 SP1-based computer: "A group with the name 'application_group_name' already exists" Security
909924 The Lsass.exe process experiences high memory usage when you use the SASL protocol on a Windows Server 2003-based computer Security
910552 FIX: The passwords may not reset correctly when you reset the passwords of domain user accounts programmatically on a domain controller that is running Windows Server 2003 Service Pack 1 Security
911185 The Lsass.exe process crashes when you use Kerberos authentication to log on to a MIT realm on a Windows Server 2003 SP1-based domain controller Security
913368 You cannot administer an Exchange server after you use the Security Configuration Wizard to configure Exchange server security policy on a Windows Server 2003 SP1-based computer Security
914061 Many instances of Error events 59 and 32 are logged in the System log on a Windows Server 2003-based terminal server Security
914463 WMI causes object access failure events when an SACL is applied to the HKEY_USERS registry subkey in Windows Server 2003 or in Windows XP with Service Pack 2 Security
915786 Authorization Manager-enabled applications may not work after you install Windows Server 2003 Service Pack 1 Security
916719 You may experience an abnormal shutdown on a Windows Server 2003-based computer after the Windows logon screen saver starts Security
917068 When you use resource management software on a multiprocessor computer that is running Windows Server 2003 Service Pack 1, the operation may fail Security
918442 Kerberos authentication is unsuccessful in the Local System security context when the computer account password has recently changed on a computer that is running Windows Server 2003 Security
919557 You receive pre-authentication errors when you use keytab files that are generated by using the Ktpass.exe tool on a Windows Server 2003 SP1-based computer Security
919578 The Winlogon.exe process uses excessive CPU resources when a user reinserts a smart card to log on to a Windows Server 2003 Service Pack 1-based terminal server Security
919754 Error message that you may receive when you use a version of Windows Server 2003 Authorization Manager that has an XML-based authorization store for Web services: "The process cannot access the file because it is being used by another process" Security
920183 An MIT Kerberos client tries to log on multiple times with the same key despite bad password errors that are returned to the Windows Server 2003 or Windows XP workstation Security
922706 How to use Certificate Services Web enrollment pages together with Windows Vista Security
922769 An "event ID 516" audit record may be incorrectly logged when an access attempt to a named pipe occurs in Windows Server 2003 or in Windows XP Security
887696 FIX: You experience an application memory leak when you use the IIS Active Directory Service Interfaces provider to query the metabase in Internet Information Services 6.0 Services
895261 Input fields and text are not aligned correctly in the Wireless Provisioning Services sign-up wizard in Windows Server 2003 with SP1 Services
899416 You receive a "The event log file is corrupt" error on a computer that is running Windows Server 2003 SP1, an x64-based version of Windows Server 2003, or Windows XP Professional x64 Edition Services
904714 Client computers do not use the Windows Indexing Service to search for a file on a Windows Server 2003-based computer Services
875533 Virtual Server 2005 virtual machines cannot contact the Automated Deployment Services controller during the Pre-Boot Execution Environment startup process Setup
893605 You receive an "IDS_INSTALLFAILED" error message and an access violation occurs if you configure an Outlook Express account profile on your Windows XP-based, Windows 2000-based or Windows Server 2003-based computer Setup
899182 You receive a "The permissions on <RegistryKeyName> are incorrectly ordered" error message when you view the permissions on a registry key in Windows XP Setup
900336 Sysprep.exe may generate duplicate computer names when you use Sysprep.exe to deploy Windows Server 2003 on a computer network Setup
903085 You cannot access a device with an LUN that was assigned in the current Windows Preinstallation Environment session Setup
905203 Corrupted text appears in the End User License Agreement window during the installation of Windows Server 2003 or Windows XP Professional x64 Edition Setup
906425 A PXE client computer is slow to start when you deploy Windows PE from a Windows Server 2003-based RIS server Setup
907011 When you try to install an Itanium-based version of Windows Server 2003 that is slipstreamed with Windows Server 2003 Service Pack 1, the installation may fail Setup
907639 How to use Remote Installation Services (RIS) to deploy compute nodes in Windows Compute Cluster Server 2003 Setup
915352 You cannot install the Brazilian or Russian version of Windows Server 2003 on a computer that uses a SATA RAID controller Setup
916710 Setup may stop responding during a RIS installation at the "Preparing Network Settings" page Setup
921376 Error message when you try to install the Spanish language version of Windows Server 2003 on an AMD platform: "El programa de instalación no puede obtener acceso a los archivos necesarios para continuar" Setup
925279 How to install an x64-based version of Windows Server 2003 by using an x86-based Windows Preinstallation Environment Setup
908132 After you install support files for East Asian languages on a computer that is running Windows Server 2003, applications may not allocate sufficient memory Setup
895193 Description of the FrontPage 2002 Server Extensions for Windows Server 2003 hotfix package: April 13, 2005 Sharepoint (FPSE)
160332 Money 5.0 ErrMsg: Error Accessing Function (fileaxs.dll) Shell
824995 Windows starts and ends daylight saving time incorrectly if the time zone is set to (GMT+02:00) Cairo Shell
873376 MS04-034: Vulnerability in compressed (zipped) folders could allow code execution Shell
892346 You cannot drag or copy files to the CD drive on a computer that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1, Windows XP with Service Pack 1, or Windows XP with Service Pack 2 Shell
900725 MS05-049: Vulnerabilities in the Windows shell could allow for remote code execution Shell
903122 An access violation may occur when you use the DiskQuotaControl object on one or more processes simultaneously on a Windows Server 2003-based computer Shell
903154 An access violation occurs and a program closes when you move the pointer over a file name in the Open, Save, or "Save As" dialog box on a Windows Server 2003-based computer Shell
903234 An update is available to optimize the way that the Shadow Copy Client accesses shadow copies in Windows Server 2003 and in Windows XP Shell
904772 The Set Affinity dialog box in Windows Task Manager does not show all the available CPUs on a computer that is running a Dutch, French, Russian, or Swedish version of Windows Server 2003 Shell
905865 The sizes of the working sets of all the processes in a console session may be trimmed when you use Terminal Services to log on to or log off from a computer that is running Windows Server 2003 Shell
906469 A returned path environment variable is truncated to 1,024 bytes on a Windows Server 2003-based computer Shell
907660 32-bit applications may not be initialized and installed correctly for a new user on a 64-bit version of Windows Server 2003 Shell
908531 MS06-015: Vulnerability in Windows Explorer could lead to remote code execution Shell
908536 The horizontal scroll bar that is used in forms may not respond to mouse controls or actions when you use themes on a Windows XP SP2-based computer Shell
910322 The Windows Explorer process in a Windows Server 2003 terminal server session may experience an access violation when you log on to the session Shell
910728 Update available to remove the Energy Star emblem from the "Screen Saver" tab in Windows Server 2003 and in Windows XP Shell
912475 Australian daylight saving time 2006 update for environments that do not use Exchange Server has now expired Shell
913419 A custom drive icon and a drive label may not appear on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP Professional x64 Edition Shell
913670 An update is available to remove the Australian daylight saving time 2006 912475 update Shell
916198 You experience an access violation and the Service Trace Viewer tool closes unexpectedly on a computer that is running an x64-based version of Windows Server 2003 Shell
916452 A hotfix is available to change the "Time Zone" setting to "(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)" on Windows Server 2003-based and Windows XP-based computers Shell
916453 A hotfix is available to change the "Time Zone" setting to "(GMT-06:00) Central Time (US & Canada)" on Windows Server 2003-based and Windows XP-based computers Shell
918093 New time zone update for Sri Lanka Shell
921028 A hotfix is available to change the daylight saving time for the (GMT+02:00) Cairo time zone in 2006 for Windows XP and for Windows Server 2003 Shell
921398 MS06-045: Vulnerability in Windows Explorer could allow remote code execution Shell
922297 When you use a Terminal Services session to access redirected local hard disk drives on a Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer, you may experience a delay Shell
922599 When you change any file attribute in Windows Explorer, the archive attribute is cleared if the volume cluster size is larger than 4 KB in Windows Server 2003 and in Windows XP Shell
923191 MS06-057: Vulnerability in Windows Explorer could allow remote code execution Shell
924496 MS06-065: Vulnerability in Windows Object Packager could allow remote execution Shell
924840 A test version of the 2007 global time zone update for Windows is available Shell
827475 Hardware compression mode is turned off when you back up data to a tape drive on a Windows 2000-based computer by using NTBackup.exe Storage Services
891957 Update is available that fixes various Volume Shadow Copy Service issues in Windows Server 2003 Storage Services
894090 You may be prompted to restart the computer when you use Device Manager to disable a hard disk in Windows Server 2003 Storage Services
894255 Event ID 133 is logged in the Event Viewer if you use the Ntbackup.exe with a Certance Travan tape drive in Windows Server 2003 Storage Services
898790 Volume mount points on disks in a server cluster may intermittently become unavailable after you install Windows Server 2003 Service Pack 1 Storage Services
899026 The Backup utility may not restore data when the path to an alternate restore location contains more than 130 characters Storage Services
899404 You receive a "files for the recovery diskette could not be created" error message when you run a backup program on the passive node of a Windows Server 2003 server cluster Storage Services
899809 FIX: The volume information is incorrectly displayed when you open the Disk Management snap-in in Windows Server 2003 Storage Services
902389 A scheduled backup does not run after you reschedule the backup by using NTBackup.exe in Windows Server 2003 Storage Services
907875 Event ID 21 is logged when you create a shadow copy backup on a Windows Server 2003-based computer Storage Services
908911 When you start a Windows Server 2003-based computer that uses a dynamic disk, the computer may stop responding Storage Services
910380 Error message when you run Diskpart.exe in Windows PE on a Windows Server 2003-based RIS server: "The disk management services could not complete the operation" Storage Services
911062 Volume Shadow Copy Service (VSS) that is running on a Windows Server 2003-based computer may crash when you try to remove imported transportable shadow copies Storage Services
911919 After you make a partition change to a shared disk on a Storage Area Network, other Windows Server 2003-based hosts must be restarted to see the change Storage Services
911962 The Removable Storage database includes an extra entry for tape media when you prepare new blank tape media on a Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer Storage Services
912063 A Windows Server 2003-based computer stops responding when you perform a backup of an Exchange Server database Storage Services
912848 You may receive a "Stop 0x00000024" error message when you use an application to extend a partition on a Windows Server 2003-based computer Storage Services
913642 You cannot perform a system state backup on a domain controller that is running Windows Server 2003 SP1 Storage Services
913648 A new Volume Shadow Copy Service update is now available that fixes various Volume Shadow Copy Service problems in Windows Server 2003 Storage Services
914678 The File Server Resource Manager on a Windows Server 2003 R2-based computer does not send e-mail notifications to the SMTP server Storage Services
915331 The backup process may fail and a time-out error may occur in Volume Shadow Copy Service writers Storage Services
916044 Windows 2000 Service Pack 4 clients cannot view the list of shadow copies after you run the Chkdsk.exe tool on a Windows Server 2003 SP1-based computer Storage Services
916860 A Windows Server 2003-based computer that uses a SAN boot configuration does not restart after you start the computer by using an alternative operating system Storage Services
917314 The File Server Resource Manager reports that the jobs are not responding when you run many jobs on Windows Server 2003 R2 Storage Services
921597 A bug check error occurs when a hard disk object repeatedly disappears and reappears in Windows Server 2003: "0x8E" or "0x19" Storage Services
922244 You cannot use Virtual Disk Service 1.1 to retrieve the MPIO path information or to set the MPIO load balance policy for LUNs in iSCSI hardware providers in Windows Server 2003 R2 Storage Services
922387 A Windows Hardware Compatibility Test for an array fails when you are running Windows Server 2003 R2 Virtual Disk Service 1.1 Storage Services
922529 When you start a Windows Server 2003 with Service Pack 1-based computer on which multiple minifilters are installed, the computer stops responding Storage Services
923076 An updated version of the Disk Partition tool for Windows Server 2003 is available Storage Services
923554 The Asr_fmt.exe process crashes during an Automated System Recovery (ASR) backup of a cluster node on a Windows Server 2003 SP1-based computer Storage Services
923557 The VDS hardware provider cannot obtain a valid disk object for the LUN in Windows Server 2003 Storage Services
923628 FIX: The backup application stops responding when you perform a backup that uses a volume snapshot in Windows Server 2003 with SP1 Storage Services
924281 Event ID: 271 occurs when you create a volume using the Storage Provisioning Wizard in Windows Storage Server 2003: "The Plug and Play operation cannot be completed" Storage Services
925117 Error message when you generate a "Files by Owner" report in the File Server Resource Manager management console on a Windows Server 2003 R2-based computer: "An unexpected error has occurred" Storage Services
811211 Your multiprocessor Microsoft Windows 2000 Server-based computer or multiprocessor Windows Server 2003-based computer may stop responding, and the keyboard may not work correctly Terminal Server
896679 The shadow session is disconnected between two Web client computers that are running Windows Server 2003 or Windows XP Terminal Server
899266 Error message when you try to paste data into Excel 2003 during a Terminal Services session: "Cannot empty the clipboard" Terminal Server
899591 MS05-041: Vulnerability in Remote Desktop Protocol could allow denial of service Terminal Server
900090 Print spooling operation in Windows Server 2003-based Terminal Services (TS) computer is slow when Remote Desktop Connection thin clients use printer redirection Terminal Server
901115 A Terminal Services client computer may make beep sounds after you connect to a Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer Terminal Server
905687 A Windows Server 2003-based terminal server in a forest cannot obtain a license from a license server in a different forest Terminal Server
905888 A memory leak occurs in the Wmiprvse.exe process when a program calls an instance of the "CWin32_TerminalService::ExecQuery" function in Windows Server 2003 Terminal Server
906207 Terminal Services Licensing Manager may stop when you add a new license on a computer that is running the Brazilian Portuguese version of Windows Server 2003 Terminal Server
908011 You cannot use a Group Policy setting to set the same mandatory profile for all the Terminal Services users in Windows Server 2003 Terminal Server
910088 The Terminal Server Licensing tool may unexpectedly quit after you install Windows Server 2003 Service Pack 1 on a Terminal Server Terminal Server
911288 A client computer does not receive a permanent Per Device CAL from a Windows Server 2003-based license server Terminal Server
911913 How to redirect the default printer of a Terminal Services client to a Windows Server 2003 Terminal Server session Terminal Server
913948 The session redirection function does not work correctly on Windows Server 2003-based servers that have Terminal Server enabled Terminal Server
914539 The Terminal Server object and the object of the Terminal Server session for a Windows Server 2003 Terminal Server are unavailable when you use Performance Monitor on a remote computer Terminal Server
915947 You cannot connect to a Windows Server 2003-based terminal server when the Remote Desktop Web Connection ActiveX control screen resolution is higher than 1600 by 1200 pixels on a client computer Terminal Server
916667 An IBM DB2 program stops responding on a Windows Server 2003-based computer that is running Terminal Services Terminal Server
917046 FIX: You cannot reconnect a Citrix ICA client to an instance of Citrix Presentation Server that is running on a Windows Server 2003 Service Pack 1-based computer Terminal Server
918679 You cannot connect to a Windows Server 2003-based terminal server when the screen resolution for the Remote Desktop Web Connection ActiveX control is higher than 1600 by 1200 pixels Terminal Server
923035 Stop error message when a Terminal Services client logs off from a session on a server that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1: "Stop 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)" Terminal Server
920685 MS06-053: Vulnerability in Indexing Service could allow cross-site scripting Triage
896667 You may be unable to open any console-based applications on a Windows Server 2003-based computer User
907966 A Windows Server 2003-based computer crashes and then generates the following error message: "STOP: 0x0000008E" User
911021 Errors may occur when you run a 32-bit program on a computer that is running a 64-bit version of Windows Server 2003 or on a computer that is running Windows XP Professional x64 Edition User
917709 The Language bar disappears from the screen when you run a program in full-screen mode on a computer that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1) User
917910 The terminal server IME keyboard layout differs from the client computer when you remotely log on to a Windows Server 2003 SP1-based terminal server User
918120 Error message when you try to log on to a terminal server that is running Windows Server 2003: "STOP 0x000000C2 0x00000007, 0x00001163, 0x42040001, 0x88990be8" User
918184 The Windows Language bar closes unexpectedly when you start a Citrix Presentation Server-published application on a Windows Server 2003 SP1-based computer that runs Terminal Services User
920192 Error message in the win32k!xxxMenuWindowProc+b4f process in Windows Server 2003 or Windows XP: "Stop 0x0000008e" User
921484 Error message when you run Common Gateway Interface programs on a computer that is running Internet Information Services 6.0: "HTTP 502.2 - Error in CGI application" User
923630 A Windows Server 2003-based terminal server stops responding to new connection requests, and the logon window does not appear User
925486 MS06-055: Vulnerability in Vector Markup Language could allow remote code execution VML
898715 An update for Windows Installer 3.1 is available for Windows Server 2003 SP1 and for the 64-bit editions of Windows XP Microsoft Windows Installer
900730 The PrimaryVolumeSpaceRemaining property is not set when you use quiet mode to install a hotfix on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP Windows Installer
904023 FIX: You may receive a message box when you try to install Windows Messenger 5.1 in unattended mode on Windows Server 2003 SP1 or on Windows XP SP2 Windows Installer
906219 The Windows Installer package does not install when you use the PATCH command-line option try to install the package in Windows Server 2003 or in Windows XP Windows Installer
906668 The installation may fail when you try to install an SMS mount point on a disk that is larger than 1 terabyte on a Windows Server 2003-based computer Windows Installer
914810 The Automatic Updates service may stop responding Windows Installer
916089 FIX: When you run Windows Update to scan for updates that use Windows Installer, including Office updates, CPU utilization may reach 100 percent for prolonged periods Windows Installer
917465 The Msimsp.exe utility may generate a stack error on a Windows Server 2003-based computer Windows Installer
921296 All program update information is removed when you use the Msizap.exe tool to uninstall a program from a Windows-based computer Windows Installer
924876 When you start a Microsoft Windows Installer (MSI) installation in Windows Server 2003 by using Msiexec.exe, you may receive an error message: "Error 1303" Windows Installer
892313 FIX: Updates for Windows Media Player 9 Series and for Windows Media Player 10 Windows Media
900343 FIX: You may receive the "0x80004005 Unspecified Error" error message when you use the Microsoft MPEG-4 version 3 video codec on a server that is running Windows Server 2003 with Service Pack 1 Windows Media
912379 FIX: You may receive an error message from the compiler when you compile a managed Windows Media Services SDK project Windows Media
917441 FIX: A Windows Media Services 9 Series server registers a 408 status code instead of the expected 200 status code for some mobile clients Windows Media
917734 MS06-024: Vulnerability in Windows Media Player could allow remote code execution Windows Media
917821 FIX: The Windows Media Audio 9 Voice codecs leak trace amounts of memory during the encoding and decoding process Windows Media
918886 FIX: A Windows Error Reporting dialog box may appear or the Windows Media Player 10 window may unexpectedly disappear when you transfer content from an online store Windows Media
920140 A new feature is available for Windows Media Services 9 Series that lets a server administrator disable Forward Error Correction (FEC) for multicast streams Windows Media
921108 FIX: You may receive an error message when you try to edit some Windows Media files by using the Windows Media File Editor or a media editing application that is based on the Windows Media Format SDK Windows Media
921134 FIX: A hosting application may unexpectedly close when it opens a Web page that contains an embedded Windows Media Player ActiveX control Windows Media
922814 FIX: Error message when you try to copy purchased content or subscription content from online services on a PlaysForSure-verified device: "0xC00D10BC - Windows Media Player cannot synchronize the file because the device needs to be updated" Windows Media
923641 FIX: Error message when you expand "Publishing Points" in the Windows Media Services 9 Series MMC snap-in after you install Windows Server 2003 R2: "MMC has detected an error in a snap-in" Windows Media
888086 WMI may return a value of 98 percent every time that you query the LoadPercentage property in Windows 2000 Windows Management Instrumentation (WMI)
899095 A "0x8004101D (WBEM_E_UNEXPECTED)" error is generated when you try to run a WMI query on a Windows Server 2003-based multiprocessor computer WMI
902346 FIX: Error messages when you use a Windows Management Instrumentation (WMI) query to register WMI events on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP: "0x80041032" and "0x80041003" WMI
903931 The Win32_ServerSession Windows Management Instrumentation class returns incorrect server session instances on a Windows Server 2003-based computer WMI
906868 The "Win32_OperatingSystem WMI" class may display incorrect values for the TotalVirtualMemorySize parameter or for the FreeVirtualMemory parameter on a Windows Server 2003-based computer WMI
907510 Error message in Windows Server 2003 when you run queries against the WMI Performance Monitoring provider: "WBEM_E_FAILED (0x80041001)" WMI
913096 You receive bad data or an error message when you perform a WMI query against a Windows Driver Model kernel provider in Windows Server 2003 WMI
913538 A WMI enumerator object is canceled before the client computer can finish using the enumerator object on a Windows Server 2003-based or Windows XP-based client computer WMI
915940 When you start MOM 2005 on a Windows Server 2003-based computer, the WMI Performance Adapter process uses all the available memory and CPU resources WMI
919698 Event ID 40 errors and error code 0x80041002 in Windows Server 2003 when you install Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server WMI
920606 An unsuccessful installation of Office Communications Server 2007 is not removed on a Windows Server 2003-based computer WMI
921909 The result collection of the Win32_LogicalDiskToPartition WMI query may not include some drive letters in Windows Server 2003 WMI
923850 The WMI registry provider does not return the correct registry data for 32-bit programs on a computer that is running a 64-bit version of Windows Server 2003 or Windows XP Professional x64 Edition WMI
924779 The Family attribute of the Win32_Processor WMI class returns incorrect values for some processors that run on a Windows Server 2003-based computer WMI

A pro vytrvalé čtenáře ;-) tu máme samozřejmě i odkazy ke stažení (jak již bylo zmíněno, jsou v angličtině).

Windows XP x64 SP2

Odkazy pro Windows Server 2003 platí samozřejmě i pro novější vydání Windows Server 2003 R2.

Zdroje: 

WIFT "WIFT" WIFT

Bývalý dlouholetý redaktor internetového magazínu CDR-Server / Deep in IT, který se věnoval psaní článků o IT a souvisejících věcech téměř od založení CD-R serveru. Od roku 2014 už psaní článků fakticky pověsil na hřebík.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Service Pack 2 pro Windows Server 2003 a Windows XP x64

Čtvrtek, 15 Březen 2007 - 01:45 | Richard Cvik | Pardon uz som to nasiel, maju to hned na komackej...
Čtvrtek, 15 Březen 2007 - 01:40 | Richard Cvik | Kde sa nachadza ten SP2 na Microsoftackej stranke...
Středa, 14 Březen 2007 - 21:17 | Ren1 | Uz jste nekdo delali slipstream? Co takhle...

Zobrazit diskusi