Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

SLOVGRAM nás bude presviedčať, aby sme platili!

Paragraf malý
Na Slovensku máme tiež organizácie zaoberajúce sa ochranou práv autorov a vydavateľov hudobných a hudobno-obrazových diel. Jedna takáto organizácia sa teraz zviditeľňuje. SLOVGRAM totiž pripravuje na týždeň od 24. marca (teda od tohto pondelka) akciu, v ktorej bude presviedčať, aby sme si plnili svoje zákonom stanovené povinnosti voči autorom audiovizuálnych diel.

Na Slovensku máme tiež organizácie zaoberajúce sa ochranou práv autorov a vydavateľov hudobných a hudobno-obrazových diel. Jedna takáto organizácia sa teraz zviditeľňuje. SLOVGRAM totiž pripravuje na týždeň od 24. marca (teda od tohto pondelka) akciu, v ktorej bude presviedčať, aby sme si plnili svoje zákonom stanovené povinnosti voči autorom audiovizuálnych diel. Táto akcia
má príznačný názov "Plať a hraj!" Je zameraná predovšetkým na organizácie a podnikateľské subjekty. Má za cieľ nenásilnou formou dotlačiť tieto subjekty k tomu, aby čo najskôr vyrovnali svoje podlžnosti voči nej a teda voči samotným umelcom. Platí to najmä pre hotely, reštaurácie, obchody a iné zariadenia, kde sa veľmi často stretávame s využívaním hlavne hudobných diel bez toho, že by toto využitie bolo v poriadku aj po stránke právnej. Tu však musím povedať, že radový zákazník týchto zariadení tu hudbu vníma väčšinou len ako kulisu a nie je teda hlavným dôvodom jeho návštevy takéhoto podniku. Organizátori tejto akcie očakávajú, že sa majitelia reštaurácií, hotelov, či len niektorých malých firiem budú hlásiť o  to, že si chcú tieto podlžnosti vyrovnať.

SLOVGRAM sa definuje ako spoločnosť určená na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov. Jej poslaním je ochrana práv, hlavne práva na odmenu za každé použitie zaznamenaných výkonov výkonných umelcov (hercov, spevákov, tanečníkov a ďalších) a výrobcov záznamov, ktorá sa realizuje výberom a následným rozdelením týchto odmien v zmysle Vyúčtovacieho poriadku. Vyberá tiež poplatky od výrobcov a dovozcov nenahratých zvukových nosičov (6% z predajnej ceny) a poplatky od výrobcov a dovozcov zariadení na zhotovenie hudobných a hudobno-obrazových záznamov (3% z predajnej ceny), ktoré potom prerozdeľuje podľa vopred stanoveného kľúča.

O spomínanej akcii som sa dozvedel z médií. Hoci sa tam objavilo odporúčanie na získanie viac informácií o nej na stránke spoločnosti, tá zatiaľ o celom projekte mlčí a je, podľa mňa, úplne zastaraná.

Je mi jasné, že si treba určité povinnosti ohľadom autorských práv vysporiadať, ale nie som si celkom istý, či majú takéto akcie vôbec nejaký zmysel. Zdá sa mi však, že je už toho platenia za všelijaké práva až priveľa. Súhlasím s tým, že treba platiť autorom a interpretom diel, nikdy sa však nezbavím dojmu, že sa na tom nabaľuje až priveľa príživníckych organizácií a ceny potom len narastajú. Čo poviete, nezaložíme voľačo aj my...?

Redakce CDR (Google+)

Redakci CDR.cz tvoří tým mladých žurnalistů, které spojuje společná láska k moderním technologiím. Milují chytré gadgety, vylepšováky a nejnovější zařízení všeho druhu.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku SLOVGRAM nás bude presviedčať, aby sme platili!

Žádné komentáře.