Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Stanovisko platformy ZUI k současné situaci kolem ADSL služeb

diit.cz logo na CD-R serveru 1. dubna 2009
Předevčírem Český Telecom prezentoval novou podobu ADSL. Ta oproti současnému stavu sice přidává na rychlosti, ale navíc přidává i datový limit, to vše bez cenové úpravy. Datový limit je u té nejběžnější varianty 10 GB a za každých dalších započatých 10 GB navíc se bude platit 300 Kč (to platí od ISP k Telecomu, váš ISP si patrně naúčtuje ještě něco navíc). Další podraz na zákazníky je ukryt v zapnutí agregace, která byla až doposud vypnutá. Detailní informace o aktuálním dění okolo ADSL najdete na Lupě v článku pana Peterky. Platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu) je přesvědčena, že jak zapnutí agregace, tak nová podoba ADSL služeb sama o sobě negativně ovlivňuje situaci kolem ADSL, a jejich souběh tento negativní efekt ještě umocňuje. Celé stanovisko ZUI s řádným vysvětlením najdete v tomto článku.

V uplynulých dnech došlo k souběhu dvou událostí, z nichž každá výrazně ovlivňuje stav a použitelnost ADSL služeb v ČR. Jde konkrétně o:

 • Zapnutí agregace (tzv. overbookingu)
 • Oznámení nové podoby ADSL služeb

Platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu) je přesvědčena, že každá z těchto událostí sama o sobě negativně ovlivnila situaci kolem ADSL, a jejich souběh tento negativní efekt ještě umocnil.

V případě agregace (tzv. overbookingu) se jedná o technické opatření, jehož zavedení Telecom dopředu avizoval, ale efekt dopadu tohoto opatření bagatelizoval. Například na svých WWW stránkách Telecom uvádí:

Jaká bude skutečná rychlost připojení pro koncové uživatele služeb ADSL, pokud hovoříme o agregaci 1:50 u Basic služeb a 1:20 u Profi služeb?

Rychlost pro koncového uživatele není přímo závislá na komunikované agregaci služeb. Nejedná se o agregaci na přístupové síti, ale o agregaci v páteřní síti ČTc, to znamená že v žádném případě není možné dělit rychlost poskytované služby 50, resp. 20. Skutečná dostupná rychlost zákazníkovi se bude velmi blížit hodnotám, které si zákazník objedná.

Realita je taková že po zapnutí agregace došlo k velmi výraznému zpomalení. Mnoha uživatelům klesla efektivní přenosová rychlost například na polovinu či dokonce na čtvrtinu. Mluvčí ZUI p. Olejár potvrzuje na své vlastní ADSL přípojce (192/64 kbps) pokles na 45,21 kbps (na downloadu, jako průměr celé série měření).

Platforma ZUI hodnotí situaci kolem agregace tak, že zde došlo k oklamání veřejnosti ze strany Českého Telecomu, a to z následující důvodů:

 • existence agregace byla veřejně deklarována, ale již nebylo veřejně deklarováno, že až do 1.8.2003 nebyla fakticky uplatňována. Uživatelé se proto mylně domnívali, že dřívější (ne příliš dramatické) rozdíly mezi nominální rychlostí jejich přípojky (např. 192 kbps) a efektivní (skutečně dosahovanou) přenosovou rychlostí, např. kolem 160 až 170 kbps, jdou právě na vrub agregaci. To mohlo ovlivnit rozhodování dalších zájemců o pořízení či nepořízení ADSL přípojky.
 • možné dopady agregace na efektivní propustnost Český Telecom vůči veřejnosti bagatelizoval (viz výše uvedený citát), a tím jen přispíval k uvedení koncových uživatelů v omyl.

V případě Telecomem oznámené nové podoby ADSL služeb platforma ZUI kritizuje především zavedení objemových limitů u přípojek na bázi Broadband Plus. Důvodem kritiky jakýchkoli objemových limitů je aktivní potlačování rozvoje širokopásmových (broadband) služeb.

Uživatel, který je omezován v tom, kolik dat smí přenést, je odrazován od toho, aby používal tzv. širokopásmové služby. Ty jsou označovány jako "širokopásmové" právě proto, že vyžadují širší přenosové pásmo, resp. počítají s přenosech větších objemů dat. To současně omezuje i vznik a rozšiřování nabídky takovýchto služeb. Přitom rozvoj širokopásmových služeb je stěžejním principem, na kterém je založen rozvoj informační společnost. Jako hlavní cíl jej má i program eEurope 2005, ke kterému se hlásí také Česká republika.

Jako důvod pro zavedení objemových limitů uvádí Český Telecom potřebu regulovat míru, v jaké uživatelé využívají své ADSL přípojky, tak aby jedna část uživatelů neomezovala ostatní uživatele. Fakticky se tedy jedná o penalizaci těch uživatelů, kteří svou přípojku využívají více, než kolik Český Telecom považuje za vhodné.

Platforma ZUI uznává existenci problému s přetěžováním přípojek a nutnost určitého stupně agregace. Je ale zásadně proti tomu, aby tento problém byl řešen takovým způsobem, jaký nyní navrhl a prosazuje Český Telecom.

Návrh ZUI

Zavedení objemových limitů (ani dříve uvažované snížení rychlosti po přenesení určitého objemu dat) nepovažujeme za schůdné řešení tohoto objektivně existujícího problému. Tím je podle nás pouze zvýšení celkové dostupnosti a rozšíření nabídky ADSL služeb v ČR, tak aby nedocházelo ke zvýšené "kumulaci" uživatelů s diametrálně odlišnými potřebami a chováním u nejlacinějších přípojek. K tomu je podle našeho názoru nutné:

 • celkově snížit cenovou hladinu ADSL v ČR
 • výrazně zlevnit přípojky určené pro méně náročné uživatele (event. i s existencí objemových limitů)
 • výrazně snížit cenový gradient, tak aby rychlejší a kvalitnější přípojky (s nižší agregací) nebyly o tolik dražší, jako dnes. Požadujeme stejný gradient, jaký je běžný v zemích EU.
 • Zkušenosti z dosavadního jednání Českého Telecomu nás vedou k přesvědčení, že dosažení uvedených cílů, stejně jako řešení problému s agregací, není možné při současném způsobu realizace ADSL služeb na bázi tzv. přístupu. Zde totiž Český Telecom sám a direktivně rozhoduje o všech relevantních aspektech služby, od stupně agregace až po velkoobchodní cenu, a všechny ostatní subjekty fakticky jen přeprodávají jeho produkt. Veškerý konkurenční boj se omezuje na to, kdo si k cenám produktu Českého Telecomu připočítá co nejméně.

  Schůdnou cestou ke zvýšení dostupnosti ADSL v ČR vidíme v zavedení modelu propojení pro ADSL. Teprve to umožní existenci skutečně konkurenčních nabídek a přizpůsobení nabídky poptávce na trhu, nikoli naopak. V současné době již ČTÚ řeší několik sporů o propojení na ADSL mezi Českým Telecomem a konkrétními alternativními operátory.

  ZUI proto požaduje urychlené vyřešení těchto sporů, tak aby mohly být co nejdříve uvedeny na trh ADSL služby realizovaná na bázi propojení. Do doby, než se tak stane (než budou na trhu takovéto nabídky alespoň od 3 různých poskytovatelů) žádá platforma ZUI po Českém Telecomu, aby nepoužíval pro ADSL služby agregaci, tj. aby vrátil vše do stavu před 1.8.2003.

  ZUI také požádá ČTÚ a APVTS o rozšíření stávajícího Fóra pro dial-up o záležitosti ADSL a o projednání vzniklé situace.

  Praha 5.8.2003

  Další informace mohou poskytnout zástupci jednotlivých organizací platformy Zástupci uživatelů internetu a naleznete je na stránkách www.zui.spotrebitele.info.

  Redakce CDR (Google+)

  Redakci CDR.cz tvoří tým mladých žurnalistů, které spojuje společná láska k moderním technologiím. Milují chytré gadgety, vylepšováky a nejnovější zařízení všeho druhu.

  více článků, blogů a informací o autorovi

  Diskuse ke článku Stanovisko platformy ZUI k současné situaci kolem ADSL služeb

  Žádné komentáře.