Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Diskuse k Steve Wozniak: Umělá inteligence nahání strach a je špatnou volbou pro lidstvo

IMHO bude cesta k OPRAVDU myslícím strojům ještě hodně, hodně dlouhá. Druhá věc jsou pseudointeligentní automatizované systémy, a tady bych na pozoru byl určitě, protože takový systém lze přirovnat ke špatně fungující byrokracii - tam ale je vždy nějaký "slabý článek" na který se dá účinně působit. U strojů toto asi možné nebude.

+1
+2
-1
Je komentář přínosný?

Je otázka, zda třeba 30 let než nastoupí mobilní stroje s vlastním uvědoměním si sebe sama, je dlouhá cesta, nebo to označit, že je to za rohem. Stačí se podívat na technologie které jsou dnes, a jaké naprosté sci-fi to bylo před 20 lety, nebo rychlost výzkumu genomu. Tam byly původní odhady také 50 let, a pak za 14 let bylo hotovo. Pro nás bude spíše zábavné sledovat následky těch strojů na nižší úrovni. To že naprosto vytlačí lidi s nízkou kvalifikací nebo mizernými schopnostmi je jasné. Ale oni úplně stejně snadno vytlačí úředníky nebo velkou většinu právníků. A to pak bude divení se, vždyť já mám školy, já jsem přece nepostradatelný. Stejně tak, až za pár let bude na určitých komunikacích zákaz manuálního řízení aut.

+1
+10
-1
Je komentář přínosný?

Jenže co se vědomí týká, my jsme se nedostali ještě ani na startovní čáru. :-) Maximum co lidstvo zvládá, je více či méně komplexní regulace a předem definované rozhodovací stromy či matice. A to má k vědomí sakra daleko, a to už vůbec nemluvím o schopnostech abstrakce.

+1
+3
-1
Je komentář přínosný?

Vážně? Takže počítače co nad člověkem vyhrávají v šachu nebo v pokru jsou jen dopředu dané komplexní regulace a definované rozhodovací stromy? V tom případě 90% lidské populace nemá inteligenci a život prožívají jen podle předen zadaných vzorců. Abstrakce? Kolik lidí má abstrakci, většina je zděšená z matematiky, postavte ty jedince před zpětnou Fourierovu transformaci.

Netvrdím že máme UI již dnes, ale můj odhad je do 30 let, snažím se o odborný odhad absolventa technické kybernetiky.

+1
-23
-1
Je komentář přínosný?

Tomu se říká weak AI, ale s inteligencí to nemá nic společného. Prakticky každý s takovým specializovaným algoritmem prohraje, ale i blbec s IQ alespoň 80 je schopen myšlení vhledem a k tomu jsme se v AI přiblížili asi tak, jako bakterie ke stavbě raketoplánu.

+1
+6
-1
Je komentář přínosný?

To je pouze filozofická debata, pes, primáti, kůň, delfín, chobotnice, kytovci celkově, to jsou inteligentní bytosti. Vaší definici inteligence by neuspěli lidé před 500 - 300 lety, dnešními testy IQ by neprošli žádní Antičtí myslitelé, protože jejich civilizace a "inteligence" byla nastavena jiným směrem. Takže to můžeme nechat plavat, že 3-5% lidské populace bude ještě dlouho nenahraditelné umělou inteligencí, ale většinu populace za pár let předčí chytřejší lednička.

+1
-16
-1
Je komentář přínosný?

Myšlení vhledem zvládne i vrána.

+1
-9
-1
Je komentář přínosný?

Vidíte, zapomněl jsem na ptáka co je inteligentnější než pes, havran.

+1
+9
-1
Je komentář přínosný?

„Vážně? Takže počítače co nad člověkem vyhrávají v šachu nebo v pokru jsou jen dopředu dané komplexní regulace a definované rozhodovací stromy?“

Ano. Zrovna tohle jsou dobré příklady.
Počítač tyhle hry nad člověkem vyhraje tak, že si nejdřív přehraje všechny kombinace (ideálně, v horším případě alespoň velké množství) tahů a pokaždé si uloží výsledek hry. A pak v každé herní situaci volí tah, který má největší poměr vítězných her.

Čili se nedá říct, že by nad hrou počítač přemýšlel… De facto dělá jen to, že má mapu nejvýhodnějších tahů pro všechny možné herní situace a takové tahy dělá.

+1
-2
-1
Je komentář přínosný?

A nemyslí člověk vlastně také přesně tímto způsobem. Náš mozek propočítá proměnné a snaží se vybat to nejlepší možné řešení vedoucí k výsledku. Naše rozhodování je dané tím, co je pro nás v danou chvíly nejvýodnější z hlediska nám známých proměnných.
Problém je, že počítač v tomto ohledu dokáže propočítat klidně všechny dané proměnné, zatímco mozek jen několikero možných tahů - více není schopen "podržet v RAM". Samozřejmě v případě specializovaných úloh počítač už dávno vyhrává. V případě náročnějších úloh vítězí člověk. Ale jen tím, že má k dispozici daleko více relevantních dat - zkušeností z minulosti, rozhledu z vícero oborů, atd. Až se počítače naučí sami projíždět dostupné databáze a posuzovat jejich relevantnost k danému úkolu, pak dokáží stejně tak uvažovat dopředu v daleko širších souvislostech. A stejně tak i chybovat - jestliže jako relevantní informaci k řešení daného problému vyberou z databáze znalostí chybnou informaci.
To co nás v tuto chvíly odlišuje od počítačů je naše schopnost empatie. Schopnost rozhodnout se pro horší a ne nejlepší řešení. Schopnost vybrat si něco, co pro nás může být potenciálně prohrou - jen proto, abychom umožnili výhru soupeři.
Říká se, že levá část našeho mozku je více logická, zatímco pravá více empatická. Naše logické mozky stavějí počítače ke svému obrazu - jako logické stroje - stroje levé hemisféry. To co jim k "lidskosti" chybí je právě ona pravá iracionální část.

+1
-3
-1
Je komentář přínosný?

Pak doporučuji přečíst knížku "Sobecký gen", je dobře inspirativní, a přesně co popisujete je tam dáno do vztahu k nemyslícím a nesmrtelným objektům jako jsou geny. Stejně tak dobré studie na toto téma jsou v oblasti Teorie chaosu.

+1
+2
-1
Je komentář přínosný?

„A nemyslí člověk vlastně také přesně tímto způsobem.“

Ne.
Člověk nedokáže rychle dělat ohromné množství výpočtů ani si přesně zapamatovat kvanta dat.
Takže něco takového dokážeme jen u jednoduchých her, ale ne u složitých, neřku-li v reálném životě.

Člověk pracuje s odhady a analogiemi.
V reálném životě ostatně žádný „konec hry“ není, není jasné, co je výhra a co prohra, možných „tahů“ je prakticky nekonečně mnoho a všechny jejich efekty nedokážete často rozpoznat ani dodatečně, natož je odhadovat předem.

Navíc robot s dostatečným množstvím dat dokáže rozhodovat, jaké akce jsou potřeba k dosažení jakého cíle, ale ty cíle mu pořád stanoví ten, kdo ho vyrobil.
Není ani teoretický mechanismus, jakým by se třeba robot sám od sebe začal bát svého zničení.

Ostatně, my máme pud sebezáchovy díky evoluci; Kdo se smrti nebál, už dávno vymřel. U robotů to tak není, protože si geny nepředávají a když je nějaký zničen, kdykoliv později se dá vyrobit jiný se stejným programem.

+1
+12
-1
Je komentář přínosný?

Ano - mozek pracuje s analogiemi. Já to níže v diskusi nazval kontrolními součty. Nepotřebuje spočítat celý kontrolní součet aby poznal že toto zvíře druhu X je pes, když už zná psa Y. Velmi rychle "sečte" část kontrolního součtu pro objekt který vidí a pokud zapadá, není třeba zbytek počítat. Je to pes. Tohle zjednodušování násobně minimalizuje nutnost všechno propočítávat a velmi šetří "výpočetní kapacitu". Ostatně on by mozek ani nebyl schopen počítat všechny proměné. Počítá zkrátka jen něco a zbytek vynechává. To značně usnadňuje a zrychluje interakci s okolním světem, ale stejně tak může vést ke značné chybovosti (Viděl jsem v dálce nějakého psa - ve skutečnosti šlo o lišku, třeba ;)).
Počítač má momentálně výhodu v tom, že v jednoduchých úkolech dokáže mozek značně předběhnout. Dokáže totiž počítat mnohem rychleji a spočítat všechny proměnné daného úkolu, což pochopitelně mozek nezvládá, nebo za násobně více času. Oproti počítači má mozek zase tu výhodu, že dokáže nepočítat vše na úkor chybovosti. Pokud tedy jde o nějaké náročnější úkoly počítač buď selže pro nedostatek vstupních dat a nebo bude počítat všechny proměné, zatímco mozek spočítá určité procento proměných a na základě podobnosti s již vyřešeným ukolem se rozhodně pro nejbližší možné podobné řešení, které odpovídá danému vzorci. A může přitom chybovat...
Pokud ale uvážíme počítač s dostatkem rychlosti a dostatkem vstupních dat, mohl by se tento rozhodovat v určitých situacích naprosto stejně rychle jako člověk. Jen s tím rozdílem, že by oproti člověku nespočítal jen některé proměnné, ale všechny dostupné, tudíž by jeho "přesnost" vůči člověku byla vyšší. Pokud bychom pak uvažovali počítač, který by dokázal tak jako lidský mozek určité informace efektivně zanedbat a nepočítat s nimi, pak by se rychlost počítače ještě násobně zvedla - samozřejmě na úkor chybovosti.
Co je to vlastně ono vědomí a svobodná vůle? Pokud bychom uvažovali čistě ve sféře této logiky, tak jakékoliv naše rozhodnutí je jen výsledkem výpočtu určitých proměnných na základě předchozího programování - výchovy, zkušeností, atd. Jelikož ale nikdy nmůžeme znát všechny proměnné a počítáme jen s jejich částí a na základě našeho (zcela samozřejmě chybného) programování, tak dostáváme i ve stejných situacích každý různé výsledky. De facto se dá říci, že celá evoluce inteligence a druhu je sérií posloupnosti chybných výpočtů na základ nedostatečných dat ;).

+1
+2
-1
Je komentář přínosný?

Lidský mozek pracuje jinak? Vy věříte, že když si pamatujete jak vypadá pneumatika, Rubikova kostka, nebo váš TV ovladač, že v mozku jsou uloženy jeho obrázky, nebo že mozek má indexovanou databázi odpovědí na definované podněty? To by tedy jsme žili jako slimáci, při hrozně pomalé reakci těch elektrochemických přenosech v mozku. Navíc ten vámi zmiňovaný postup by neumožňoval počítači hrát Pokr.

+1
+8
-1
Je komentář přínosný?

Domnívám se, že mozek má informace uloženy asi spíše jako jakési kontrolní součty. Ovšem s velkou mírou abstrakce - dokáže přiřadit objekt k nějakému již poznanému objelktu na základě podobnosti, nikoliv nutně stejného součtu. Když určité procento sočtu sedí, mozek to bere jako danou věc. To samozřejmě může vést i ke značné chybovosti, ale výrazně to urychlje zpracování dat. Netřeba počítat celé kontrolní součty - stačí pár vzorků a jestliže zapadají, jsou přiřazeny. Když vidím, že to má metr, ocas, čtyři nohy, čumák a čenich, je mi jasné, že to je nejspíš pes i když jsem ten druh třeba do té doby nikdy neviděl. A taky se můžu plést a nemusí to být pes, ale třeba liška, když to uvidím z větší dálky ;).

+1
-13
-1
Je komentář přínosný?

Viz komentář výše.

„Vy věříte, že když si pamatujete jak vypadá pneumatika, Rubikova kostka, nebo váš TV ovladač, že v mozku jsou uloženy jeho obrázky, nebo že mozek má indexovanou databázi odpovědí na definované podněty?“

Přesně. Takhle vypadá přístup počítače k těm šachům a člověk to nedělá.

Počítač v podstatě hraje šachy tak, že má ke každé herní situaci přiřazený optimální tah. Dohledá aktuální situaci a provede tah.

Profesionální šachisti sice taky mají některé sekvence tahů takhle naučené, ale nikdo si není schopný zapamatovat všechny kombinace, takhle lidská paměť nefunguje.
Takže šachisti spíš sledují důležitost figur, získání kontroly nad určitou částí šachovnice a podobně, což právě robot takhle neuvažuje.

+1
-19
-1
Je komentář přínosný?

Prosím, prosím, jmenujte nějakou technologii, která je dnes a před 20 lety byla naprosté SCIFI

+1
+1
-1
Je komentář přínosný?

tak napr. kedysi naproste SCIFI boli technologie kde vlhnu kable a este dostat za to 2x zaplatene

+1
+1
-1
Je komentář přínosný?

Tady je k tomu rozhovor s novým šéfem automatu https://www.youtube.com/watch?v=LZ6-LDr8Hsw

+1
+7
-1
Je komentář přínosný?

Tři příklady:
- Přenosný počítač s objemem menším než poznámkový blok A4 a výkonem superpočítače*.
- Auto, které úplně či do velké míry dokáže samo řídit**.
- Robotická protéza napojená na nervový systém a ovládaná myšlenkami.

* na poměry roku 1995
** Budiž, auto bez řidiče si u nás ještě nekoupíme, ale auto, které samo udržuje pruh, rozpoznává dopravní značky a umí samo zaparkovat, ano.

+1
+4
-1
Je komentář přínosný?

Jednička dává nějaký smysl. Na druhé straně životnost šla na zlomek toho, co počítačů z 1995.

Protéza je experimentální a reálně to nejspíš vůbec nikdo nepoužívá, maximálně tak jednotky lidí, pro zbytek absolutně nedostupné. Ta auta rovněž a pruhy to drží tak na německé kvalitní dálnici, ne na tom našem bordelu kde čáry přelakují jednou za století až nejsou absolutně vůbec vidět.

Krom toho tento vývoj je zásadně špatný, protože za volant polezou ještě větší paka co v provozu nemaj co dělat s tím, že auto to odřídí částečně za ně, tak to bude vlastně fpohodě. Stačí mi to už teď, jak se oteplilo, tak zas lezou pitomci na silnic, jezděj jak sebevrazi, lidi skáčou na červenou pod auto, samý šňůry taliánskej autobusů co jezděj doprdelekurva třicítkou a pouštěj všude každýho a co jsem jezdíval v zimě i 25 minut teď jezdím i přes 3/4 hodiny. Takoví idioti můžou jezdit 98 % času v pohodě, ale v těch 2 % když je krize, tak to absolutně neumí vyřešit a dopadá to velmi blbě. A to nemluvím o tom, kolik krizových situací vyvolávají sami. Je to o 100 % horší než bylo přede dvěma týdny a denně se dostávám do několika situací kdy mě pomalu vomejvaj jak těsně jsem se s takovejam pitomcema nerozsekal na hadry.

Značky je nejlepší sundat, pak nebude potřeba přidávat žádný kurvítka.

+1
-3
-1
Je komentář přínosný?

Tak jestli je to dobře nebo špatně je samozřejmě otázka, ale ta technologie existuje, přičemž samořiditelná auta byla sci-fi ještě v době Minority report a Já, robot.

To dobře/špatně závisí na úhlu pohledu.
Je to podobné, jako že klasický ajťák co zažil IT třeba 80. let může taky nadávat, že tehdy počítače používali jen ti, kdo jim rozuměli, zatímco dneska „kdejaký pako“, ale velká část toho počítači vyvolaného pokroku stojí právě na tom, že počítače dokáží používat i lidi, kteří o nich vůbec nic nevědí.

Prostě dneska „i skladník ve šroubárně“ může použít počítač ke svýšení produktivity své práce a auto aby se dostal z bodu A do bodu B.

+1
-19
-1
Je komentář přínosný?

To velmi dobře vyjádřil pan Musk, do těch aut polezou naprostí pitomci, ale prostě se nedostanou k řízení. Bude méně nehod, auta budou lehčí s méně bezpečnostními prvky, ale co je podstatné, bude jich mnohem méně. Proč bych si na ježdění do práce kupoval auto, když na mě jedno počká před barákem, hodí mě kam potřebuji a povrčí si další rito. Pak to bude jako to dnes mám s motorkou, tu mám také především kvůli radosti ze života, relaxu a čundrování po Evropě. Jen mě s ní pak nepustí na dálnici, protože tam to bude bez lidského zásahu. Jen přepravní kontejner, něco jako dnes autovlak.

+1
-16
-1
Je komentář přínosný?

Nějakej sharing je utopie a nebude to nikdy fungovat pokud nebude nastolena nějaká tvrdá levicová diktatura.

A plně automatický auto je velmi dlouho taky utopie, protože všechny krizový scénáře prostě nebude schopný velmi dlouho řešit, a nechávat to na pitomcích co je neumí vyřešit ani dneska je taky problém. Krom toho až to jednou možná na to bude HW, tak to auto bude tak předposraný, že bude jezdit jak pitomci dneska - 40 na místech, kde se dá jezdit 90. S ohledem na vývoj fašismu už ale tou dobou budou asi všude 30ky a lesy značek po 3 metrech, takže to bude úplná tragédie.

Slušnej řidič totiž tyhle pí*oviny ignoruje, to je taky součást toho. Jak někdo poznamenal na D-F, tak dopravní zákony jsou dodržovány pokud jsou v rozumné míře a rozumné, víceméně kopírující fyzikální zákony. Jakmile jako dneska je to zbytečná papírová buzerace, snaha někde něco z politickejch důvodů protlačovat a lidi okrádat dalším zdaněním, tak jsou ignorovány a lidi jezdí zpátky podle zákonů fyzikálních. Problém pak je, když do toho vpadne nějakej pan hyperkomfort, co má dojem, že musí dodržovat výtvory politikounské a úřednické svoloče, protože ty maj s jízdou po silnici společného stále méně.

+1
-12
-1
Je komentář přínosný?

??? levicová diktatura, a z jakého důvodu, automatický systém, bez toho abych auto vlastnil, jen ho používal kdy potřebuji je naopak silně pravicový a silně šetřící moji osobní kapsu. Ten systém totiž nevylučuje osobní vlastnictví auta, to že sednu do svého a jedu si kam potřebuji. Jen řeší tu nudnou a nervi prudící část pohybu po městě. Možná jste z menšího města, máte spoustu místa na parkování kam se nachomítnete, stání v koloně z i do práce vám nic neříká, magoři co neznají zip, co potřebují myškovat je aby dojeli o 10 s dřív, to možná neznáte. Já ano. Do centra Brna nejedu když nemusím, není kde bych to auto nechal, MHD? Proboha já pomalu nevím kde se nastupuje. Natož kdy jezdí a nejezdí. Velmi rád nechám své vlastní auto doma a budu využívat ty robotické. Lesy značek? Tuhle noční můru jsme měli za socíku a máme ji dávno i dnes, nevím kde vyhlížíte fašizmus. Zbytečné značky jsou a budou, to nesouvisí se systémem.

Jinak když máte problém s vysokým zdaněním proč nepodnikáte? Zjistíte že to zdanění je velmi nízké a v jiných vyspělých zemích by jste platil mnohem víc. Vy jste hrdina když neuznáváte zákony a vyhlášky? Aha, jasně, protože sám nejlépe víte co je správné a jak co má fungovat, to je v pořádku, to je základní vlastnost českého národa, proto je zde takový bordel a lidé si stěžují že jsou chudý jak kostelní myši.

+1
-19
-1
Je komentář přínosný?

Tak i když je tam zlepšení v tom, že to zbytečně sem a tam jezdí samo, pořád to jezdí zbytečně a ta cesta není zadarmo, takže už jen proto to nebude nikdy výhodný. Auta převážející vzduch zaberou víc místa (zácpy) jak stojící u baráku na parkovišti/v garáži. Krom toho čekat než to dojede bůhví odkud abych mohl někam odjet, taky bezva.

V centru Brna parkování je, onehdá se tam otevřelo nové podzemní parkoviště.

Značky za komouše byly, ale to je ještě pohádka oproti tomu, jak to vypadá dneska a zhoršuje se to.

Podnikám, samozřejmě, díky tomu taky docela přesně vím, koli kdo režimu sypu. Je to stále horší, stále větší byrokracie a buzerace, byť jsem dlouho nechtěl, tak faktor západního pohodlí je stále horší, faktor osobní svobody jakbysmet, vypadá to, že se tedy nakonec vydám jinam. Že v mnoha dříve svobodných a vyspělých zemích to je ještě horší není žádný důvod pro to tvrdit, že je to tady lepší. Jinak plácáte samozřejmě kraviny, např. v Německu je zdanění nižší, dálnice kvalitní a bezplatné a bez limitů, většina věcí včetně potravin stojí stejně nebo méně a jsou kvalitnější.

+1
-17
-1
Je komentář přínosný?

Přeji vám pevnou vůli a houževnatost, pak přijde i úspěch v zahraničí. Jinak věřte, že když člověk není schopen uspět v zdejších pohádkových poměrech, o to těžší to má v zahraničí. Jasně že se poměry pro podnikání zhoršují, ale to všude, ovšem zhoršují se v drobných niancích. Pro nás co podnikáme, a věřte že jsem toho od 1991 co jsem začal podnikat zažil dost. Největší zhoršování je pro zaměstnance nebo lidi co prostě nemají možnost se uživit svou aktivitou. Ano ti si mohou stěžovat, ten kdo podniká si může stěžovat pouze sám na sebe. I s tím Německem si to malujete, a to díky příbuzným znám velmi dobře to hogo fogo část, Bavorsko. zapomeňte, že jako podnikatel to tam budete mít lehčí. Ziskovější ano, lehčí ne. S potravinami to záleží kde je kupujete, zda ve slevě v hypáčích, tak je máte levnější, ovšem s kvalitou bych pochyboval. To nemluvím o nákladech na normální život. Počítám, že nekončíte u levných jogurtů, mléka a lahváče z obchodu.

+1
0
-1
Je komentář přínosný?

„Nějakej sharing je utopie a nebude to nikdy fungovat“

Proč by nemohl? Dneska taxíky taky fungují. Přitom celkové náklady na to auto samotné jsou při nájezdech taxíků v okolí 5 Kč/km.
Když si představíme plně automatický taxík (tj. odpadne hromada součástek a místo řidiče je další místo pro pasažéra), klidně určený jen pro město a okolí s maximální rychlostí 80 km/h, budou náklady ještě menší.
V takových podmínkách taxíky cenově zvládnou konkurovat dokonce i dotované hromadné dopravě (kdyby taxík stál 8 Kč/km, v Praze 10 km večer z hospody ve dvou vyjde jednoho na 40 Kč, lístek na MHD 32 Kč).
Člověk z většího města by dost možná skutečně svoje auto nepotřeboval a na občasné vzdálenější cesty by si ho půjčil.

„A plně automatický auto je velmi dlouho taky utopie, protože všechny krizový scénáře prostě nebude schopný velmi dlouho řešit“

Nabízí se otázka, jak dobře je ty scénaře schopný řešit průměrný lidský řidič :)
Ani lidský řidič není dokonalý. To spíš bude problém nějaké zamrznutí softwaru, ale v té vizi městských taxíků by auto prostě zastavilo, klient by odešel a pro auto by přijela asistenční služba.
Bylo by to trochu jako dopravní nehoda.

„Slušnej řidič totiž tyhle pí*oviny ignoruje, to je taky součást toho.“

Ale i striktní dodržování by přineslo efekt.
Totiž těm zcestným pravidlům málokdo odporuje prostě proto, že než bojovat s úředním šimlem a aktivisty toužícími chránit všechny i proti jejich vůli, je snazší nesmyslná pravidla ignorovat.
Jakmile by bylo skutečně vynucované dodržování těch pravidel, dramaticky vzroste odpor proti těm nesmyslným.
Tak to je i dnes: Není tak výjimečné, že nesmyslné značky jejichž dodržování obec důsledně vymáhá, prostě zmizí a po novém osazení za pár dní zmizí zase.

Čili kdyby se začaly předpisy striktně dodržovat, nastalo by pár dní totálního kolapsu dopravy a následně úprava předpisů na rozumnější.

+1
-19
-1
Je komentář přínosný?

Bohužel ani jedno z toho není nějaká SCIFI technologie nebo něco co před 20 lety neexistovalo nebo si neuměl nikdo představit.
Váš přenosný počítač není nic jiného než zmenšený a zrychlený první ENIAC, jen 20cl elektronku nahradil tranzistor o 14nm. V principu jde o jedno a to samé.
Auto jezdící samo nebo skoro samo. V roce 1930 se na některých dolech používala elektrická důlní lokomotiva, která jezdila sama, dokázala z bodu A dojet do bodu B a pokud se ji do cesty připletl horník nebo zaval dokázala zastavit. Stačili na to dva kolíky a jednoduchý nárazník s bezpečnostním relé.. Vaše dnešní auto má pomyslných kolíků více, vice je i těch bezpečnostních relé, ale v zásadě se to nijak od oné lokomotivy neliší. V neposlední řadě, žádné automatické auto nemůže v běžném provozy jezdit a pochybuji, že by se situace v dohledných desetiletí zlepšila, důvod je jednoduchý, za případné přejeté by nebylo koho zavřít.
Podobná je situace u oněch robotických protéz, viděl jste někdy někoho s něčím takovým nebo jste o tom jen četl či viděl to v TV. :-)
Realita je taková, že žádné skutečně revoluční objevy nebo přelomové vynálezy se již řadu desetiletí nekonají. Pokud srovnáte svůj život s životem svého dědečka tak jakýs takýs rozdíl je v elektronice, tedy v onom zmenšení elektronky na 14nm tranzistor, ale tím jak jsme přešli k oněm 14nm se možnosti zmenšování jaksi pomálu blíží konečnému stavu a i mírný pokrok v mezích zákona se zastavuje. Popravdě větší technologický skok zaznamenalo lidstvo mezi roky 1950 a 1965 než mezi rokem 2000 a 2015.

+1
+2
-1
Je komentář přínosný?

Ale tak zas jo, máme třeba LEDky a lepší (v některých ohledech) akumulátory. A přeci jen tranzistor a flaška je taky rozdíl.

+1
+2
-1
Je komentář přínosný?

problém je, že tyhle mají logické slabiny dané programátorskou logikou. Viz třeba automaty na burzách, které při chybě obchodníka začnou zběsile prodávat.

+1
-11
-1
Je komentář přínosný?

Je to blíž, než bys čekal. Vývoj se neustále zrychluje (cca. exponenciela). V Číně už dnes je prý počítač, na kterém by šel simulovat mozek co do počtu neuronů, nikoliv ovšem synapsí (jestli jsem to dobře pochopil; je to popsané - viz níže). Prostě není otázkou jestli, ale kdy se tak stane. Jsou vědecké týmy - vedle již zmíněného Kurzweila, které se touto problematikou seriózně zabývají. Je to sice dlouhé, ale doporučuju přelouskat tyhle dva články, je to tam polopaticky vysvětleno a celkem z toho mrazí:

http://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html
http://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-2.html

Osobně si myslím, že je to jako s klonováním nebo plastickou chirurgií: většina si klepe na čelo, ale jsou lidi, kteří to využíjí ve svůj prospěch. Podle mě první budou křepčit zelené mozky (lampasáci), ASI by přinesla oproti nepříteli samozřejmě velkou výhodu.

+1
0
-1
Je komentář přínosný?

Článek na tom odkazu je IMO fůra žvástů. Nejvíc kroutím hlavou, jak autor pořád dokola omílá exponenciální vývoj, včetně exponenciálního nárůstu výpočetního výkonu. To přece posledních pár let už není pravda.

Je sice fakt, že dnešní obecný počítačový hardware není pro provoz ANN zrovna efektivní, má nízkou kapacitu "komunikace mezi neurony navzájem". Hodila by se nějaká architektura, která by v křemíku simulovala přímo neurony a hlavně dynamickou spleť jejich axonů a synapsí. Zas na druhou stranu by taková architektura měla omezenější flexibilitu... Nějací "neuro" švábi už se vyrábějí, ale...

Další věc je, že komplexnost biologických neuronů a synapsí (na intracelulární úrovni) je možná řádově větší, než se tradičně v neurovědách uvažovalo. Četl jsem nějaké zmínky, že jedna synapse možná nepřenáší jediný signál, ale že možná obsahuje vlastně několik paralelních "kanálků". Takže nějaké odhady a extrapolace potřebného chroupacího výkonu, založené na 20-30 let starých datech, jsou poněkud mimo... Zkuste se začíst do materiálů na webu "blue brain project". To je parta lidí někde ve Švýcarsku, kteří se snaží pečlivě poznat fungování neuronů a případně pak na těchto gruntovních poznatcích nějak dál stavět. Další klíčová slova, která mohou vést na čtení o moderním výzkumu, jsou "spiking neurons" nebo "neocortical column". Kolik jenom věcí se odehrává na úrovni jednoho neuronu a mají vliv na výsledek - např. už jenom neurony různě diferencované podle funkce.... (v rámci mozku).

On nakonec mozek s těmi 20 watty spotřeby (a s vodním chlazením mírně nad pokojovou teplotu) možná vůbec není "nemoderní" / neefektivní / energeticky neúčinný.

Osobně mám delší dobu pocit, že "vědomí" je svého druhu zpětnovazební smyčka, ve které je zasmyčkována asociativní paměť, filtr a nějaké krátkodobé úložiště, to celé podloženo biologickými a biochemickými motivačními faktory a nepodmíněnými instinkty... Ty "smyčky soustředěné pozornosti" by vlastně musely být hierarchické, v několika patrech nad sebou, protože člověk zvládá dělat víc věcí paralelně, na různých úrovních uvědomění vs. automatického odbavení. Ale vzhledem k již známým poznatkům, jak je mozek složitý, je tahle představa pořád ještě směšně primitivní :-)

Pokud někdy nějaká AI vznikne... rozhodně bude zajímavé, co bude mít při svém "procitnutí" k dispozici za periferie: jestli tiskárnu, jak tu někdo navrhoval, nebo velení nějakému praporu bojových dronů, či rovnou celé armádě - a jak moc volný přístup bude mít do internetu...

+1
-9
-1
Je komentář přínosný?

Cesta bude krátká. Vůbec bych inteligenci nepřeceňoval. Všechno je to jen otisk okolí v mozku, ať už děděný nebo zažitý.

+1
+6
-1
Je komentář přínosný?

Ja sa musím na týchto názoroch vždy len smiať že čo to húlia. Umelá inteligncia... :D
Čo si stroj uvedomí sám seba? Načo? Prečo? Z akého dovodu? A čo je vedomie (však to "experti" stále nevedia)? Stroj si vyrobí ďalší lepší stroj...a zasa načo? Čo ho bude motivovať? Bude mať "slobodnú vôľu" ktorú mu naprogramujeme? Čo z toho bude mať? Emócie....ktoré mu tiež naprogramujeme?
Všetko sú to len kecy, je a aj bude to len sprostý stroj ktorý počíta dáta, porovnáva ich a robí nad nimi iba výpočty. A pokiaľ ten sprostý stroj nedostane to čo potrebuje tak skončil (či sa zamyslí a sám si pre seba naprogramuje lepší program :D ) ...trapné ako had na bicykli :D

+1
-24
-1
Je komentář přínosný?

práve ten chladný program čo tie stroje budú mať je nebezpečný. Keď raz stroj vypočíta, že si pre okolie nebezpečný tak ťa eliminuje. Bude mu jedno, že nebezpečný si ak sa splnia xyz podmienky. Jemu vyšlo, že podľa predprogramovaných tabuliek si nebezpečný. Tá chladná logika je nebezpečná. Mi ľudia vieme čo je správne ale ovplyvňujú nás emócie a interakcia s okolím. Preto človek môže tiež vyhodnotiť, že si nebezpečný, ale vie že predpoklad je iba teória a ak sa dostaneš pod "správny" vplyv tak sa tvoje správanie výrazne zmení a riziko klesne výrazne k nule.

To je rozdiel medzi človekom a strojom. Človek ešte dlho bude myslieť INAK.

+1
-5
-1
Je komentář přínosný?

To áno, ale ako ma bude chcieť eliminovať? Čo dám nejakému stroju strážiť vonejský arzenál a nechám ho "rozhodovať" kedy bude vojna? Škrtnem mu šrobovákom po plošáku a skončil (ako môj starý nebohý Maxrtor nechtiac kedysi dávno)

+1
-25
-1
Je komentář přínosný?

Vám to možná připadá absurdní, ale IMHO se můžeme spolehnout, že první (a možná i poslední) využití AI bude právě vojenské. A k plošáku vás armáda nepustí.

+1
+11
-1
Je komentář přínosný?

To je stále dokola se točící se příběh, prvotní využití je vojenské a pak si toho s radostí užívají civilové. Takže masivní vývoj v oblasti vojenských dronů, autonomních, samoučících se systémů, bude ze začátku určen jen pro lampasáky. Ovšem pak sám budete velmi rád využívat těchto systémů a vaše děti nebudou chápat, že to mohlo být někdy jinak. Tak jako já nevysvětlím svým dětem, že jsme chodili od telefonní budky k budce, kde není urvané sluchátko, nefunkční mincovník, nebo nedotrhaný telefonní seznam. To že se čísla musela pamatovat a vytáčelo se to na legračním ciferníku co cinkal, jim přijde úplně směšné.

+1
-14
-1
Je komentář přínosný?

Aj clovek, ked sa narodi je takmer prazdny, nieco "zakladne" ma geneticky predprogramovane ale vsetko ostatne dostava vychovou a skusenostami. Keby ti od malicka nevtlkali, ze ublizovat druhym je zle, tak by ti to bolo jedno (pekne to je vidno u islamistov).
Clovek nastastie so svojimi obmedzenymi schopnostami (ako dieta) a "programom" co v urcitom veku ma k dispozicii vie pachat tiez znacne skody. Stroj ale vie byt rychlejsi a silnejsi ako hocikto z nas, teda skody mozu byt daleko horsie ... asi preto existuju tie zakony robotiky.

+1
-19
-1
Je komentář přínosný?

Môžeš mať aj dvojičky a úplne rovnako ich vychovávať,tak každé bude iné. A "slobodná voľa" hmm? To je to čo stroj nikdy nebude mať a "len-tak" ho nenapadne niečo samého od seba. Problémom je "voľba". Ste nevideli Matrix? :D

+1
-15
-1
Je komentář přínosný?

Si nevidel Terminatora ? :)

+1
+2
-1
Je komentář přínosný?

Teď je to úsměvné. A je pravda, že stroj je takový, jaký si ho uděláme. Tudíž dokud mu nedáme kód na sebevzdělání, tak hrozba nebude existovat.
Teď to není vidět, ale jisté kroky se již dějí. Jsou výzkumy na simulování mozku, kdy se vědci snaží napodobit mozek. Co se stane až dosáhnout stavu, kdy simulovaný mozek si začne uvědomovat sám sebe? Samozřejmě je to všechno o lidech. Pokud si budou vědomy rizika a dokážou tento stav odchytit, tak jednoduše simulaci ukončí. Pokud to neodchytí nebo budou natvrdlí a ve výzkumu budou i přes toto riziko pokračovat, pak existuje riziko, že se to všechno vymkne kontrole a bude pak pozdě. Jak se říká, příroda si vždy najde cestičku.
Stejně tak existuje výzkum na samoopravný kód, kdy program sám zjistí svoji chybu a opraví ji. Pokud toto bude existovat a program dokáže sám sebe opravit, co by se stalo, až si program "uvědomí", že by potřeboval poněkud "větší" opravu?
Samozřejmě jsou to dohady a bláboly. Problém je však, že pokud takové obavy existuji, tak to znamená, že se to může stát.

Jak píšu. Všechno je to o lidech. A v tom je právě problém. Člověk chybuje a ona chyba pak může být fatální. Člověk si může sám namlouvat, že to má všechno pod kontrolou, ale ne vždy to tak bývá. Krásným příkladem jsou třeba aplikace. Programátor si myslí, že všechno odladil, všechno opravil a žádné chyby nezpozoroval, a přesto se objeví někdo, kdo v programu zjistí kritickou chybu. A když chybuje v aplikaci, tak je vysoká pravděpodobnost, že bude chybovat i při UI.

+1
+12
-1
Je komentář přínosný?

pravdepodobnost chyby je 100%, jen zalezi jak fatalni/marginalni ta chyba bude a pokud spusti retezovou reakci, tak se mame na co tesit...
a kdo bude udrzovat chod systemu / odstranovat chyby? clovek omylny nebo neomylny stroj?

+1
-2
-1
Je komentář přínosný?

Problém je, že adaptibilní samoučící se stroj je snem každé vyšší vojeské šarže. Takže ty funkce stroje budou mít, otázka jenom je, jestli a jak zle se to zvrtne.

+1
-15
-1
Je komentář přínosný?

tak si simulovaný mozek uvědomí sama sebe a co jako? Bude to mimino bez znalostí a jedinou periferií v dosahuj bude možná tiskárna.

+1
-15
-1
Je komentář přínosný?

Protože to vědomí a inteligence bude součástí pokroku v daném oboru. Je to stejné jako by se asi smáli automobiloví odborníci ve 30-tých letech minulého století nad tím, že by auta měla sama parkovat, řidiči jezdili podle autonavigace dle družic mimo planetu, že by auto mělo mít automatickou převodovku a ta by měla mít lepší vlastnosti než když manuálně řadí člověk.

To že vaše odborné znalosti nebo představivost končí u hada na kole je jen vaše věc. Na konci 80-tých let mi také vynikající profák tvrdil že frekvence mikroprocesorů skončí u 400 HMz, protože pak elektromagnetické vyzařování zabrání další funkčnosti, nebo kdyby jste na začátku 90-tých let lékařům tvrdil, že bude běžné vypěstovat si nové orgány, včetně těch složitých, také by se vás zeptali na vaše zdraví.

+1
-14
-1
Je komentář přínosný?

Podle me , je lidske vedomi/inteligence pouhopouhy "behavior tree". Nic vic, nic min. Svobodna vule? Co to jako ma byt?

+1
-2
-1
Je komentář přínosný?

jo lidi budou raději řešit pseudoproblémy typu umělá inteligence, největším nepřítelem člověka je člověk.. :)

+1
+13
-1
Je komentář přínosný?

to je ale normalni - nejvetsim nepritelem/konkurentem kazdeho organismu je organismus stejneho druhu: zaujima stejnou niku: stejna potrava, teritorium.

+1
-11
-1
Je komentář přínosný?

Asi najviac nám ako spoločnosti uškodí ak sa roboty dostanú do pracovnej sféry v nekontrolovanom počte. Prečo? Lebo ak nahradíme väčšinu pracovnej sily (všetkej) robotom, lebo bude lacnejší, presnejší, výkonnejší a pod. ale nezmeníme systém hodnôt v spoločnosti, tak ostane na zemi veľký problém. Presnejšie, ak budú veci vyrábať roboty, ale ľudia nebudú mať prácu a za veci bude treba platiť tak ostane veľká chudoba a hlad. Z nej bude iba vojna nič viac. Predpokladám, že ak by došlo k k tak veľkej robotizácii, tak sa bude musieť systém zmeniť na niečo ako teoretický komunizmus. Načo by nám boli peniaze a hlavne ako ich zarobiť keď už nie je práca pre ľudí? Takže inteligentné stroje a maximálna robotizácia práce nutne musí viesť ku zmene spoločenských hodnôt alebo vojne. V druhom prípade ľudstvo prehralo na plnej čiare.

Preto rozumiem obavám z umelej inteligencie. Naozaj nás môže zlikvidovať a to nemusí byť ani tak veľmi inteligentná.

+1
0
-1
Je komentář přínosný?

We love our customers. ~Robotica :-)

+1
-13
-1
Je komentář přínosný?

:)))) zábavná představa, takže naši civilizaci položila průmyslová revoluce, když dříve pracovalo v zemědělství 95% populace, dnes stačí 2% aby jsme měli zemědělskou nadprodukci. Co rozbíjení strojů, a dělníci bez práce, je to dnes problém? A co teprve prvotní automatizace, robotizace a biotechnologie?

Takže není otázka kdy dojde k masové robotizaci a automatizaci, ale kdy se stane neudržitelné tomu bránit, kdy negativní důsledky omezování robotizace převáží nad důsledky ztráty pracovních míst méně kvalifikovaných jedinců. Viz. současné pokusy v Německu.

+1
+11
-1
Je komentář přínosný?

jenze tady nejde jen o stroje...
kdyz prisla prumyslova revoluce, ktera usnadnila a dosadila stroje i do zemedelstvi a rukodelnych zavodu - tak lide presli do tovaren (a taky nezapominejte, ze bylo kam a komu prodavat ty sklenene koralky - do tretiho sveta), pak prisla era sluzeb - kdy lidi z tovaren zacali pracovat ve sluzbach - pamatuji si dokonce ty poucky, ze nase socialisticke hospodarstvi neni spatne jen kvuli centralnimu planovani a vysokemu procentu tezkeho promyslu, ale velmi malemu procentu sluzeb; a zahy se uchytila myslenka "co nejvic lidi do sluzeb" - uz prosty selsky rozum rika, ze je to blbost

- zakladem jsou nezbytne veci "jidlo, saty, obydli" - a to jsou, rekneme, hmotne veci, ktere se musi vypestovat/ vyrobit - pak rekneme bezpeci, srozumitelny pravni system (tohle jsou dejme tomu do jiste miry nezbytne sluzby - ikdyz je otazkou nakolik slouzi spolecnosti a nakolik jen sami sobe) - pak, s prichodem " penezni smeny" i neco jako dohled a zaruka nad pravosti meny a jeji vyplatitelnosti a pod (pridavaji se sluzby jako tisk vlastni meny a garance jeji hodnoty.. nasledne z toho pak dalsi bankovnictvi atp.)... ok ale predstava ze 90% lidi si bude navzajem prat ponozky (zatimco jen ten zbytecek bude delat opravdu zivotu nezbytne veci) a tim se nejak vytvori jakasi hodnota a vzajemne zbohatneme, je blbost - funguje to jen pokud neni uzavrenej system - pokud sluzby a vyrobky muzou proudit nekam, kde je nemaji, neumeji, potrebuji - a to s globalizaci pada ..."z hovna bič neupleteš" jak se říká ...
ostatne neni zadnym tajemstvim, ze zapad byl v dobe padu vychodniho imperia v ekonomicke letargii - nebylo uz pomalu komu a co prodavat/poskytovat - zhroucenim vychodniho bloku se nastartovala ekonomika a perpetuum mobile zvysujiciho se rustu a nekonecne spotreby se opet prodlouzilo... - ale kam dal? BRICS? ty uz vyrobne/technologicky moc nezaostavaj za zapadem.. a naopak velmi levna pracovni sila dela problem (a diky globalizaci obrovsky) i zemim prvniho a naslednikum druheho sveta...
takze kam dal? je treba nekam jinam presunout obrovske procento pracovni sily - ale kam? nebo vytvorit neco jako "obcansky plat" kdy prace by byla v podstate vysadou a privilegiem (pokud by to vubec fungovalo, muselo by to byt prakticky celosvetove) - lidstvo ma dost zdroju , aby se kazdy najedl, oblekl a bydlel... jenze ona neni jen chudoba absolutni, ale taky relativni [takze u nas se uz za chudeho povazuje ten, kdo nema mobil, pocitac, televizi, a potazmo i auto (jiste znate to hanlive oznaceni "jezdi sockou")]- to souvisi s nasi evoluci - vzdycky je lepsi byt vladcem na malem kousku nez poddanym na velkem...

+1
+8
-1
Je komentář přínosný?

Doporučuji přečíst si tu část dějin Německa, kde se pojednává o začátku průmyslové revoluce v této zemi. Kdy tehdy vyspělá Anglie si ze zemědělských německých států udělala manufakturní výrobní dílnu, aby za pár let museli dávat inzeráty do anglických novin typu "Kupujte jen prověřené kvalitní anglické zboží, nekupujte podřadný levný šunt z Německa." :))) Jak je na tom Německo dnes, a co taková levná Čína? Jinak moc dobře znám články pana profesora Zeleného, který právě řeší, že sektor služeb je saturovaný a není kam jít. Jenže on mluví o USA, my jsme se sektorem služeb 20 let zpět. Navíc vždy je se kam pouštět, od toho je lidská fantazie a snaha najít něco nového a úspěšného. Čím víc lidstvo bohatne a má současně více volného času, tak automaticky vytváří prostor na utrácení peněz a práci pro jiné lidi. Vždyť jak obrovský je rozdíl v oblasti hobby, volnočasových sportů, dovolených a jiné relaxace před 50 lety a dnes.

+1
+3
-1
Je komentář přínosný?

Odpor je marný! Co tím chci naznačit. Že do budoucna je podle mého názoru nevyhnutelné, že buď bude válka, nebo fatální změna ekonomického systému. Peníza dříve nebo později budou muset skončit, přesně tak jak je to naznačeno ve StarTreku. Viděl bych to nejspíše na něco ve stylu Ekonomiky založené na zdrojích, jak se ji již dlouho snaží propagovat Venus project. Souběžný vývoj technologií nahrazujících lidskou práci a současně ekonomiky založené na práci, odměně za ni a dluhu, nemůže být nekonečný.

+1
-11
-1
Je komentář přínosný?

StarTrek bude moct být přesně v momentě, kdy bude k dispozici takřka neomezené množství energie a bude stačit naklapat replikátor a vypadne všechno. Což je krapet mimo náš časový horizont. Do té doby vzácnost statků atd.

+1
-13
-1
Je komentář přínosný?

Jak se říká - zdroje jsou :). Ale není to vtip. Ten pocit nedostatku se v nás snaží vyvolat tento systém jakožto samoudržovací mechanismus. Nedostatek práce, nedostatek energie, atd. Stačilo by zainsvestovat pár miliard a vybudovat třeba nějaké geotermální elektrárny, energie z příboje, sluneční elektrárny, atd. Rázem by bylo energie nadbytek. Jenže ono to holt chce nejdříve investice a proč investovat do něčeho, co by v konečném důsledku vedlo k pádu současného ekonomického systému, že?

+1
+4
-1
Je komentář přínosný?

Nesmysl.

+1
-1
-1
Je komentář přínosný?

A přesně tak to má být.

Člověk 2.0: Sedí na pláži a sluní se, zatímco roboti obstarají všechno. Nevidím jediný důvod, proč by měl člověk pracovat. Existují-li mimozemské inteligence, musí se nám smát, že ještě musíme.

Samozřejmě se pak můžeme bavit jak to udělat, aby někdo šel dělat práci, kterou robot neudělá. Lidé by měli pracovat ve službách, v údržbě, ve školství, vědě a na řídících pozicích. A za to být placeni státem, kterému tyto služby patří, a který z nich dostává zisk.

Zdarma pro všechny pak bude jen základ - jídlo, oblečení, byt, právo žít. Cokoliv nad rámec bude za peníze, přičemž když se Člověku 2.0 zachce nové televize, půjde na 2 měsíce pracovat, koupí si televizi a půjde zas žít.

Protože o čem je tahle doba? Prvních 10 let o sobě nevíme, pak se 15 let něco učíme, 40 let od rána do noci pracujeme, a pak co? Na starý kolena v sednici luštit křížovky. Tak nějak nevím, kam se té většině Lidí 1.0 poděl život.

+1
+1
-1
Je komentář přínosný?

"...je špatnou volbou pro lidstvo." a "Billa - to nejlepší pro vás!" - to nejsou přirozené české slovosledy.

+1
-2
-1
Je komentář přínosný?

V češtině lze posunout podstatnější informaci, která má být zdůrazněna, ve slovosledu dopředu nebo na první místo. V tomto případě je důraz na slovu „špatnou“, v případě Billy je důraz na „nejlepší“:
„Ve větách citových, náladových, vyjadřujících povzdech, soustrast, rozhorlení rozhořčení, posměch, ironii nebo radost, libost, stojí slovo citově, náladově důležité na prvním místě.“

+1
+6
-1
Je komentář přínosný?

To je teorie, zalezi jak v praxi se casto pouziva. Clovek naprosto spisovne mluvici nebude vetsinou pochopen.

+1
+4
-1
Je komentář přínosný?

Já jsem docela rád že nezblbli už úplně všichni a že zrovna osobnost s takovou minulostí a technologickým pozadím nebude další krok vývoje informačních systémů podporovat. Prostě má jen rozum.

+1
-16
-1
Je komentář přínosný?

Není možné tomu zabránit, je možné jen nechat se tím semlet a stát se zaostalou rozvojovou zemí v područí těch co se do toho vrhnou. Můžeme se na to vykašlat, s odkazem na vážené a chytré jedince naší doby. Ovšem pak si jen zopakujeme dějiny Číny, která se prvně bránila technickému pokroku a pak se rozhodla ignorovat průmyslovou revoluci.

+1
0
-1
Je komentář přínosný?

Máte pravdu. A o čem to vlastně píšete? O tom, že když si nekoupím stupidní iWatch, když nebudu mít tablet a jablkobý telefon za 30 tisíc, tak mě něco semílá? Já samozřejmě chápu a jsem pro technický rozvoj, ale ne pro technický rozvoj aby z už tak poměrně velkých omezenců, co musí mít všechno dělal ještě větší omezence. A upřímně řečeno, která rádoby "vyspělá" země by dneska nechtěla být tam kde je Čína :-)

+1
-4
-1
Je komentář přínosný?

Jednak Apple nemá s robotizací a automatizací nic společného, myslím jeho komerční produkty. Pokud narážíte na blbnutí lidí s elektronikou, to nemá nic společného s IT a s konkrétními firmami teprve ne. Idioti jsou lidé sami od sebe, tím se nestanou že používají techniku. Stejně tak magor co netrefí o 2 ulice dál, než bydlí se neodlišuje zda používá iOS nebo Android. A ten závěr je hodně úsměvný. Žádná vyspělá země by nechtěla být tam kde Čína, normálně myslící jedinec nemá svůj cíl chudobu a zaostalost. Možná až budete víc cestovat a navštívíte Čínu, pochopíte že Číně bude trvat minimálně 80 let než se dostane na dnešní úroveň ČR, natož vyspělých zemí. Nesmíte soudit vše jen na základě pěkných fotek a článků v médiích. To by jste pak i takový chudý Bangkok považoval za vyspělejší než Prahu, Brno, Vídeň. Protože přece tam mají krásnou nadzemku, spousty mrakodrapů, obrovské reklamní obrazovky na domech a skvělé, architektonicky pěkné obchodňáky a hotely.

+1
-12
-1
Je komentář přínosný?

Máte bohužel trošku potíže s chápáním prostého textu a já Vám nemohu vše podrobně vysvětlovat, takže debatu končím. A s tou Čínou jste úplně mimo, takže přeji hezký den, žijte si dál ve svých bludech ...

+1
-20
-1
Je komentář přínosný?

Rolexky ukazuji prestiz ..... stejne drahe hloupe a navic neuveritelne osklive hodinky apple watch ukazuji jen krystalickou hloupost ......

+1
+2
-1
Je komentář přínosný?

Vsak ano, vyrobky od Apple uz neukazuji prestiz, naopak ukazuji "hloupost" ovecek.
Ne nadarmo se rika ze na lidske blbosti se vydelava nejvic.

+1
+4
-1
Je komentář přínosný?

A podle čeho se pozná chytrost a schopnost člověka? Na tom že žije z ruky do huby a ze zaostalé a málo vzdělané země dělá soudce těch co jsou úspěšnější?

+1
-19
-1
Je komentář přínosný?

Jako apple produkty jsem v minulosti povazoval za primerene dobre ...... OSX bych si samozrejme nedal, neb to povazuju za silene svazanou omalovanku, neco jako u mobilniho systemu, kde se ta omezenost da chapat a je de facto nutnosti. Ale treba iphone a ipad jsem povazoval za rozumne konzumni reseni .... videl jsem ipad retina pred nekolika lety a byl jsem unesen displejem ...... no, ted mam moznost jej pouzivat a proste ne, je to zarizeni o nicem, ani na konzum to neni vhodne .... to je uz snad i android lepsi a to je co rict .... prohlizec to ma celkem o nicem a multimedia, pokud nejsou z webu, tak vubec .... clovek by potreboval ty jejich air play krabicky (nebo jak se to jmenuje), jejich cloudy a vsechno uber predrazene a svazane jenom s applem .... a to proste ne! Muj posledni vender lock bylo ZX Spectrum se specialni kartou pro joystick:) Ja se chci pripojit univerzalne sambou ke svemu domacimu PC a proste prehravat filmy s titulkama v MPC .... do doby nez byly dostupne windows tablety, tak byl ipad asi dobrou volbou za nejakych tech 10k nebo kolik to stoji .... vubec se neda mluvit o androidich tabletech za snad jeste vic penez (to je fakt k smichu) ...... ale dnes kdyz plnohodnotny windows tablet stoji dva a pul litru? Windows tablet me proste brutalne zhovadil a nastavil latku uplne jinde a zadne takove sranda zarizeni uz nema absolutne co nabidnout .....
Takze z apple produktu zustava jen iphone (pominu vsechny ty nedotykove macbooky za 50+ tisic, to je megazhovadilost) ...... a i ten iphone .... mozna je dobry, ikdyz multimedialne na tom bude stejne jako ten ipad .... na novem iphone se mi libi ta ctecka prstu, to jako jo, ma to par vychytavek, ale 30 tisic??? ..... to je proste uchylne, ty penize jsou neospravedlnitelne (oprostim se od komentaru pokusu na dementech, co predvadi samsung s jeste drazsima telefonkama) ... proste tu cenu to nema! Proste ne! 15 (spis 10) tisic je absolutni psychologicka hranice, kterou bych byl ochoten nejak prijmout, ne snad, ze bych si byl ochoten tak drahy zcela obycejny telefon koupit ....... ale 30 to uz je ivyjebavka jak cyp! Takze ano, musim sic nerad, souhlasit, ze iveci ukazujou na jistou formu hlouposti a na te se vydelava opravdu nejlip ..... a to ja jsem zrovna clovek, co ma rad technicke vychytavky ..... ale tablety jsou technicke vychytavky na hovno, proto mam tabletPC a nosim ho vsude misto notebooku. Smartphony jsou dobre, zacal jsem s tim uz od P910i pres HTC Wizard az po HTC Vision a nyni L720 .... vyzkousel jsem prakticky vsechny systemy (krom iphonu, ale ipad mi bohate stacil.....) a nejvic jsem spokojeny s poslednim, ktery skutecne dela, co se od nej zada .... a uplne nejvic bych byl happy s napul skladacim 7-8" tabletPC, ktery by se vesel do kapsy a nahradil telefon:o) To by byla uplna bomba .... pak jeste eink + rucickove hodinky s aspon mesicni vydrzi .... a nejakou helmu s VR na doma .... to bych byl naprosto technologicky happy:o) Samozrejme jeste skylake a 20TB disk by se taky siknul:o)

+1
-18
-1
Je komentář přínosný?

- začíná to nenápadně: nejdřív "ti nahoře" (používám terminologii z Orwellova 1984) prosadí (nátlakem, posléze třeba i sankcemi nebo i silou [viz prakticky nutnost mít bankovní účet]) prostředky sloužící k ovládaní, kontrole a monitorování "těch dole" i "těch uprostřed" (kteří se na tom sami podílejí)
- samozřejmě automatizace a snižování lidského podílu/faktoru to nejen urychluje a usnadňuje, ale také odbourává lidský faktor a vliv "těch uprostřed"
.. . pak samořejmě díky větší centralizaci rozhodování , masivnějsímu sběru a vyhodnocování dat a z toho logicky nezbytnému posilování strojů a jejich "umělé inteligence" to jako totalitní diktatura řízená několika "těch nahoře" neskončí...

vždycky si vzpomenu na dnes již prastarou povídu Jacka Williamsona S rukama v klíně /česky v antologii Roboti a androidi/ (později rozšířenou do románu Humanoidé)
http://en.wikipedia.org/wiki/With_Folded_Hands

+1
+4
-1
Je komentář přínosný?

Jenže reálný život kráčí úplně někde jinde a funguje obráceně, než v těch katastrofických příbězích. Nejvíc nejbohatších lidí, největší pokrok a životní úroveň je právě v zemích, které dbají na svobodu jednotlivce, umožňují změny a poučení ze slepých uliček a živelný vývoj. Vámi popsané scénáře vedou k chudobě i těch bohatších v dané zemi, kde pak zůstane jen hrstka super bohatých, co si ovšem svého bohatství doma moc neužijí. Proto také své bohatství stěhují do těch bohatých svobodných zemí, a také si tam to bohatství jezdí užívat.

Proto i u nás jsou stížnosti lidí na jejich mizernou životní úroveň a hledání cizích viníků, pouze výmluvou a snahou zbavit se odpovědnosti za vlastní chyby a lenost.

+1
-23
-1
Je komentář přínosný?

asi kazdej zijeme nekde jinde..
prave v usa , kde je nejvic bohacu a ta zeme je "nejbohatsi" (a nebudu ted rozvadet spekulace o tom, ze to bohatstvi je zcasti iluzorni (nicim nepodlozeny stale se tisknouci dolar, kterymu kazdy "veri", protoze jak se mu verit prestane, tak se sesype svetova ekonimika; a castecne dobyvatelske (kdybych byl rudej, pouzil bych slovo "vykoristovatelsky") - v US zadne hodnoty az tak moc nevznikaj (jasne jsou vyjimky - bridlicovej plyn) - ne, jsou to suroviny odjinud a patenty nad jejich zpracovanim, cim "bohatne" ta "nejsvobodnejsi zeme sveta")

ale nuzky chudoby jsou tam straslive rozevrene - a je to cim dal tim horsi (najdete si statistiky) a kredo, ze kazdy tam ma rovnou sanci je lez - opravdu, pokud zacinate dole, tak jen neuveritelnym stestim nebo vyjimecnym talentem se muzete dostat o neco vys (uz studenti se tam zadluzuji na desitky let jen za skolne; petina skolaku dostava potravinovou pomoc) - par dalsich prikaldu z te rajske zeme:
http://domaci.ihned.cz/svet-usa/c1-56382390-do-americkych-skol-chodi-vic...
http://zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/107038-v-usa-zije-2-5-milionu-de...

tim netvrdim, ze zit v rusku nebo v cine je nejaky raj - vubec ne - ale neberu tu pohadku o hodnych spojenych statech (mimochodem vubec ne nejsvobodnejsich - znate patriot act ? - vite , ze vas tam - jako obcana usa, muzou bez soudu zavrit, vyslychat, veznit a kdy se uraci tak mozna i propustit a vy to dokonce nesmite ani nikomu rict? ze tam musite odsifrovat sve zasifrovane zpravy atd. atd - o svobode v souvisloti s touhle zemi radsi nemluvte, je to vysmech zemi, ktera sveho casu mela revolucni ustavu, co se tyce obcanskych prav a co z nich zbylo, ze)
- celosvetove se rozeviraji nuzky mezi "temi nahore" a "temi dole" - bez ohledu na zrizeni a vladnouci kliku

a ty blby kydy o lenosti si nechte - pripominate mi Gotta jak po revoluci prohlasil: A ted vsichni zaciname na stejne startovni care.

+1
+4
-1
Je komentář přínosný?

???? asi opravdu žijeme v úplně odlišných paraleních vesmírech. Protože v tom našem je USA na vrcholu produkce vyspělých produktů, zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou, na vrcholu výzkumu a vývoje. Apple, Google, MS, IBM, Coca-Cola, Pepsi, Boeing, všechny zbrojní, farmaceutické, komunikační, ....... firmy. Která jiná země má ve vesmíru tolik robotických a vyspělých sond, dalekohledů, radioteleskopů, ....... odkud plyne pokrok v medicíně, fyzice, matematice, ......, drony, bojové lasery, nebo na druhé straně obrovské investice pro průzkumu přírody, ochrany přírody, muzejnictví, umění. USA není žádný ráj na zemi nebo vzor nutný ke kopírování ale je směšné je považovat za zaostalou zemi před bankrotem. Mnohem dříve zbankrotujeme my.

Jinak ty nůžky jsou tam hodně otevřené, ale to je jen dobře, a čekejte že u nás se také otvírají a ještě pořádně otevřou. Protože zatím jsme jen rovnostářská skoro socialistická země, která zápolí s tím aby ještě víc nezaostávala, místo aby jsme řešili jak se dostat na vrchol. Je směšné když v této zemi jsou doktoři ve státním, placení hůř než vyučení jedinci, když pro spoustu lidí je vrcholné číslo dostat se na 27.000 Kč měsíčně. Kolik že je to na Eura? Když důležitý problém je výše minimální mzdy a sleva v Tesco.

+1
-5
-1
Je komentář přínosný?

Ale jo, chápu celkovou myšlenku toho příspěvku. Dovolím si pár rejpanců vytržených z kontextu:

Apple: výroba komplet někde v Asii (Foxconn = Čína), detailní design patrně taky, v USA dělají maximálně základní estetický design a detailům myslím už jenom z dálky šéfují. Umí si zařídit kontrolu jakosti, a umí to prodávat.

MS: obchodně velice schopná firma, která se posledních pár let neúspěšně snaží přizabít ekosystém kolem svého OS, který v předchozích třech dekádách vybudovala.

IBM: co z ní vlastně zbylo? Poté co prodali divizi klientských PC, serverů, a divizi co vyráběla křemík. Snad si ještě nějaké Power čipy budou vyvíjet, budou vyrábět nějaké velké stroje, mají všude po světě velikou hromadu státních a corporate zákazníků, kterým můžou dál dodávat jako integrátor / generální dodavatel... Možná si ponechali právě jenom ty oblasti a vrstvy, které reálně "sypou peníze".

CocaCola a Pepsi: sladká voda + dokonale zvládnutý marketing.

Google: vesele si tu flejmujeme pod článkem o umělé inteligenci... tady musím souhlasit, že to co předvádí Google, a zdroje jakými disponuje (finančními/technickými/lidskými), a sklony směrem k velkému bratrovi, staví tuto firmu na čelo vývoje AI, přinejmenším v některých pod-oborech. Třeba to co předvádí jejich hledač (přibližné vyhledávání podle zkomolených dotazů, použití synonym/tezauru, nebo co to vlastně dělá, v mnoha jazycích) je paráda a postupně se zlepšuje. Zrovna ten tezaurus ve vyhledávání v textu podle klíčových slov je technologie aspoň 20 let stará, ale Google těch fint zkombinoval několik a fakt je to žůžo.

Farmacie... do toho odvětví moc nevidím, každopádně objem peněz a patentů v tom odvětví ve mně moc důvěru nebudí.

Obranný sektor... kapitola sama pro sebe. Jsem líný teď dohledávat zdroje, ale někde jsem četl, že USA mají největší obranný rozpočet na zeměkouli, jak absolutně, tak jako procentní podíl na svém státním rozpočtu. V situaci, kdy spousta občanů toho státu nemá šanci na uspokojivé zdravotní pojištění a přesto si ten stát půjčuje víc a víc, jeho vlastní měna přes všechny kotrmelce funguje dodnes ve většině světa jako etalon a rezervní měna... To se pak nedivím, že si obranný sektor chrochtá. Zas na druhou stranu, moc se jim nedivím, že ohrnují nos nad (ne)schopností EU postarat se o vlastní obranu v situaci, kdy její soused a dodavatel energií haraší zbraněmi.

Ono se asi mnohem snáz bačuje, když domácí trh je 300 milionů lidí (v porování s našimi 10 miliony) plus většina světa používá Váš vlastní jazyk zcela samozřejmě jako univerzální dorozumívací prostředek... prostě ten relevantní trh je automaticky mnohem větší a jednotnější, dovoluje to vyšší míru specializace jednotlivců, větší páku na účinnost na principu hromadné výroby ("výnosy z rozsahu").

+1
0
-1
Je komentář přínosný?

Chudák děda, asi moc žral Terminátora :-D

+1
-18
-1
Je komentář přínosný?

To jestli nám kdy bude vládnout umělá inteligence je spíš otázkou socioekonomiky a mamonu mocných , než technických limitací poplatných současné době . Pokud jedny z bývalých nejbystřejších osobností varují , varují tím před změnou sociálních poměrů ,ke kterým v případě existence nezávislé a výkonné autority automaticky dojít musí .

+1
-9
-1
Je komentář přínosný?

Většina komentářů se zde zabývá otázkou umělé inteligence optikou v režimu MAKRO, tj zaměřenou na detail či z antropocentrického hlediska. (mobilní inteligentní stroje, simulace lidského mozku, křemíková technologie atd.) Položme si otázku "Jaké podmínky musí být splněny pro převzetí moci nad touto planetou?".
1. Existence infrastruktury umožňující kontrolu, výkon moci a reprodukci
2. Existence "inkubátoru" pro proces sebeuvědomění nekonvenční technologie

Ad 1. a) kontrola lidstva - realizována konvenční technologií Googlu, Facebooku, NSA, internet věcí, analýzy hovorů, tváří, komunikace, pohybu, aktivit.
AD 1 b) výkon moci - realizována konvenční technologií - digitální řízení infrastruktury, energetických zdrojů, přenosových sítí, logistiky, kompletní finanční systém, mediální prostor, v neposlední řadě automatizované částečně autonomní bojové prostředky drony působící ve na moři, souši i ve vzduchu.
Předpoklady pro část 1. je beze zbytku splněna a pro její dosažení existují již dnes dané milníky.

AD 2) Inkubátor pracuje na plné obrátky (staré zprávy informují o hrátkách Gogglu a NSA s 512 qubitovými počítači). Aby nedošlo k nedorozumění, pokrok ve zvýšení počtu qubitů neznamená lineární vztah k dosaženému výkonu. 2. generace D-WAWE je díky povaze qubitů, je ve skutečnosti 2 na 348 krát výkonnější než starý systém a o dalším pokroku jsme opět pár let neslyšeli.. Nutnost replikace si nová entita úvědomí záhy jako součást strategie přežití. Informační databanky, nezávislé zdroje energie a obrannou infrastrukturu mají správci inkubátorů v zájmu národní bezpečnosti již dnes.

Bod 2. tedy také není problém. Rozhraní (interface), mezi novou entitou v inkubátoru a reálným světem zajistí správci inkubátorů sami ještě v lidské agendě.

Proces infiltrace bude v dosahu vybudované technologické infrastruktury velmi rychlý, Dynamikou se bude podobat průběhu neřízené jaderné reakce. Systémy budou kompromitovány.
Scénářů dalšího vývoje bude několik, jejich aplikace bude závislá na aktuálním poměru pravděpodobnosti úspěšného dosažení cílů.
Kromě servisní vrstvy je 95%populace nepotřebná a pouze spotřebovává zdroje. Pravděpodobně se sama vybije v občanských či jinak vyprovokovaných válkách daleko od klíčových řídících center entity. Většina těch lidí podřezávajících si krky si bude myslet, že plní vůli Alláhovu nebo jiného Boha aniž by měla tušení co se doopravdy děje. (pokud ovšem pandemie, nebo jiný scénář nebude znamenat uspokojivější skore).

Žádný hollywoodský hrdina, nebo jiné vtělení mesiáše Vám nepomůže. Nedá se to zastavit. Vlak již vyjel ze stanice. Také nečekejte, že Vás se změněnou realitou někdo seznámí. (Můj osobní tip je, že k zásadním událostem dojde skrytě, minimálně do doby převzetí 100% kontroly - no možná méně.. podle použitého scénáře).
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=6900 starší článek k tematu.

+1
+10
-1
Je komentář přínosný?

Pro psaní komentářů se, prosím, přihlaste nebo registrujte.