Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Verbatim odpovídá na otázky o životnosti CD a DVD nosičů

Verbatim logo
Z firmy Verbatim k nám dorazil dokument, kde se formou souboru otázek a odpovědí snaží podat vysvětlení k velmi ožehavé otázce kvality CD, DVD i modrolaserových médií. Jsou to otázky, které jim zákazníci nejčastěji kladou a touto formou se jim snaží hromadně odpovědět. Začneme otázkou „Jaká je průměrná životnost standardního CD (lisovaného z výroby a vypáleného podomácku)?“ a skončíme „Jakým způsobem budou lidé ukládat svá důležitá data v horizontu deseti či dvaceti let? Je šance, že v tu dobu bude již dostupné řešení pro uložení dat na věčné časy?“.
 1. Jaká je průměrná životnost standardního CD (lisovaného z výroby a vypáleného podomácku)?

  Zkoušky prováděné v klimatizovaných místnostech demonstrují výdrž okolo 100 let jak u CD-R, tak i DVD-R médií. To však platí pouze pro disky uskladněné za určitých klimatických podmínek, přičemž kvalita jejich vypálení přirozeně také hraje důležitou roli. V tomto ohledu se preferují spíše kombinace vypalovačka/médium. Způsob uskladnění těchto disků je také velice důležitý (v plastové krabičce na stojato, při teplotě 20 až 25 °C a 55% relativní vlhkosti vzduchu, chráněné před světlem, kouřem apod.). Každé jednotlivé použití CD-R/DVD-R nosiče zkracuje jeho zbývající dobu životnosti, stejně jako drobné škrábance, otisky prstů, prach apod., čemuž je samozřejmě obtížné se vyhnout. Opatrná manipulace je proto žádoucí, chceme-li zachovat co nejvyšší životnost média. Vzhledem k přímému vlivu uživatele na tuto vlastnost je však nemožné určit přesnou délku životnosti pro konkrétní médium. U prázdných médií neumíme určit délku životnosti vůbec, neboť nejsou k dispozici žádná testovací data. Nicméně u médií, na které byla data zapsána již ve fázi výroby, je životnost přibližně stejná jako u médií určených pro pozdější zápis dat (za předpokladu, že média jsou vyrobena ze stejně kvalitního materiálu).

 2. Jak dlouho podle dosavadních znalostí vydrží standardní DVD (lisované z výroby a vypálené podomácku)?

  Viz odpověď na první otázku.

 3. Takže životnost CD a DVD nosičů se nijak neliší?

  Naše testy provedené na našich médiích prokázaly, že tomu tak skutečně je.

 4. Je pro životnost média směrodatné, jaká data jsou na něm uložena (hudba, datové soubory apod.)?

  U DVD nosičů, z principu, ne, jelikož zápis zde probíhá vždy v témže formátu, s jednotnou technologií pro opravu chyb. V případě CD-R existuje větší množství formátů zápisu, které se liší úrovní chybové korekce. Například při čtení dat z média, které je zapsáno jako datové, probíhají procedury pro detekci a opravy chyb, zatímco u hudebního CD nikoliv. Samotná data však nesehrávají žádnou roli.

 5. Jaká je nejčastější příčina poškození dat na optických nosičích?

  CD a DVD nosiče jsou vyráběny následovně: na polykarbonátový substrát je nanesena záznamová vrstva, na ní se nachází metalická reflekční vrstva. Poté následuje ochranná vrstva, která je u CD-R nosičů vyrobena z čistého laku a u DVD-R z lepící směsi. Média se zapisují a čtou použitím laserového paprsku, který proniká přes průhledný plastový substrát k záznamové vrstvě a následně k reflekční vrstvě, od které se odráží a vrací zpět. Existuje značné množství důvodů, proč se média stávají nečitelnými. Mezi ně patří, v první řadě, poškození způsobené uživatelem, jako jsou škrábance, otisky prstů a další vady způsobené fyzickou manipulací s médiem. V druhé řadě figuruje jejich nevhodné skladování - například v autě, kde je horko, nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu svitu - tím dochází k rozkladu záznamové vrstvy. A do třetice, kvalita vypálení bývá často nedostatečná, a to jak z důvodu vadných vypalovaček, příliš vysokých rychlostí zápisu, tak i tím, že ne všechna média jsou výrobcem té které vypalovačky otestována apod. Chyby v médiích, které vznikly již při samotné výrobě, sehrávají taktéž svou roli. Typické je například špatné těsnění jednotlivých vrstev, které způsobí, že kyslík z ovzduší se dostane do záznamové či reflekční vrstvy a ta následkem toho koroduje.

 6. Které faktory jsou obzvláště destruktivní z pohledu životnosti optického disku (světlo, špína apod.)? Sehrává v této věci barva média nějakou roli (pokud ano, jakou)?

  Světlo, teplo, vlhkost vzduchu, škrábance a špína, to vše má vliv na opotřebení média. Barva záznamové vrstvy jako taková nesehrává žádnou roli. Ta je pouze indikátorem toho, jaká chemická substance byla pro záznamovou vrstvu použita. Rozdíly spočívají právě v kvalitě této substance, která se může u jednotlivých médií velmi lišit.

 7. Jaká je situace s životností médií určených pro záznam dat ve vysokém rozlišení, jako jsou například Blu-ray a HD-DVD disky?

  Naše testy životnosti těchto médií ještě nejsou kompletní. Výsledky, které jsou již nyní k dispozici, nicméně poukazují na to, že životnost těchto médií je přibližně stejně dlouhá jako u CD a DVD nosičů.

 8. Jsou pevné disky a USB klíčenky alternativou pro dlouhodobé uskladnění dat, anebo jsou taktéž ohroženy pozdějším chátráním a chybovostí dat? Pokud ano, po kolika letech?

  Paměťové buňky použité v USB klíčenkách spolehlivě uchovají data maximálně 10 let, aniž by je mezitím bylo zapotřebí znovu zapsat (přepsat). Proto, nehledě na cenu těchto produktů, nepředstavují alternativní řešení pro dlouhodobé uskladnění dat. Pevné disky z principu umožňují data uchovat po delší dobu. Vzhledem k pohyblivým součástkám, které obsahují, jsou však více náchylné k poruchovosti. Dále je zde skutečnost, že řadiče pevných disků procházejí příliš rychle nejrůznějšími inovacemi, takže za pár let nemusí být daný pevný disk kompatibilní s dostupným hardwarem.

 9. Která z dostupných záznamových médií jsou podle Vašeho názoru nejvhodnější pro dlouhodobé uložení dat?

  Pro běžné použití doporučujeme zálohovat důležitá data na DVD nosiče, a to hned v několika kopiích. Jednotlivé kopie by měly být uloženy na médiích z různých várek nebo ještě lépe od různých výrobců. Čitelnost (kvalita) zapsaných dat by se měla zkontrolovat jednak ihned po vypálení média a poté v pravidelných intervalech.

 10. Jakým způsobem budou lidé ukládat svá důležitá data v horizontu deseti či dvaceti let? Je šance, že v tu dobu bude již dostupné řešení pro uložení dat na věčné časy?

  To je jedna z věcí, která je v oblasti archivnictví neustále diskutována, ale odpověď přesto nikdo nezná. CD-R nosiče se používají už nějakých 15 let a jistě se ještě nějakou dobu používat budou. Prodeje DVD nosičů v Evropě teprve nedávno poprvé převýšily prodeje CD disků, z čehož lze soudit, že DVD±R bude v dohledné budoucnosti považováno za nejekonomičtější záznamové médium. V profesionálních kruzích se magnetooptické disky, UDO média a pásky používají také. Data jsou pravidelně migrována, resp. kopírována na jinou, pokročilejší generaci záznamových médií. Jako výrobce produktů pro ukládání dat přirozeně zkoumáme stále nové a nové technologie pro využití v budoucích médiích. Kdy se Blu-ray, HD-DVD či holografické nosiče stanou standardem, nelze v tuto chvíli ještě předpovědět.

Redakce CDR (Google+)

Redakci CDR.cz tvoří tým mladých žurnalistů, které spojuje společná láska k moderním technologiím. Milují chytré gadgety, vylepšováky a nejnovější zařízení všeho druhu.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Verbatim odpovídá na otázky o životnosti CD a DVD nosičů

Úterý, 13 Listopad 2007 - 15:39 | Anonym | TR: Dobré příspěvky ohledně složení vrstev RW a...
Úterý, 13 Listopad 2007 - 13:53 | Anonym | CrazyHorse: A druhou vetu sis neprecetl ? &...
Úterý, 13 Listopad 2007 - 12:42 | Anonym | Nejstarší pálená CD (nejstarší cca 10 let) se...
Pondělí, 12 Listopad 2007 - 21:55 | sonoluca | Ono s těma médiama je to celkově dost ošemetný....
Pondělí, 12 Listopad 2007 - 21:47 | sonoluca | tknsw
Pondělí, 12 Listopad 2007 - 20:16 | tknsw | Ono s medii Verbatim je to stejne tezke. Kupuju...
Pondělí, 12 Listopad 2007 - 19:53 | Anonym | To: Daniel_ S podobnými problémy sem se setkal...
Pondělí, 12 Listopad 2007 - 19:40 | Anonym | phanatic velmi sa myslis, tak by to podla...
Pondělí, 12 Listopad 2007 - 18:32 | Anonym | vladovlado: Umělé snižování životnosti? Ale jistě...
Pondělí, 12 Listopad 2007 - 18:12 | Anonym | Ehm, tak nejak som si tiez, ehm nevsimol odpoved...

Zobrazit diskusi