Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Lossless linking

Poprvé se objevuje u DVD+RW. Protože nahrávání je prováděno proměnným datovým tokem, docházelo by díky tomu k jeho častému přerušování (real time nená přerušovaný datový tok). Tím by mohly vznikat mezery v nahrávání, což by způsobylo nekompatibilitu s licovanými DVD-ROM disky (obdobné jako při vytváření matricí pro lisování CD, které je nutno pálit DAO). Lossless linking právě tento nešvar odstraňuje. Vidím to tak, že to je takový BURN Proof pro DVD rekordéry (zde se musí ovšem DVD rekordér trefit s přesností na 0.001mm). Z toho důvodu je předlisovaná drážka nahrána s příčnou frekvencí 817kHz, aby se mechanika trefila co nejpřesněji. Nejmenší nahratelná jednotka je 32kB. Existují pro něj čtyři adresy, což ještě zvyšuje schopnost správného nalezení.