Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Cenzura internetu existuje – v zákoně na ochranu osobních údajů

Podle nedávného rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů prakticky nesmíte na internetu diskutovat o lidech, kteří nedali provozovateli diskuze souhlas s vystavením svých osobních údajů, jako je třeba jen jméno a příjmení…
Znamylekar.cz

Nejprve oč jde. Na adrese www.znamylekar.cz (provozuje polská společnost ZnanyLekarz Sp. z o. o.) si mohou lidé vyměňovat své zkušenosti s konkrétními lékaři. Součástí této výměny zkušeností je i celkové hodnocení vznikající na základě hlasů diskutujících. A tak je jasné, že někteří lékaři mají hodnocení pozitivní a někteří naopak negativní, občas i včetně nevybíravých komentářů. Někteří lékaři (konkrétně prý dva) si stěžovali právě u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na „neoprávněné zpracovávání osobních údajů prostřednictvím domény www.znamylekar.cz“. A ÚOOÚ jim dal za pravdu. Citujeme kompletní znění rozhodnutí Úřadu, které je přílohou tiskové zprávy vydané 25. ledna 2012 na webu uoou.cz:

Šetření ve věci domény www.znamylekar.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů provedl šetření dvou stížností subjektů údajů (lékařů) na neoprávněné zpracování osobních údajů, ke kterému dochází prostřednictvím domény www.znamylekar.cz., kde jsou zpracovávány identifikační údaje lékařů, a u některých z nich i komentáře pacientů vypovídající o údajných zkušenostech s jednotlivými lékaři.

Úřad konstatoval, že v obou případech se jedná o zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“), neboť se jedná o zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů. Na uvedené zpracování se nevztahuje žádná z výjimek uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb. Dle § 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., se právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů jako správce dopustí správního deliktu tím, že při zpracování osobních údajů „zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně (§ 5 odst. 2 a § 9)“. Dle § 45 odst. 3 se „za správní delikt podle odstavce 1 uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč)“.

Úřad v rámci předmětného šetření zjistil konkrétní společnost, která je pro výše uvedenou doménu poskytovatelem webhostingu, tedy společnost, která je ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění (dále jen „zákon 480/2004 Sb.“) poskytovatelem služby informační společnosti a za tuto činnost plně zodpovídá.

Zákon č. 480/2004 Sb. v § 5 stanoví:

„Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem

(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen

a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo

b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

(2) Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za obsah uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele.“

Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., byla společnost poskytující webhosting Úřadem informována, že osobní údaje stěžovatelů jsou zpracovávány na webových stránkách www.znamylekar.cz protiprávně, a proto Úřad společnost vyzval, aby přijala opatření vedoucí k odstranění specifikovaných osobních údajů obou stěžovatelů z webových stránek www.znamylekar.cz, a to nejpozději do 10 dnů po obdržení této výzvy, neboť informace - osobní údaje uvedených subjektů údajů, jsou zpracovávány v rozporu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., tedy bez souhlasu subjektu údajů.

Společnost poskytující webhosting neprodleně podnikla příslušné kroky a potvrdila písemně dne 27. prosince 2011 Úřadu jejich odstranění.

Každá fyzická osoba, která se domnívá, že její osobní údaje jsou na internetu zpracovávány bez jejího souhlasu, má právo žádat od poskytovatele služeb webhostingu, aby byly její osobní údaje odstraněny, a Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že v případě stížností subjektů údajů na podobné neoprávněné zpracování osobních údajů na internetu, bude vždy postupovat uvedeným způsobem.

Tagy: 
Zdroje: 

WIFT "WIFT"

Bývalý dlouholetý redaktor internetového magazínu CDR-Server / Deep in IT, který se věnoval psaní článků o IT a souvisejících věcech téměř od založení CD-R serveru. Od roku 2014 už psaní článků fakticky pověsil na hřebík.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Cenzura internetu existuje – v zákoně na ochranu osobních údajů

Pátek, 27 Leden 2012 - 10:07 | Václav Novotný | Přesně. Je to v podstatě název firmy a název...
Pátek, 27 Leden 2012 - 08:18 | vesos | Omyl. Pokud máš živnost označenou jménem, tak už...
Čtvrtek, 26 Leden 2012 - 19:33 | petr ib | jo škoda, že to poskytovatel nebo provozovatel...
Čtvrtek, 26 Leden 2012 - 17:49 | WIFT | On bude imho problém v tom, že na Facebook náš...
Čtvrtek, 26 Leden 2012 - 15:34 | Trashman | Přesně jak píšete. Pokud se lékařům nelíbí, že...
Čtvrtek, 26 Leden 2012 - 15:23 | mikeczcom | To neznamená konec bulváru ;-) bulváru se to...
Čtvrtek, 26 Leden 2012 - 14:47 | Jan Kroupa | Ja jako byvaly majitel zmineho portalu dekuji za...
Čtvrtek, 26 Leden 2012 - 14:47 | HEC | No hlavně je naprostá ptákovina tvrdit, že jméno...
Čtvrtek, 26 Leden 2012 - 14:46 | Jack FX | Jméno a příjmení je osobní údaj, pokud by pouze...
Čtvrtek, 26 Leden 2012 - 14:45 | JVc | "pak by na základě stejného principu měl...

Zobrazit diskusi