Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Český ZYGOit pomůže s hledáním a propojuje IT profesionály a firmy napřímo

Zygo
Nový český startup ZYGOit nabízí alternativu IT profesionálům a firmám, které realizují své IT projekty. Přináší moderní řešení v podobě digitální platformy, která propojí obě strany bez zbytečných mezičlánků v podobě zprostředkovatelských subjektů.

ZYGOit přímo propojuje firmy a IT profesionály. Nabízí jim výhody plynoucí z automatizovaných a zjednodušených procesů souvisejících se získáním zakázky, administrací a naplněním jejich vzájemné dohody. „Podle našich odhadů zprostředkovatelské firmy či agentury prodraží zakázku o 20 – 70 %. Jsme přesvědčeni, že dosud na trhu chybělo řešení, které dokáže tento zbytečný článek řetězce nahradit a propojit oba subjekty napřímo. Díky naší platformě si mohou strany nastavit vlastní pravidla založená na vzájemné dohodě,“ uvádí Radoslav Schmidt, zakladatel projektu ZYGOit.

Společnosti, které prodávají práci IT profesionálů, garantují firmám například kvalitu a kvantitu nebo zastupitelnost. „Obchod s lidským kapitálem je v tomto oboru založen na iluzi, kterou vytváří zprostředkovatelské subjekty především díky zárukám. Ty však ve skutečnosti nemají zajištěné
a existují jen na papíře,“ dodává Radoslav Schmidt.

Cílem ZYGOit je vybudovat komunitu IT profesionálů skrze službu, která zjednoduší programátorům, analytikům, testrům, projektovým manažerům a dalším IT specialistům prodávat svou práci. ZYGOit využívá aktuálního trendu sdílení kapacit podobně jako nejznámější zahraniční startupy. Po registraci do platformy si jen nastaví podmínky, za kterých chtějí spolupracovat. Dojde-li k uzavření spolupráce mezi firmou a odborníkem, náleží společnosti ZYGOit provize ve výši 10 % z ceny dané zakázky. Polovina z prostředků, které ZYGOit takto získá, půjde na vzdělávací projekty pro IT specialisty využívající služeb aplikace.

O společnosti ZYGOit
ZYGOit je česká firma, která se rozhodla změnit poměry v nepřehledné džungli dodavatelských řetězců lidí, kteří něco umí, a firem, které realizují své projekty. Představujeme moderní řešení v podobě digitální platformy, která nabízí výhody všem zúčastněným. ZYGOit jasně a zřetelně propojuje vztah mezi firmami a IT profesionály. ZYGOit automatizuje a zjednodušuje procesy související s aktivací, administrací a naplněním jejich vzájemného vztahu.

Zdroje: 

Tisková zpráva