Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Cloud Computing - výkonný nástroj pro konsolidaci a rozvoj vašeho IT

PR článek
Žádná společnost se v dnešní době neobejde bez informačních technologií, které mohou být při dobře zvolené strategii velmi silným a výkonným nástrojem pro správné fungování a rozvoj firmy. A právě v této oblasti je Cloud computing stále oblíbenějším tématem.

Pojďme se na něj tedy společně podívat trochu blíže. Jedná se o specifickou službu IT outsourcingu, kdy firmy nemají výpočetní kapacitu ani úložiště dat fyzicky ve svých prostorách (datových centrech), ale přesto je mohou využívat pohotově ve svých kancelářích.

Výhod, které cloud computing přináší, je celá řada, ale mnohdy jsou pro management komplikovaně uchopitelnou a příliš virtuální frází. Proto se pokusme rozvést několik konkrétních případů, kdy může běžná firma služby cloud computingu efektivně využít.

V prvé řadě je to určitě moment, kdy řešíme náhradu fyzických serverů. Buď z důvodů zastaralosti zařízení, jeho nedostačujícího výkonu nebo poruchy, popřípadě z důvodu příliš nákladné či časově náročné a neakceptovatelné doby opravy, anebo nákladnosti samotného provozu vlastního serveru.

Druhým případem je změna filozofie společnosti. Tedy přechod od vlastního řešení přímo k aplikacím jako službám. Což mohou být informační systémy, poštovní služby, sdílené úložiště souborů a dat, firemní webové aplikace, databáze, e-shopy, a tak podobně. Nabídka služeb se navíc rychle rozšiřuje, což je jasným trendem jak bude IT pro běžně fungující společnosti vypadat v blízké budoucnosti. Nespornou výhodou je možnost využívání těchto služeb na různých typech koncových zařízení, tedy zde převládá fenomén mobility a tím i velké uživatelské nezávislosti a efektivity.

U větších společností, které potřebují kombinovat vlastní a externí prostředky je toto řešení vhodné například pro diverzifikaci a efektivní rozložení rizik, tzn., že mohou cloud využít pro zálohování, časově omezené navýšení výkonu svých prostředků a v neposlední řadě pak pro „spící“ duplicitu svých IT prostředků (DRP – Disaster Recovery Plan).

A nakonec firmy podnikající v oblasti prodeje zboží a služeb na Internetu: pro tyto je pak cloud computing vynikajícím nástrojem při plánování svého provozu v době, kdy je po těchto službách velká poptávka, která se dá komplikovaně plánovat (např. období Vánoc pro e-shopy, doba dovolených pro cestovní kanceláře, sportovní přenosy s velkou sledovaností pro poskytovatele on-line internetových přenosů).

Dá se tedy říci, že pro emigraci do cloudu najde svůj důvod dříve či později každá firma. Zbývá pouze vyhodnotit si všechny výhody této migrace, mezi nimiž jde zejména o flexibilitu a škálovatelnost, neomezenou dostupnost, odbornou podporu, bezpečnost a šetření zdrojů.  A následně si vybrat ten správný cloud.

Pokud jste se našli alespoň částečně mezi uvedenými příklady, pokud se rozhodujete, zda přejít do cloudu nebo již o migraci uvažujete, pak jste dočetli do správného bodu.

Projekt Big Blue One společnosti Casablanca INT s technologií Hewlett Packard cloud system Matrix a virtualizační platformou VMware nabízí rozsáhlé portfolio cloud computingových služeb. Jednou z jeho nesporných výhod je rychlost zřízení, která se u automaticky nastavitelných řešení pohybuje v řádech minut, nevyžaduje od koncového uživatele časový závazek a je účtována po hodinách dle skutečně využitých prostředků. Český dodavatel s dlouholetými zkušenostmi v oboru a vysokou úrovní kvality služeb je garancí bezproblémového přechodu vašeho IT do cloudu - www.bigblueone.cz.