Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Dokáže ČTÚ držet slovo?

Internet pro všechny logo
V uplynulém týdnu se nám ministr Informatiky Vladimír Mlynář vrátil z dovolené a okamžitě vzkázal Českému Telecomu přes média, že jeho ultimátum stále trvá. Nezasvěcenému čtenáři by se mohla tato zpráva zdát velmi radostná, konečně někdo, kdo dokáže umravnit ten nenasytný velký Telecom. Uživatele, který však sleduje vývoj na českém telekomunikačním trhu už delší dobu, nechává další ultimátum ministra Mlynáře chladným. Jelikož nejsou jasně předem definovány podmínky tohoto ultimáta, nelze ani dost dobře zhodnotit, jestli ČTc 23. září Mlynářovi vyhoví nebo ne. Pojďme se teď spolu podívat na to co ministr vlastně požaduje.

Kapitoly článků

2.  Dokáže ČTÚ držet slovo?

Nezávislý na krocích ministra i ČTc by měl být Český telekomunikační úřad (ČTÚ). A také proto jsme po delší době kontaktovali předsedu Davida Stádníka, aby nám zodpověděl naše dotazy ohledně propojení a regulace. Abychom měli jasno, podívejme se co uživatelské veřejnosti ČTÚ slíbil už 28. 4. 2003 ve svém stanovisku k připomínkám k dokumentu Porovnání cen ADSL v ČR a v Evropě:

S ohledem na to, že služby poskytované prostřednictvím technologie ADSL nejsou nabízeny v konkurenčním prostředí a dokument "Porovnání cen ADSL v ČR a v Evropě" potvrdil, že ceny v ČR jsou příliš vysoké, ČTÚ se rozhodl, že uvedené ceny za služby poskytované na bázi technologie ADSL bude regulovat.

Plné znění dokumentu najdete na našich stránkách případně přímo v archívu ČTÚ. Povšiměte si zejména té poslední věty, protože ta bude hrát ještě důležitou roli. Vzhledem k tomu, že jsme delší dobu neobdrželi od ČTÚ zprávy o tom, jak pokračuje regulace, zeptali jsme se zhruba po 2 měsících znovu, tentokrát ředitelky odboru ekonomické regulace paní Ing. Miluše Ševerové. Podle paní Ševerové ČTÚ nemá v úmyslu tahat internetovou komunitu za nos.

"Nelžeme. Když řekneme, že budeme regulovat, tak skutečně budeme. Děláme na tom, připravujeme podklady, žádáme ČTc o další, ten jako obvykle zdržuje. Z naší strany však má celá záležitost velkou prioritu. Zatím ale nedokážeme zodpovědně odpovědět , jestli bude nějaké řešení za dva týdny či za dva měsíce, protože prostě skutečně nevíme , kdy všechny podklady dostaneme a kdy se nám je podaří zpracovat."

Paní ředitelku jsme oslovili mimo jiné také proto, že oficiální odpověď ČTÚ na stížnost uživatelů byla trochu nejasná a tématu regulace se věnovala pouze okrajově. Kdo má zájem osvěžit si stanovisko ČTÚ 12.6.2003 má možnost zde je oficiální odpověď ČTÚ.

Od té doby uplynuly už skoro 3 měsíce a proto jsme se znovu obrátili na ČTÚ s otázkou jak pokračuje slíbená regulace a také tzv. propojení o které žádali už 4 alternativní operátoři. Tentokrát nám odpovídal telefonicky sám pan předseda ČTÚ David Stádník. Pro ty čtenáře, kteří celou kauzu nesledují pravidelně bych rád objasnil jaké výhody přináší propojení Propojení je třeba chápat nejen jako technický stav. Vzhledem k tomu, že alternativní operátoři požadují propojení na tom samém místě jako jsou dnes připojeni, celkem logicky argumentuje ČTc, že vlastně není rozdílu mezi propojením a připojením. AO však požadují propojení na stejném místě jako dnes mimo jiné také z jednoho praktického důvodu. ČTc má možnost se zákona propojení odmítnout, v případě, že by nebylo technicky realizovatelné. Jelikož AO požadují propojení na stejném místě nemůže se ČTc vymlouvat, že by to bylo technicky nerealizovatelné řešení. Propojení by po technické stránce mělo přinést především tu výhodu, že by jednotlivý operátoři měli plnou kontrolu nad kvalitou poskytované služby. Mohli by si tedy sami určovat rychlost, agregaci nebo případné datové limity. Propojení je však především také právní vztah a o tom ČTc moc na veřejnosti nemluví. Mimo jiné při propojení mají alternativci nárok na nákladové ceny a co je nejdůležitější, na všechny služby musí dostat garance. Vraťme se však do současnosti. ČTÚ v kauze propojení zatím nepokročilo, ačkoliv dávno uplynuly všechny zákonné lhůty, které by měly zaručit, aby Český Telecom dodal včas a kompletní všechny podklady nutné k tomu, aby mohlo být propojení úspěšně vyřešeno. V současné době se tedy opět čeká na ČTc než doplní svoje nekompletní podklady.

V otázce regulace mám však k práci ČTÚ vážné výhrady. Je pravda, že nedokonalá legislativa stále neumožňuje ČTÚ, aby pracoval efektivněji. Rovněž je pravda, že ČTÚ se potýká s dlouhodobým nedostatkem zaměstnanců ( mimo jiné také kvůli ne zrovna lákavým mzdám).
Ovšem ani tyto dva výše zmiňované závažné problémy neomluví liknavý přístup ČTÚ k svému slibu. Pan předseda Stádník na přímou otázku jak pokračuje regulace odpověděl takto:

StádníkRegulace je v stádiu rozpracování, vyžádali jsme si podklady od ČTc, oni je samozřejmě nedodali kompletní. My jsme však neříkali, že budeme regulovat, říkali jsme, že regulace je jednou z možností. A také proto, teď čekáme jak dopadne jednání ministra Mlynáře s ČTc a jak Český Telecom zareaguje na ultimátum pana ministra. Jasno budeme mít 23. září kdy končí Mlynářovo ultimátum. Také proto teď z regulací čekáme co když Telecom překvapí a přijde s takovými variantami ADSL, které plně uspokojí nejen ministra Mlynáře, ale i širokou uživatelskou veřejnost. V tom případě by byla regulace trochu zbytečná.

Dovolím si zareagovat na předcházející vyjádření pana předsedy. Ačkoliv si velice vážím našich dobrých vztahů s ČTÚ a ochotu pana předsedy jednou za čas osobně odpovědět na naše otázky, neodpustím si několik výhrad k práci jeho úřadu. Nejvíc mi vadí mlžení, kterého se ČTÚ začíná stále častěji dopouštět. Jak jste měli možnost se přesvědčit v úvodu článku ČTÚ jasně říká "budeme regulovat" o tom, že je to jen jedna z možností, se v dokumentu neříká ani slovo. A tvrzení, že "počkáme až jak se dohodnou" by snad z úst předsedy nezávislého telekomunikačního úřadu ani nemělo zaznít. Regulátor by měl být nezávislý, neměl by brát ohled na nějaké "ústní ultimáta" a v případě, že se rozhodne regulovat měl by regulovat co nejrychleji. Nebo snad ČTÚ očekává, že Český Telecom přijde s tak výhodnou nabídkou ,že už nebude potřeba regulovat??? Vzhledem k tomu, že regulátor při stanovení koncové ceny také musí zohledňovat náklady ČTc, nemělo by se stát, že by Telecom dokázal přijít na trh s výrazněji výhodnější nabídkou než je cena stanovená regulátorem. Osobně by mě zajímalo kdy se ČTÚ začne chovat konečně jako skutečně nezávislý regulátor. Nikdo neočekává řečeno fotbalovou terminologií,že začne ČTÚ kopat hned první ligu jako britský Oftel, ale myslím si, že všichni uživatelé Internetu, by ocenili, kdyby se alespoň probojoval z oblastního přeboru.

Co se týká ultimáta ministra Mlynáře, tak zde je naplánovaná společná schůzka se ZUI na pátek 5.9.2003, kde ZUI hodlá předložit ministrovi svoje požadavky, vysvětlit co požadujeme a zdůvodnit proč. Na oplátku bude ZUI od ministra požadovat jeho stanovisko k současné situaci, také objasnění konkrétních kroků, které má ministr v záloze v případě, že nebude jeho ultimátum splněno a samozřejmě ujasnit si, co je vlastně předmětem jeho ultimáta a co bude považovat za splnění svých požadavků.


Autor Miloslav Sova je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.

Kapitoly článků
2.  Dokáže ČTÚ držet slovo?

Redakce CDR (Google+)

Redakci CDR.cz tvoří tým mladých žurnalistů, které spojuje společná láska k moderním technologiím. Milují chytré gadgety, vylepšováky a nejnovější zařízení všeho druhu.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Jaké je vlastně Mlynářovo ultimátum?

Žádné komentáře.