Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Drupal sem, Drupal tam. Udělejte si z něj CRM, WCMS i DMS!

PR článek
Vyžíváte se taky ve zkratkách? Chce po vás CEO co nejlepší KPI? Manželka FYI přijde ASAP, děti melou cosi o DÚ a „IMHO“ se stalo klasickým začátkem věty, pokud s někým nesouhlasíte?

Ne každý je na zkratky takový odborník jako Ivan Mládek, a proto jsme připravili malý přehled zkratek, které jsou hodně zajímavé, zejména pokud nějakým způsobem používáte Drupal. Zařaďte si do svého slovníčku pár nových výrazů a možná zjistíte, že některé procesy ve firmě lze řešit líp.

CMS – Content Management System

„CéEmEsko“ je zažitý pojem už i v českých vodách. Jedná se o informační systémy pro správu obsahu. Často se pro jejich označení také využívá termínů jako redakční systém, publikační systém. V praxi si pod tímto názvem každý představí informační systém pro vydávání článků, editaci stránek, vytváření aktualit či správu fotogalerií. Každý pořádný systém umožňuje nastavení publikačního procesu (vydávání, schvalování, depublikaci, archivaci,…), správu verzí či podporu více uživatelů.

Přesně do této skupiny spadá jádro Drupalu, za tímto účelem byl vyvinut. Díky tomu patří mezi špičku v odvětví, a tak není překvapením, že na Drupalu běží jedny z největších webů vůbec.

 

Webový obsah - nekončící kolotoč

WCMS – Web Content Management System

Je podskupinou CMS. Všechny charakteristiky CMS jsou mu vlastní, ale s tím, že jeho primární určení je pro správu webového obsahu, rozuměj webových stránek a portálů. V dnešní době se dá za tuto kategorii považovat velké většina CMS, proto se většinou „W“ na začátku vypouští.

CMF – Content Management Framework

Content Management Framework je informační systém, který využívá vlastností aplikačních frameworků pro tvorbu webů. Framework je rámec v aplikačním softwaru, který slouží jako podpora při vývoji.
Díky zásadám, které frameworky přinášejí, je programování nových komponent (modulů, plug-inů) standardizováno. Opět se dá říci, že velká většina běžně používaných redakčních systémů spadá i do této kategorie.

DMS – Document Management System

Systém pro správu dokumentů. DMS není (bohužel) úplně běžný pro malé firmy a také jeho podpora v Drupalu vznikala až postupně. Mezi hlavní charakteristiky, které každý systém pro správu dokumentů musí umět, patří verzování souborů, archivování, editace metadat, zabezpečení přístupu, indexace, postup práce (workflow).

 

Správa dokumentu před implementací informačního systému

Při implementaci DMS do firmy se stává kruciální předem analyzovat celý proces. Od skenování fyzických papírů, přes vyplňování metadat až po archivaci či skartaci. Drupal momentálně není špičkou v této oblasti, avšak většinu úkolů zvládne. Pokud máte o DMS v Drupalu zájem, doporučuji se podívat na následující odkazy:

Jako zlatou střední cestu si několik podniků zvolilo implementace DMS Alfresco do systému Drupal.

ECM – Enterprise Content Management

Pokud bychom si měli zahrát hru „vyberte nejméně zapadající mezi ostatní“, ECM by v tomto seznamu vyhrálo. ECM se může na první pohled zdát jako abstraktní pojem, protože spíše než informační systém představuje business nástroj. ECM jsou strategie, metodiky a politiky, jak zacházet s informacemi ve firmách. Vzhledem k vývoji společnosti, která se velmi výrazně mění ve společnost striktně informační, bude toto odvětví čím dál důležitější pro spoustu firem.

Pod ECM spadá kromě „managerských“ záležitostí taktéž výše zmíněné systémy – CMS, DMS. K tomu se musí přidat Record management pro správu všech (fyzických) záznamů, Business Process Management pro správné určení pohybu dokumentů firmou, datawarehouse a Business Intelligence strategie či zálohovací politika. Běžné zaměstnance může ovlivnit například i politika uchovávání e-mailové komunikace.

ECM by mohlo být samotné téma na několik článků. Pro nás představuje takový zastřešující pojem – strategii, ze které by měl vycházet přístup k implementaci jednotlivých informačních systémů.
Pokud byste se chtěli o ECM dozvědět o něco více, za přečtení stojí kromě Wiki ještě tento článek.

CRM – Customer Relationship Management

„SíÁrEmko“ patří do skupiny systémů, které už jsou v českých podnikatelských kotlinách velmi dobře známé. Slouží pro řízení vztahů se zákazníky. Zjednodušeně řečeno se jedná o databázi klientů/zákazníků a jejich aktivity.

Dělí se do několika subkategorií – operativní, analytické a kolaborativní. Cílem implementace CRM do firmy je udržení si zákazníka, předvídání jeho požadavků ve správnou dobu, analyzovat významné klienty a určit tak správnou prioritu. CRM usnadňuje komunikaci s klientem, zaznamenává veškeré informace a dokáže nad nimi dělat užitečné analýzy. Díky výsledkům analýz lze optimalizovat marketingové kampaně, navrhovat up-selling či cross-selling a lépe předvídat zákazníkovo chování.

 

CRM

Drupalovská komunita se nezalekla ani tohoto směru vývoje. Na trhu je několik distribucí, které se zaměřují přímo na tuto sféru. Díky tomu lze kombinovat výhody Drupalu z pohledu správy webu i s touto přidanou hodnotou. Výsledkem je možnost jednoduše editovat jednotlivé interakce se zákazníkem a například tak vyloučit situaci, kdy několik lidí z týmu kontaktuje stejného klienta se stejnou nabídkou, situace typická pro recruiterské firmy.

Distribuce pro CRM v Drupalu:

Drupal ale například nabízí také možnost integrovat Salesforce Suite:

PM – Project Management

Asi nejběžnější pojem ze všech zmíněných. Využívání informačních systémů není pro projektový management esenciální, ale dokáže neuvěřitelné množství práce usnadnit. Správa jednotlivých úkolů, týmu, projektů, zobrazení Ganttových diagramů, hlídání nákladů – to je jen základní výčet možností, které Drupalovské moduly dokáží nabídnout. Podrobněji o projektovém managementu v Drupalu jsme již psali.

 

Project Management

Chcete o(d) Drupalu ještě víc?

Průlet světem zkratek neslouží jako podrobné vysvětlení jednotlivých systémů, nýbrž jako ukázka možností. Drupal si poradí s většinou potřeb na úrovni malých a středních firem. Důkazem může být firma Remak, kde jsme do nového webu implementovali správu dokumentů.

Implementace jednotlivých systémů přímo do Drupalu může ve výsledku reálně usnadnit práci zaměstnancům a snížit náklady na správu oproti správě většího množství jednotlivých systémů.
Pokud byste měli zájem o podrobnější článek na určité téma, nebo pokud již uvažujete o novém webu na Drupalu či rozšíření toho stávajícího, bez váhání se na nás obraťte. My totiž vážně máme rádi Drupal.

Tagy: