Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Europoslanci podlehli tlaku lobbistů

Evropští piráti
Ostudná zpráva Marielle Gallové, před kterou Pirátské noviny opakovaně varovaly byla přijata v původní podobě. Bohužel i Europoslanci ukázali, že občanská práva pro ně leží až na posledním místě. Zpráva byla schválena 328 ku 245 hlasům.

Existovaly tři zásadní důvody, proč tuto zprávu nepřijímat.

1) Podpora nelegislativních opatření k omezení sdílení

 „Doplňující nelegislativní opatření, jako jsou diskuse o možných zlepšeních na digitálním trhu v Evropě prostřednictvím dobrovolné harmonizace postupů a norem mezi zúčastněnými stranami, a zejména ta opatření, která jsou se zúčastněnými stranami nejprve důkladně projednána, mohou napomáhat uplatňování práv duševního vlastnictví.“ Tato na první pohled nevinně znějící věta ve skutečnosti říká, že je potřeba vyvinout tlak na poskytovatele připojení a další technické prostředníky, aby „o vlastní vůli“ podporovali ochranu kopírovacího monopolu. Vzhledem k probíhajícím jednáním pod patronátem Evropské komise si pod těmito „ochrannými opatřeními“ můžeme představit:

Blokování stránek - základní argument je, že už se tak děje v případě dětské pornografie, tak proč neblokovat i na podporu kopírovacího monopolu.

Odpojování pirátů od internetu - tzn místo toho, aby státy musely zavést velmi nepopulární zákony typu francouzského HADOPI se zavedeným principem „Třikrát a dost“ donutí poskytovatele připojení, aby je zavedli sami v rámci provozních podmínek.


Toto je ovšem obcházení práva na spravedlivý proces. Zmíněná opatření omezují jak svobodu slova tak právo na soukromí. Internetoví provideři tu nejsou od toho, aby šmírovali své zákazníky. Soukromé firmy nesmí suplovat práci policie. Flexibilnější musí být copyright a ne občanská práva.

2) Zaujatý postoj k společensko-ekonomickému dopadu sdílení

„Zdůrazňuje, že obrovský nárůst nedovoleného sdílení souborů s díly chráněnými autorským právem a nahrávkami živých vystoupení je pro evropské hospodářství stále větším problémem, pokud jde o pracovní příležitosti a příjmy pro příslušné odvětví i stát. “ Toto tvrzení obhajuje nutnost bojovat proti nekomerčnímu sdílení. Studii, která toto tvrzení „dokládá“, ale vypracoval přímo copyrightový průmysl a vzápětí byla vyvrácena. V poslední době vznikla řada nezávislých studií, které konstatují, že celkový dopad sdílení souborů na zábavní průmysl je pozitivní nebo neutrální.

3) Volá po nové legislativě před zhodnocením té staré

„vyzývá Komisi, aby urychleně do konce roku 2010 předložila komplexní strategii pro práva duševního vlastnictví, v níž by se zabývala všemi aspekty těchto práv, včetně jejich prosazování a podpory, zejména úlohou autorského práva, které vytváří možnosti a nikoli překážky, a aby tak pomohla tvůrcům uživit se a šířit jejich díla.“ Tuto strategii zpráva požaduje, i když strategii současnou (takzvaný IPRed) ještě nikdo nezhodnotil a jsou k ní jsou vážné výhrady.

Tolik tedy stručný rozbor základních nedostatků zprávy. A co se dělo dnes (23.9.2010)?

Dnes EP Zprávu Marielle Gallové bohužel schválil, ač se jedná o nelegislativní dokument, nastavuje budoucí směr tvorby legislativy v EU vstříc omezování občanských svobod.

Zpráva byla přijata v poměru hlasů: 328 pro, 245 proti, 81 se zdrželo. Z dokumentu Jmenovitá hlasování (strana 91) vyplývá, že čeští europoslanci hlasovali takto:

PPE:

SD:

ECR:

GUE/NGL:

+: pro

-: proti

0: zdržel se

x: nepřítomen

Je velmi smutné, že komunisté v této oblasti dlouhodobě hrají liberální roli, zatímco celá slavná demokratická pravice prosazuje zákony, které svým rázem budují totalitu. Zklamáním je především přístup frakce liberálů (ALDE), která vytvořením vlastního (celkově třetího) návrhu zprávy značně zhoršila pozici alternativního návrhu, který sepsal mimo jiné pirátský europoslanec Christian Engstrom. Zdá se, že si frakci zvolil správně. Oceňujeme přístup Pavla Poce (ČSSD), který odpovídá na emaily a jako jediný se pokusil upozornit na dnešní hlasování i česká média (parlamentní listy mu zkomolily jméno). Jako značně alibistický se jeví přístup Zuzany Roithové, která se zdržela všech hlasování týkajících se zprávy Marielle Gallo. Při vystoupení na plenárním zasedání prohlásila:

[...] Je mi ovšem líto, že kvůli části o boji proti stahování autorských děl z Internetu vznikla tak nepřekonatelná propast mezi poslanci. Masové sdílení autorských děl na Internetu je nutné regulovat, ale pomocí vyvážených opatření, nikoli kriminalizací středoškoláků. Autorské právo je v Evropě nevhodně nastaveno a nenabízí moderní pravidla pro podporu autorů a široké využití jejich děl veřejností. Naopak spíše preferuje zájmy držitelů autorských práv a kolektivních správců na úkor samotných autorů i uživatelů děl. Mrzí mě, že si ani tato zpráva neklade ambici formulovat tolik potřebnou rovnováhu pro autorské právo v digitálním světě.

Vzhledem k tomu, jak si doma dělá jméno na boji proti ACTA jsme od ní čekali více, přinejmenší mohla přesvědčit svého kolegu Jana Březinu, aby nehlasoval pro přijetí zprávy. Zástupci ODS zklamali na celé čáře. Porovnejte jejich hlasování s programem strany “Internet je symbolem svobody. Proto budeme velice obezřetní při jeho regulaci, byť s přihlédnutím k nutnosti bránit šíření společensky nepřijatelných témat a myšlenek (pedofilie, xenofobie, extremismus).

Smutná třešnička na dortu je skandální způsob, jakým filmový průmysl přesvědčoval europoslance. Stvořil petici Sto filmařů podporuje Zprávu Gallové, přičemž 3 z uvedených signatářů ji prokazatelně nepodepsali a jeden z nich je dokonce mrtvý... Otázka je, kolik dalších falešných podpisů, by vyplulo na povrch, pokud by na kontaktování jejich údajných autorů byly víc než 2 dny...

Dobrá zpráva na závěr je, že téměř polovina Europarlamentu (326:328) stávající znění zprávy nepodpořila. Bitva o ACTA (která se nezadržitelně blíží, ve čtvrtek 23. září měla být jednání uzavřena), tak snad ještě není ztracena.

Diskuse ke článku Europoslanci podlehli tlaku lobbistů

Pátek, 1 Říjen 2010 - 21:22 | next_ghost | Největším úspěchem pravicové propagandy bylo...
Pátek, 1 Říjen 2010 - 20:48 | next_ghost | >> Přece není umělecké dílo důležitější než...
Čtvrtek, 30 Září 2010 - 14:32 | CCblue | "státní dluh NENÍ totéž jako když si...
Čtvrtek, 30 Září 2010 - 14:24 | CCblue | I vy vtipálci :-) SSO a pravicová strana?...
Středa, 29 Září 2010 - 16:58 | MACHINA | pokud je ČSSD levice komunistického typu, pak je...
Středa, 29 Září 2010 - 16:50 | MACHINA | tahle ta tvoje "levicová" ODS snížila...
Středa, 29 Září 2010 - 16:35 | Jiří Tužil | Tento článek je dílem ČPS.. to víte?
Středa, 29 Září 2010 - 16:12 | Jaromír Husařík | A tohle je jen malá část celé zpravy, ve...
Středa, 29 Září 2010 - 16:11 | Jaromír Husařík | Tak to co torrentí, už se samozřejmě ví, nemylte...
Středa, 29 Září 2010 - 15:15 | HKMaly | Ve poslednich starych dobrych casech co v cechach...

Zobrazit diskusi