Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Evropský soudní dvůr zamítl filtrování internetu coby porušování základních lidských práv

Evropský soudní dvůr v Lucemburku
Případ, který se táhne už minimálně od roku 2007, má velmi zajímavý konec (nebo alespoň začátek konce). Sdružení belgických autorů, skladatelů a vydavatelů vystupující pod zkratkou SABAM se tak dlouho tahalo po soudech s poskytovatelem připojení internetu kvůli nasazení filtru, až se případ dostal k Evropskému soudnímu dvoru. A ten minulý týden rozhodl…

Kapitoly článků

1.  Evropská směrnice o elektronickém obchodu zastavila cenzuru internetu

Připomeňme si, že SABAM si svého času vymohl na soudu v Belgii nařízení, podle něhož musí poskytovatel připojení k internetu Scarlet (dříve Tiscali) nasadit filtr od Audible Magic. Jinými slovy belgický soud přenesl odpovědnost za činy koncových uživatelů na poskytovatele připojení. Ten si to nenechal líbit a případ dotáhl k odvolacímu soudu v Bruselu, který jej předal rovnou Evropskému soudnímu dvoru.

V dubnu tohoto roku se k případu vyjádřil poradce Evropského soudního dvora, vrchní advokát Cruz Villalón, který se přiklonil na stranu poskytovatele s tím, že právo na ochranu soukromí je nadřazeno zájmům zábavního průmyslu. Nasazením filtru by bylo podle něj ohroženo právo na ochranu soukromí, protože filtr by musel analyzovat veškerá data protékající sítí poskytovatele. Čekalo se tedy na to, zda se Evropský soudní dvůr k tomuto názoru přikloní. A Evropský soudní dvůr se k tomuto názoru nakonec opravdu přiklonil a zvrátil rozhodnutí belgického soudu. Scarlet tak nebude muset filtr nasazovat, stejně jako všichni ostatní poskytovatelé v EU, kteří se na toto rozhodnutí mohou odkazovat.

Zástupci zábavního průmyslu si tak budou muset na svůj chléb tvrdě vydělat. Možnost nasazení plošného filtru jim Evropský soudní dvůr právě zatrhl s odkazem na směrnici o elektronickém obchodu, která vysloveně zakazuje přijímat opatření, na jejichž základě by poskytovatel internetového připojení měl obecnou povinnost dohlížet na informace přenášené v jeho síti, takže budou muset žalovat každého jednotlivce, který poruší jimi vlastněná práva na díla neoprávněně šířená.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000, kapitola II, oddíl 4, článek 12:
„Odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb

Členské státy zajistí, aby v případě poskytování služby informační společnosti spočívající v přenosu informací poskytnutých příjemcem služby komunikační sítí nebo ve zprostředkování přístupu ke komunikační síti, nebyl poskytovatel služby odpovědný za přenášené informace, pokud:

  1. není původcem přenosu;
  2. nevolí příjemce přenášené informace

a

  1. nevolí a nezmění obsah přenášené informace.

[…]

3.      Tímto článkem není dotčena možnost soudního nebo správního orgánu požadovat od poskytovatele služby v souladu s právním řádem členských států, aby ukončil porušování práv nebo mu předešel.“

Políček tímto dostali také zákonodárci, kteří mají neustále potřebu filtrovat přístup na některé internetové stránky, u nás z poslední doby ty, které jsou spojené s provozováním loterií. Faktická cenzura internetu už hrozila dvakrát, jednou z pera poslance za TOP09, podruhé za ní stáli lidé z VV a pokaždé to bylo v souvislosti se snahou vyjít vstříc místním provozovatelům hazardu formou blokování těch zahraničních neregistrovaných.

Následující strana obsahuje český přepis tiskové zprávy Evropského soudního dvora se zvýrazněním částí, které považujeme za důležité. Zde najdete úplné znění rozsudku (také v češtině).

Kapitoly článků
1.  Evropská směrnice o elektronickém obchodu zastavila cenzuru internetu

WIFT "WIFT" WIFT

Bývalý dlouholetý redaktor internetového magazínu CDR-Server / Deep in IT, který se věnoval psaní článků o IT a souvisejících věcech téměř od založení CD-R serveru. Od roku 2014 už psaní článků fakticky pověsil na hřebík.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Evropský soudní dvůr zamítl filtrování internetu coby porušování základních lidských práv

Úterý, 29 Listopad 2011 - 12:17 | Heron | Což ale nic nemění na tom, že cenzurují. Jak, to...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 21:43 | Máček333 | „Ale pane Dente, ty plány byly přístupné na...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 21:11 | Archvile | A najlepšie je že sa nás snažia presvedčiť, že je...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 18:38 | Kopri | Lidé kteří nejsou technicky zdatní jsou bez...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 18:12 | Ondřej Profant | Což ale není řešení! Lidé netechnicky zdatní jsou...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 17:57 | Kopri | Jestli to v O2 nepředělali tak filtrují na úrovni...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 17:29 | zx cygnus | Viz Wikipedia http://cs.wikipedia.org/wiki/...
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 17:27 | zx cygnus | Google ale nepřenáší data mezi koncovými stroji....
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 17:13 | petr ib | kteří to dělají?
Pondělí, 28 Listopad 2011 - 16:49 | Rosi | Naši milí poskytovatelé si asi taky budou dál...

Zobrazit diskusi