Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Expanze e-shopů v Česku pokračuje. Nárůst obratu až o 26 %

PR článek
Česko je v rámci Evropy již dlouhou dobu považováno za e-shopovou velmoc. Dokonce se díky své atraktivní nabídce zboží a služeb řadí rovnou k evropské špičce. Důkazem je mimo jiné to, že elektronická komerce v ČR roste rychleji než průměr EU. Avšak na rozdíl od ostatních evropských států, kde na online trhu dominují zahraniční subjekty a giganti, v českých online vodách převládají místní prodejci.

Aktuální vývoj české e-commerce

Český online trh se vyznačuje jednak stále rostoucím počtem internetových obchodů, jednak i s tímto vývojem souvisejícími rostoucími obraty. To ostatně reflektuje graf níže.

 

Vývoj obratu e-commerce v ČR; zdroj: vlastní zpracování na základě dat apek.cz

Loňský rok byl pro českou e-commerce rekordní. Její obrat se v roce 2020 meziročně zvýšil o neuvěřitelných 26,5 %, a podíl online prodejů na celkových maloobchodních obratech dosahoval zhruba 16 % (pozn. v roce 2019 činil podíl 12,8 %).

Jedním z hlavních faktorů přispívajících k tomuto vývoji, jsou bezpochyby okolnosti týkající se současné pandemie koronaviru. V důsledku vládních restrikcí, které zapříčinily uzavření mnoha kamenných maloobchodních jednotek, se velká masa lidí – obchodníků i zákazníků – přesunula právě do online sféry.

Přes počáteční zdrženlivý přístup se nakonec online nakupování setkalo u českých zákazníků s úspěchem. Uvádí se, že online nakupovalo až 80 % obyvatel. Mnoho e-shopů dokonce už v polovině roku přešlo do předvánočního režimu a bylo nuceno zvýšit kapacity. Navíc se jim podařilo apelovat i na takové cílové skupiny, jež pro ně dříve nebyly relevantní.

Růstový trend však pokračuje i v roce 2021 – ve třetím kvartálu tohoto roku dosáhl obrat tuzemských e-shopů 46,77 mld. Kč, což je v porovnání s předpandemickým rokem 2019 zhruba o 20 % více. Lze přitom předpokládat, že růstové tendence budou přítomny i nadále.

Nadprůměrně vysoký počet internetových obchodů na obyvatele

Česko je rájem e-shopů nejen z hlediska jejich celkového počtu, ale také z hlediska přepočtu na obyvatele. V současné době je v České republice provozováno 42 173 e-shopů. To s ohledem na aktuální počet obyvatel znamená, že na jeden e-shop připadá zhruba 254 Čechů.

Je tak zcela zřejmé, že na českém online trhu panuje obrovská konkurence, od které je potřeba se odlišit. Založit si internetový obchod je díky kvalitním dodavatelům e-shopových řešení stále jednodušší, avšak udržet si jej a zároveň uspět, to už je docela oříšek. Ten ale naštěstí dokáže rozlousknout kvalitní marketingová strategie.

Marketingová strategie na všech frontách

Ideální marketingová strategie je kombinací placených a neplacených online kanálů.

Z placených kanálů stojí za zmínku především PPC kampaně, které web zviditelní ve výsledcích vyhledávání. Placené kanály je samozřejmě potřeba využívat maximálně efektivně, v ideálním případě přenechat jejich správu odborníkům. Jinak totiž hrozí, že ztratíte spoustu času jejich nastavováním, což při nedostatku znalostí a zkušeností nemusí dopadnout úplně nejlépe.

Co se neplacených online kanálů týče, rozhodně se vyplatí investovat do efektivního SEO a obšancovat všechna sociální média. Ať už je to Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter aj. Mít profil na sociálních sítích je v současné době naprostou nezbytností. Měl by jej mít každý, kdo chce své cílové skupiny oslovit zblízka a získat si jejich důvěru. Sociální média navíc ženou mílovými kroky vpřed tzv. word-of-mouth marketing, který funguje na bázi osobního doporučení. Rozdíl však spočívá v tom, že osobní doporučení nepřichází od rodiny, přátel a dalších, ale od sociálních platforem, které roli doporučovatele přebírají.

SEO, neboli optimalizaci pro vyhledávače, lze definovat jako dlouhodobý proces vylepšování webu, jehož hlavním cílem je zvýšení jeho viditelnosti v organických (též přirozených či neplacených) výsledcích vyhledávání. Ty se uživatelům zobrazí po zadání určitých klíčových slov a frází. Jak již bylo výše zmíněno, SEO je strategií dlouhodobou. Její dopady sice nemusí být patrné ihned, jedná se však o nejefektivnější cestu k tomu, jak si zajistit růst kvalitní návštěvnosti i do budoucna.

 Z výše uvedeného vyplývá, že v takto ostře konkurenčním odvětví se e-shopy bez marketingových aktivit rozhodně neobejdou. Jedná se o investici, která se mnohonásobně vyplatí, a to především v době nadcházejících Vánoc, kdy obchodníci zažívají opravdové žně. Hledáte-li poskytovatele komplexních marketingových služeb, obraťte se na odborníky z Aira GROUP, kteří zajistí, že váš e-shop potenciální zákazníci nejen najdou, ale také na něm nakoupí.