Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Ještě nevyužíváte IT outsourcing? Vaše firma tratí, víme kolik

PR článek
Obr 1 1
V našich zeměpisných šířkách je outsourcing, tedy přenášení firemních procesů na externí dodavatele, stále často vnímána jako příliš nákladná alternativa k cenově dostupnějšímu internímu řešení „na koleni“.

Z výsledků nedávných výzkumů však vyplývá, že je načase tento pohled přehodnotit. Řada finančních ředitelů a vlastníků firem se v oblasti IT totiž stále rozhoduje v souladu s heslem: „Co je doma, to se počítá.“ Náklady na interní pracovní sílu jsou řádově nižší než přijímání služeb od externích subjektů. Pracovní poměr navíc budí zdání, že interní správci informačních technologií jsou lépe kontrolovatelní.

Pracovní síla je však pouze jedním z faktorů ovlivňujících celkové náklady spojené se správou IT. Interní IT totiž zpravidla nedosahuje kvalit specializovaných firem. Efektivita provozovaných informačních technologií má přitom silný vliv na firemní procesy a výslednou výkonnost CELÉ společnosti. 

Neefektivně fungující IT tak v důsledku znamená řádově vyšší celkové náklady, ať už jsou způsobeny častou nedostupností klíčových aplikací, dlouhou dobou odezvy technické podpory, nákupem předraženého hardware a software, nebo nevhodným návrhem technického řešení.

Outsourcing je pro firmy příležitost, jak využít specializovaného know-how a neefektivitu odstranit.

Outsourcing znamená efektivitu

Výsledky aktuální studie, která zkoumala dopady IT outsourcingu na celkové náklady cca 300 firem podnikajících v USA, mluví za vše. Vědci zkoumali vztah mezi náklady, které společnosti vynakládají na IT outsourcing a úsporami, které jsou s tím spojeny v ostatních (non-IT) nákladových kapitolách.

Obr 2 0

Outsourcing IT služeb firmám více dává, než jim bere. Je ale důležité vybrat správného poskytovatele.

Zjistili, že navýšení nákladů na outsourcing o 96 milionů dolarů vedlo ke snížení ostatních nákladů o více než 121 milionů dolarů. Náklady se tedy outsourcingem podařilo snížit o 20 %. To je v souladu s dřívějšími studiemi potvrzujícími, že outsourcing přináší zvýšení efektivity a celkové snížení nákladů. Outsourcing IT služeb firmám více přinese, než vezme.

Na tom, že outsourcing více dává, než bere, se shodují také ti, kteří v této oblasti outsourcing už dlouhá léta poskytují.

Zkušenost potvrzuje: outsourcing se vyplácí

Na věc jsme se zeptali také odborníků z praxe. Podle Martina Kružíka, výkonného manažera služby Vyřeš.IT, která se zaměřuje na poskytování IT outsourcingových služeb, zkušenost z praxe výsledky studií potvrzuje: 

Obr 3

Je obvyklé, že po převzetí IT do naší správy klesnou našim klientům náklady o zhruba 20 až 25 procent,“ říká Martin Kružík z Vyres.IT.

Neodborná, nebo nedostatečně odborná správa IT vstupuje výrazným způsobem do firemních nákladů. Zejména zvýšené riziko nedostupnosti či dokonce ztráty dat a neefektivita plynoucí z toho, že ve firmě pořád něco nefunguje, stojí české firmy mnoho peněz. Je obvyklé, že po převzetí IT do naší správy klesnou našim klientům náklady o zhruba 20 až 25 procent.

Jak dodává, ani IT outsourcing není zcela bez rizik: pro jeho úspěch je rozhodující správný výběr dodavatele. Ačkoli se situace na trhu pozvolna zlepšuje, společností poskytujících opravdu kvalitní IT služby za rozumnou cenu je na tuzemském trhu stále nedostatek. Management by proto měl výběru věnovat zvýšenou pozornost.

Zdroje: 

1. Chang, Gurbaxani, V. 2012. “Information Technology Outsourcing, Knowledge Transfer, and Firm Productivity: An Empirical Analysis,” MIS Quarterly (36:4), pp. 1043-1063.

2. Han, Mithas, V. 2013. “Information Technology Outsourcing and Non-IT Operating Costs: An Empirical Investigation,” MIS Quarterly (37:1), 315-331.

3. Knittel, Stango, V. 2007. “The Productivity Benefits of IT Outsourcing,” Working Paper, University of California Davis.