Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Jsme 6x dražší než průměr EU!

Internet pro všechny logo
Při hledání podmínek provozování ADSL v Evropě jsme narazili i na aktuální zprávu Evropské komise s vše říkajícím názvem "Cena přístupu k Internetu pomocí standardní telefonní linky, ADSL a kabelového modemu". Všech 60 stránek je nanejvýš zajímavých, protentokrát jsme se zabývali pouze ADSL.

Kapitoly článků

1.  Jsme 6x dražší než průměr EU!

Evropská Unie pravidelně zkoumá nejrůznější témata a srovnává všechny země EU, přičemž sleduje, jak se státy liší a jestli se v průběhu doby přibližují.

Výbor pro informační společnost (originální název Directorate General for Information Society) vydal v červenci minulého roku zprávu, ve které srozumitelně a jednoduše porovnává z hlediska cen nejběžnější formy připojení k Internetu ve všech členských státech. Zpráva sice srovnává data ke konci května 2002, přesto se jedná o nejaktuálnější zprávu, která existuje a proto je s podivem, že o ní zřejmě nikdo z ČTÚ, Českého Telecomu ani alternativních operátorů neví. Alespoň jsme měli takový dojem z jejich výrazů, když jsme některá data prezentovali tento pátek na společném jednání.

Tento článek bude ovšem až na první kapitolu popisovat pouze ADSL a srovnávat jej se situací v České Republice, další informace budou následovat v příštích dnech.

Některé údaje o Zprávě:
 • zpráva monitoruje všech 15 zemí EU plus Norsko a Island (EEA)
 • 3 druhy připojení (telefonní linka, ADSL a kabelové)
 • pro dial-up připojení zkoumala v 17 zemích vždy 5 největších poskytovatelů dle podílu na trhu v počtu uživatelů, případně byl-li celkový podíl menší než 80% trhu pak připočítala dalších max. 5 společností, aby tohoto podílu dosáhla
 • ADSL bylo zkoumáno v 16 zemích, Řecko zatím jako jediný stát EU jej nenabízí (několik let existují předběžné nabídky, ale díky nejmenším poplatků za dial-up Internet v Evropě tam není tak velký tlak na jeho zavedení do praxe)
 • data byla vždy brána z internetových prezentací a dále verifikována telefonicky s každým poskytovatelem zvlášť
 • zpráva nezkoumá jiné typy přístupů k Internetu, jakým je např. satelitní či radiový (Wi-Fi atp.), díky naprosto odlišné situaci a cenové politice tam jsou tyto způsoby rozšířeny naprosto minimálně

ADSL u nás a ve světě

Zpráva porovnává ceny 92 operátorů v 16 zemích (krom Řecka). Počet zkoumaných ADSL operátorů v jednotlivých zemích ukazuje následující tabulka:

B Belgie 7
DK Dánsko 4
FIN Finsko 3
F Francie 5
IRL Irsko 1
ISL Island 3
I Itálie 10
L Lucembursko 3
D Německo 6
NL Nizozemsko 10
N Norsko 2
P Portugalsko 2
AUT Rakousko 14
EL Řecko -
E Španělsko 6
SWE Švédsko 3
UK Velká Británie 13

Všechny nabídky se mohou (ale nemusí) skládat z těchto dílčích poplatků:

 1. jednorázový poplatek za instalaci ADSL
 2. jednorázový poplatek za registraci u ISP (u nás neznámé a i ve světě málo časté)
 3. měsíční poplatek za ADSL přenosovou službu
 4. měsíční poplatek pro ISP za přístup k Internetovým službám

Krom toho je potřeba počítat s dalšími poplatky:

 1. poplatek za instalaci a provoz analogové či ISDN linky (tedy u nás je to typicky měsíční paušál, případně poplatek za zřízení linky, není-li tato ještě v provozu)
 2. někteří poskytovatelé účtují poplatky za provoz (např. za přenesený MB) přičemž pakliže tento přesáhne určitou mez (např. 1 GB/měsíc)

Zpráva se zabývá pouze prvními čtyřmi poplatky, přičemž poplatek za instalaci a registraci je souhrnně nazýván "Instalace" a měsíční platby za ADSL i Internet se souhrnně nazývají "Pronájem".

Metodika

Jedním z nejzajímavějších aspektů celé zprávy je použitá metodika pro srovnávání cen ADSL mezi jednotlivými nabídkami. Všechny se od sebe lišily, na první pohled se zdá skoro nemožné srovnat tolik nabídek, když navíc využívají 15 různých kombinací přenosové rychlosti. Pro zajímavost bylo několik kombinací, které byly častější než jiné 64/512 kb/s, 128/256 kb/s, 128/512 kb/s, 256/512 kb/s a 256/1024 kb/s.

Pro možnost jednoduchého a přitom regulérního srovnání byly všechny nabídky převedeny na jednotný základ:

 1. byl počítán součet přenosových rychlostí, tedy linka s rychlostí 128 kb/s upload a 256 kb/s download bude mít součet 384 kb/s
 2. všechny nabídky za měsíční Pronájem byly vyděleny součtem a vynásobeny 1024 aby se získala cena za 1 Mb/s (tzv. Megabit/měsíc tj. MbM). To obvykle mírně zvýhodňuje rychlejší typy, ale není tomu tak vždy
 3. všechny ceny byly převedeny na jednotnou evropskou měnu Euro a byly počítány včetně DPH (všechny státy EU mají tento typ služeb ve vyšším pásmu DPH což je mezi 15-25% v průměru přes 20%)

Pro srovnání jsme vzali naše současné velkoobchodní nabídky Českého Telecomu a zpracovali jsme je stejnou metodikou (tuto cenu značíme Ø VO Český Telecom). To samé jsme udělali po připočtení 30% na pokrytí nákladů za internetovou linku a marži ISP (což je po rozhovoru s nimi absolutní minimum) a dále poplatek 150 Kč za pronájem modemu a vznikla nám odhadovaná maloobchodní cena (značíme jí odhad Ø MO ČtC a ISP). Vše jsme samozřejmě přepočetli na Euro s aktuálním kurzem (31,39 Kč/?).

Důležitá poznámka: abychom zachovali co největší přesnost a srovnatelnost se Zprávou, použili jsme pro výpočet ceny s vyšší sazbu DPH tedy 22%, ačkoliv to nyní je 5%. Neudělali jsme to pro nějakou změnu výsledků, na ty by to nemělo žádný vliv, stále bychom byli na stejném místě a těch 17% s tím nic neudělá, jak se ostatně můžete sami v následující kapitole přesvědčit. Důvod je jiný právo naší země se harmonizuje s právem EU a tak nejpozději se vstupem do EU (což je možná už za necelých 11 měsíců) budeme muset mít i toto srovnáno. Navíc účelem tohoto článku není srovnávat daňovou zátěž v jednotlivých státech, ale pouze cenové podmínky na trhu. Nejčistější by bylo počítat všechny ceny bez DPH, ale u použitého způsobu si mohou čtenáři udělat lepší představu o koncových cenách, které DPH zahrnují.

Kapitoly článků
1.  Jsme 6x dražší než průměr EU!

Redakce CDR (Google+)

Redakci CDR.cz tvoří tým mladých žurnalistů, které spojuje společná láska k moderním technologiím. Milují chytré gadgety, vylepšováky a nejnovější zařízení všeho druhu.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Jsme 6x dražší než průměr EU!

Žádné komentáře.