Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Máte nakročeno k tomu stát se workoholiky?

Výraz „workoholik“ se často používá v žertu jako označení pro lidi, kteří jsou oddaní své kariéře. Patříte mezi ně i vy?

Workoholik může označovat i někoho, kdo cítí potřebu nadměrně pracovat, někoho, kdo se potýká s vážným problémem, pokud jde o krocení svého pracovního chování. Často je takový člověk motivován pracovním úspěchem pramenícím z nutkavé potřeby dosáhnout určitého statusu a někdy práci používá jako únik před emocionálním stresem.

Workoholismus je označovaný jako závislost moderní společnosti a je rozšířený po celém světě. Život jako takový je čím dál dražší a stále více lidí pociťuje potřebu jít až na dřeň a pracovat více a déle, aby uspokojili finanční nároky. V kultuře, kde ke své práci máme nepřetržitý přístup, kde se opěvuje tvrdá dřina a často se očekává, že se bude pracovat přesčas, může být obtížné rozpoznat, kdy se práce stává závislostí.

Výzkumy a rady obvykle směřují k běžnějším typům závislostí.

V současné době je například velká snaha upozornit na nebezpečí nadměrného hraní videoher nebo na to, jak rozpoznat příznaky závislosti na hrách. Závislost na práci se tak trochu dostává mimo hledáček diskuzí a výzkumů. Jedním z důvodů může být to, že oficiální diagnóza závislosti na práci není vůbec jednoduchá a záznam o ní neobsahuje ani Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-5).

Workoholismus může být pro život člověka destruktivní a vyznačuje se podobnými vzorci chování jako jiné formy závislosti. Jedním z nich je neschopnost přestat se věnovat závislostnímu chování navzdory negativním dopadům na fyzické a duševní zdraví i na společenské a rodinné vztahy. I když možná neexistuje obecně přijímaná lékařská definice závislosti na práci, určitě se s ní v životě setkala většina lidí, ať už na vlastní kůži, nebo u někoho z okolí.

Známky, že jste možná workoholiky

Ze studie provedené norskými vědci vyplývá, že 8,3 % norských zaměstnanců je závislých na práci do té míry, že to u nich představuje zdravotní problém. Identifikovali specifické příznaky, o nichž se předpokládá, že jsou spojeny s workoholismem, a vypracovali sedm kritérií pro měření závislosti na práci:

  1. Hledáte způsoby, jak si uvolnit více času na práci.
  2. Trávíte prací mnohem více času, než bylo původně zamýšleno.
  3. Práce pomáhá snižovat pocity viny, úzkosti, bezmoci anebo deprese.
  4. Ostatní vám říkali, abyste práci omezili, ale vy jste je neposlechli.
  5. Vykazujete známky stresu, pokud nemůžete nebo máte zakázáno pracovat.
  6. Koníčky, volnočasové aktivity anebo cvičení jsou upozaděny a nahrazeny prací.
  7. Velké množství práce se začíná negativně promítat na vašem zdraví.

Jak zabránit tomu, abyste se stali workoholiky

Pokud se v některém z těchto znaků nápadně poznáváte, možná je na čase přehodnotit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Někteří odborníci se domnívají, že čas je jedním z nejdůležitějších zdrojů. Když věnujete příliš mnoho času nesprávným prioritám, může se objevit zvýšený pocit zahlcení. Zásadní je udržet produktivitu pod kontrolou tím, že si ujasníte, která práce je důležitá, z čeho máte za investovaný čas největší užitek, a podle toho si pak čas plánovat. I zde vstupuje do hry delegování. Pokud k němu přistoupíte správně, pochopíte silné stránky týmu a budete je správně využívat, uvolníte si více času. Zásadní je upřímně si zodpovědět otázku, kolik práce jste schopni zvládnout. Když se cítíte zahlceni prací, produktivita klesá, a rozhodujícím faktorem může být umět říct ne nebo požádat o pomoc.

Obchody kolísají, takže určitě nastanou „kritické okamžiky“, kdy se od vás budou očekávat přesčasy. Na tomto místě je ale důležité, aby se z toho nestal zvyk. Zdravá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem znamená pracovat, abyste mohli žít, a ne žít, abyste mohli pracovat. K tomu pomůže vymezení jasných hranic a plánování dnů a týdnů s předstihem, plánování času na přestávky, setkávání se s přáteli a rodinou nebo věnování se koníčkům. A samozřejmě musíte dbát na to, abyste to dodržovali.

Většina z nás musí pracovat. Práce nám zajišťuje obživu. Může být zábavná, příjemná a intelektuálně náročná, poskytovat nám pocit hrdosti, cílevědomosti a úspěchu. Není to v žádném případně špatně, pokud se k práci přistupuje vyváženě a v souladu se zdravým životním stylem. Pokud tedy máte pocit, že balancujete na hraně workoholismu, možná je na čase zamyslet se nad změnou.