Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Neelie Kroes chce reálné rychlosti neutrálního internetu a přenositelnost čísla do jednoho dne

Neelie Kroes
Neelie Kroes už se nehoní za Microsoftem, již nějaký ten pátek je místopředsedkyní Evropské komise odpovědná za digitální agendu, kde se zabývá takovými věcmi, jako je třeba síťová neutralita. Na nedávné tiskové konferenci představila nové telekomunikační předpisy EU, které mají občanům a podnikům zajistit snadný přístup k otevřenému a neutrálnímu internetu. Komise se například zaměří na to, aby bylo připojení k internetu tak rychlé, jak tvrdí reklama poskytovatelů, a ne žádné virtuální „až 100 Mbit/s“. Komise také požádala Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), aby pečlivě shromáždilo podklady k problémům, jež jsou pro zajištění otevřeného a neutrálního internetu zásadní. Komise výsledky šetření sdružení BEREC, včetně případů blokování nebo omezování některých druhů internetového provozu, zveřejní do konce roku. Jestliže zjištění tohoto sdružení nebo jiná zpětná vazba poukáží na závažné problémy, Ek posoudí nutnost přijmout přísnější opatření…

Neelie Kroes k tomu uvedla:

„Chci zajistit, aby občané a podniky v EU mohli využívat výhod otevřeného a neutrálního internetu bez skrytých omezení a s rychlostmi, které jejich poskytovatelé služeb slibují. Pevně věřím v zásady hospodářské soutěže, které jsou jádrem nových a vylepšených telekomunikačních předpisů týkajících se transparentnosti, kvality služeb a možnosti snadno změnit operátora.“

K poslední větě snad jen, že Neelie má skutečně v úmyslu zavést možnost změnit operátora včetně přenosu telefonního čísla, a to do jednoho pracovního dne. Je přesvědčena, že to ze strany koncových uživatelů vyvolá větší tlak na zvýšení kvality služeb operátorů, což dnes funguje v podstatě jen ve firemním sektoru (věděli jste, že firmy, které si umí „dupnout“, platí operátorům za hovory jen zlomky toho, co jim dávají koncoví uživatelé?).

„Během příštích několika měsíců budu v úzké spolupráci s regulačními orgány členských států dodržování těchto nových předpisů EU pozorně sledovat, abych se ujistila, že zajistí otevřený internet. Výsledky včetně případů blokování nebo omezování některých druhů internetového provozu zveřejním koncem roku 2011. Nebudu-li s nimi spokojena, nebudu váhat se zavedením přísnějších opatření, která mohou mít podobu pokynů, nebo dokonce obecných legislativních opatření, jejichž cílem bude zajistit občanům takovou konkurenci a výběr, jaké si zasluhují. Pokud to nebude stačit, jsem připravena blokování zákonných služeb a aplikací zakázat.“

Přestože neexistuje pevně stanovená definice „neutrality sítě“, bude právo EU obsahovat od 25. května 2011 právní požadavek, aby regulátoři telekomunikací členských států podporovali ve prospěch uživatelů internetu „přístup k informacím a možnost šířit informace a používat aplikace a služby podle svého výběru“. Další předpisy, které se k neutralitě sítě přímo vztahují a které 25. května vstoupí v platnost v rámci nových telekomunikačních předpisů EU, zahrnují požadavky na transparentnost (informování uživatele např. o omezení přístupu ke službám nebo aplikacím, rychlosti připojení), kvalitu služeb (regulační orgány mohou stanovit minimální úrovně kvality) a možnost změnit operátora (do zmíněného jednoho pracovního dne).

Transparentnost služeb

Spotřebitelé mají právo vybrat si svého poskytovatele internetových služeb na základě dostatečných informací o možných omezeních přístupu ke konkrétním službám, skutečných rychlostech připojení a možných omezeních rychlosti internetu. Poskytovatelé telekomunikačních služeb budou mít podle nových telekomunikačních předpisů EU, které začnou platit 25. května 2011, povinnost spotřebitele před podepsáním smlouvy přesně informovat o povaze služby, kterou si objednávají, a to včetně postupů pro řízení internetového provozu a jejich vlivu na kvalitu služeb a také o případných dalších omezeních (například o omezení šířky pásma nebo o dostupné rychlosti připojení). Sdružení BEREC uvedlo, že regulační orgány většiny členských států obdržely stížnosti na rozdíly mezi rychlostí internetového připojení slíbenou v reklamě a rychlostí reálnou.

Blokování nebo omezování zákonného internetového provozu

Blokováním může být ztěžování nebo omezování přístupu k některým službám nebo webovým stránkám na internetu. Například někteří internetoví operátoři blokují protokol služeb internetového volání (VoIP). Omezování toku dat, které slouží k řízení internetového provozu a minimalizaci přetížení, lze zase využít ke zpomalení některých druhů provozu, a ovlivnit tak kvalitu obsahu, např. přehrávání videa, které spotřebitelům nabízí konkurence. Dnešní zpráva ukazuje, že v některých případech operátoři data zpracovávali různým způsobem. Přestože mnohé z těchto případů byly vyřešeny dobrovolně, byť často až po zásahu vnitrostátních regulačních orgánů členských států, je zapotřebí přesnějších informací, které umožní rozlišit případy smluvního nebo faktického blokování od případů, kdy je přístup k některým internetovým službám zvlášť zpoplatněn, a o míře zjištěných praktik blokování (jednotlivých nebo obecných).

Řízení internetového provozu

Většina uživatelů internetu je smířena s tím, že doručení emailu příslušnému příjemci trvá několik vteřin. Obdobná prodleva při hlasovém chatu nebo videochatu je však na závadu. Dnešní zpráva zdůrazňuje obecně přijímaný názor, že k zajištění hladkého toku internetového provozu, a tím i k zaručení souvislé a kvalitní služby je nezbytné řízení tohoto provozu, zejména v situacích, kdy je síť přetížená. Panuje široká shoda v tom, že operátoři by měli mít možnost určit si svůj obchodní model a obchodní dohody. Některé strany se však obávají možného zneužití řízení internetového provozu, například pro účely zvýhodnění jedné služby před druhou. Komise a sdružení BEREC situaci sledují.

Změna poskytovatelů internetových služeb

Zpráva Komise potvrdila, že je naprosto nezbytné, aby spotřebitelé mohli snadno měnit operátory. V tomto ohledu by měly pomoci nové telekomunikační předpisy o přenositelnosti čísel, které stanoví, že spotřebitelé musí mít možnost změnit do jednoho pracovního dne operátora a ponechat si své číslo. Nové předpisy rovněž zajišťují, aby podmínky ukončení smlouvy od změny operátora neodrazovaly. Komise a sdružení BEREC budou zkoumat, jak změna operátorů probíhá v praxi.

WIFT "WIFT"

Bývalý dlouholetý redaktor internetového magazínu CDR-Server / Deep in IT, který se věnoval psaní článků o IT a souvisejících věcech téměř od založení CD-R serveru. Od roku 2014 už psaní článků fakticky pověsil na hřebík.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Neelie Kroes chce reálné rychlosti neutrálního internetu a přenositelnost čísla do jednoho dne

Pondělí, 2 Květen 2011 - 11:21 | zx cygnus | Povinnost netajit, nemlžit a neklamat zákazníka...
Pondělí, 25 Duben 2011 - 21:45 | sniper29a | zrejme pani mistopredsedkyne a vetsina v tomto...
Neděle, 24 Duben 2011 - 19:10 | Lojza Suchánek | A vo vo votom to je.... Telekomunikacni trh,...
Pátek, 22 Duben 2011 - 10:28 | zx cygnus | A o tom to je. Žádnému obchodníkovi neprospěje,...
Čtvrtek, 21 Duben 2011 - 17:10 | WIFT | Tohle může říct jen člověk, co MÁ jinou (...
Čtvrtek, 21 Duben 2011 - 17:04 | WIFT | S tím nemusí nic dělat komisařka, na to stačí...
Čtvrtek, 21 Duben 2011 - 16:39 | ukuIeIe | Já jsem rád že je to bez FUPu, to že blokují...
Čtvrtek, 21 Duben 2011 - 16:38 | ukuIeIe | Srovnávat mě s kokotem Hulánem je největší možná...
Čtvrtek, 21 Duben 2011 - 16:38 | ukuIeIe | 750 s daní, je to drahé, ale nic lepšího tu není...
Čtvrtek, 21 Duben 2011 - 16:37 | ukuIeIe | Však já to nemyslel ve zlém, prostě mi to opravdu...

Zobrazit diskusi