Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Nové Město na Moravě je nejen sportovním střediskem

Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě, které díky závodu Světového poháru Zlatá lyže a biatlonové střelnici velmi dobře znají především příznivci zimních sportů, patří mezi města, jež při modernizaci své informační infrastruktury vsadila na virtualizaci na bázi technologií IBM. Nové technologické centrum poslouží nejen městu, ale i desítkám obcí v jeho správním obvodu.

Nové Město na Moravě po svém datovém centru vyžaduje maximální výkon. Na jeho strojích běží nejen agenda celého úřadu, ale také systémy okolních obcí spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností. Celé řešení proto muselo odpovídat vysokým nárokům na jejich dostupnost. Díky finančním prostředkům, které město na projekt technologického centra získalo ze strukturálních fondů EU – Integrovaného operačního programu, mohl být projekt realizován bez kompromisů, které by se promítly do kvality poskytovaných služeb, a současně vysoce efektivně.

Technologické centrum stojí na platformě postavené na dvou serverech IBM X3850 X5. Ty jsou vysoce modulární a umožňují konfiguraci takříkajíc na klíč. To je optimální pro zajištění špičkového výkonu a bezkonkurenční spolehlivosti, kterou od nich zákazník očekává. Aplikace a servery IBM virtualizuje už více než šest let na platformě Xen. Výkon jednotlivých hardwarových serverů byl vždy limitující, neboť neumožňoval mít všechny virtuální servery pohromadě. Díky až čtyřem procesorům Xeon nebo 3 TB RAM MAX5 v jednom serveru však už výkon hardwaru není problém.

Pro extrémně rychlý přístup k datům, který některé agendy a také podmínky dotace na technologická centra požadují, je v jednom ze strojů nainstalována 160GB High IOPS SSD karta. Ta díky NAND technologii skokově zvyšuje I/O operace pro daný server a posouvá celkové řešení novoměstského technologického centra opět mnohem dále.

Celá infrastruktura v datovém centru je navržena tak, aby všechny části byly minimálně zdvojeny a nemohlo dojít k nedostupnosti služeb při výpadku jedné z nich. To se týká i serverů IBM, takže v případě výpadku jednoho z nich převezme celou zátěž druhý. Sebelepší jištění ovšem není nic platné bez zajištění elektřiny. Proto byl v rámci realizace projektu pořízen i dostatečně výkonný záložní zdroj a benzínový agregát s automatickým startem. Žádný z uživatelů, a to ani v okolních obcích, by tedy neměl zaznamenat výpadek aplikací běžících v technologickém centru.

Podpora spolupráce

Městský úřad Nového Města na Moravě zvažoval pořízení systému pro spolupráci (groupware) nejen kvůli sjednocení samostatných aplikací pokrývajících agendy úřadu, ale zejména pro sdílení informací všech organizací zřizovaných městem, a to včetně škol, kulturních nebo sportovních zařízení atd. Samospráva města si od sdílení informací slibuje rychlejší a efektivnější spolupráci mezi úřadem a městskými organizacemi.

Systém Lotus Notes/Domino svými vlastnostmi a funkčností plně odpovídá požadovaným kritériím. Vedle integrovaného poštovního systému, podpory služeb instantních zpráv nebo systému pro správu dokumentů hovoří v jeho prospěch zejména široká nabídka možností aplikačního využití. Atraktivní jsou pro městský úřad také bohaté integrační možnosti Lotus Notes/Domino a jeho platformová nezávislost.

Řešení bylo implementováno v nově vybudovaném technologickém centru s cílem zabezpečit jeho vysokou dostupnost. Data jsou navíc zálohována na dvou různých místech.

Uživatelé k systému přistupují jak prostřednictvím tzv. tlustého klienta Lotus Notes, tak prostřednictvím tzv. tenkého klienta, tj. prostřednictvím webového prohlížeče, ale i přes mobilní telefony. Nabízené spektrum uživatelských přístupů plně odpovídá dnešním požadavkům a představám, kdy někteří členové projektových týmů či komisí mohou přistupovat do systému pouze přes webový prohlížeč, a přesto komfortně, jiní (např. pracovníci úřadu) pomocí klienta Lotus Notes.

Tagy: