Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Nový způsob výroby energie z nanotrubic?

Vědci objevili, že tepelný puls vzniklý hořením putující po uhlíkové nanotrubici může způsobovat silné energetické pulsy. Představit si to prý máme jako vlnu, která na svém hřbetu nese surfera, kterého v tomto případě vyměníme za elektrony. Dalo by se toho využít ke zcela nové formě výroby energie pro přenosná, mobilní ale i různá nanozařízení.
blog
horká nanotrubice

Tepelné vlny se studují již sto let, ale až nyní se podařilo prokázat, že v nanotrubicích je tato vlna schopna nést náboj. Výzkumníkům z MIT pod vedením Michaela Strano se podařilo pokrýt nanotrubice materiálem, který po vybuzení vnějším impulsem (třeba laserem nebo napěťovým pulsem) začne hořet, čímž vznikne zvláštním jev, kdy tepelná vlna, která se takto vytvoří, jde uvnitř trubice tisíckrát rychleji než v hořícím materiálu, s teplotou kolem 3 000 kelvinů je to 10 000× rychlejší než normální rychlost chemické reakce hoření na jejím povrchu. Produkované teplo vytváří značný elektrický proud elektronů nesených touto vlnou a jeho velikost byla pro vědce velkým překvapením: „Množství uvolněné energie je větší, než předpovídaly termochemické výpočty,“ říkají.

Mnoho materiálů může zahřátím generovat elektrické napětí, ale u uhlíku, ze kterého jsou nanotrobuce tvořené, je jeho velikost malá. Tato technologie ale tento nedostatek staví zcela na hlavu. Výmluvná je i účinnost vzhledem rozměru, kde se postupným vývojem už dostali na 100 násobek vzhledem ke stejně vážící lithiumionové baterii.

Asi se hned zeptáte, k čemu je to vlastně dobré? Tak na to vědci konkrétní odpověď nemají, to budou mít na starost jiní, ale některé způsoby využití naznačují. Jako napájení by mohly tyto nanotrubice pracovat v ultra malých elektronických zařízeních, která by se dala nasadit přímo do těla člověka, mohly by být v senzorech pohybujících se jako prach ve vzduchu a taková zařízení by dokonce mohla jako mrtvá čekat až na okamžik, kdy budou jejich nanobaterie probuzeny k životu nějakým vnějším impulsem. Navíc narozdíl od současných baterií časem neztrácí na své účinnosti. Strano ale mimo těchto nano aplikací navrhuje i vytvoření rozsáhlých polí z nanotrubic, které by mohly napájet i větší zařízení. Co je ovšem zajímavé, že použitím různých materiálů nanesených na nanotrubice, se dá generovat i střídavý proud. To by mohlo pro tuto technologii nalézt zcela nový druh využití.

Zatím mají před sebou ještě hodně práce, zaměřit se nyní chtějí hlavně na zvýšení efektivity, protože hodně energie je zatím vyzářeno jako světlo a teplo.

Diskuse k blogu Nový způsob výroby energie z nanotrubic?

Žádné komentáře.