Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Právník hrozí Pirátům exekucí, pokud z cizího webu nesmažou obrázek LEGO panáčka

Letitá kauza s „LEGO“ panáčky v předvolebním spotu pirátů se opět rozjela. Právník zastupující LEGO vyzval Piráty, ať zajistí stažení snímku LEGO panáčka z českého zpravodajského webu czechfreepress.

Před volbami v roce 2012 připravili Piráti spot, který zasadili do 3D prostředí, v němž figurovali renderovaní panáčci, v nichž právní zástupci společnosti LEGO viděli produkt této firmy. Požádali soud o předběžné rozhodnutí, které by použití spotu zabránilo. Soud tehdy Pirátům uložil „zdržet se uveřejňování prostřednictvím sítě Internet audiovizuální upoutávky (spotu) obsahující figurky těchto tvarů:“

LEGO panáček - nákres z Usnesení Městského soudu

Poměrně paradoxní na výroku bylo to, že panáčci ve spotu oproti panáčkům v nákresu nebyli „legodiní“, postrádali veškeré prvky, kterými by je bylo možné spojit se stavebnicí LEGO. Konkrétně neměli otvory v nohách, chyběly výstupky na hlavě, na něž lze přichytit pokrývku hlavy a měli také odlišně tvarované paže i dlaně. Tyto rozdíly byly přehlédnuté stejně jako fakt, že autorskoprávní ochrana nevznikla jako nástroj politické cenzury, ale z poněkud odlišných důvodů. Argumentace společnosti LEGO při žádosti o stažení spočívala v konstatování, že spot může voliče přimět k domněnce, že LEGO, která nechce být s politikou spojována, kampaň sponzorovala. I kdyby šlo o originální natočené panáčky LEGO, nedává postup soudu, který společnosti LEGO vyšel vstříc, valný smysl. Stejně by mohl argumentovat výrobce luxusního saka, ve kterém je politik vyfocen na billboardu, výrobce automobilu, do něhož v předvolebním spotu politik nastupuje nebo výrobce brýlí či telefonu, které politik používá.

Po čtyřech letech se kauza znovu otevřela, když právní zástupce společnosti LEGO požádal Piráty, aby ze článků na zpravodajském webu czechfreepress.cz byly odstraněny ilustrace ke článkům, které se touto problematikou zaobíraly. Situace je paradoxní hned ze dvou důvodů. Jak potvrdil předseda Pirátů Ivan Bartoš: „Česká pirátská strana nevlastní doménu czechfreepress.cz, neprovozuje daný web, neodeslala provozovateli daný obrázek, není s provozovatelem webu v kontaktu ani nemá žádný přístup k administraci daného webu“.

Cermak DopisCermak Dopis 2

Druhým paradoxem je, že zákon neumožňuje kladení podobných požadavků na zpravodajský subjekt, protože ten může využívat tzv. zpravodajskou licenci, která umožňuje pro účely zpravodajství využít i autorskoprávně chráněné dílo. Pro ilustraci si dovolím ocitovat úryvek z vyjádření právničky Petry Holubové, které je převzaté z rozhovoru o autorských právech publikovaného na DIIT před třemi roky:

Autorský zákon stanoví, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu. Zároveň je možné i podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy bez svolení vyobrazených osob pořídit a použit pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství, pokud takové použití není v rozporu s oprávněnými zájmy vyobrazené osoby.

--- Mgr. Petra Ho​lubová LL.M., 2013

Je zřejmé, že tentokrát se právní zástupci společnosti LEGO poněkud přepočítali. Zřejmě nenajdou zákonnou cestu, aby dosáhli odstranění ilustrační grafiky, s jejíž distribucí už nemají Piráti nic společného a kterou uvedená redakce použila v souladu se zákonem.

Zdroje: 

Piráti, citované články

Diskuse ke článku Právník hrozí Pirátům exekucí, pokud z cizího webu nesmažou obrázek LEGO panáčka

Neděle, 2 Říjen 2016 - 14:42 | DRK | Podle mně je špatně už to že se uznalo že lego...
Pátek, 30 Září 2016 - 11:28 | Anonym | Nerozumím jedné věci. Lego již nemá platný patent...
Pátek, 30 Září 2016 - 10:00 | Jaroslav Kučera | Vy jste to všichni špatně pochopili. Do krajských...
Pátek, 30 Září 2016 - 09:51 | no-X | Ta exekuce je zkrácený význam věty: „Nesplní-li...
Pátek, 30 Září 2016 - 08:15 | Gaunter | Mne ten maskot Pirátov viac pripomína...
Čtvrtek, 29 Září 2016 - 21:05 | melkor | Přesně tak. My starší, co jsi pamatujeme figurky...
Čtvrtek, 29 Září 2016 - 18:05 | Trashman | Člověk by předpokládal, že právník bude mít dost...
Čtvrtek, 29 Září 2016 - 17:41 | Gath G | A to se bude lišit jak? Ceci n'est pas une...
Čtvrtek, 29 Září 2016 - 17:39 | Gath G | Jednoduše použijte průkazovou fotografii a...
Čtvrtek, 29 Září 2016 - 16:33 | Ji Si | Kdyby vzali ty figurky a nahráli s nima tu...

Zobrazit diskusi