Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

UCS změnilo datová centra na UDC

PR článek
cisco_UDC
Oblast datových center prochází v posledních několika letech dynamickým rozvojem – datová centra jsou dnes životně důležitým srdcem velké části organizací a firem a s postupem konsolidace a virtualizace nabývají na strategickém významu. Musí být schopna pojmout stále větší množství serverů (virtuálních či fyzických), aplikací a dat. To nutně vede ke komplikacím spojeným s jejich škálováním a správou. Jak tedy zajistit to, aby tato srdce pracovala spolehlivě a efektivně, bez nutnosti zasahovat do jejich činnosti komplikovanými operacemi, a dokázala se vyrovnat s neustále rostoucími požadavky na jejich výkon bez rizika kolapsu? Odpovědí je Unified Data Center

Pod pojmem Unified Data Center (UDC) si můžeme představit takové datové centrum, které je plně virtualizované, postavené na infrastruktuře, kterou je snadné škálovat, je snadno spravovatelné, neboť má společnou správu všech komponent, je pružné, neboť dokáže v řádech minut navyšovat a poskytovat výkon pro požadované aplikace a služby. A je bezpečné jak v oblasti uložení informací a jejich transportu, tak i procesů spojených se správou. Unified Data Center si lze volně přeložit jako srdce pro firemní cloud.

Základem je virtualizovaný hardware

Pro zajištění vlastností uvedených výše je třeba připustit změnu v představě o hardwaru a fyzických serverech obecně a připustit myšlenku virtualizované správy hardwarových komponent, obdobně jako je dnes běžná virtualizace softwarové vrstvy. První v této oblasti – nazvané Unified Computing System – začala působit společnost Cisco se servery a síťovými prvky řady UCS.

cisco_ucs

UCS je platforma, která integruje virtualizované výpočetní systémy, sítě a datová úložiště do sjednoceného systému. Výsledkem je řešení umožňující snížit celkové náklady na vlastnictví a zvýšit schopnost pružně reagovat na požadavky organizace.

Systém integruje sjednocenou síťovou infrastrukturu Unified Fabric s výkonnými servery založenými na architektuře x86. Tvoří integrovanou, rozšiřitelnou platformou, ve které jsou všechny součásti zapojeny do jedné domény se společnou správou. Platformu lze spravovat jako jediný systém, ať již obsahuje jeden server nebo 160 serverů s tisíci virtuálními počítači.

Technologie správy hardwaru a jejich profilů

Primární schopností platformy UCS je spravovat hardwarové prostředky na konsolidované infrastruktuře. Díky spojení infrastruktury dříve oddělených sítí do jedné, dochází ke spojení ethernet a fibre channel infrastruktury do tzv. Unified Fabric (někdy též Unified I/O), která nabídne potřebné podmínky pro přenos všech typů provozu. Výhody jsou především finanční – menší počet aktivních prvků v síti, menší počet fyzických portů, menší počet síťových adaptérů v serverech, výrazně méně kabeláže, nižší nároky na napájení a chlazení a tudíž nižší náklady na správu a provoz.

cisco_ucs_manager

Koncept Unified Computing jde ale ještě dále, než jen na hranici konsolidace síťové infrastruktury. Znamená integraci celé přístupové vrstvy datového centra – tedy nejen sítí, ale i fyzických a virtuálních serverů pod jeden systém, spravovaný jednotným managementem.

Celé řešení lze spravovat jako jednu entitu pomocí aplikace Cisco UCS Manager, který umožňuje snadnou spolupráci správců úložišť, sítí a serverů při zadávání profilů služeb pro jednotlivé aplikace. Rychlý provisioning je v UCS založen na využití servisních profilů, kde se definují role, politiky, profily a šablony. Ty obsahují i tzv. infrastrukturní politiky – například pro napájení a chlazení, zabezpečení, správu identit, stav hardwaru, sítě LAN a sítě SAN, které jsou nutné k nasazení aplikací, jsou obsaženy v profilu služby (servisním profilu). Díky tomu se značně šetří čas na správu, případně požadované rozšiřování kapacity – pouhou aplikací servisního profilu na rezervní fyzický server.

Unified Data Center

Příkladem hotového řešení pro datová centra je řešení Vblock vytvořené v rámci aliance VCE (Virtual Computing Environment) společností Cisco, EMC a VMware, a integruje jej například společnost Dimension Data. Jde o systém, který umožňuje firmám pořídit si jejich korporátní cloud – hotový, odzkoušený, nakonfigurovaný, bez nutnosti zabývat se složitou integrací jednotlivých komponent. Na takovém systému mohou bez problému provozovat své aplikace, firemní systémy jako je SAP, databáze, virtuální desktopy apod. Obsahuje v sobě všechny komponenty, které jsou pro takový systém potřeba:

  • Serverovou infrastrukturu
  • Síťovou infrastrukturu
  • Datová pole a úložiště
  • Virtualizaci
  • Jednotný management a dohled
  • A jednotnou podporu s jedním kontaktním místem pro celé řešení
cisco_udc_diagram

Další vývojový stupeň

Systém Cisco UCS výrazně zjednodušuje škálovatelnost zdrojů datového centra. Díky technologii hardwarové virtualizace je schopna zrychlit zavádění nových služeb prostřednictvím end-to-end provisioningu a podpoře migrace virtualizovaných i nevirtualizovaných systémů. Představuje tak další vývojový krok v oblasti datových center, který budou muset ostatní výrobci serverových technologií následovat.

Za tři roky existence a ze zkušenosti 11 tisíců zákazníků lze konstatovat, že UCS dosahuje významných úspor: až o 30 % nižší výdaje na infrastrukturu, snížení doby nasazování aplikací o 90 %, zlepšení výkonu aplikací o 40 % a snížení nákladů na napájení a chlazení o 60 %. Cisco UCS tak představuje ideální platformu pro databáze, webové služby, práci s velkými objemy dat, aplikace v jazyce Java i high performance computing. Více informací na www.ciscoucs.cz.

 

Zbyszek Lugsh

Sales & Solution Director, Dimension Data

www.ddconnect.cz

Tagy: