Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Volby 2010: ACTA (3/10)

Volby do Poslanecké sněmovny
Ve třetím pokračování politického mítinku Václava Mo... ale ne, ten u nás přece nepracuje ;-), se dozvíte, jak se oslovení staví k právě projednávané Obchodní dohodě proti padělání, nechvalně známé pod zkratkou ACTA.

2 LIB Liberálové.cz: Vyjádřit se můžeme, až bude dohoda hotová.

4 VV Věci veřejné: v současné době ve svém programu problematiku autorského zákona neupravujeme. V legislativní oblasti je pro nás prioritou především zákazn tzv. přílepků k zákonům, schválení nového občanského zákoníku a rovněž očekávaných zákonů o obecném referendu a státní službě.

5 KONS Konzervativní strana: Vítáme, že text navrhované smlouvy byl nakonec zveřejněn, k obsahu samotné dohody se prozatím nemůžeme vyjadřovat.

6 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy: Bohužel zatím jsem neměl možnost se s touto dohodou seznámit.

9 ČSSD Česká strana sociálně demokratická: Obchodní dohoda proti falzifikaci ACTA je zhruba tři roky předmětem vyjednávání mimo jakýkoli oficiální rámec. To zcela odporuje všem demokratickým principům. Text byl před několika dny zveřejněn a máme vážné obavy, že místo ochrany autorských práv povede pouze k šikaně a kriminalizaci uživatelů internetu.

10 NP Národní prosperita: Vaše otázky jsou nám vzdálené a odpovídat bez dostatečných znalostí nehodláme. Takže promiňte.

12 M Moravané: Jsme pro prosazování práv duševního vlastnictví v boji proti padělání. Další jednání o dohodě ACTA by však neměla směřovat k zabavování zařízení k ukládání informací, např. notebooků, a mobilních telefonů.

13 SPOZ Strana práv občanů - Zemanovci: Se smlouvou ACTA jsme seznámeni pouze rámcově. Je to ostatně jen návrh zveřejněný před několika dny. Sdílíme výhrady Evropského parlamentu. Jako strana, která podporuje rozvoj práv občanů, mezi něž jistě patří i právo na necenzurované informace, s jistou obavou sledujeme snahy o omezování svobody internetu. K tomu, abychom mohli vypracovat skutečně fundované stanovisko, nemáme však zatím dost podkladů a uvítáme jakoukoli spolupráci v tomto směru.

15 TOP 09: Nemohu komentovat normu, která je ještě v průběhu úprav ...

19 ČSNS2005 Česká strana národně socialistická: Jde o způsob, jak zavést presumpci viny, podobně jako u HADOPI.

20 SZ Strana zelených: S ohledem na velmi nestandardní průběh přípravy dohody ACTA je Strana zelených zastáncem odchodu Evropské unie od jednacího stolu. Dohodě ACTA se však věnuje především frakce Zelených v Evropském parlamentu, viz aktuální informace z webu frakce.

23 ČPS Česká pirátská strana: Způsob jakým se ACTA donedávna v tajnosti vyjednávala považujeme za útok na základní demokratické principy společnosti. Naštěstí se poslancům švédské Pirátské strany podařilo prosadit rezoluci, díky které byla dohoda nakonec zveřejněna.
Jsme zásadně proti kontrole soukromých dat na hranicích a zabavování notebooků a jiných přístrojů i dalším omezováním lidského soukromí a důstojnosti, jak se dohoda snažila prosadit. Dále se domníváme, že by dohoda nepřinesla autorům nic dobrého, ale vedla k omezování osobních svobod, růstu byrokracie a zvyšování administrativních nákladů.

24 DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti: Je to nepochybně jedna z hrozeb, nicméně z jejího textu a jednání je jasné, že ČR do toho nemůže prakticky promluvit. Proto považujeme kampaně proti této smlouvě za plácnutí do vody. Pro nás je spíše důležité posílit vyjednávací pozici ČR natolik, aby na našem hlasu záleželo.

Odpovědi od stran a sdružení, které nám alespoň nejakou reakci zaslaly, byly vystaveny tak, jak jsme je obdrželi, bez jakékoliv korekce a úprav. V rámci objektivity jsou odstraněny i odkazy vedoucí u některých odpovědí na stránky politické strany nebo seskupení, nebo na stránky s ní spřízněné.


 

17 KDU-ČSL: KDU-ČSL v osobě europoslankyně Zuzany Roithové, která byla jednou ze 4 poslanců Evropského parlamentu iniciujících požadavek na transparentnost vyjednávání ACTA, se podařilo, že tato obchodní dohoda dosud vyjednávaná v utajení byla 21. 4. 2010 zveřejněna. KDU-ČSL podporuje zavedení přísnějších pravidel proti padělkům, které např. ohrožují zdraví spotřebitelů. Nicméně spolu s řadou právních odborníků a evropskými a americkými spotřebitelskými organizacemi má KDU-ČSL přetrvávající obavy v těchto oblastech:

  1. trestní právo - zda-li dopadne jen na komerční padělatele či i na nekomerčního uživatele/spotřebitele, který se z neznalosti proviní proti zákon
  2. navádění, napomáhání, podněcování k trestnému činu - to souvisí s předchozím bodem a pokud se toto bude trestat, tak hrozí sankce na běžné aktivity jako je stahování obsahu z Internetu či půjčování děl, které pak někdo okopíruje
  3. porušování patentu - možný dopad na ceny a dostupnost léků v rozvojových zemích kvůli omezení generických léčiv, dovozu, vývozu a re-importu léčiv chráněných patenty
  4. porušení patentu na Internetu - Pandořina skříňka na prosazeni softwarových patentů - hrozí řada soudních sporů a "patentového vydírání"
  5. odpovědnost poskytovatelů internetového připojení a služeb - zatím nejsou odpovědni za aktivity uživatelů, to by se mohlo prolomit, což by ohrozilo mnoho nových IT business modelů, rozvoj Internetu obecně a došlo by nepřímo k odpojování jednotlivých uživatelů či filtrování obsahu

Ve věcech internetu a softwaru se zejména angažoval europoslanec KDU-ČSL Jan Březina, který svůj postoj shrnuje větou: „Padělání a kopírování zkrátka nelze házet do jednoho pytle. Postihování kopírování pro vlastní potřebu by bylo v příkrém rozporu s právy na osobní svobodu a na informace, k nimž se EU tradičně hlásí“
Zásadní výtkou ze strany KDU-ČSL je pak to, že ACTA se nevyjednává se zeměmi, kde je porušování práv k duševnímu vlastnictví nejvíce rozšířeno, např. s Čínou, a proto se domníváme, že ACTA bude zatím velmi neproduktivním nástrojem v boji proti padělkům, které zaplavují evropské celní úřady.

25 Strana svobodných občanů: Svobodní budou vystupovat proti ratifikaci Mezinárodní dohody o padělání (ACTA), která ukládá státům povinnost zavádět opatření jako zabavování datových nosičů nebo poskytování osobních údajů občanů vlastníkům práv a kterou tajně vyjednává Evropská komise za zády všech členských států EU.

26 ODS Občanská demokratická strana: Vlastnické právo je pro nás právem nedotknutelným, a máme za povinnost ho chránit a posilovat. V tomto směru se stavíme na stranu kritiků ACTA, na jejíž finální podobu čekáme.

Diskuse ke článku Volby 2010: ACTA (3/10)

Úterý, 11 Květen 2010 - 20:06 | Joey Tribbiani | Nebejvalo to tak. Tenhle divnej populismus tam je...
Úterý, 11 Květen 2010 - 20:05 | Joey Tribbiani | OK jinak - mel jsem CSSD radsi, kdyz byla "...
Neděle, 9 Květen 2010 - 13:31 | Tomas Svoboda | Odpověď k ACTA od KDU-ČSL: KDU-ČSL v osobě...
Sobota, 8 Květen 2010 - 09:07 | petr ib | vyjmenované témata jsou určitě důležité, ale malá...
Pátek, 7 Květen 2010 - 14:45 | petr ib | zlý zlý Brusel : zase se nám cpe do našich...
Pátek, 7 Květen 2010 - 10:03 | JVc | To ze si od EU nechame hazet "biohnojiva...
Pátek, 7 Květen 2010 - 09:23 | Milan Moravec | Vaše rozhodnutí respektuji, ale jako čtenáře by...
Pátek, 7 Květen 2010 - 08:28 | aannemer | ... "co vyloženě hlásá v programu (svoboda,...
Čtvrtek, 6 Květen 2010 - 22:49 | hopi | Samozřejmě že bez diktátu EU by se žilo jinak....
Čtvrtek, 6 Květen 2010 - 22:32 | sumix | Úplně mi mluvíš z duše. EU je v některých...

Zobrazit diskusi