Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Volby 2010: Datové schránky (10/10)

Volby do Poslanecké sněmovny
Na závěr našeho desetidílného seriálu se kandidujících stran zeptáme, co říkají na projekt Datové schránky. Pod článkem se pak můžete zúčastnit voleb nanečisto v anketě, která potrvá do čtvrtka, dne před volbami (máme za to, že problém s hlasováním byl již opraven).

2 LIB Liberálové.cz: Dobrý nápad je technicky velmi těžkopádný. Jsme otevřeni novým technologiím a přijímáme, že budou mít "porodní bolesti".

4 VV Věci veřejné: Strana zaslala jen jednu souhrnnou odpověď: V současné době ve svém programu problematiku autorského zákona neupravujeme. V legislativní oblasti je pro nás prioritou především zákazn tzv. přílepků k zákonům, schválení nového občanského zákoníku a rovněž očekávaných zákonů o obecném referendu a státní službě.

5 KONS Konzervativní strana: Po technické stránce jsou dosud velmi nedokonalé a vyžadují další úpravy, přesto představují velkou praktickou pomoc pro styk občanů s úřady.

6 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy: Současná podoba datových schránek je pro mnoho uživatelů nevyhovující. Celý projekt, bohužel, ze strany státních úřadů nebyl dostatečně připraven, a tak místo zefektivnění veřejné správy dochází spíše k jejímu komplikování, řada veřejných institucí datové schránky ještě nevyžívá, stále zasílá poštovní zásilky, takže nemůžeme hovořit ani o ekonomických úsporách v této oblasti. Takže záměr jistě dobrý, ale provedení špatné.

9 ČSSD Česká strana sociálně demokratická: Jde o bezprecedentní záležitost, Česká republika je prvním státem na světě, kde je používání datové schránky pro orgány veřejné moci a podnikající subjekty ze zákona povinné. Jde tedy o umělou implementaci technologie, jenž měla dle Ministerstvo vnitra ústy svého bývalého náměstka Zdeňka Zajíčka ušetřit minimálně 200 milionů korun ročně na poštovních poplatcích. Jen kvůli takové částce se stalo užívání datových schránek povinné? Kolik investovali všechny úřady do změn svých informačních systémů, jaká byla investice České pošty? Kolik bude nakonec stát platit České poště za provoz schránek? To jsou otázky, které poukazují na závažný problém nejen se zavedením schránek, ale i s jejich provozováním.
Pomineme-li omezení svobodné vůle, které datové schránky představují, pak naprosto chybné je, že pro přístup do datové schránky je zapotřebí mít v prohlížeči nainstalován zásuvný modul soukromé firmy. To zcela znemožňuje použití veřejných počítačů např. v hotelu na dovolené nebo velmi omezuje použití GNU/GPL software, což považujeme také za velmi závažné. Další nevýhodou je, že obsah datových zpráv je v ní uložen jen po dobu 90 dnů od doručení.
Námětů na zlepšení je v oblasti datových schránek mnoho.

12 M Moravané: Datové schránky podporujeme. Je to dobrá pomoc úřadům.

13 SPOZ Strana práv občanů - Zemanovci: Jejich zavedení měla předcházet etapa pilotního ověřování. Nadekretování jejich povinného používání zákonem bez odpovídající kvality považujeme za chybu. Digitalizaci veřejné správy a rozšíření možné elektronického styku občanů s úřady však obecně považujeme za správnou a v souladu s naším programem.

15 TOP 09: Je dobře, že projekt datových schránek byl spuštěn. První ekonomické analýzy naznačují, že dochází k nezanedbatelné úspoře v oblasti korespondence a výměny dokumentů. Samozřejmě jsme si vědomi komplikací, které nový systém přinesl, a je zcela jasné, že musí být aktualizován a upraven tak, aby se stal méně problémovým nástrojem nejen pro veřejnou správu, ale i pro občany.

17 KDU-ČSL: Jedná se o dobře míněný polotovar, na kterém je nutné ještě zapracovat.
Již na jaře 2008, v průběhu legislativního procesu KDU-ČSL, prostřednictvím své komise ICT (která v té věci jednala na MV ČR) i svých poslanců, podrobila záměr vážným připomínkám. Připomínky respektovány nebyly.
KDU-ČSL není přesvědčena o finanční výhodnosti exkluzivní smlouvy s Českou poštou provozující celý systém - smlouva by měla být přezkoumána a vyjednány lepší podmínky pro stát. Pokud jde o ceny za tyto služby, KDU-ČSL ve svém volebním programu říká, že služby a nástroje úředních komunikací, jejichž používání stát vyžaduje,  by měly být občanům a podnikatelům poskytovány bezplatně.
KDU-ČSL vždy podporovala větší elektronizaci veřejné správy a větší nasazení otevřených formátů. Právě elektronizace komunikace občanů s úřady má stále ještě své překážky, které by KDU-ČSL ráda odstranila. KDU-ČSL má za to, že datové schránky jsou krokem správným směrem, nicméně na tomto institutu je mnoho co zlepšit.

19 ČSNS2005 Česká strana národně socialistická: V současné podobě neměly datové schránky opustit  pracovny vývojářů.

20 SZ Strana zelených: Datové schránky jsou zajímavý a odvážný počin, bohužel technicky i legislativně nedotažený. Strana zelených bude především prosazovat odstranění stávajících nedostatků, zpřístupnění datových schránek ze všech platforem (včetně mobilních) a větší využívání standardních technologií.

23 ČPS Česká pirátská strana: Předražená státní zakázka, ze které je cítit korupce. Technické řešení je špatné, nepoužívá standardní technologie, vyžaduje instalaci cizího uzavřeného software, a funguje jen na některých počítačích a operačních systémech. Státní sféra musí komunikovat přes otevřené standardy, být otevřená a transparentní. Více na našem webu.

24 DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti: Jedná se o učebnicové selhání politické garnitury. Odhlédneme-li od toho, že realizátoři zakázek znovu vynalézali kolo (větší část funkcionality systému) za peníze daňových poplatníků, má tento projekt jednu velkou vadu. Bezdůvodně nutí uživatele používat proprietární programy a tím jednak omezuje svobody daňových poplatníků za jejich vlastní peníze, a jednak skrytě privatizuje část nezbytné státní infrastruktury. Oceňujeme snahu internetové veřejnosti o vlastní sepsání svobodného SW, který by napravoval tyto nedostatky, bohužel systémové řešení spočívá v nahrazení politické garnitury, rozdávající takové zakázky. Způsob jakým nakonec vznikla alternativní aplikace považujeme za doklad vyspělosti naší občanské společnosti a myslíme si, že takovým způsobem (grant se specifikovanou funkcionalitou) měl projekt vznikat od začátku. Výsledek by byl levnější, kvalitnější svobodnější. .

25 Strana svobodných občanů: Kdyby byly datové schránky projektem soukromé společnosti, pravděpodobně by už dávno zkrachovaly. Projekt nebyl dobře připravený, ani promyšlený z dlouhodobého hlediska.

  1. Tato služba není ve své podstatě nic jiného než doručování zpráv způsobem, který zaručí jejich původ, důvěrnost, identitu odesílatele a nepopiratelnost doručení. Tyto služby mohou být poskytovány desítkami subjektů a neexistuje důvod, proč by na to měla mít monopol Česká pošta (ČP).
  2. Jako oficiální řešení přístupu do datových schránek byl použit systém 602xml, který málokdo zná a obvykle se nepoužívá. Schránka tak byla přístupná pouze po instalaci speciálního programu a pouze z Windows.
  3. Používání datových schránek je povinné a stát tak přenáší náklady za svojí neschopnost plnit své povinnosti na občana (dokument je považován podle §24 odst. 2 správního řádu za doručený uplynutím lhůty 10 dnů od doručení dokumentu do datové schránky). Kvůli této povinnosti a monopolu ČP nevznikl konkurenční tlak, což způsobilo nedostatečné testovaní platformy, nepřipravenost úřadů, nízkou bezpečnost a další problémy.

Svobodní proto požadují zrušení povinnosti používat datovou schránku na trvalo, nebo nejméně do doby, kdy bude systém plně otestován, funkční a úředníci budou mít odpovídající znalosti a vybavení.

26 ODS Občanská demokratická strana: Projekt datových schránek podporujeme, usnadnili jsme tak občanům život a zkrátili fonty na úřadech. Důkazem úspěšnosti je již 10 milionů odeslaných datových zpráv.

Odpovědi od stran a sdružení, které nám alespoň nějakou reakci zaslaly, byly vystaveny tak, jak jsme je obdrželi, bez jakékoliv korekce a úprav. V rámci objektivity jsou odstraněny i odkazy vedoucí u některých odpovědí na stránky politické strany nebo seskupení, nebo na stránky s ní spřízněné.

Koho budete v květnu 2010 volit do parlamentu?

1 OBČANÉ.CZ
1% (5 hlasů)
2 Liberálové.CZ
0% (1 hlas)
4 Věci veřejné
3% (13 hlasů)
5 Konzervativní strana
1% (3 hlasy)
6 Komunistická strana Čech a Moravy
2% (7 hlasů)
7 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
1% (3 hlasy)
8 Česká strana národně sociální
0% (1 hlas)
9 Česká strana sociálně demokratická
6% (24 hlasy)
11 Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa
0% (1 hlas)
12 Moravané
0% (1 hlas)
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
2% (7 hlasů)
14 STOP
1% (4 hlasy)
15 TOP 09
12% (53 hlasy)
16 EVROPSKÝ STŘED
0% (1 hlas)
17 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
9% (37 hlasů)
18 Volte Pravý Blok …
0% (2 hlasy)
19 Česká strana národně socialistická
0% (1 hlas)
20 Strana zelených
2% (10 hlasů)
21 Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
0% (1 hlas)
22 Humanistická strana
0% (2 hlasy)
23 Česká pirátská strana
41% (178 hlasů)
24 Dělnická strana sociální spravedlnosti
1% (3 hlasy)
25 Strana svobodných občanů
7% (32 hlasy)
26 Občanská demokratická strana
6% (25 hlasů)
27 Klíčové hnutí
0% (2 hlasy)
Nevím
1% (6 hlasů)
K volbám vůbec nepůjdu
2% (7 hlasů)
Vím, ale neřeknu :)
1% (4 hlasy)
Celkem hlasů: 434

Diskuse ke článku Volby 2010: Datové schránky (10/10)

Sobota, 29 Květen 2010 - 22:17 | Jan Ukulele | Volby skončily a můžete porovnat můj odhad z této...
Úterý, 18 Květen 2010 - 22:01 | Lojza Suchánek | ah sorry...jednak neumim cist, a jednak me osobne...
Úterý, 18 Květen 2010 - 20:14 | Pety | A ty zase neumíš číst. Anebo počítat se zápornými...
Úterý, 18 Květen 2010 - 16:01 | Lojza Suchánek | Jezisi, copak clovece neumis premyslet? S jednou...
Úterý, 18 Květen 2010 - 10:28 | Pety | No, dají se porovnat vlastní názory s tím, jak...
Úterý, 18 Květen 2010 - 10:12 | johnthelittle | to by bylo na dost dlouhou debatu o ±...
Úterý, 18 Květen 2010 - 10:11 | Lojza Suchánek | jenze ono je to jinak - je rozdil v tom, CO TVRDI...
Úterý, 18 Květen 2010 - 09:08 | Pety | Inu, nejsme tady jen samí mladí budoucí úspěšní...
Úterý, 18 Květen 2010 - 09:06 | Pety | Ještě je tady taky možnost, že o tom přemýšlejí a...
Úterý, 18 Květen 2010 - 09:04 | Pety | Jestli chceš porovnat, jak to vedli komanči po...

Zobrazit diskusi