Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Volby 2010: HADOPI a odpojování od internetu (2/10)

Volby do Poslanecké sněmovny
Po otázce na Autorský zákon směřovala ta druhá na HADOPI a odpojování od internetu, k odpovědím se nyní už přidává TOP 09, která na první otázku odpověď nedodala.

2 LIB Liberálové.cz: Nepodporujeme tento postup.

4 VV Věci veřejné: v současné době ve svém programu problematiku autorského zákona neupravujeme. V legislativní oblasti je pro nás prioritou především zákazn tzv. přílepků k zákonům, schválení nového občanského zákoníku a rovněž očekávaných zákonů o obecném referendu a státní službě.

5 KONS Konzervativní strana: Preferujeme standardní metody postihu deliktního jednání, včetně deliktů proti autorskému právu; koncepce tzv. digitální gilotiny je snahou řešit problém nestandardní cestou, což není v souladu s našimi principy.

6 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy: Francouzský způsob řešení problému internetového pirátství jehož podstatou je, že po třetím prohřešku dojde k odpojení od internetu, je velmi diskutabilní, neboť zase naráží na právo svobodného přístupu k informacím, jakým způsobem by se tento zákaz kontroloval, kdo by rozhodoval, že se jedná o prohřešek proti autorskému zákonu atd.

9 ČSSD Česká strana sociálně demokratická: Internet považujeme za svobodné médium. Domníváme se, že majitelé autorských práv by neměli ignorovat současný stav internetu a souvisejících technologií a měly by díla, kterými disponují, nabízet za mírné poplatky komukoli, kdo o ně projeví zájem. Pirátství je často způsobené právě nedostupností díla. HADOPI pak je postaveno zcela proti myšlence šíření autorských děl, neboť neřeší primární dostupnost díla.

10 NP Národní prosperita: Vaše otázky jsou nám vzdálené a odpovídat bez dostatečných znalostí nehodláme. Takže promiňte.

12 M Moravané: HADOPI bylo ve Francii zamítnuto Ústavním soudem, ale poté vzniklo HADOPI 2, které odpojení uživatele od internetu podmiňuje soudním rozhodnutím. Toto řešení bychom podpořili.

13 SPOZ Strana práv občanů - Zemanovci: Snahy o omezování funkce internetu jako veřejné služby občanům ve prospěch soukromého byznysu jsou v rozporu s naším programem, který je založen na rozšiřování práv občanů. Podobné snahy nepodpoříme.

15 TOP 09: Pokud se nepletu, tak Francie nakonec od tohoto odpojování ustoupila, jsou uzákoněny pouze výzvy, proto se omezím pouze na konstatování, že odpojování od internetu si ve stávající situaci moc nedokážu představit. Pouze v případě, který by popisoval trestní kodex, a kdyby šlo o zcela jasné ohrožení veřejnosti. Podobně se v České republice hovořilo o možnosti vypnutí části mobilní sítě, když by bylo podezření na odpálení bomby přes mobil. Nicméně ta debata skončila takovým výčtem možností zneužití tohoto institutu, že se nakonec nerealizovala. V každém případě by musely být jasně definovány podmínky pro takto zásadní krok.

19 ČSNS2005 Česká strana národně socialistická: takový krok, jakým je výše uvedené odpojení je možno připustit pouze po usvědčení uživatele z porušení autorského zákona a po výroku soudu. Nikdo jiný než soud k tomu nemůže být oprávněn.

20 SZ Strana zelených: Strana zelených považuje přístup k Internetu za jedno z důležitých lidských a občanských práv. Proto tuto formu sankce odmítá. Strana zelených zároveň trvá na tom, že rozhodnutí o trestech za porušení autorského práva přísluší pouze soudům.

23 ČPS Česká pirátská strana: Jsme jednoznačně proti a považujeme to za nepřiměřený a neopodstatněný zásah do práva na vyhledávání a šíření informací, garantovaného Listinou základních práv a svobod. V současné době Internet proniká do stále větší části našeho života a jsme na něm stále více závislí. Odpojení od Internetu může znamenat znemožnění výkonu zaměstnání, sociální i ekonomickou likvidaci. Odpojit někoho od Internetu je podobně absurdní a zvrácené jako odpojit ho od vody nebo elektřiny.

24 DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti: Francouzský zákon je jejich vnitřní problém, i když se obáváme, že oni jsou jen pokusná laboratoř kruhů ovládajících EU. Podrobnosti neznáme, ale je jasné, že samotný princip peer-to-peer sítí a jejich systém sdílení dat je to, co zde oligarchie skutečně nechce. Další technologie, které budou nejspíše pod palbou je anonymizace, šifrování, „rasističtí“ bloggeři, záclony v pokoji ... Vše je dovoleno

Odpovědi od stran a sdružení, které nám alespoň nějakou reakci zaslaly, byly vystaveny tak, jak jsme je obdrželi, bez jakékoliv korekce a úprav. V rámci objektivity jsou odstraněny i odkazy vedoucí u některých odpovědí na stránky politické strany nebo seskupení, nebo na stránky s ní spřízněné.


 

17 KDU-ČSL: Právo na přístup k internetu je jedním ze základních práv občanů v 21. století. V souladu s evropskou legislativou je odpojení od internetu mimořádným opatřením pro např. případ teroristických útoků a podobných trestných činů přímo ohrožujících demokratický státní systém.
Původní představa, že „Vysoký úřad HADOPI“, odnímajíc rozhodování o vině a trestu nezávislému soudu, bude kompetentní k trestání „majitele“ IP adresy za protiprávní jednání v souvislosti se sdílením dat, jsme pokládali za naprosto nepřijatelnou. Tento postoj potvrdil i francouzský ústavní soud, který rozhodnutí o trestu vrátil do ruky soudcům, a proto tento úřad s rozpočtem přes 10 miliónů Eur bude sloužit jen k rozesílání upozornění uživatelům.
KDU-ČSL podobně jako Evropský parlament je proti odpojování konkrétních uživatelů od internetu, o což se na evropské úrovni významným způsobem zasloužila zástupkyně KDU-ČSL Zuzana Roithová.

25 Strana svobodných občanů: Svobodní odmítají nové regulace a zásahy do svobody občanů vedené s cílem dát tržní výhodu držitelům autorských práv. Boj proti tzv. „pirátství“ (nakládání s informacemi v rozporu s licencí) není ospravedlněním pro sledování internetové komunikace, zabavování datových nosičů na hranicích a odpojování od Internetu.

26 ODS Občanská demokratická strana: HADOPI je kontroverzní téma nejen ve Francii. Jsme pro postih internetového pirátství dle stávající legislativy. Nejsme pro zřizování nových úřadů. Jakékoli přitvrzení v této oblasti musí být detailně zkoumáno z pohledu dopadu na osobní svobody jednotlivce.

Diskuse ke článku Volby 2010: HADOPI a odpojování od internetu (2/10)

Neděle, 9 Květen 2010 - 13:28 | Tomas Svoboda | Odpověď KDU-ČSL k odpojování od Internetu: Právo...
Pátek, 7 Květen 2010 - 10:19 | gofry | 9: ČSSD: "měly by díla, kterými disponují,...
Čtvrtek, 6 Květen 2010 - 09:40 | WIFT | Internet není nástroj. Internet je služba. Je to...
Čtvrtek, 6 Květen 2010 - 09:31 | DTS maniac | ukulele: podle první věty v odpovědi to tak...
Čtvrtek, 6 Květen 2010 - 09:26 | Milan Moravec | Tak bohužel, média se nás snaží celkem cíleně...
Čtvrtek, 6 Květen 2010 - 09:20 | Milan Moravec | Tak programové body byly připraveny, ale nebylo...
Čtvrtek, 6 Květen 2010 - 09:05 | Miser | Nechápeš, nepiš.
Čtvrtek, 6 Květen 2010 - 08:56 | Ondar | Ať už je to z těch politiků v podstatě kdokoliv...
Středa, 5 Květen 2010 - 23:40 | Klima | Zalezi jestli by to nestandartne poslali e-mailem...
Středa, 5 Květen 2010 - 23:37 | David Foltyn | v tom pripade nechapu proc to tak uz nedelate,...

Zobrazit diskusi