Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Volby 2010: Jaké DPH pro připojení k internetu? (8/10)

Volby do Poslanecké sněmovny
Dnešní otázka je velmi prostá a celkem prosté jsou i odpovědi. Je připojení k internetu nezbytnou službou a náleží mi nižší sazba DPH? Některé strany to řeší celkem jednoduše, ani nižší ani vyšší, DPH by měla mít jen jednu sazbu. Některé to ale třeba neřeší vůbec.

2 LIB Liberálové.cz: Prosazují pouze jedno DPH ve výši 16%.

4 VV Věci veřejné: Strana zaslala jen jednu souhrnnou odpověď: V současné době ve svém programu problematiku autorského zákona neupravujeme. V legislativní oblasti je pro nás prioritou především zákazn tzv. přílepků k zákonům, schválení nového občanského zákoníku a rovněž očekávaných zákonů o obecném referendu a státní službě.

5 KONS Konzervativní strana: V této otázka není Česká republika suverénním tvůrcem politiky, neboť klasifikace produktů a služeb do jednotlivých sazeb je dána předpisy Evropské unie; na úrovni EU se však budeme snažit prosadit co nejnižší zdanění těchto služeb. Ostatně však soudíme, že sazba DPH má být pouze jedna.

6 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy: Jsme pro to, aby připojení k internetu bylo ve snížené sazbě DPH.

9 ČSSD Česká strana sociálně demokratická: Náš vstup do EU znamenal mimo jiné i harmonizaci našich daňových předpisů. V přístupových dohodách se našim vyjednavačům nepodařilo pro telekomunikační služby, kam spadá i internet, sníženou sazbu dojednat.

12 M Moravané: Poskytování připojení k internetu, jako služba, by mělo být ve snížené sazbě DPH.

13 SPOZ Strana práv občanů - Zemanovci: V současné hospodářské situaci mohou být ve snížené sazbě pouze produkty životně nezbytné. Pokud se prostřednictvím veřejné diskuse prosadí názor, že mezi tyto produkty patří i internet, neměli bychom s tím problém. Opět to však souvisí s naší základní politickou orientací na rozšíření práv občanů vstupovat do politiky a tvořit ji.

15 TOP 09: Služby, které je možné poskytovat ve snížené sazbě, jsou závislé i na dohodě v rámci celé EU. Byť bych si osobně přál, aby cena za připojení k internetu byla co nejnižší, nedomnívám se, že sazba DPH by tuto věc výrazně ovlivnila.

17 KDU-ČSL: KDU-ČSL je zastáncem zvyšování dostupnosti informačních a komunikačních technologií, zejména pro „obyčejné lidi“ bez rozdílu mezi městem a venkovem. Tedy  i dostupnosti finanční.
Otázkou je, zda právě sazba DPH je tím správným nástrojem. Validní argumenty jsou pro i proti.
V současné době ale musíme realisticky vycházet ze Směrnice Rady Evropské unie č. 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, která sníženou sazbu pro připojení k Internetu neumožňuje.
Proto je třeba pro nejbližší období hledat i jiné způsoby podpory internetového připojení.

19 ČSNS2005 Česká strana národně socialistická: Jedná se o službu, nikoli zboží, sazba DPH by tedy měla odpovídat sazbě, běžné u služeb. Pokud tedy přistoupíme na samotnou myšlenku DPH jako daně z vydání.

20 SZ Strana zelených: Vzhledem k stále rostoucímu významu internetu a jeho vlivu na každodenní životy lidí ale i chod samosprávy a státní správy (například povinnost měst mít elektronickou vývěsku, využívání ke komunikaci žák-učitel ve školách, možnost sdílení odborných i laických informací ze všech oborů lidského vědění,...) by měl být přístup k internetu brán jako základní lidská potřeba, a tedy zařazen do snížené sazby DPH nebo být od povinnosti platit DPH osvobozen úplně.

23 ČPS Česká pirátská strana: Připojení k Internetu začíná být podobně důležité jako vodovod nebo elektřina, mohlo by tedy být ve snížené sazbě DPH.
Důležitější je, aby bylo všeobecně dostupné, aby bylo necenzurované, a aby na něm bylo ctěno soukromí a lidská důstojnost. Je důležité, aby k Internetu měly přístup všechny společenské vrstvy, protože se ukazuje, že připojení je potřeba pro rozvoj jednotlivce

24 DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti: Na tom při současných cenách a možnostech připojení prakticky nezáleží.

25 Strana svobodných občanů: Svobodní navrhují sjednotit DPH na sazbě 15%, což je nejnižší možná základní sazba povolená Evropskou unií.

26 ODS Občanská demokratická strana: Jsme pro plošné snižování daní hned, jak to ekonomická situace naší země umožní. ODS je známá jako hlavní zastánce elektronizace státní správy (eGovernment, eGon atd.), z toho plynou i naše postoje k zmiňovanému tématu.

Odpovědi od stran a sdružení, které nám alespoň nějakou reakci zaslaly, byly vystaveny tak, jak jsme je obdrželi, bez jakékoliv korekce a úprav. V rámci objektivity jsou odstraněny i odkazy vedoucí u některých odpovědí na stránky politické strany nebo seskupení, nebo na stránky s ní spřízněné.

Tagy: 

Diskuse ke článku Volby 2010: Jaké DPH pro připojení k internetu? (8/10)

Pátek, 14 Květen 2010 - 21:15 | lemplik | A muzes mi rict, z ceho by si to asi zaplatili...
Pátek, 14 Květen 2010 - 21:01 | gigous | Můj názor: Ano, náleží ji nižší sazba DPH. http...
Pátek, 14 Květen 2010 - 19:18 | Lojza Suchánek | Priznam se, ze jsem takovouto sluzbu jeste...
Pátek, 14 Květen 2010 - 19:06 | gofry | Nezabúdaj na charity a dobrovoľné zbierky. Aj...
Pátek, 14 Květen 2010 - 19:01 | gofry | Čo znamená "by to nefungovalo"? Čo by...
Pátek, 14 Květen 2010 - 15:13 | gofry | Malo by to byť sprevádzané zrušením všetkých...
Pátek, 14 Květen 2010 - 13:00 | WIFT | OT (soory): Prosímtě, která pojišťovna nabízí...
Pátek, 14 Květen 2010 - 11:59 | JVc | stacilo to rict hned, tedy zruseni dph jako...
Pátek, 14 Květen 2010 - 11:39 | Lojza Suchánek | Prosim te - jakym pravem nutis cloveka, aby se...
Pátek, 14 Květen 2010 - 10:32 | WIFT | O spotřební dani na benzín mi ani nemluv ;)

Zobrazit diskusi