Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Volby 2010: Je Autorský zákon vůbec spravedlivý? (6/10)

Volby do Poslanecké sněmovny
Zatím to vypadá, že chcete dát šanci i stranám a sdružením, které své odpovědi poslaly poněkud opožděně, šanci máte ještě do dnešní půlnoci. Odpovědi už máme od KDU-ČSL (17), Strany svobodných občanů (25) a ODS (26), sice jsme znovu obeslali i ty zbývající, ale už si od toho moc neslibujeme.

2 LIB Liberálové.cz: Není.

4 VV Věci veřejné: Strana zaslala jen jednu souhrnnou odpověď: V současné době ve svém programu problematiku autorského zákona neupravujeme. V legislativní oblasti je pro nás prioritou především zákazn tzv. přílepků k zákonům, schválení nového občanského zákoníku a rovněž očekávaných zákonů o obecném referendu a státní službě.

5 KONS Konzervativní strana: Autorskoprávní ochranu přece požívají všichni tvůrci bez rozdílu, v tom nevidíme problém.

6 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy: Toto není zcela přesné, pokud někdo udělá například plagiát sochy, je možné se obrátit na soud a je to trestný čin, takže není zcela pravda, že není žádná ochrana v této oblasti.

9 ČSSD Česká strana sociálně demokratická: Tato informace není zcela přesná, OOA-S zastupuje autory výtvarných děl, tj. děl malířských, grafických, sochařských, fotografických a děl vyjádřených postupem obdobným fotografii, děl architektonických, včetně děl urbanistických, a dále výtvarné autory obrazové složky audiovizuálních děl, tj. kameramany, architekty, scénografy a ostatní výtvarníky audiovizuálních děl.
Dále zde působí ochranný autorský svaz GESTOR, který poskytuje pro autory kolektivní správu práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého. Originálem díla uměleckého se pro tyto účely rozumí zejména originální obraz, kresba, malba, koláž, tapiserie, rytina, litografie či jiná grafika, socha, keramika, autorský šperk, fotografie nebo autorská rozmnoženina, která je podle zvyklostí považována za originál.
Pokud se dílo truhláře či zahradníka, kteří nejsou implicitně vyjmenováni, prohlásí za umělecké autorské dílo, náleží i jim obdobná ochrana.

10 NP Národní prosperita: Strana zaslala jen jednu souhrnnou odpověď: Vaše otázky jsou nám vzdálené a odpovídat bez dostatečných znalostí nehodláme. Takže promiňte. Protože z voleb odstoupila, už se v další sadě odpovědí neobjeví.

12 M Moravané: Zde by mělo záležet na posouzení příslušnou komorou, příp. komisí, co je umělecké dílo. Sochaři a architekti by měli mít autorská práva. U ostatních -truhlářů, zahradníků apod. by se mělo posuzovat, zda se jedná o dílo umělecké, nebo spotřební.

13 SPOZ Strana práv občanů - Zemanovci: Není. Problematiku autorských práv je třeba přehodnotit z hlediska 21. století a ne opisovat ze zákonů první republiky.

15 TOP 09: Strana k této otázce odpověď neposlala.

19 ČSNS2005 Česká strana národně socialistická: Rozhodně se jedná o diskriminaci.

20 SZ Strana zelených: Žádná ochrana není zcela univerzální. Platí to ve výpočetní technice i v legislativě. Autorské právo vzniklo a vyvíjí se podle potřeb autorů. Až teprve v současnosti, kdy došlo ke střetu s fenoménem informačních technologií, vzniká potřeba výraznější změny autorského práva.

23 ČPS Česká pirátská strana: Není. Žádáme přezkoumání, nakolik je taková zákonná ochrana v současnosti ještě potřeba.
Jinak díla sochařů a architektů jsou chráněna jako díla výtvarná a architektonická.

24 DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti: Je správné chránit plody jakékoliv práce. Pokud tvůrčí duševní činnost má ta specifika, že lze zcizit její plody pouze výměnou informace, je nutné to nějak zohlednit. I svobodná díla využívají ochranu autorského zákona ve svých licencích a bez této ochrany by mohla být nekontrolovatelně rabována. To, že se ale postupem času stala tato ochrana (a s ní související trestní zákony) synonymem teroru vůči uživatelům, je smutné a zavádějící. Blíže se k této problematice vyjadřuje naše stanovisko.

Odpovědi od stran a sdružení, které nám alespoň nějakou reakci zaslaly, byly vystaveny tak, jak jsme je obdrželi, bez jakékoliv korekce a úprav. V rámci objektivity jsou odstraněny i odkazy vedoucí u některých odpovědí na stránky politické strany nebo seskupení, nebo na stránky s ní spřízněné.


 

17 KDU-ČSL: Především se domníváme, že Autorský zákon chrání díla tvořícího a tvořivého člověka, tedy autora, mezi kterými mohou být i řemeslnické profese. Z vyjmenovaných profesí autorský zákon chrání sochaře a architekty.
Je pravdou, že zahradníci a truhláři nejsou běžně chráněni autorským zákonem, ale i jim české zákony poskytují ochranu, kdy např. truhlář může chránit design svých výrobků pomocí průmyslového vzoru a zahradník v rámci šlechtitelských práv.

25 Strana svobodných občanů: Autorský zákon pochopitelně chrání i sochaře a architekty, dokonce i truhláře a zahradníky, pokud jejich výrobek splňuje definici díla dle autorského zákona. Může nám být dočasnou útěchou, že tyto skupiny dosud nejsou napojeny na penězovod autorských poplatků prostřednictvím kolektivního správce práv.
Obecně se domníváme, že autorský zákon dává určité skupině občanů právo k jednání, které by jinak bylo považováno za zločin. Odporuje principu svobody i spravedlnosti (presumpce neviny) a pravděpodobně i Ústavě ČR.

26 ODS Občanská demokratická strana: O ochranu autorským zákonem může požádat každý autor uměleckého díla (blíže viz Autorský zákon).

Diskuse ke článku Volby 2010: Je Autorský zákon vůbec spravedlivý? (6/10)

Středa, 12 Květen 2010 - 11:03 | Milan Moravec | Tak takhle přesně si představuju autorský zákon...
Středa, 12 Květen 2010 - 09:58 | WIFT | Je zajímavý, že když se má něco dostat do UNESCO...
Středa, 12 Květen 2010 - 09:06 | Miser | Ach bože, to jsi tak dětinský, že věříš představě...
Středa, 12 Květen 2010 - 08:12 | aannemer | Vypadá to, že ty jsi spokojen se současným stavem...
Úterý, 11 Květen 2010 - 18:01 | co ze to chces | No však ono taky jde o dočasný stav, až (jestli,...
Úterý, 11 Květen 2010 - 16:03 | ucho | no to by asi taky znamenalo komplikace. jak to...
Úterý, 11 Květen 2010 - 13:48 | Lojza Suchánek | Ja jen aby to nevypadalo, ze vas tu chci nejak...
Úterý, 11 Květen 2010 - 13:45 | JirkaH76 | nejsi tak trosku hystericky?
Úterý, 11 Květen 2010 - 13:42 | Lojza Suchánek | Jj, videl bych to taky na sladeni copyrightu a...
Úterý, 11 Květen 2010 - 13:42 | DRK | Problém není ani tak v tom, že by autorský zákon...

Zobrazit diskusi