Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Volby 2010: Měla by být díla vytvořená státními institucemi volná? (9/10)

Volby do Poslanecké sněmovny
V předposledním dílu našich otázek pro politické strany kandidující v parlamentních volbách, které se uskuteční tento měsíc 28. a 29. května, se ptáme, zda by měla být díla financovaná z peněz daňových poplatníků automaticky uvolňována jako volná.

2 LIB Liberálové.cz: Ano.

4 VV Věci veřejné: Strana zaslala jen jednu souhrnnou odpověď: V současné době ve svém programu problematiku autorského zákona neupravujeme. V legislativní oblasti je pro nás prioritou především zákazn tzv. přílepků k zákonům, schválení nového občanského zákoníku a rovněž očekávaných zákonů o obecném referendu a státní službě.

5 KONS Konzervativní strana: Ano, bezesporu, je to ostatně v souladu s evropskou legislativou, která co nejširší opakované užití obdobných děl podporuje. Výjimku jistě tvoří případy, kdy by takový postup mohl implikovat ohrožení bezpečnosti státu.

6 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy: Takto položená otázka není příliš srozumitelná. Úřad, chcete-li např. ministerstvo sám nic nevytvoří. Myslíte-li projekty typu "Nemyslíš-zaplatíš" (týkající se dodržování silničních pravidel), kde se používají na financování veřejné prostředky, potom by tyto pořady měly být uvolňovány.

9 ČSSD Česká strana sociálně demokratická: Dílo je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, tedy fyzické osoby a nikoli úřadu nebo instituce. Proto díla vzniklá na úřadě či instituci mohou být šířena, pokud se na ně nevztahuje jiná ochrana (například patentová).
Díla, která vznikla za podpory veřejných prostředků, tedy "daňových poplatníků", jsou většinou financována vícezdrojově a státní podpora je v plné výši vratná. Proto jsou v režimu autorského zákona plně chráněna. Je na majitelích autorských práv, zda je dílo uvolní jako "volné".

12 M Moravané: Ano měla by být uvolňována. Jsou placena z našich daní.

13 SPOZ Strana práv občanů - Zemanovci: Ano, s výjimkou těch, která podléhají utajení z důvodů ohrožení bezpečnosti státu a občanů.

15 TOP 09: Pokud jde o např. analýzy, nebo zprávy , které vznikly výhradně z prostředků daňových poplatníků a nepodléhají např. bezpečnostní legislativě, tak by měla být k dispozici veřejnosti.

17 KDU-ČSL: Zde bychom si museli ujasnit, co myslíme pod pojmem “dílo”.
Pokud by šlo o dílo v autorskoprávním smyslu, pak autorem je vždy fyzická osoba a otázka by byla v úplně jiné poloze.
Pokud máme na mysli tzv. “úřední dílo” (legislativní zkratka, jejíž obsah naleznete v ust. § 3 písm. a) Autorského zákona), tak ta jsou z rozsahu Autorského zákona vyjmuta - tj. nejsou za dílo vůbec považována a jsou volně a bezplatné k dispozici.
Například katastrální mapa, nebo seznam obcí, jako dílo, které vytváří stát pro potřebu svou a svých občanů, by měla být poskytována volně a bezplatně. KDU-ČSL tento trend podporuje.
Existuje významná paralela v oblasti vědeckého výzkumu financovaného z veřejných rozpočtů a patentovým právem, kde se KDU-ČSL  přiklání k názoru, že v případě podpory vědeckých projektů by veřejné rozpočty měly získat zpět část zisků získaných z případných vynálezů při takovém vědeckém výzkumu.

19 ČSNS2005 Česká strana národně socialistická: Rozhodně ano, jde o službu občanům, financovanou z peněz daňových poplatníků.

20 SZ Strana zelených: Strana zelených prosazuje zavedení pravidla, aby všechna díla vytvořená z veřejných peněz (a z koncesionářských poplatků) byla uvolňována pod otevřenou licencí. Takové opatření by se pak vztahovalo nejen na audiovizuální díla, ale i třeba na programové kódy.

23 ČPS Česká pirátská strana: Ano, tato díla si lidé již zaplatili z daní, mají plné právo užívat je bez dalšího placení. Zavedeme principy Open Access, podle kterých by veškerá díla placená z veřejných rozpočtů byla uvolňovaná pod otevřenými licencemi. Více na našem webu.

24 DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti: Zde je důležité se zastavit u pojmu co to je volné dílo. Pod jakou licencí (L)GPL 2.0, 3.0, BSD licence, Apache License, nebo jako public domain? Podle našeho názoru by se taková díla měla chápat zcela samozřejmě jako majetek veřejnosti, neboť ta si tyto lidi platí formou daní. Nedají se ovšem chápat jako všelidský majetek, neboť na jejich tvorbu přispěli pouze daňoví poplatníci ČR. Proto navrhujeme, aby vznikla licence, která tento fakt zohlední a to takovým způsobem, že bude možné dílo uvolnit pro použití i jiných zemí. Ovšem musíme obdržet nějakou protihodnotu. Tou může být fakt, že konkrétní země sdílí kvalitní díla stejným způsobem, nebo může poskytnout jinou materiální či finanční kompenzaci. Domníváme se, že pokud by čeští politici přistoupili na, nebo dokonce propagovali stav, kdy jsou za peníze daňových poplatníků vytvářena díla, která jsou poté zcela bez zisku uvolňována do zemí, neobtěžujících se k financování svobodného obsahu přispět, porušili by (opět) takoví politici zásadu řádného hospodáře při správě majetku poplatníků. A nejen to. Především by oslabili stimuly pro investice do svobodného obsahu v zemích, které by jenom využívaly taková díla a neinvestovaly by do jejich tvorby. Analogický způsob povzbuzení uživatelů ke sdílení přeci používají i vámi zmíněné peer-to-peer sítě.
Pokoušíme se nastínit tuto problematiku v našem návrhu na zavedení takovéto licence, kterou nazýváme Evropská veřejná licence. Na její jakýkoliv přesnější text nemáme právní kapacity, které jsou zaměstnány politickými procesy proti našim členům a svévolným zakazováním našich předvolebních veřejných akcí.

25 Strana svobodných občanů: Ano, veškerá díla plně financovaná z veřejných rozpočtů by měla být volná (tzv. Public Domain) a k dispozici občanům, kteří si je zaplatili. Díla by tedy především měla být vyjmuta z copyrightové a patentové ochrany v dané zemi, v případě softwaru by měl být zveřejněn zdrojový kód.
Tyto požadavky lze navíc přiměřeným způsobem rozšířit i na díla vzniklá se spoluúčastí státu.

26 ODS Občanská demokratická strana: Spousta takových děl uvolňováno být nemůže z důvodů bezpečnostních a strategických.

Odpovědi od stran a sdružení, které nám alespoň nějakou reakci zaslaly, byly vystaveny tak, jak jsme je obdrželi, bez jakékoliv korekce a úprav. V rámci objektivity jsou odstraněny i odkazy vedoucí u některých odpovědí na stránky politické strany nebo seskupení, nebo na stránky s ní spřízněné.

Tagy: 

Diskuse ke článku Volby 2010: Měla by být díla vytvořená státními institucemi volná? (9/10)

Pondělí, 17 Květen 2010 - 08:59 | gofry | A teraz skús niečo k veci.
Pondělí, 17 Květen 2010 - 00:03 | Max Devaine | To také nikdo netvrdí, takže nechápu váš komentář...
Pátek, 14 Květen 2010 - 21:46 | JirkaH76 | neblabol!
Pátek, 14 Květen 2010 - 20:21 | gigous | Můj názor: Díla financovaná z peněz daňových...
Pátek, 14 Květen 2010 - 18:52 | Jan Ukulele | Omyl, dělám to zadarmo :-)
Pátek, 14 Květen 2010 - 17:54 | Tomáš Láska | vzhledem k tomu, že při soudních sporech je k...
Pátek, 14 Květen 2010 - 15:23 | gofry | Ja to vnímam tak, že od prírody si človek môže...
Pátek, 14 Květen 2010 - 14:14 | JVc | Koukam ted pri vareni na ct24 a cenzura na ct...
Pátek, 14 Květen 2010 - 14:04 | Oldis | nehlede na to ze ta dila vznikla v dobe a...
Pátek, 14 Květen 2010 - 14:02 | Oldis | neznamena ze si muzes, kdyz to prevratis a...

Zobrazit diskusi