Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Volby 2010: Proč je internetové stahování tak démonizováno? (7/10)

V anketě jste dali poměrně jasně najevo (pro bylo více než 90 % ze čtyř set hlasujících), že chcete dát šanci i stranám, které své odpovědi neposlaly včas a tak dnes v seznamu najdete i reakce od KDU-ČSL, Strany svobodných občanů a ODS. Nikdo jiný už odpovědi neposlal i přes druhou výzvu. Zmínit se snad dají slova paní Jany Volfové, která za Suverenitu Jany Bobošíkové napsala: "Děkuji nakonec jsme se dohodli, že budeme ctít pravidla, když jsme to nestihli, nebudeme tedy odpovídat." Zajímají-li vás odpovědi těchto tří nově se objevivších stran, pak využijte dole výpis souvisejících článků a projděte si již vystavené odpovědi 1 až 6, jejich texty jsme tam doplnili. Jsou až na konci pod čarou, abyste je rychle našli a odlišili od těch, co už jste jistě četli.
Volby do Poslanecké sněmovny

2 LIB Liberálové.cz: Problém „přimeřeného“ trestu za prokázanou či domnělou škodu je složitý a musí se řešit na soudní půdě.

4 VV Věci veřejné: Strana zaslala jen jednu souhrnnou odpověď: V současné době ve svém programu problematiku autorského zákona neupravujeme. V legislativní oblasti je pro nás prioritou především zákazn tzv. přílepků k zákonům, schválení nového občanského zákoníku a rovněž očekávaných zákonů o obecném referendu a státní službě.

5 KONS Konzervativní strana: Není to v pořádku, orgány činné v trestním řízení by se měly naučit posuzovat závažnost těchto trestných činů bez nutnosti umělé a často účelové kalkulace výše škody.

6 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy: V pořádku to není. Ten, kdo stahuje filmy a dále s nimi obchoduje, se dopouští trestného činu. Pokud však stáhne film pouze pro vlastní potřebu, neměl to být podle nás trestný čin, ale přestupek.

9 ČSSD Česká strana sociálně demokratická: Zde se porovnává společenská nebezpečnost a nutnost překonat překážky. Při sdílení audiovizuálního díla se překonává minimum překážek, proto zde dochází k jisté „démonizaci“. Avšak i zde platí co v předešlé otázce - technika umožňuje distribuci obrovského množství autorského obsahu. Považujeme za zásadní chybu, že tento obsah není v internetovém prostředí nabízen.

12 M Moravané: Ne, není to v pořádku, postih by měl být stejný.

13 SPOZ Strana práv občanů - Zemanovci: Soudy hodnotí tzv. společenskou nebezpečnost určitého jednání. Zde je třeba veřejné diskuse o míře této nebezpečnosti. Tvůrci filmů potřebují, aby se jim vrátily náklady na produkci. Jinak by se nic neprodukovalo. Nicméně šíření prostřednictvím internetu by mohlo přinášet slušné výnosy tvůrcům, kdyby byly vhodně nastavené ceny. Určitě by mělo být stažení mnohem levnější než DVD. Jsme přesvědčeni, že takový kompromis by byl akceptovatelný pro obě strany. Rádi se budeme podílet na veřejné diskusi k této problematice a na odpovídajících legislativních opatřeních.

15 TOP 09: Způsob, jakým jste formuloval otázku, je přesně tím démonizováním, které se Vám hrubě nelíbí. a) vytváříte předpoklad, že o pirátství a jeho trestání informují pouze veřejnoprávní média, což je naprostý nesmysl, dále se snažíte bagatelizovat jednu formu nezákonného jednání oproti formě jiné. Domnívám se, že touto zkratkou jste naprosto zastínil podstatu docela vážného problému. Cestou, podle mého názoru, není povolení sdílení, ani zvýšení trestu za krádež disku v obchodě. Domnívám se, že trh během posledních let, začíná nacházet způsob, jak legálně  a přitom z hlediska financí akceptovatelně nabízet digitální a audiovizuální díla. Narážím např. na systém itunes, který na principu mikroplateb ukázal cestu, která je relevantní jak pro kupující, tak pro prodávající. I v České republice dnes existují podobné systémy, byť nejsou tak populární. Domnívám se, že je třeba držet se principu, aby zájemci o audiovizuální dílo bylo umožněno legálně ho koupit, a to samozřejmě z podmínek, které jsou takové, že výhody tohoto systému převáží nad potřebou toto dílo stáhnout z nelegálního zdroje. Nejsem si jist, zda je problém pouze v legislativě...

17 KDU-ČSL: Především: V pořádku je, když se nekrade.
Uvedenou diskrepanci (ať již odráží skutečnost, nebo mediální obraz reality) považujeme za logický projev obav z dalekosáhlých možností zneužití nových technologií.
Nicméně evropské a české právo je založeno na technologické neutralitě předpisů, zda-li došlo k případnému porušení autorských práv off-line či on-line by nikdy nemělo činit zásadní rozdíl. Pouhé stažení filmů či hudby (netýká se počítačových programů a elektronických databází) z Internetu, bez současného nabídnutí dalším uživatelům, spadá dle českého Autorského zákona (nikoliv u některých zahraničních autorských zákonů) mezi výjimky pro osobní užití bez ohledu na legálnost zdroje. U případného sdílení filmu s dalšími uživateli je otázkou rozsah takového sdílení a jeho společenská škodlivost, které rozhodnou, zda by se mohlo jednat o trestný čin, nebo (ve většině obvyklých případů) pouze o přestupek.
Pokud některý český soud rozhodl jinak, tak by se daný uživatel měl odvolat k nadřízenému soudu.
Podobným situacím s roztříštěnou rozhodovací praxí by se zabránilo, kdyby se větší počet soudních rozsudků musel zveřejňovat na Internetu, aby se judikatura více sjednotila, což se sice již děje, protože Nejvyšší soud ČR, kterému sjednocování rozhodovací praxe přísluší, publikuje na svém webu úctyhodný počet rozhodnutí. Nicméně, právě z oblasti autorského práva je počet relevantních zveřejněných rozhodnutí stále ještě nízký.

19 ČSNS2005 Česká strana národně socialistická: Obvykle je odcizení chápáno tak, že pravoplatný majitel pak odcizenou věc nemá. Z tohoto  hlediska je odcizení fyzického nosiče horší, než stažení např. filmu. P2P sítě ovšem tvoří jiný problém a jejich technické řešení vede de iure  k porušení českého autorského zákona. Lze zde pouze doporučit stahování způsobem, který nevede stahujícího k porušení zákona.

20 SZ Strana zelených: Podle zelených je výše zmíněný stav ukázkou mediální bubliny, za níž je skrytý mnohem závažnější problém, jehož skutečné příčiny samotné exemplární tresty nemohou odstranit. Základním problémem je neznalost oboru ICT u zákonodárců, soudců a často bohužel i u autorských svazů. Současný zkostnatělý systém není s to reflektovat vývoj. Bohužel, na mediálně vděčné, exemplární tresty doplácí konkrétní lidé.

23 ČPS Česká pirátská strana: Není to ani v pořádku, ani únosné. Zákony nadržují zábavním korporacím, neberou v potaz změny užívání produktů zábavního průmyslu, a spotřebitelé jsou často odsuzováni k nesmyslně vysokým trestům. Doba se změnila, mění se i morálka a vztah k autorskému dílu. Sdílení není krádež, tak by ho soudy neměly jako krádež trestat. Ve skutečnosti však za nasdílení záznamu hrozí výrazně vyšší trest než za jeho fyzické ukradení.

24 DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti: Ne, obojí by mělo být považováno za trestný čin. Viz. Bod 1. a trestně právní postih za "poškození a zneužití záznamu na nosiči informací...". Sazba je skutečně příliš vysoká. Ale ruku na srdce, opravdu potřebujete vidět nejnovější šlágr Holywoodu propagující drogy, perverzity a multikulturu? Narážíte také na fakt, že podle nového zákona můžete krást cokoliv do 5000 Kč, aniž byste riskovali trestně právní postih. To není normální a vzniká tak zmíněný paradox, že se vyplatí spíše krást nosiče než sdílet. Doufáme, že to není příliš návodné...

25 Strana svobodných občanů: Uvedené činy ani tresty za ně nelze srovnávat – v případě používání např. BitTorrentu není penalizováno získání kopie filmu, ale právě sdílení. Stahování samotné (např. z RapidShare) není právně postižitelné, což je podle nás správně, otázka sdílení je ale složitější. Pokud se člověk například při koupi DVD smluvně zaváže, že se zdrží sdílení obsahu tohoto DVD na Internetu, je naprosto v pořádku, pokud je při prokázaném porušení smlouvy odsouzen k náhradě škody. Za klíčové považujeme, aby výše trestu (odškodného) byla adekvátní prokázané škodě. Je nepřípustné, aby vyčíslení škod v případech porušení autorských práv bylo odtržené od reality a sloužilo spíše jako odstrašující příklad.
Bohužel současná ochrana autorských děl jde nad rámec dobrovolně uzavíraných smluv mezi producenty a konzumenty a je spíše komplikovaným systémem státních regulací. Toto vnímáme jako problém a kloníme se k řešení problému ochrany děl v občanskoprávní rovině a/nebo za použití technických prostředků, které by k tomuto účelu byly dostatečně vhodné a nepotřebovaly dodatečnou právní ochranu (např. digitální vodoznak).
To, že je tzv. pirátství démonizováno ve veřejnoprávních médiích, jen ukazuje na fakt, že financování z veřejných rozpočtů není zárukou nezávislosti a že skutečnou nezávislost médií zajistí jen svobodná konkurence. Proto také prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků.

26 ODS Občanská demokratická strana: Souhlasíme s postihem osob, které se podílejí na nezákonném šíření produktů duševního vlastnictví.

Odpovědi od stran a sdružení, které nám alespoň nějakou reakci zaslaly, byly vystaveny tak, jak jsme je obdrželi, bez jakékoliv korekce a úprav. V rámci objektivity jsou odstraněny i odkazy vedoucí u některých odpovědí na stránky politické strany nebo seskupení, nebo na stránky s ní spřízněné.

Diskuse ke článku Volby 2010: Proč je internetové stahování tak démonizováno? (7/10)

Pondělí, 17 Květen 2010 - 09:11 | gofry | Ako by sa dalo prekonať dedičné právo? Kto by...
Čtvrtek, 13 Květen 2010 - 10:49 | mamlasos1 | Jenomže oni zodpovědnost nést nechtějí ani...
Čtvrtek, 13 Květen 2010 - 10:46 | mamlasos1 | Do jakého luxusního salonu ? Když zajdu do...
Středa, 12 Květen 2010 - 22:47 | WIFT | Tak fakt nevím, budeme to muset vyřešit zítra (...
Středa, 12 Květen 2010 - 22:45 | WIFT | Kontroluju to a všechno je nastavené v pořádku,...
Středa, 12 Květen 2010 - 22:07 | l0l | to je svata pravda, ovsem autor songu ho taky...
Středa, 12 Květen 2010 - 22:00 | Jan Ukulele | Jen bych podotknul, že komunisti nemůžou za to,...
Středa, 12 Květen 2010 - 20:01 | Sob | Tech 100.000 je prokazatelna skoda. Zakaznici ty...
Středa, 12 Květen 2010 - 19:30 | JSK | Tak SW je speciální záležitost a ten váš extra....
Středa, 12 Květen 2010 - 19:05 | Lojza Suchánek | Jenze ono to muze byt jinak. rekneme, ze ten...

Zobrazit diskusi