Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Cenzuru internetu v ČR přezkoumá Ústavní soud

Čeští piráti informují, že novela Zákona o hazardních hrách z pera Ministerstva financí vedeného Andrejem Babišem míří k Ústavnímu soudu. Ten rozhodne zejména o sporných paragrafech 82 a 84.

Ústavní soud bude posuzovat návrh na zrušení části daného zákona, který k němu podali předseda Pirátů Ivan Bartoš, senátorka za ODS Veronika Vrecionová a právník Marek Antoš, zástupce iniciativy PřicházíCenzor.cz. Tento návrh nese podpisy celkem 22 senátorů (včetně Libora Michálka a Václava Lásky, kteří na pozměňovacích návrzích spolupracovali již dříve), čímž bylo překročeno potřebné množství 17 a návrh tak mohl být vůbec podán.

Návrh se opírá o tvrzení / předpoklad, že zmíněné paragrafy 82 a 84:

...
HLAVA II
	
NEPOVOLENÉ INTERNETOVÉ HRY

§ 82
Blokace nepovolených internetových her

(1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami (dále jen „seznam nepovolených internetových her“).

(2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše internetová stránka, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b).

(3) Povinnost podle odstavce 1 jsou poskytovatelé připojení k internetu povinni splnit ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu nepovolených internetových her.
	
...	

§ 84
Seznam nepovolených internetových her

(1) Seznam nepovolených internetových her vede a o zápisu do něj rozhoduje z moci úřední ministerstvo.

(2) Seznam nepovolených internetových her obsahuje

a) adresu internetové stránky, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b),

b) jedinečný identifikátor platebního účtu, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b),

c) den zápisu a výmazu údajů uvedených v písmenech a) a b).
	
(3) Ministerstvo provede neprodleně výmaz internetových stránek nebo platebního účtu ze seznamu nepovolených internetových her, pominou-li důvody pro jejich zápis do tohoto seznamu.

(4) Ministerstvo zveřejňuje na svých internetových stránkách ze seznamu nepovolených internetových her údaje podle odstavce 2 písm. a) a b).

(5) V řízení podle odstavce 1 se účastníkovi řízení doručuje písemnost veřejnou vyhláškou a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí.

…jsou v rozporu s článkem 17 odstavec 3 Listiny základních práva a svobod:

(3) Cenzura je nepřípustná.

Piráti v tiskové zprávě dále uvádějí slova Marka Antoše, dle kterého zákon také například zavádí a používá úplně nové pojmy, které však nikde nedefinuje.


Otázkou je, jak se s věcí Ústavní soud vypořádá. Pravdou je, že Listina základních práv a svobod hovoří o nepřípustnosti cenzury, ale hned v bodu 4 dále uvádí, že „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“.

Pokud bychom chtěli slovíčkařit, pak se můžeme ptát, jestli zákonodárce při psaní/schvalování Ústavy myslel i na budoucí vývoj a tedy zákaz cenzury lze plně vztahovat i na internetové prostředí (což asi s odvoláním na případný zákaz kupříkladu neonacistických materiálů či dětské pornografie i na internetu můžeme považovat za platné). Stejně tak můžeme slovíčkařit nad odstavcem 4, který umožňuje cenzuru za účelem ochrany zavést. Technicky je závislost na hazardních hrách nemoc, která se v psychiatrických léčebnách i jinde léčí, na druhou stranu ale stejně tak stát nezakázal plošně v celé zemi obecně provoz neinternetových hazardních her.

Tak schválně, zkuste sami vyslovit svůj názor jak tento spor dopadne, ať již pouze v anketě, nebo i v diskusi.

Cenzurní body novely Zákona o hazardních hrách Ústavní soud

zruší
40% (134 hlasy)
ponechá v platnosti
60% (198 hlasů)
Celkem hlasů: 332
Tagy: 

David "David Ježek" Ježek

Bývalý zdejší redaktor (2005-2017), nyní diskusní rejpal.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Cenzuru internetu v ČR přezkoumá Ústavní soud

Úterý, 30 Srpen 2016 - 09:23 | Lojza Suchánek | Omg nekoukej tak na Vinetoua... To o cem pises...
Úterý, 30 Srpen 2016 - 06:59 | TyNyT | Ta česká zbrojovka ale nesplnila podmínky. A...
Úterý, 30 Srpen 2016 - 06:53 | TyNyT | Díky za krásný příklad s tou železnicí v USA,...
Pondělí, 29 Srpen 2016 - 22:33 | Fotobob | Společnost je komunita lidí do které zapadáte a...
Pondělí, 29 Srpen 2016 - 21:54 | Jaroslav Crha | jo jasně, 500 vest za NORMÁLNÍ cenu je rozumné,...
Pondělí, 29 Srpen 2016 - 21:33 | Lojza Suchánek | To, ze si neco neumis predstavit jeste neznamena...
Pondělí, 29 Srpen 2016 - 20:30 | TyNyT | Poslanci ti nic nerozkazují, ti jen hlasují. A...
Pondělí, 29 Srpen 2016 - 20:30 | Lojza Suchánek | Nechapes vubec nic... Ja docela dobre chapu, jak...
Pondělí, 29 Srpen 2016 - 20:08 | TyNyT | Ty jsi ale členem komunit které sis vybral proto...
Pondělí, 29 Srpen 2016 - 19:59 | HKMaly | Ja myslel, ze rotacky uz bezi ... ale jinak...

Zobrazit diskusi