Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

IT startup – jak zvládnout růst? Hlídat cashflow a zaměřit se na lidské zdroje

PR článek
Statistiky hovoří neúprosně. Přes 90 % IT startupů ukončí činnost do 5 let od založení. A přestože se jedná o neveselou statistiku, můžeme se alespoň poučit z chyb těch, kteří neuspěli a naopak se inspirovat u úspěšných projektů.

Data ukazují následující. Nejčastější důvod, proč IT startupy ukončují činnost, je prostý. Rozhodly se vytvořit produkt, o který není zájem. Vize zakladatelů přesvědčila investory, ale trh promluvil jasně a o výsledný produkt nebyl zájem. V tomto článku bych se ale pojďme věnovat důvodům, které se umístily na druhém a třetím místě.

  • Špatná práce s cashflow
  • Nekvalitně sestavený a vedený tým

Pokud IT startup překoná první fázi vývoje a dokáže vytvořit produkt o který je zájem, vstupuje do další fáze. Fáze růstu, kdy se postupně mění v zavedenou společnost. S tímto procesem jsou spojené oba výše vypsané důvody neúspěchu, na které se nyní postupně podíváme.

Jak vybalancovat cashflow?

Cashflow představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období. Pro jakýkoliv startup, ale ještě více pro IT startup je cashflow důležitější než zisk. V období růstu a expanze startupu není ještě zisk hlavním cílem, protože se nejedná o hlavní zdroj financí startupu.

Na příjmové stránce Cashflow mají velký podíl vlastní prostředky zakladatelů a případných investorů. O to lépe je ale třeba s cashflow pracovat, aby se váš startup nepřipojil k těm, které období růstu nezvládly. Jak na to? Využijte inovativních služeb, jakou je například Cashbot. Vezměte si úvěr až na 12 měsíců, odložte si splatnost přijatých faktur, urychlete proplacení těch vydaných, využijte finanční rezervy za kterou neplatíte nic, pokud prostředky nečerpáte.

Buďte v detailu

Pro správné řízení cashflow vašeho startupu je třeba mít pod dohledem každou položku jak na příjmové, tak na výdajové straně. Co se týče příjmů, nebývá takový problém je sledovat, ale v případě výdajů si dejte záležet na tom, abyste měli zaznamenanou každou, byť sebemenší platbu. Je to právě velké množství malých plateb, kvůli kterým bývají výdaje zbytečně vysoké.

Rozpočty

Velkou chybou je absence plánu a rozpočtů. Mnoho podnikatelů pracuje se zdroji nahodile a pak jsou překvapeni nedostatkem na příjmové straně. Proto je třeba pečlivě plánovat a vytvářet rozpočty jak krátkodobé, tak ty dlouhodobé, v horizontu minimálně jednoho roku. Každý IT startup by měl mít i dlouhodobý plán růstu, podle kterého bude postupovat.

Pečlivě plánujte velké výdaje

Velké položky na výdajové stráně je třeba dopředu pečlivě naplánovat. Mnoho podnikatelů si neuvědomí, že větší kanceláře či nový člen týmu zvýší výdaje dlouhodobě a zahrne tuto položku do rozpočtu příliš zbrkle, čímž ohrozí výslednécashflow.

Rezerva

Zvláště v případě IT startupu je potřeba počítat s velkou rezervou. Nikdy totiž nemůžete předpovědět veškeré budoucí výdaje. S rychlým růstem mohou přijít nečekané výdaje. Ve vývoji může nastat zádrhel, případně bude třeba přibrat nového člena týmu. Pro takové případy je určená rezerva.

Adekvátní cena

Cílem každého startupu je v dlouhodobém horizontu samozřejmě zisk. A aby jej bylo možné jednou dosáhnout, je třeba dobře nacenit vlastní služby či software. Cena musí být minimálně tak vysoká, aby pokryla veškeré náklady, ideálně vyšší, aby zbyl prostor pro zisk.

Kvalitní tým má cenu zlata

Pravdou je, že bez kvalitního týmu nelze startup provést obdobím růstu. Břímě vybudovat a především rozvíjet takový tým leží na zakladatelích startupu.

Prvním krokem je samotný výběr členů týmu. Důležité je uvědomit si, že do startupu nepřicházejí pracovat lidé pouze díky vaší vizi, ale i díky kolektivu, benefitům, a především kvůli kvalitnímu ohodnocení. V dnešní době stále platí, že v IT je třeba každého dobře zaplatit.

V počátečních fázích startupu je možné, aby váš tým neměl jasně definovanou strukturu a každý dělal od všeho trochu. Jak ale pokračuje růst, je třeba postupně budovat i vnitřní strukturu vaší firmy. Rozdělit činnosti do jednotlivých sekcí, jasně přiřadit kompetence a určit zodpovědné osoby. Pouze tak zabráníte zmatku a chybám, které mohou zničit váš tým i celý startup.