Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Jak se analogový zvuk dostane na CD a zpět

CD-DA logo
Pro někoho je převod analogového signálu na digitální a zpět jistě záhada, někdo má ve vzorkování jasno, ale zcela jistě málokdo z vás ví, jak je to vlastně fyzicky na CD-DA uděláno. Naše lekce ze základů optických technologií pokračuje povídáním o tom, co jsou C1 a C2 chyby a kde jsou na CD-DA nahrány subkanály.

Kapitoly článků

1.  Jak se analogový zvuk dostane na CD a zpět
2.  Subkódy

Zvukový signál se z analogového převede na digitální (povídání o převodnících AD/DA necháme asi na jiné odborné servery). Každý vzorek se převede do dvou 16 bitových slov. Jedno pro levý a jedno pro pravý kanál. Takže jeden vzorek může vypadat třeba takto:

L1 = 0111 0000 1010 1000 (levý kanál)

R1 = 1100 0111 1010 1000 (pravý kanál)

Kdo nemá jasno v pojmu vzorek, tak pro něj velmi stučné vysvětlení (odborníci prominou). Analogový signál si můžete bez problému zobrazit na osciloskopu. Bude to jakási velmi podivná křivka. Vzorkováním se myslí to, že 44 100 (44kHz) × za vteřinu se "měří" výška oné vlny. Získá se jediné číslo, které se pak převede na výše uvedené binární hodnoty.

Šest vzorků pak vytvoří jeden rámec (šest pro pravý a šest pro levý, celkem tedy dvanáct 16 bitových slov, tedy 192 bitů, nebo chcete-li 24 bytů). Řazeny jsou pak takto:

L1 R1 L2 R2 L3 R3 L4 R4 L5 R5 L6 R6

Rámec (co je rámec už jsem vám vysvětloval)se pak překóduje do podoby 8 bitových slov:

L1 l1 R1 r1 L2 l2 R2 r2 L3 l3 R3 r3 L4 l4 R4 r4 L5 l5 R5 r5 L6 l6 R6 r6

(L1, R1 = sudá 8 bitová část 16 bitového slova; l1, r1 = lichá 8 bitová část 16 bitového slova) Sudá i lichá slova jsou pak sdružena do dvou bloků a ty zakódovány do výsledného slova. Toto sloučení a zakódování je první částí prokládacího procesu. K výslednému 24 bytovému slovu jsou přidány 4 paritní byty (nazývají se "Q"). Chyby v paritě, které jsou odhaleny na tomto místě se nazývají "C1".

Každý z výsledného 24 + 4Q = 28 bytového slova se pak dále slučuje v nestejných periodách, které jsou násobky 4 bloků. O tom, jak se to počítá jsme si již říkali v článku Jak se na CD najdou a odstraní chybná data. Výsledná 28 bytová slova jsou znovu podrobena paritě. Tato parita se označuje jako "P". Výsledné slovo má již tedy délku 28 + 4 = 32 bytů. Chyby odhaleny zde, se označují jako "C2".

Další sloučení sudých a lichých se nyní provádí po celých blocích. Obě parity "P" i "Q" jsou invertovány ("0" se změní na "1" a naopak). Na začátek a konec slova se pak ještě přidá 8 bitový subkód.

Nyní se jednotlivá slova převedou do EFM formátu (kódování 8:14, jsme si již také popisovali). Rámec tedy nyní obsahuje:

1 synchronizační slovo: 24 bitů
pro subkódy: 14 bitů
6×2×2×14 datových bitů: 336 bitů
8×14 paritních bitů: 112 bitů
34×3 slučovacích bitů: 102 bitů
Celkem: 588 bitů
Kapitoly článků
1.  Jak se analogový zvuk dostane na CD a zpět
2.  Subkódy

Diskuse ke článku Jak se analogový zvuk dostane na CD a zpět

Žádné komentáře.