Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Jak to vlastně funguje?

diit.cz logo na CD-R serveru 1. dubna 2009
V posledních týdnech i na našem serveru můžete sledovat aktivity, které se snaží protlačit technologii DSL až k vám, obyčejným uživatelům Internetu. Že to není lehké jste už asi také vypozorovali. Víte ale co to je za technologii? To bychom vám, díky textu pana Svitáka, rádi objasnili.

Kapitoly článků

1.  Obecně
2.  Jak to vlastně funguje?

U klasického telefonního analogového přenosu dat, který je realizován prostřednictvím modemu, je k dispozici přenosové pásmo 4 kHz. U DSL modemu je pro účely přenosu dat vyhrazeno pásmo vyšších frekvencí (viz obrázek). Toto přenosové pásmo je rozděleno do 256 nezávislých kanálů (subpásem), po nichž je přenos realizován. Díky frekvenčnímu rozdělení je přenos poměrně odolný proti rušení, protože pokud nastane, ovlivní pravděpodobně pouze některé frekvence, zatímco na zbývajících probíhá přenos bez problému. Tato varianta modulace se jmenuje DTM (Discrete Multi-Tone).

Frekvence pro DSL

Způsob přenosu ke koncovému uživateli je patrný z typického uspořádání xDSL systému (viz obrázek). Přístup do tohoto systému začíná u zařízení nazvaného POTS (Plain Old Telephone Service) splitter - oddělovač standardních telefonních služeb. Toto zařízení odděluje standardní telefonní hovor od ADSL služby, takže obojí lze přenášet po jediném metalickém vedení. Ve skutečnosti dojde k rozdvojení přicházejícího signálu. Jedna část je přivedena do ADSL modemu, kde je odstraněn standardní telefonní hovor a regenerována data. Druhá část signálu prochází přes dolní propust a jako čistý telefonní signál je přiváděna do telefonního přístroje. Obdobně dochází k oddělení telefonního a ADSL signálu i na straně ústředny.

Schéma xDSL

Kapitoly článků
1.  Obecně
2.  Jak to vlastně funguje?

Redakce CDR (Google+)

Redakci CDR.cz tvoří tým mladých žurnalistů, které spojuje společná láska k moderním technologiím. Milují chytré gadgety, vylepšováky a nejnovější zařízení všeho druhu.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku ADSL (xDSL) co to vlastně je? - lehký úvod

Žádné komentáře.