Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Jaký je rozdíl mezi EOL, EOS, EOA a pod.?

Micron In Fab
Minulý týden jsme se dostali ke zkratkám, které pár webů chybně použilo ve vztahu k Radeonu VII. Protože se pod článkem objevila diskuze s rozličnými názory na jejich význam, ještě se k nim vrátíme…

Protože mě dokonce několik čtenářů nařklo z toho, že si de facto vymýšlím, případně že oni dělají v branži a musejí tomu rozumět, dovolím si své stanovisko podpořit několika zdroji (které najdete níže ve zdrojích :-).

Celý problém by se dal shrnout známým úslovím, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Ve světě IT to funguje o to častěji, že s novými technologiemi, které nastupují velmi rychle, často přichází nová terminologie, takže udržení celkového přehledu není snadné a člověk má většinou tendenci spíše odhadovat, co se za zkratkou a termínem skrývá, než (mnohdy složitě) pátrat, co skutečně znamená. Velmi k tomu přispívá snaha o co nejrychlejší zpravodajství, která v podstatě eliminuje možnost, aby si autor informace ověřil, pročetl diskuze k tématu, kde lze často najít přesnější údaje než v překládaných / opisovaných zprávách a selským rozumem přelouskal, zda dané sdělení smysluplně zapadá do známých událostí, nebo bylo v procesu předávání zkomoleno stylem tiché pošty. Právě celosvětové, rychlé a masové zpravodajství v IT dává vzniknout celé řadě omylů. Pokud si jeden autor vyloží termín nebo určitý fakt chybně, převezme to od něj dalších desech a od každého z nich dalších deset, naplňuje se zmíněné rčení („stokrát opakovaná lež se stává pravdou“) během pár dní, ne-li hodin. Když to píšou všichni, pak to samozřejmě musí být pravda.

Modelovým příkladem může být termín „tape-out“. Nvidia úspěšně provedla tape-out první 7nm GPU, AMD provedla tape-out třetí generace Zenu atp. Po léta se řada redakcí (a tím i řada uživatelů) mylně domnívala, že jde o výrobu prvního čipu nebo výrobu prvního funkčního čipu, případně dodání prvního funkčního čipu ze strany výrobce. Přestože se tento mylný názor stále objevuje, ve skutečnosti není tape-out nic jiného, než předání návrhu čipu výrobci. Tedy např. předání návrhu 7nm GPU Nvidie TSMC či Samsungu, předání návrhu Zen 3 TSMC a tak dále. V podstatě to tedy znamená, že je návrh hotový, předaný a čeká se na první vzorky. Na jejich základě se pak produkt může dál ladit, ale to už je vedlejší. Podstatné je, že v okamžiku tape-out ještě produkt neexistuje ani v podobě vzorku, neběží ještě ani výroba, natož aby tím bylo garantováno, že je čip funkční.

Podobné je to se zkratkami vymezujícími přítomnost a stav produktu na trhu. Nejčastěji používaná zkratka EOL je úměrně míře svého použití vykládána nejvíce chybnými způsoby. Vezměme to v bodech:

  • EOL (End of Life) - ukončení prodeje i marketingové podpory produktu
  • EOS (End of Sale) - ukončení prodeje produktu
  • EOA (End of Availability) - ukončení dostupnosti produktu
  • EOSL (End of Service Life) - ukončení podpory (technické, servisu) produktu

Mezi EOS a EOA může být rozdíl, pokud mezi výrobcem a prodejcem stojí ještě další subjekt(y). Kupříkladu z pohledu Nvidie může nastat EOS (ukončení prodeje) nějaké GeForce k 1. 1., protože dále už dané jádro neprodává, ale protože výrobci jako Asus, MSI nebo Gigabyte budou produkt z těchto dodávek ještě nějakou dobu vyrábět a na trhu bude k dispozici, EOA (ukončení dostupnosti) může následovat třeba o kvartál nebo dva později.

Logicky tedy lze EOL vnímat jako trochu širší termín, do kterého se vejdou podmnožiny EOS a EOA (výrobce čipu může mít zájem marketingově produkt podporovat, i když ho již sám neprodává, ale prodávají ho jeho odběratelé). Rozhodně ale žádný z těchto termínů neurčuje, kdy byla ukončena výroba.

Některé produkty se vyrobí pouze jednorázově a následně po určitou dobu prodávají, jiné se vyrobí v několika dávkách, ale prakticky žádné se nevyrábějí průběžně. O ukončení výroby se zpravidla neinformuje, jde o interní firemní informaci, která navíc není z obchodního hlediska podstatná. Podstatné je, do kdy může být produkt dodáván (zda jde o kusy ze skladových zásob nebo z aktuálně vyráběné várky, obchodníka nezajímá). Termín EOL ani teoreticky nemůže mít nic společného s datem ukončení výroby. Pokud by měl, bylo by u produktů, které jsou vyráběné pouze v rámci jednorázové várky, „EOL“ ohlášeno dříve než zahájení prodeje, neboť v takovém případě byla výroba definitivně ukončena ještě dříve, než se produkt dostal na trh.

Závěrem lze ještě pro úplnost zmínit termíny jako EOL AD (End of Life Announcement Date), což je datum, kdy je publikováno samotné EOL. Pokud výrobce 1. května oznámí ukončení výroby k 1. červenci, pak je EOL AD 1. květen a EOL 1. červenec. Podobně ve vztahu k ostatním zmíněným zkratkám.

Diskuse ke článku Jaký je rozdíl mezi EOL, EOS, EOA a pod.?

Úterý, 3 Září 2019 - 21:53 | Anonym | Autor článku se v tom sám trochu zamotal. Ani se...
Úterý, 3 Září 2019 - 13:59 | Pajka | jako upřímě je jedno jak se to nazývá, ale když...
Úterý, 3 Září 2019 - 10:53 | Hrdina | Když já to nechápu... Takže Radeon VII není...
Úterý, 3 Září 2019 - 09:02 | Tom Buri | tomu s rika ze je Adams attention whore.. In...
Úterý, 3 Září 2019 - 07:52 | Adams Adams | Super, tak není EOL. Jak se říká tomu, když se...
Úterý, 3 Září 2019 - 06:33 | Dolan | Po tom, čo sme zistili, je podľa vás tape-out sa...
Úterý, 3 Září 2019 - 02:38 | DDR0 | a co teda, prodává se nebo jde jen o články typu...

Zobrazit diskusi